0

Nâng cao trình độ nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ công nhân viên.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐỪÒNG HÀNG KHÔNG Ở CÔNG TY VINATRANCO (Trang 75-77 )

II. Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động giao nhận hàng hoá XNK bằng đờng hàng không từ bản thân VINATRANCO.

c. Nâng cao trình độ nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ công nhân viên.

công nhân viên.

Trong qúa trình thực hiện công việc, thờng có những sai sót xảy ra đối với cán bộ công nhân viên. Đó là do sự hạn chế về trình độ nghiệp vụ nên không đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ đợc giao và do t tởng nhận thức cha tốt nên còn thiếu trách nhiệm trong khi làm việc… Một số cán bộ ở Công ty VINATRANCO cũng đã không ít lần gây sai sót ảnh hởng đến quyền lợi của khách hàng và uy tín của Công ty. Do vậy cả công tác nâng cao trình độ lẫn giáo dục ý thức t tởng cho cán bộ công nhân viên trong Công ty đều phải đợc quan tâm đúng mức.

+ Hoạt động giao nhận hàng hoá bằng đờng hàng không tuy cũng chỉ là một nghiệp vụ ngoại thơng nhng ẩn trong nó là hàng loạt các hoạt động khác nhau liên quan đến nhiều lĩnh vực nh : hải quan, luật pháp, thơng mại, bảo hiểm do đó chỉ với một sai sót và sơ suất nhỏ cũng sẽ gây ra hậu quá khó l… - ờng. Hàng hoá giao nhận bằng đờng hàng không thờng là hàng có giá trị cao, hàng tơi sống, hàng đặc biệt do đó tr… ớc khi một chủ hàng quyết định trao hàng hoá vào tay ngời giao nhận, anh ta phải có cơ sở tin chắc chắn rằng hàng hoá của mình sẽ đợc ngời giao nhận thay mặt mình trông nom, chăm sóc một cách chu đáo. Nếu không tạo đợc niềm tin này từ phía khách hàng thì khách hàng sẽ tự mình đứng ra tổ chức công tác giao nhận thậm chí kể cả khi họ phải chịu chi phí tốn kém hơn nhiều lần.

Vì thế Công ty cần có biện pháp giáo dục cán bộ nhân viên làm công tác giao nhận nói chung và giao nhận hàng không nói riêng phải có tinh thần trách nhiệm cao đối với hàng hoá, phải coi đó là hàng hoá của mình. Trong mọi trờng hợp, ngời giao nhận phải làm tốt mọi nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm của mình. Ngay cả khi không thuộc trách nhiệm của mình thì cũng phải có biện pháp ngăn chặn kịp thời và thoong báo cho khách hàng biết khi hàng hoá bị tổn thất hoặc có nguy cơ bị tổn thất. Có làm nh vậy mới tạo đợc niềm tin cho khách hàng vào doanh nghiệp.

Con ngời bao giờ cũng là yếu tố quan trọng và là yếu tố quyết định sự thành bại của công việc kinh doanh. Có đợc một đội ngũ cán bộ tinh thông nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc là mục tiêu mà không chỉ VINATRANCO mong muốn. Và để đạt đợc mong muốn đó VINATRANCO cần phải :

- Xây dựng một chính sách thởng phạt rõ ràng, cụ thể về tinh thần trách nhiệm để mọi ngời cùng tuân thủ nhằm khuyến khích cán bộ công nhân vieen nâng cao tinh thần trách nhiệm.

- Mời các chuyên gia có kinh nghệm trong nớc và quốc tế đến giảng dạy, trao đổi kinh nghiệm thực tế để các khoá đào tạo đạt chất lợng tốt.

- Có chính sách thích hợp về sử dụng cán bộ sau khi đào tạo.

+ Nếu nh một ngời có tinh thần trách nhiệm cao nhng lại thiếu đi sự tinh thông về nghiệp vụ giao nhận thì đó cũng kể nh là mối lo ngại của Công ty. Nh trên đã nói, nghiệp vụ giao nhận nói chung hay giao nhận hàng không nói riêng, đòi hỏi cán bộ giao nhận không chỉ hiểu biết về lĩnh vực vận tải đơn thuần mà ngoài ra cán bộ giao nhận phải có hiểu biết rộng rãi về những vấn đề xung quanh có liên quan, nh thủ tục hải quan, luật lệ, tập quán quốc tế và chắc…

chắn phải biết ít nhất một ngoại ngữ (Tiếng Anh). Vì thế do đòi hỏi của công việc VINATRANCO phải thờng xuyên nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên trong Công ty bằng cách :

- Tổ chức thờng xuyên các khóa học về nghiệp vụ, ngoại ngữ, vi tính, pháp luật cho cán bộ kinh doanh.

- Hàng năm, tổ chức cuộc thi sát hạch để loại bỏ bớt những cán bộ thiếu trách nhiệm, làm ăn thiếu hiệu quả. Trên cơ sở đó, Công ty sẽ nắm bắt đợc trình độ nghiệp vụ chung của cán bộ trong Công ty, đa ra những biện pháp của cán bộ trong Công ty, đa ra những biện pháp khắc phục kịp thời.

- Và còn rất nhiều những biện pháp cụ thể khác nh gửi cán bộ đi học ở nớc ngoài, tham gia đầy đủ các cuộc họp của IATA, FIATA…

Những biện pháp trên đây là những biện pháp xuất phát từ bản thân VINATRANCO. Các biện pháp này có mối quan hệ mật thiết ảnh hởng lẫn nhau, có tác dụng hỗ trợ nhau. Nếu các biện pháp trên đợc tiến hành đồng thời thì sẽ tạo ra một tác động lớn đối với sự phát triển của Công ty. Nhng để có thể thực hiện đợc những giải pháp trên, ngoài cố gắng nỗ lực của đội ngũ lãnh đạo cũng nh toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty, Công ty cũng vấn phải cần đến sự hỗ trợ từ phía Nhà nớc.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐỪÒNG HÀNG KHÔNG Ở CÔNG TY VINATRANCO (Trang 75 -77 )