0

II. Thực trạng vấn đề việc làm và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh gia

2. Thực trạng về việc làm trên địa bàn tỉnh gia đoạn 1999-2003

2.2. Theo giới tính

Ta có bảng số liệu dới đây:

Bảng 11: NNL của Tỉnh theo giới tính

Đơn vị: Ngời Năm Chỉ tiêu 1999 2000 2001 2002 2003 Số ngời HĐKINH Tế 1.239.212 1.263.341 1.287.706 1.312.627 1.338.11 + Nam 591.972 607.417 623.843 638.120 653.945 + Nữ 647.240 655.924 663.863 674.507 684.186 Số ngời K0HĐKINH Tế 458.346 478.335 474.856 518.274 563.843 +Nam 212.352 227.690 213.385 235.225 258.409 + Nữ 245.994 250.645 261.471 283.049 305.434

(Nguồn: Báo cáo điều tra lao động- việc làm các năm của tỉnh )

Theo kết quả điều tra ta thấy, số ngời hoạt động kinh tế của tỉnh thì số lợng nữ giới cao hơn nam giới, năm 1999 trong tổng số 1.239.212 ngời hoạt động kinh tế thì nữ giới là 647.240 ngời chiếm 52,23% tuy nhiên tỷ lệ này đang có xu hớng giảm đến năm 2001 nữ giới hoạt động kinh tế chỉ còn là 663.863/1.287.706 ngời chiếm 51,55% và năm 2003 tỷ lệ này chỉ là 51,13% đang tiến dần đến sự cân đối

giữa nam và nữ. Nguyên nhân có thể do số lợng nữ không tham gia hoạt động kinh tế tăng lên ( do học sinh nữ đợc đi học lên cao ngày càng tăng, tham gia hoạt động nội trợ ). Và thực tế là nh… vậy, theo kết quả điều tra trên ta thấy đối với những ngời từ đủ 15 tuổi trở lên không hoạt động kinh tế thì tỷ lệ nữ giới ngày càng tăng lên và tăng cao hơn so với nam giới, năm 2000 trong tổng số 478.335 ngời không HĐKT nữ giới là 261.471 ngời chiếm 52,4% nam giới chiếm 47,6% thì đến năm 2003 trong tổng số 563.843 ngời không HĐKT tỷ lệ nữ giới đã chiếm lên đến 54,17%, nam giới chỉ còn 45,83%.

Nguyên nhân của tình trạng tỷ lệ nữ giới tham gia HĐKT và không tham gia HĐKT cao hơn nam giới là do tỷ lệ nữ trong tổng dân số luôn chiếm một tỷ lệ cao hơn so với nam nhất là trong độ tuổi lao động, còn tình trạng nữ không tham gia HĐKT tăng thì có rất nhiều nguyên nhân nhng đáng kể nhất có thể do ngày nay ngời ta đầu t cho giáo dục của con cái không phân biệt giới tính, nên tỷ lệ các em nữ từ 15 tuổi trở lên đợc đi học ngày càng nhiều lên và học càng cao hơn dẫn đến rút dần bộ phận lao động nữ dới 18 tuổi hoạt động kinh tế. Mặt khác có thể do nữ giới từ 50 tuổi trở lên có xu hớng tập trung quan tâm đến gia đình hơn nên số ngời làm nội trợ tăng lên Nh… ng nhìn chung thì ở bất c khu vực nào của nớc ta thì tỷ lệ nữ tham gia hoạt động kinh tế hiện nay vẫn chiếm tỷ lệ cao hơn. 3. Vấn đề giải quyết việc làm ở tỉnh Hà Tây giai đoạn 1999- 2003.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TÂY (Trang 41 -42 )