0
Tải bản đầy đủ (.doc) (75 trang)

Đầu t máy móc thiết bị hiện đại để giảm đợc hao phí nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất

Một phần của tài liệu KT212 PPTX (Trang 69 -71 )

II. Đề xuất biện pháp giảm chi phí vậ tt trong sản xuất.

2. Đầu t máy móc thiết bị hiện đại để giảm đợc hao phí nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất

quá trình sản xuất .

Hiên nay ở Công ty cao su sao vàng, mặc dù lãnh đạo công ty đã mạnh dạn đầu t để đổi mới công nghệ sản xuất và máy móc thiết bị hiện đại của các nớc có nền công nghiệp sản xuất cao su phát triển nh: Nhật, Inđô song đa phần số máy móc hiên đang sử dụng đều cũ kỹ, lạc hậu do Liên xô cũ, Trung quốc sản xuất nên không những có năng suất thấp, chất lợng cha đợc cao mà còn tiêu hao nguyên vật liệu lớn, phế liệu nhiều

Nh ở giai đoạn cán hình lốp: Do đợc sản xuất trên dây truyền cũ nên 1000kg cao su sống đa vào sản xuất lốp xe đạp sau khi qua các công đoạn: căt, sấy tự nhiên, sơ luyện, phối liệu thì 1000kg cao su sống chỉ thu đợc 900kg và sau khi qua phân xởng đóng gói thành phẩm thì còn lại 855 kg hao 145kg bằng 14,5%.

Để khắc phục những khó khăn này công ty cần thiết đầu t thêm các loại máy móc thiết bị hiện đại để nâng cao đợc năng suất chất lợng,tiết kiệm đợc một số lợng nguyên vật liệu không nhỏ cho quá trình sản xuất. Nhờ áp dụng biện pháp này nên 1000kg cao su đa vào sản xuất sẽ thu đợc 921kg, sau khi qua khâu đóng gói sản lợng tăng 900kg hao 100kg bằng 10%

Với biện pháp này thì mức tiết kiệm vật t trên 1000kg( tấn) sản phẩm của công ty sẽ là:

(145 100) x 14000 = 63000đ/tấn cao su

14000 giá bình quân 1kg cao su xuất kho

Với654 tấn của năm 2001 khối lợng tiết kiệm đợc khi thực hiện biện pháp là

654tấn x 45kg/tấn = 29430tấn

29430 x 14000 412.020.000đ

Nguyên liệu cao su là loại vật liệu cấu thành thực thể nên việc giảm hao phí nguyên vật liệu chính sẽ làm:

-Giảm đợc chi phí vật t cho đơn vị sản phẩm

-Làm giá thành giảm nhanh hơn so với áp dụng các biện pháp khác -Kích thích quá trình tái đầu t sản xuất

Đối với hệ thống nhà kho, công ty cũng nên có kế hoạch sữa chữa xây mới lai một số nhà kho đã cũ, không đảm bảo cho dự trữ bảo quản.Để làm tốt công tác nàu công ty không ngừng bồi dỡng nâng cao kiến thức về quản lý đợc tốt hơn, tránh mất mát nguyên vật liệu.

Một phần của tài liệu KT212 PPTX (Trang 69 -71 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×