0
Tải bản đầy đủ (.doc) (75 trang)

Những khó khăn.

Một phần của tài liệu KT212 PPTX (Trang 66 -67 )

V. Dự trữ vậ tt

3. Những khó khăn.

Khó khăn đầu tiên phải nói đến trong công tác quản lý vật t là: Cao su thiên nhiên đợc mua từ các nguồn trong nớc và nớc ngoài nên rất khó bảo quản vì vậy trong công tác bảo quản nguyên liệu là một vấn đềphức tạp đòi hỏi kho chứa nguyên liệu phải cao dáo và thoáng mát. ngời quản lý chịu trách nhiệm về

công tác bảo quản phải là ngời có trình độ hiểu biết, có kinh ngiệm về các điều kiện bảo quản cao su.

Nguồn cung ứng nguyên vật liệu chính của công ty chủ yếu là thị trờng tự do ở xa khu vực trực tiếp sản xuất của doanh nghiệp nên chi phí thu mua, chi phí vận chuyển và chi phí bốc dỡ cao.Do đó, đây là yếu tố khó khăn để công ty thực hiện việc giảm giá thành sản phẩm.

Khi mua nguyên vật liệu về cần tính toán, xác định khối lợng vật t thu mua để dự trữ đảm bảo cho kế hoạch sản xuất cả năm.

Đầu t ổn định thị trờng cung ứng vật t để số lợng, chất lợng và giá cả nguyên liệu đợc ổn định, từ đó giảm chi phí vận chuyển khi thu mua nguyên liệu

Đầu t xây dung hệ thống kho bảo quản nguyên liệu để công tác bảo quản đợc tốt hơn, hạn chế những h hỏng nguyên vật liệu trong quá trình bảo quản.

Không ngừng nâng cao, bồi dỡng kiến thức bảo quản cho đội ngũ những ngời quản lý kho, chú ý đến việc giáo dục tốt ý thức trách nhiệm cho đội ngũ quản lý kho và đội ngũ công nhân lao động trực tiếp để họ có ý thức và trách nhiệm hơn trong công việc.

Đầu t thêm máy móc thiết bị hiện đại để giảm mức tiêu hao nguyên vật liệu, sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu đa vào sản xuất để giảm đợc chi phí sản xuất và giảm giá thành sản phẩm

Một phần của tài liệu KT212 PPTX (Trang 66 -67 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×