0
Tải bản đầy đủ (.doc) (48 trang)

Về phía ngân hàng nhà nớc

Một phần của tài liệu NH071 DOC (Trang 43 -48 )

3.3.4.1. Hồn thiện và phát triển thị trờng ngoại tệ liên ngân hàng tiến tới thành lập thị trờng hối đối của Việt Nam.

Việc hồn thiện và phát triển thị trờng liên ngân hàng là một trong những điều kiện quan trọng để ngân hàng mở rộng nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ, đáp ứng nhu cầu mua bán ngoại tệ của khách hàng và phục vụ nhu cầu thanh tốn quốc tế của ngân hàng. Để hồn thiện và phát triển thị trờng ngoại tệ liên ngân hàng làm cơ sở cho việc hình thành thị trờng hối đối hồn chỉnh ở Việt Nam, NHNN cần thực hiện các giải pháp:

- Đa dạng hố các loại ngoại tệ, các phơng tiện thanh tốn quốc tế trên thị trờng. Ngồi giao dịch chủ yếu là USD hiện nay, các ngoại tệ khác (EUR, GBP, JPY…) cũng cần đợc mở rộng giao dịch song song khuyến khích nghiệp vụ chiết khấu thơng phiếu, hối phiếu ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu ngoại tệ của ngân hàng.

- Đa dạng hố các hình thức mua bán ngoại tệ. Hiện nay, các hình thức giao dịch ngoại tệ của các NHTM Việt Nam nĩi chung và NHNo & PTNT nĩi riêng mới chỉ là là giao ngay, hốn đổi. Trong thời gian tới, NHNN cần cĩ chính sách khuyến khích và định hớng phát triển các hình thức giao dịch kỳ hạn, tơng lai, quyền chọn đồng thời phát triển nghiệp vụ vay mợn ngoại tệ, nhiệm vụ tiền gửi qua đêm trên thị trờng ngoại tệ liên ngân hàng.

- Ngồi các thành viên hiện tại: NHNN và các NHTM quốc doanh cũng cần mở rộng đối tợng tham gia thị trờng liên ngân hàng nh: Ngân hàng cổ phần, chi nhánh ngân hàng nớc ngồi, các nhà mơi giới… tạo cho thị trờng sự phát triển về số lợng cũng nh về chất.

3.3.4.2. ổn định tỷ giá hối đối

Việc mở rộng hoạt động thanh tốn quốc tế theo phơng thức tín dụng chứng từ địi hỏi phải cĩ sự ổn định của tỷ giá hối đối. Vì vậy NHNN cần phải cĩ chính sách điều hành tỷ giá linh hoạt, bám sát cung cầu trên thị trờng. Đồng thời tránh những điều chỉnh bất ngờ với biên độ lớn nhằm tạo sự ổn định trong tỷ giá hối đối để thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu.

Kết luận

Lợi ích to lớn việc hội nhập kinh tế quốc tế mang lại cho mỗi nớc tham gia là vơ cùng to lớn và khơng thể phủ nhận đợc. Con đờng xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ cơ lập với bên ngồi đã hồn tồn lạc hậu. Tất cả các nớc trên thế giới, trong đĩ cĩ Việt Nam đều đợc tự do hố thơng mại, xây dựng nền kinh tế hớng về XK đem lại lợi ích cho quốc gia từ đĩ tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh đối ngoại trong lĩnh vực NH ngày càng đợc mở rộng và phát triển.

NHNN & PTNT Nam Định là một đơn vị mới tham gia thanh tốn quốc tế đợc 7 năm. Từ những bớc đầu khĩ khăn khi mới thực hiện nghiệp vụ: thiếu kinh nghiệm, thiếu vốn, thiếu chuyên gia...đến nay nhờ kiên trì khắc phục khĩ khăn, quyết tâm đẩy mạnh và phát triển nghiệp vụ, NHNN & PTNT Nam Định khơng những tự khẳng định đợc mình mà cịn vơn lên đứng vững trong cơ chế thị trờng. Để tiếp tục củng cố và nâng cao hơn nữa uy tín của mình trên thị trờng trong nớc cũng nh trên thị trờng quốc tế nĩi riêng tại NHNN & PTNT Nam Định là một yêu cầu cấp thiết. Xuất phát từ tính thiết thực của việc nâng cao chất lợng thanh tốn quốc tế với hoạt động của ngân hàng nên em đã chọn đề tài:

“Giải pháp hồn thiện hoạt động chất lợng thanh tốn quốc tế tại NHNN & PTNT chi nhánh tỉnh Nam Định “.

Chuyên đề này của em đã tập trung giải quyết đợc các vấn đề chủ yếu sau: - Trình bày cơ sở của thơng mại quốc tế, trên cơ sở đĩ làm nảy sinh nhu cầu thanh tốn. Phân tích nội dung của từng điều kiện thanh tốn quốc tế.

- Trình bày quá trình hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của NHNN & PTNT Nam Định. Phân tích đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh chung của NHNN & PTNT Nam Định, đi sâu vào phân tích, đánh giá việc thực hiện các hoạt động thanh tốn quốc tế tại NHNN & PTNT Nam Định.

-Sau khi phân tích đánh giá thực trạng về hoạt động thanh tốn XNK tại NHNN & PTNT Nam Định, em đã đa ra một số giải pháp nhằm hồn thiện và nâng cao chất lợng thanh tốn quốc tế tại NHNN & PTNT Nam Định cùng một số kiến nghị làm cơ sở cho việc thực hiện các giải pháp đĩ.

Mặc dù vậy, do cịn nhiều hạn chế về kinh nghiệm và thời gian nên khố luận khơng tránh khỏi những thiếu sĩt. Em rất mong đợc sự gĩp ý của thầy cơ giáo và các bạn để khĩa luận cĩ sự hồn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Danh mục các ký hiệu viết tắt

NHNo&PTNT : Ngân hàng nơng nghiệp và phát triển nơng thơn

NHNN : Ngân hàng nhà nớc

NHTM : Ngân hàng thơng mại

TTQT : Thanh tốn quốc tế

XNK : Xuất nhập khẩu

UCP : Uniform of Customs and Practice for Documentary Credit

L/C : Letter of Credit

D/P : Documentary against payment D/A : Documentary against cceptance

mục lục

Lời nĩi đầu...1

Chơng I: Lý luận chung về thanh tốn quốc tế...3

1.1. Khái niệm thanh tốn quốc tế ...3

1.2. Các phơng thức thanh tốn quốc tế ...4

1.2.1. Phơng thức thanh tốn chuyển tiền ...4

1.2.2. Phơng thức thanh tốn nhờ thu ...6

1.2.3. Phơng thức thanh tốn tín dụng chứng từ ...9

1.3. Các nhân tố ảnh hởng đến hoạt động thanh tốn quốc tế của ngân hàng th- ơng mại ...14

1.3.1. Nhân tố chủ quan...14

1.3.2. Nhân tố khách quan...15

Chơng II: Thực trạng hoạt động thanh tốn quốc tế tại NHNN & PTNT Nam Định...16

2.1. Khái quát chung về NHNN & PTNT Nam Định...16

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ...16

2.1.2. Tình hìh hoạt động kinh doanh tại NHNN & PTNT Nam Định ...18

2.2. Thực trạng hoạt động thanh tốn quốc tế tại NHNN & PTNT Nam Định...21

2.2.1. Thanh tốn chuyển tiền ...22

2.2.2. Phơng thức nhờ thu...22

2.2.2.1. Nhờ thu xuất khẩu...22

2.2.2.2. Nhờ thu nhâp khẩu ...23

2.2.3. Tín dụng chứng từ ...23

2.2.3.1. Thanh tốn hàng xuất khẩu ...23

2.2.3.2. Thanh tốn hàng nhập khẩu...24

2.3. Đánh giá hoạt động thanh tốn quốc tế tại NHNN & PTNT Nam Định...25

2.3.1. Đánh giá kết quả đạt đợc...25

2.3.1.1. Hoạt động thanh tốn quốc tế ngày càng đợc củng cố và phát triển ...25

2.3.1.2. Hoạt động thanh tốn quốc tế gĩp phần làm tăng doanh thu cho ngân hàng...26

2.3.1.3. Hoạt động thanh tốn quốc tế gĩp phần nâng cao uy tín NHNN & PTNT Nam Định...26

2.3.2. Những khĩ khăn, tồn tại và nguyên nhân trong hoạt động thanh tốn quốc tế tại NHNN & PTNT Nam Định...27

2.3.2.1. Về phía khách hàng...27

2.4. Nguyên nhân...28

2.4.1. Nguyên nhân khách quan...28

2.4.1.1. Hành lang pháplý cho hoạt động thanh tốn quốc tế cịn nhiều bất cập...28

2.4.1.2. Quản lý vĩ mơ của nhà nớc về hoạt động xuất khẩu ...29

2.4.1.3. Hạn chế về trình độ, kinh nghiệm và năng lực tài chính của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu...29

2.4.2. Nguyên nhân chủ quan...30

2.4.2.1. Hạn chế trong cơng nghệ thanh tốn của ngân hàng ...30

2.4.2.2. Trình độ và kinh nghiệm của cán bộ thanh tốn quốc tế cịn bất cập...30

2.4.2.3. Khả năng cạnh tranh của ngân hàng trên thị trờng cha cao...31

Chơng III: Một số giải pháp nhằm hồn thiện và nâng cao chất lợng thanh tốn quốc tế tại NHNN & PTNT Nam Định...32

3.1. Định hớng phát triển hoạt động thanh tốn quốc tế tại NNNo & PTNT tỉnh Nam Định trong thời gian tới...32

3.2. Một số giải pháp nhằm hồn thiện hoạt động thanh tốn quốc tế tại NHNo & PTNT tỉnh Nam Định...33

3.2.1. Cải tiến chất lợng nghiệp vụ ...33

3.2.1.1. Thanh tốn hàng xuất khẩu ...33

3.2.1.2. Thanh tốn hàng nhập khẩu ...34

3.2.2. Thực hiện chính sách khách hàng linh hoạt...34

3.2.2.1. Đẩy mạnh hơn nữa cơng tác t vấn cho khách hàng...34

3.2.2.2. Cĩ chính sách khách hàng phù hợp...35

3.2.3. Nâng cao trình độ nghiệp vụ thanh tốn viên ...35

3.2.4. Đổi mới cơng nghệ ngân hàng ...36

3.2.5. Củng cố và tăng cờng quan hệ đối ngoại ...37

3.2.6. Phát triển hoạt động marketing trong hoạt động ngân hàng ...37

3.3. Một số kiến nghị...38

3.3.1. Đối với doanh nghiệp XNK ...38

3.3.2. Về phía ngân hàng ...39

3.3.2.1. Hồn thiện mơi trờng pháp lý cho hoạt động thanh tốn quốc tế ...39

3.3.2.2. Hồn thiện và phát triển thị trờng ngoại tệ liên ngân hàng...40

3.3.3. Đối với chính phủ và các nghành cĩ liên quan...41

3.3.3.1. Cần hồn thiện mơi trờng pháp lý cho giao dịch thanh tốn XNK ...41

3.3.3.2. Hồn thiện chính sách thơng mại nhằm đẩy mạnh XK ...43

3.3.4.1. Hồn thiện và phát triển thị trờng ngoại tệ liên ngân hàng tiến tới thành lập thị trờng hối đối Việt Nam ...44 3.3.4.2. ổn định tỷ giá hối đối...44

Một phần của tài liệu NH071 DOC (Trang 43 -48 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×