0
Tải bản đầy đủ (.doc) (48 trang)

Về phía khách hàng

Một phần của tài liệu NH071 DOC (Trang 27 -28 )

Đây là những tồn tại phát sinh do những sai sĩt từ doanh nghiệp xuất nhập khẩu, thực hiện qua Chi nhánh Ngân hàng Nơng nghiệp và phát triển Nơng thơn Nam Định. Bên cạnh những doanh nghiệp hoạt động lâu năm, cĩ trình độ kinh nghiệm thì cũng cĩ khơng ít đơn vị cha cĩ kinh nghiệm, đội ngũ nhân viên trình độ cha cao. Những sai sĩt chủ yếu là trong phơng thức tín dụng chứng từ:

- Đối với hoạt động thanh tốn hàng xuất:

Sai sĩt phổ biến nhất thờng gặp là ở khâu lập chứng từ. Các đơn vị nhập khẩu luơn gặp phải những vớng mắc trong việc lập hồ sơ chứng từ địi tiền. Nguyên nhân chủ yếu là do trình độ nghiệp vụ chuyên mơn của đội ngũ cán bộ trong đơn vị cịn non kém, cha đáp ứng đợc yêu cầu khắt khe, phức tạp của phơng thức tín dụng chứng từ. Những sai sĩt cĩ thể là những lỗi nhỏ nh sai chính tả, sai tên... cho đến những thiếu sĩt chứng từ hoặc sai quy định trong L/C. Nếu bộ chứng từ khơng hồn hảo sẽ bị từ chối thanh tốn, thời gian sửa chữa kéo dài, phí sửa chữa cao, cĩ những trờng hợp L/C bị huỷ bỏ.

Các doanh nghiệp Việt Nam thờng phải ký quỹ L/C, do vậy các doanh nghiệp sẽ bị ứ đọng một lợng vốn khơng nhỏ, thời gian ứ đọng tuỳ thuộc vào thời gian thực hiện hợp đồng giao hàng của ngời xuất khẩu. Những thiếu sĩt của đơn vị nhập khẩu thờng cha cĩ kinh nghiệp về phơng thức L/C nên thời gian từ lúc mở tới lúc nhận đợc hàng kéo dài, hoặc khơng tìm hiểu đợc khả năng của ngời xuất khẩu nên đã mở L/C mà khơng nhận đợc hàng.

Một phần của tài liệu NH071 DOC (Trang 27 -28 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×