0
Tải bản đầy đủ (.doc) (106 trang)

Kấ́T LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIấ̉N CỦA ĐỀ TÀ

Một phần của tài liệu TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ NG-SDH VÀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NG-SDH TẠI QUẢNG NGÃI (Trang 104 -105 )

Cụng nghệ NG-SDH là sự tớch hợp một cỏch thụng minh giữa cụng nghệ SDH truyền thống và mạng dữ liệu hiện đang sử dụng, tớch hợp giữa cơ sở hạ tầng của mạng mới với mạng hiện cú nhằm cung cấp nhiều loại hỡnh dịch vụ với chất lượng cao, đỏp ứng mọi nhu cầu về thụng tin.

Cụng nghệ NG-SDH sẽ giỳp cỏc nhà cung cấp thoả món yờu cầu của khỏch hàng. Với mạng chuyển mạch đa dịch vụ MSSP, NG-SDH cho phộp cỏc nhà cung cấp khụng cần sử dụng nhiều mạng nhỏ khỏc nhau mà vẫn cung cấp được nhiều loại hỡnh dịch vụ. Một trong những ưu điểm lớn nhất của mạng NG-SDH là nú cho phộp cỏc nhà khai thỏc mạng đưa ra một cụng nghệ mới vào trong cỏc mạng SDH truyền thống bằng cỏch chỉ thay thế cỏc phần tử mạng biờn. Với khả năng này, cả hai dịch vụ TDM và dữ liệu gúi được xử lý hiệu quả trờn cựng một bước súng. Bằng cỏch kết hợp VCAT, GFP và LCAS, cỏc nhà cung cấp dịch vụ cú một cỏch hiệu quả hơn để tối ưu mạng truyền dẫn SDH đối với cỏc dịch vụ Ethernet.

Đồ ỏn đó trỡnh bày được cấu trỳc của hệ thống mạng NG-SDH trong đú đó đi sõu tỡm hiểu về thủ tục lập khung GFP, cỏch ghộp chuỗi ảo VCAT và cơ chế điều chỉnh dung lượng tuyến LCAS. Đồ ỏn cũng đó đưa ra cỏc tiờu chuẩn cụng nghệ NG-SDH và so sỏnh cỏc chuẩn NG-SDH điển hỡnh.

Đặc biệt, đề tài đó đưa ra được cỏc giải phỏp sử dụng cụng nghệ NG-SDH cho mạng truyền tải quang của VNPT và tỡnh hỡnh triển khai mạng NG-SDH của viễn thụng Quóng Ngói.

Tuy nhiờn, mạng NG-SDH cũng cũn cú một số hạn chế nhất định. Do đú, trong quỏ trỡnh triển khai đưa vào sử dụng gặp phải một ớt khú khăn, nờn việc nghiờn cứu để tỡm ra những giải phỏp tối ưu để khắc phục những hạn chế của mạng NG-SDH là vấn đề được cần quan tõm và nghiờn cứu tiếp sau này của đề tài.

105

Một phần của tài liệu TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ NG-SDH VÀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NG-SDH TẠI QUẢNG NGÃI (Trang 104 -105 )

×