0
Tải bản đầy đủ (.doc) (106 trang)

Cỏc tiờu chuẩn của ITU-T.

Một phần của tài liệu TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ NG-SDH VÀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NG-SDH TẠI QUẢNG NGÃI (Trang 73 -75 )

0011 eos: Thành viờn cú số thứ tự cao nhất và truyền bỡnh thường 0101 idle: Thành viờn này khụng thuộc nhúm hoặc sắp bị loại bỏ.

4.6.1. Cỏc tiờu chuẩn của ITU-T.

ITU-T là một trong 3 thành viờn của hiệp hội viễn thụng quốc tế (ITU)- một tổ chức quốc tế nằm trong tổ chức liờn hiệp quốc, cú trụ sở chớnh đặt tại Genever, Thuỵ Sỹ. Nhiệm vụ của ITU-T là nghiờn cứu những vấn đề về kỹ thuật viễn thụng rồi đưa ra thành những khuyến nghị về viễn thụng trờn phạm vi toàn thế giới với mục tiờu là đảm bảo cỏc chuẩn cú chất lượng cao. ITU-T được thành lập vào ngày 1 thỏng 3 năm 1993 thay thế cho CCITT được thành lập từ 1865. Cấu trỳc tổ chức của ITU-T bao gồm một nhúm cố vấn về chuẩn hoỏ viễn thụng và cỏc nhúm nghiờn cứu, trong mỗi nhúm nghiờn cứu lại cú cỏc nhúm làm việc (working party).

Ban đầu, tổ chức ITU-T gồm 16 nhúm nghiờn cứu, những bõy giờ chỉ cũn lại 14 nhúm nghiờn cứu, cỏc nhúm 1 và 14 đó hoàn thành nhiệm vụ. Trong cỏc nhúm nghiờn cứu của ITU-T thỡ cú hai nhúm nghiờn cứu về mạng quang thế hệ sau là SG 13 và SG 15. Nhúm SG 13 nghiờn cứu về kiến trỳc và cỏc yờu cầu của mặt phẳng điều khiển của OTN. Nhúm SG 15 chịu trỏch nhiệm nghiờn cứu mạng truyền tải quang, cỏc hệ thống, thiết bị bao gồm cỏc chuẩn ở lớp truyền dẫn cho mạng truy nhập, metro, mạng lừi.

Dưới đõy là cỏc khuyến nghị của ITU-T liờn quan đến cụng nghệ NG-SDH:

4.6.1.1. G.707/Y.1322.

Khuyến nghị này cung cấp cỏc yờu cầu cho cỏc tớn hiệu STM-N tại giao diện node mạng của một mạng số đồng bộ, trong đú cú đề cập đến ghộp chuỗi ảo VCAT cho cỏc luồng bậc cao và bậc thấp, bao gồm:

74

4.6.1.2. G.709/Y.1331.

Khuyến nghị này xỏc định cỏc yờu cầu của module truyền tải quang của cỏc tớn hiệu bậc n (OTM-n) của mạng truyền tải quang, trong đú cú đề cập đến việc sắp xếp cỏc khung GFP vào đơn vị tải kờnh quang (OPUk). Nội dung chớnh của khuyến nghị bao gồm :

• Kiến trỳc truyền tải quang.

• Chức năng của mào đầu trong việc hỗ trợ cỏc mạng quang đa bước súng.

• Cỏc cấu trỳc khung.

• Cỏc tốc độ bit.

• Cỏc dạng sắp xếp tớn hiệu khỏch hàng.

Cỏc giao diện được xỏc định trong khuyến nghị này cú thể được ỏp dụng tại cỏc giao diện khỏch hàng-mạng (UNI) và cỏc giao diện node mạng (NNI) của mạng truyền tải quang.

4.6.1.3. G.783.

Khuyến nghị này cung cấp cỏc đặc tớnh của cỏc khối chức năng thiết bị SDH (gồm cả cỏc yờu cầu hỗ trợ chức năng VCAT). Khuyến nghị xỏc định một tập hợp cỏc khối chức năng và một bộ cỏc quy tắc để hợp nhất cỏc khối chức năng này thành một thiết bị truyền dẫn số.

Khuyến nghị cũng đưa ra cỏc thành phần và phương phỏp luận cú thể được sử dụng để mụ tả quỏ trỡnh xử lý SDH.

Phương phỏp mụ tả dựa trờn việc phõn tỏch chức năng của thiết bị thành cỏc chức năng nguyờn tử và hữu cơ. Thiết bị sau đú sẽ được mụ tả bởi Đặc tớnh chức năng thiết bị (EFS) của nú, bao gồm cỏc chức năng nguyờn tử và hữu cơ, kết nối bờn trong, cỏc chỉ tiờu đặc tớnh chất lượng tổng quỏt (vớ dụ : trễ chuyển giao, độ khả dụng...).

75

4.6.1.4. G.7041/Y.1303.

Khuyến nghị này xỏc định một thủ tục định khung chung (GFP) cú cỏc tải cú chiều dài thay đổi từ cỏc tớn hiệu khỏch hàng bậc cao cho việc sắp xếp liờn tiếp vào cỏc luồng đồng bộ như đó định nghĩa trong ITU-T G.707/Y.1322 và G.709/Y.1331. Nội dung của khuyến nghị gồm:

• Cỏc dạng khung cho cỏc khối PDU được chuyển giao giữa cỏc điểm đầu và cuối GFP.

• Thủ tục sắp xếp cỏc tớn hiệu khỏch hàng vào GFP.

4.6.1.5. G.7042/Y.1305.

Khuyến nghị này đề cập đến cơ chế điều chỉnh dung lượng (LCAS) được sử dụng để tăng hoặc giảm dung lượng băng tần của tớn hiệu VCAT trờn cỏc mạng SDH/OTN. Hơn nữa, cơ chế này sẽ tự động giảm dung lượng của tải nếu một thành viờn bị sự cố, và tăng dung lượng tải khi sự cố mạng đó được khắc phục. Cơ chế này được ỏp dụng cho mọi thành viờn của nhúm ghộp ảo.

Khuyến nghị này xỏc định cỏc trạng thỏi yờu cầu tại node nguồn và node đớch của tuyến cũng như thụng tin điều khiển được trao đổi giữa nguồn và đớch của tuyến nhằm cho phộp định cỡ lại một cỏch linh hoạt tớn hiệu ghộp ảo. Cỏc trường thụng tin sử dụng để chuyển thụng tin điều khiển qua mạng truyền tải đó được định nghĩa trong cỏc khuyến nghị liờn quan là ITU-T G.707 và G.783 cho SDH và ITU-T G.709 và G.798 cho OTN.

Một phần của tài liệu TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ NG-SDH VÀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NG-SDH TẠI QUẢNG NGÃI (Trang 73 -75 )

×