thi thu thpt quốc gia môn hóa 2015

BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA 2015 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA 2015 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Hóa học

... đựng H2SO4 C Cách đậy bình thu khí tẩm xút D Tất ý Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Trang 12/305 ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA NĂM 2015 ĐỀ SỐ Họ tên thí sinh: ... chiều thu n tăng nhiệt độ B Phản ứng thu n tỏa nhiệt, cân chuyển dịch theo chiều nghịch tăng nhiệt độ C Phản ứng nghịch thu nhiệt, cân chuyển dịch theo chiều thu n tăng nhiệt độ D Phản ứng thu n thu ... tripeptit Đốt cháy m1 gam đipeptit thu 0,045 mol nước Đốt cháy m2 gam tripeptit thu 0,085 mol H2O Tìm m: A 1,545 B 1,755 C 1,12 D 1,335 Trang 42/305 ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA NĂM 2015 ĐỀ SỐ Họ tên thí sinh:...
 • 305
 • 1,798
 • 5
Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa 2015 rất hay

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa 2015 rất hay

Hóa

... Câu 30: Nguyên tố R thu c nhóm VIA bảng tuần hoàn nguyên tố hoá học Công thức hợp chất khí R với hyđro là A RH6 B R6H C RH3 D RH2 Câu 31: Hơi thu ngân độc, làm vỡ nhiệt kế thu ngân chất bột ... trơ, cường độ dòng điện không đổi) thời gian t giây, y gam kim loại M catot và 0,035 mol khí anot Còn thời gian điện phân là 2t giây tổng số mol khí thu điện cực là 0,1245 mol Giá trị y là ... Câu 36: Sobitol là thu c có tác dụng làm nhuận tràng thẩm thấu điều trị chứng táo bón , khó tiêu Sobitol tạo thành từ phản ứng A Oxi hóa glucozơ dung dịch AgNO3/NH3 B Oxi hóa glucozơ H2 có...
 • 4
 • 483
 • 8
Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa  2015  bộ giáo dục và đào tạo

Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa 2015 bộ giáo dục và đào tạo

Hóa

... x o luy n gi Húa H c Phiờn b n 2015 THI TH ng d n gi i chi ti c post t i : QU MễN: HểA H C https://www.facebook.com/groups/thithuhoahocquocgia/ L n : Ngy 01/01 /2015 Cõu 48: Cho 66,2 gam h n h ... C3H8O D C6H12O Trang 4/16 tailieulovebook.com thi th THPT B Giỏo d o 2015 Your dreams Our mission Cõu 30 Tờn thay th c a ancol cú cụng th c c u t o thu g n CH3CH2CH2OH l A propan-1-ol B propan-2-ol ... tailieulovebook.com thi th THPT B Giỏo d lm o 2015 Your dreams Our mission i mu qu tớm l A HCOOH B C2H5NH2 C C6H5OH Cõu 47 Ancol X (MX = 76) tỏc d ng v i axit cacboxylic Y thu u ch cú m t lo...
 • 16
 • 627
 • 0
ĐỀ & ĐÁp án ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA môn hóa 2015- Trường THPT Đức Hòa

ĐỀ & ĐÁp án ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA môn hóa 2015- Trường THPT Đức Hòa

Hóa

... hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH) 2, thu 50 gam kết tủa dung dịch X Thêm dung dịch NaOH 1M vào X, thu kết tủa Để lượng kết tủa thu lớn cần tối thi u 100 ml dung dịch NaOH Giá trị m A 72,0 ... dung dịch KHSO4 thu dung dịch Z chứa ion ( không kể H+ OH- H2O) 16,8 lít hỗn hợp T gồm khí có khí có phân tử khối khí hóa nâu không khí Tỉ khối T so với H2 19,2 Cô cạn dung dịch Z thu hỗn hợp chất ... 2220 Butan 2875 Trong thí nghiệm đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol ankan X ta thu nhiệt lượng 125,28KJ CTCT X (giả thi t lượng nhiệt thu hồi đạt 80%) A CH3CH3 B CH3CH2CH3 C CH4 D CH3CH2CH2CH3 Câu 29: Trong...
 • 4
 • 2,057
 • 8
Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn hóa năm 2015

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn hóa năm 2015

Hóa học

... 50 C D A C S GD V T VNH PHC TRNG THPT NG U KTCL ễN THI THPT QUC GIA LN NM 2015 Mụn: HểA HC Thi gian lm bi: 90 phỳt, khụng k thi gian phỏt ( thi cú trang) Mó thi 132 H, tờn thớ sinh: ... B C B B A C THI TH LN K THI THPT QUC GIA NM 2015 Mụn thi: HểA HC Thi gian lm bi: 90 phỳt; khụng k thi gian phỏt H, tờn thớ sinh: S bỏo danh: Mó thi: 135 Cho bit nguyờn t ... R, T D X, Z, T B - HT TRNG THPT A PHC ( thi gm 50 cõu, 04 trang ) THI TH QUC GIA LN II NM 2015 Mụn: HểA HC Thi gian lm bi: 90 phỳt; khụng k thi gian phỏt Mó 34 Cho bit nguyờn t (theo...
 • 41
 • 980
 • 39
Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa chuyên Bạc Liêu 2015 môn Hóa

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa chuyên Bạc Liêu 2015 môn Hóa

Hóa học

... erythromixin B Thu c phiện, cần sa, heroin, cocain C Thu c phiện, penixilin, moocphin D Seduxen, cần sa, ampixilin, cocain Câu 15 Các hình vẽ sau mô tả cách thu khí thường sử dụng điều chế thu khí phòng ... không ? A Hidro hóa hoàn toàn triolein trilinolein thu tristearin B Chất béo este glixerol axit béo C Dầu mỡ động thực vật bị ôi thiu nối đôi C = C gốc axit không no chất béo bị oxi hóa chậm bới ... 27,13% khối lượng hỗn hợp Đốt 15,48 gam hỗn hợp X thu V lít CO (đktc) 11,88 gam H2O Hấp thụ V lít CO2 (đktc) vào 400ml dung dịch NaOH x mol/l thu dung dịch Y chứa 54,28 gam chất tan Giá trị x...
 • 5
 • 1,392
 • 9
Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa năm 2015

Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa năm 2015

Hóa học

... bột Cu vào 200 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau thời gian thu 3,12 gam chất rắn X dung dịch Y Cho 1,95 gam Zn vào dung dịch Y đến phản ứng hoàn toàn thu 3,45gam chất rắn Z dung dịch chứa muối Giá trị ... X gồm kim loại A, B ( có hóa trị không đổi ) Chia X thành phần nhau: Phần 1: Hòa tan hết dung dịch HCl H2SO4, thu 3,36 lít H2( đktc ) Phần 2: Hòa tan hết HNO3 loãng thu V lít ( đktc) khí NO Giá ... H2SO4 thu dung dịch X 12,32 lít SO (đktc) sản phẩm khử Cô cạn dung dịch X thu 75,2 gam muối khan Giá trị a là: A 0,4 B 0,6 C 0,3 D 0,5 Câu 30 : Khi cho ester X đơn chức tác dụng vừa đủ với NaOH thu...
 • 6
 • 546
 • 3
Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa học trường chuyên ĐHSP hà nội năm 2015

Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa học trường chuyên ĐHSP hà nội năm 2015

Hóa

... M thu m gam kết tủa Giá trị m là: A 4,728 B 3,940 C 1,576 D 2,364 >> Truy cập http://tuyensinh247.com/hoc-truc-tuyen-mon-hoa-c49.html để học hóa tốt 5/12 GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2015 ... bị ăn mòn điện hóa trình ăn mòn : A Sắt đóng vai trò catod ion H+ bị oxi hóa B Kẽm đóng vai trò anod bị oxi hóa C Kẽm đóng vai trò catod bị oxi hóa D Sắt đóng vai trò anod bị oxi hóa Bài 49(ID:75477) ... phương tình hóa học phản ứng : 2Cr + 3Sn2+ → 2Cr3+ + 3Sn Nhận xét sau phản ứng ? A Cr chất oxi hóa, Sn2+ chất khử B Sn2+ chất khử, Cr3+ chất oxi hóa C Cr chất khử, Sn2+ chất oxi hóa D Cr3+ chất...
 • 12
 • 793
 • 1
Tuyển tập hơn 70 đề thi thử THPT quốc gia môn hóa học năm 2015 (có đáp án)

Tuyển tập hơn 70 đề thi thử THPT quốc gia môn hóa học năm 2015 (có đáp án)

Hóa

... B D D D D B Trang 5/5 - Mó thi 004 TRNG THPT CHUYấN Lấ KHIT THI TH Kè THI THPT QUC GIA LN NM HC 2014 2015 Thi gian lm bi: 90 phỳt; (khụng k thi gian giao ) Mó thi 169 H, tờn thớ sinh: ... vng cỏc bn t kt qu tt) Trng THPT chuyờn NGUYN BNH KHIấM ( thi cú trang) THI TH THPT QUC GIA NM 2015 MễN: HểA HC Thi gian lm bi: 90 phỳt, khụng k thi gian phỏt Mó thi 309 H, tờn thớ sinh: ... C B A B C B Trang 5/5 - Mó thi 241 TRNG THPT Chuyờn Thng Long ( thi cú trang) KTCL ễN THI THPT QUC GIA NM 2015 Mụn: HểA HC Thi gian lm bi: 90 phỳt, khụng k thi gian phỏt Cho bit :H=1; Li =7;...
 • 392
 • 2,864
 • 8
Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa học lần 3 năm 2015 trường THPT hàn thuyên, bắc ninh

Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa học lần 3 năm 2015 trường THPT hàn thuyên, bắc ninh

Hóa

... vừa đủ, thu dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y thu 36,34 gam hỗn hợp muối Tỉ lệ mol A B hỗn hợp X A 3:7 B 3:2 C 7:3 D 2:3 Câu 25: Xà phòng hóa hỗn hợp X gồm hai triglixerit có tỉ lệ mol 1:1 thu glixerol ... màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi) thời gian t giây, thu 2,464 lít khí anot (đktc) Nếu thời gian điện phân 2t giây tổng thể tích khí thu hai điện cực 5,824 lít (đktc) Biết hiệu suất ... dịch X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu 9,85g kết tủa Cho ½ dung dịch X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu 15,76g kết tủa Nếu đun sôi dung dịch X đến cạn thu m gam chất rắn khan Giá trị m là:...
 • 4
 • 1,241
 • 4
Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa học lần 4 năm 2015 trường THPT chuyên đại học vinh, nghệ an

Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa học lần 4 năm 2015 trường THPT chuyên đại học vinh, nghệ an

Hóa

... dịch NaOH lại thu anilin Câu 25: Cho phản ứng hóa học: Br2 + 5Cl2 + 6H2O  2HBrO3 + 10HCl Câu sau diễn tả tính chất chất phản ứng? A Br2 chất oxi hóa, Cl2 chất khử B Br2 chất oxi hóa, H2O chất ... chất oxi hóa D Cl2 chất oxi hóa, H2O chất khử Câu 26: Chất sau phản ứng tráng bạc? A CH2=CHCHO B CH3COCH3 C CH3CHO D C6H12O6 (fructozơ) Câu 27: Phát biểu sau đúng? A Trùng ngưng caprolactam thu tơ ... 0,75M HCl 0,5M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu m gam kết tủa Giá trị m A 7,80 B 3,90 C 11,70 D 5,85 Trang 3/4 - Mã đề thi 132 Câu 39: Phương trình hóa học sau sai? t A Cr2O3 + 2Al  Al2O3 +...
 • 5
 • 857
 • 2
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học lần 1 năm 2015 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học lần 1 năm 2015 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị

Hóa

... thu CO2 H2O Khi cho 4,48 lít hỗn hợp X (ở đktc) tác dụng vừa đủ 600 ml dung dịch AgNO3 1M NH3 dư thu hỗn hợp kết tủa Phần trăm thể tích Y hỗn hợp X A 40% B 20% C 60% D 50% Trang 3/5 - Mã đề thi ... dư thu z mol H2 Mối liên hệ m,x,y,z A m=24x+2y+64z B m =12x+2y+32z C m=12x+2y+64z D m=12x+y+64z Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ancol no chức mạch hở cần vừa đủ V1 lit khí O2 thu ... Na (dư) thu 0,3 mol khí H2 Khối lượng etylenglicol hỗn hợp bao nhiêu? A 9,2 gam B 15,4 gam C 12,4 gam D 6,2 gam Câu 20: Chất phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư sau phản ứng không thu muối...
 • 5
 • 753
 • 2
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học lần 1 năm 2015 trường THPT Trần Văn Lan, Nam Định

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học lần 1 năm 2015 trường THPT Trần Văn Lan, Nam Định

Hóa

... AlCl3, FeSO4 ZnCl2 Dẫn khí NH3 đến dư qua dung dịch X thu kết tủa Y Nung Y đến khối lượng không đổi thu chất rắn Z Dẫn khí H2 dư qua Z nung nóng thu chất rắn A ZnO, Fe Al2O3 B Al2O3 , Fe C Al, Fe ... thủy phân thành glucozơ fructozơ dùng kĩ thu t tráng gương, tráng ruột phích Số nhận xét A B C D Trang 2/7 - Mã đề thi 132 Câu 17: Trong phản ứng oxi hóa khử sau: H2S + 4Cl2 + 4H2O  H2SO4 + ... không đổi tốc độ phản ứng thu n A tăng lên lần B tăng lên lần C giảm lần D tăng lên lần Trang 3/7 - Mã đề thi 132 Câu 29: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm ankan X ankin Y, thu số mol CO2 số mol H2O...
 • 7
 • 592
 • 1
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học lần 2 năm 2015 trường THPT Chuyên Bến Tre, Bến Tre

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học lần 2 năm 2015 trường THPT Chuyên Bến Tre, Bến Tre

Hóa

... oxit sắt Nung nóng hỗn hợp X sau thời gian thu hỗn hợp Y Cho hỗn hợp Y tác dụng với dung dịch HCl dư thu 18,0096 lít H2 (đktc) dung dịch Z Cô cạn dung dịch Z thu 103,2635 gam muối khan Cho hỗn hợp ... Mã đề thi 132 Câu 18: Oxi hóa 12,8 gam CH3OH ( có xúc tác) thu hỗn hợp sản phẩm X gồm anđehit, axit ancol dư Chia hỗn hợp X thành hai phần - Phần cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu 64,8 ... mol etan 0,85 mol H2 Nung nóng hỗn hợp X (xúc tác Ni) thời gian, thu hỗn hợp Y có tỷ khối so với H2 x Cho Y tác dụng với AgNO3 dư NH3 thu kết tủa 19,04 lít hỗn hợp khí Z (đktc) Sục khí Z qua dung...
 • 6
 • 798
 • 2
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học lần 2 năm 2015 trường THPT Chuyên Long An, Long An

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học lần 2 năm 2015 trường THPT Chuyên Long An, Long An

Hóa

... thời gian thu chất rắn Y hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với hiđro 19 Cho chất rắn Y tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu dung dịch T 7,168 lít NO (đktc, sản phẩm khử nhất) Cô cạn dung dịch T thu ... gian thu 5,96 gam chất rắn Y khí Z Hấp thụ hoàn toàn khí Z 0,5 lít dung dịch Ca(OH)2 x mol/lít NaOH y mol/lít, sau phản ứng xong thu dung dịch T 5,50 gam kết tủa Nếu đun nóng kĩ dung dịch T thu ... điện phân thu dung dịch X Cho sắt vào X, sau phản ứng kết thúc thấy khối lượng sắt giảm 6,24 gam thu khí NO (sản phẩm khử) Giá trị m gần với: A 160 B 180 C 170 D 190 Câu 18: Hợp chất sau thu c loại...
 • 6
 • 659
 • 2
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học lần 2 năm 2015 trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu, Đồng Tháp

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học lần 2 năm 2015 trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu, Đồng Tháp

Hóa

... tích không đáng kể Thực phản ứng khoảng thời gian phút thu 570,528 ml khí (đktc) Tốc độ trung bình phản ứng phân hủy: 2KClO3 → KCl +3O2 khoảng thời gian (theo KClO3) A 2,83.10-4 mol.l-1.s-1 B ... chức Z, thu 0,75 mol CO2 0,5 mol H2O Mặt khác, cho 24,6 gam hỗn hợp M tác dụng hết với 160 gam dung dịch NaOH 10% Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch N Cô cạn toàn dung dịch N, thu m gam ... NaF loãng dùng làm thu c chống sâu (3)Silic dùng kĩ thu t vô tuyến pin mặt trời (4)Trong công nghiệp sản xuất H2SO4 người ta dùng nước để hấp thụ SO3 (5)Muối NaHCO3 dùng làm thu c trị đau dày...
 • 5
 • 864
 • 3
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học lần 3 năm 2015 trường THPT Yên Định 2, Thanh Hóa

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học lần 3 năm 2015 trường THPT Yên Định 2, Thanh Hóa

Hóa

... dung dịch sau phản ứng thu m gam chất rắn Giá trị m : A 18,95 B 36,40 C 26,05 D 34,60 - - HẾT ĐÁP ÁN MÔN HÓA - LẦN – NĂM 2015 - TRƯỜNG THPT CHUYÊN YÊN ĐỊNH Câu ... dung dịch hỗn hợp KOH 0,25M K2CO3 0,4M thu dung dịch X Cho dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch X thu kết tủa, lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thu m gam chất rắn Giá trị m là: A 48,96 ... mol Cl  ; 0,1 mol Mg2+; a mol HCO ; 0,4 mol Ba2+ Cô cạn dung dịch A, thu chất rắn B Nung B không khí đến khối lượng không đổi thu m gam chất rắn khan Giá trị m là: A 90,1 B 105,5 C 102,2 D 127,2...
 • 5
 • 572
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học lần 4 năm 2015 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học lần 4 năm 2015 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội

Hóa

... 50: Cho anđehit X tác dụng với AgNO3/dung dịch NH3 thu muối axit cacboxylic Y Hiđro hóa hoàn toàn X thu ancol Z Cho axit Y tác dụng với ancol Z thu este G có công thức phân tử C6H10O2 Vậy anđehit ... hệ thống cung cấp nước Câu 12: Cho mô hình thí nghiệm điều chế thu khí hình vẽ sau: Phương trình hóa học sau phù hợp với mô hình thu khí trên?  A CaC  H 2O  Ca OH 2  C H  Na 2CO  CH ... lít CO (điều kiện tiêu chuẩn) sau thời gian thu chất rắn Y hỗn hợp khí Z có tỉkhối so với hiđro 20 Cho chất rắn Y tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu dung dịch T 10,416 lít NO (điều kiện...
 • 5
 • 700
 • 1
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa lần 1 năm 2015 trường THPT Chuyên Đại học Vinh, Nghệ An

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa lần 1 năm 2015 trường THPT Chuyên Đại học Vinh, Nghệ An

Hóa

... cạn toàn dung dịch Y thu m gam muối khan Giá trị m A 33,70 B 23,05 C 34,30 D 23,35 - HẾT -Trang 4/4 - Mã đề thi 132 Đáp án Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa lần năm 2015 1.C 6.A 11.D 16.D ... butan-1-ol pentan-1-ol Oxi hóa không hoàn toàn lượng X CuO nung nóng, sau thời gian thu H2O hỗn hợp Y gồm anđehit tương ứng ancol dư Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng vừa đủ 1,875 mol O2, thu H2O 1,35 mol ... gam M nung nóng, sau thời gian thu hỗn hợp rắn N hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 18 Hòa tan hết toàn N lượng dư dung dịch HNO3 loãng Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch chứa m gam muối...
 • 5
 • 527
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa lần 1 năm 2015 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa lần 1 năm 2015 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương

Hóa

... 32 D 33 A 34 C 35 C 36 C 37 A 38 B 39 D 40 D 41 D 42 C 43 D 44 A ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2015 MÔN THI: HÓA HỌC Mã đề: 357 Câu Đáp án D B A C A D B A D 10 C 11 C 12 D 13 B 14 B 15 ... lượng T tác dụng với Na dư thu 5,04 lít khí hiđro (đktc) Cô cạn Y thu chất rắn lấy chất rắn Trang 2/6 - Mã đề thi 485 đem nung với CaO xúc tác đến phản ứng xảy hoàn toàn thu 7,2 gam khí Giá trị ... propanal, ancol alylic (CH2=CH-CH2OH) Đốt cháy hoàn toàn mol hỗn hợp X thu 40,32 lít CO2 (đkc) Đun X với bột Ni, sau thời gian thu hỗn hợp Y, tỉ khối Y so với X 1,25 Dẫn 0,1 mol hỗn hợp Y qua dung...
 • 6
 • 510
 • 0

Xem thêm