0

sự phát triển của từ vựng tiếp theo violet

Tiet 25. Su phat trien cua tu vung (tiep)

Tiet 25. Su phat trien cua tu vung (tiep)

Ngữ văn

... phát triển theo => Từ vựng của một ngôn ngữ phải thay đổi để đáp ứng nhu cầu giao tiếp và nhận thức của người bản ngữ. Có những cách nào để phát triển từ vựng TV?Các cách phát triển ... TV?Các cách phát triển từ vựng Phát triển nghĩa của từ Phát triển số lượng từ ngữTạo từ mới Mượn từ * Bài tập 1 (SGK-T74 ) Tìm 2 mô hình có khả năng tạo những từ mới theo kiểu x+ tặca) ... CŨ1) Nghĩa của từ ngữ được phát triển dựa trên cơ sở nào ? Có mấy phương thức phát triển nghĩa của từ ngữ ? Đó l nhng phng thc no ?2) Từ gạch chân trong hai dòng thơ sau được dùng theo nghĩa...
 • 20
 • 2,158
 • 0
Tiết 25: Sự phát triển của từ vựng

Tiết 25: Sự phát triển của từ vựng

Ngữ văn

... 3. Bài tập trắc nghiệm.1/ Từ vựng của một gôn ngữ được phát triển bằng cách nào? A. Phát triển nghĩa của từ ngữ. B. Phát triển số lượng. C. Cả A và B.2/ Từ ngữ của một ngôn ngữ luôn thay ... những từ dược cấu tạo theo mô hình x+ tặc.-> lâm tặc, tin tặc, gia tặc ? Kết luận gì về sự phát triển của từ vựng? - Từ vựng tiếng Việt không ngừng phát triển nhờ được tạo thêm các từ ngữ ... đáp ứng nhu cầu nhận thức và giao tiếp ngày càng phát triển. Ttứ 2 ngày 8 tháng 10 năm 2007Tiết 25. sự phát triển của từ vựng ( tiếp) ? Tiếng Việt có những từ nào để chỉ những kháiniệm sau:a)...
 • 9
 • 3,559
 • 3
Tiết 25. Sự phát triển của từ vựng (tiết 2)

Tiết 25. Sự phát triển của từ vựng (tiết 2)

Ngữ văn

... gốc từ đâu? Vay mượn từ tiếng AnhMượn những từ ngữ này nhằm mục đích gì?Để phát triển từ vựng TV 1/ Nhận định nào nói đầy đủ nhất các hình thức phát triển của từ vựng TV? A. Tạo từ mớiB. ... Mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài cũng là một cách để phát triển từ vựng Tiếng Việtã - Bộ phận từ mượn quan trọng nhất trong từ vựng TV là tiếng Hán.ã * Ghi nhớ 1 : ã Tạo từ ngữ mới ... Từ chín, mũi trong câu nào là từ mang nghĩa gốc (.) ? Từ chín, mũi trong câu nào là từ mang nghĩa chuyển . ? Phương thức chủ yếu để phát triển nghĩa của từ ngữ? * Ghi nhớ 2 :ã- Mượn từ...
 • 10
 • 3,129
 • 10
Tiết 21. Sự phát triển của từ vựng (tiết 1)

Tiết 21. Sự phát triển của từ vựng (tiết 1)

Ngữ văn

... sản xuất phát triểnsử dụng của trong lao động sản xuất phát triểnsử dụng của cải , vật chất.cải , vật chất.=> Nghĩa của từ không phải là bất biến, nó có => Nghĩa của từ không ... họ.=> Từ => Từ bơmbơm ở vd c là từ chuyển nghĩa ( ở vd c là từ chuyển nghĩa ( rót , đưrót , đưa, chuyển ).a, chuyển ). Từ này được chuyển theo phương Từ này được chuyển theo phương ... Có 2 phương thức chủ yếu * Kết luận : Có 2 phương thức chủ yếu phát triển nghĩa của từ ngữ : phương thức phát triển nghĩa của từ ngữ : phương thức ẩn dụ và phương thức hoán dụ .ẩn dụ và phương...
 • 13
 • 6,603
 • 20
Su phat trien cua tu vung

Su phat trien cua tu vung

Ngữ văn

... U6VG9T-<W=2O-<MQ3<RQ9EF1>J I .Sự biến đổi và phát triển nghĩa của từ 1,ví dụ1: Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế->Nghĩa của từ thay đổi theo thời gian. Có những nghĩa cũa bị mất đi ... diễn đạt trong lời nói của một người hoặc nhân vật.C. Thuật lại lời nói hay ý nghĩ của người hoặc nhân vật và có sự điều chỉnh cho thích hợp.D. Nhắc lại lời nói hay ý nghĩ của người hoặc nhân ... tế: + xưa (viết tắt của từ kinh bang tế thế) Nghĩa là trị nước cứu đời+ Nay: chỉ toàn bộ hoạt động của con ngươì trong lao động sản xuất, trao đổi, phân phối và sử dụng của cải vật chất làm...
 • 10
 • 1,506
 • 5
sự phát triển của từ vựng

sự phát triển của từ vựng

Tư liệu khác

... ? Từ vựng của ngôn ngữ không ngừng phát triển theo sự phát triển của xã hội,em hãy nêu cách phát triển từ vựng đã học? Sự phát triển từ vựng chủ yếu dựa trên những phương thức nào? Đáp án Phát ... nào? Đáp án Phát triển nghĩa của từ trên cơ sở nghĩa gốc.2 phương thức:ẩn dụ và hoán dụ Bài cũ Bài tập 4:Nêu vắn tắt những cách phát triển từ vựng và cho biết :Từ vựng của một ngôn ngữ có ... không? Phát triển từ vựng PT nghĩa của từ dựa trên cơ sở nghĩa gốcMượn từ của tiếng nước ngoàiTiếng HánNgôn ngữ Châu Âuẩn dụ và hoán dụTạo từ mới 2.Trong tiếng Việt có những từ được...
 • 17
 • 1,217
 • 2
bai 21 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VỰNG

bai 21 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VỰNG

Mỹ thuật

... dẫn HS tìm hiểu sự biến đổi và phát triển của từ ngữ.A .Phát triển nghĩa của từ I. Sự biến đổi và phát triển nghĩa của từ ngữ.gv treo bài thơ lên bảng- - Đọc ví dụ (bảng phụ).1 /Sự biến đổi nghĩa ... Bài mới * Sự phát triển của từ vựng diễn ra trớc hết theo cách phát triển nghĩa của từ thành từ nhiều nghĩa trên cơ sở nghĩa gốc,ngoài ra còn có cáchkhác là phát triển số lợng các từ ngữ bằng ... Nghĩa của từ ngữcó thể thay đổi ( cùngvới sự phát triển của xà hội ).Gọi 1 hs đọc bài thơ a,b-chú ý các từ in đậm- Đọc ví dụ 2.2 /Sự phát triển nghĩa của từ H: Xác định nghĩa của từ xuân...
 • 21
 • 3,218
 • 2
soạn bài Sự phát triển của từ vựng

soạn bài Sự phát triển của từ vựng

Công nghệ

... soạn bài Sự phát triển của từ vựng I. KIẾN THỨC CƠ BẢNĐể biết nghĩa của từ biến đổi và phát triển như thế nào, hãy thực hiện theo các yêu cầu dưới đây:1. Đọc lại ... phẩm, của cải vật chất.2. Qua trường hợp trên, hãy rút ra nhận xét về nghĩa của từ trong quá trình lịch sử.Gợi ý: Nghĩa của từ không phải nhất thành bất biến mà có thể biến đổi và phát triển theo ... tác của Phan Bội Châu (Ngữ văn 8, tập một)và cho biết nghĩa của từ “kinh tế” trong câu “Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế” là gì? Nghĩa của từ “kinh tế” trong bài thơ này có khác với nghĩa của từ “kinh...
 • 2
 • 4,723
 • 8
Tìm hiểu phép biện chứng và sự phát triển của tư duy biện chứng của nhân loại

Tìm hiểu phép biện chứng và sự phát triển của duy biện chứng của nhân loại

Lý luận chính trị

... cho sự phát triển và là nền tảng cho sự phát triển của triết học phơng tây sau này.Nhà triết học điển hình cho nền triết học Hi lạp có t tởng biện chứng là: Heraclit (540-980 TCN). Theo sự ... muồi về mặt lịch sử của nhận thức khoa học và của thực tiễn xà hội. Sự ra đời của nó đáp ứng nhu cầu về mặt lý luận của giai cấp công nhân. Giai đoạn mới trong sự phát triển của phép biện chứng ... thực tiễn và phát triển. Cùng với chính sự phát triển thực tiễn, học thuyết của C.Mác là kim chỉ nam cho ngời lao động.Tóm lại, phép biện chứng duy vật Mác - xít là kết quả của sự chín muồi...
 • 12
 • 716
 • 0
sự phát triển của tư duy biện chứng nhân loại

sự phát triển của duy biện chứng nhân loại

Khoa học xã hội

... muồi về mặt lịch sử của nhận thức khoa học và của thực tiễn xà hội. Sự ra đời của nó đáp ứng nhu cầu về mặt lý luận của giai cấp công nhân. Giai đoạn mới trong sự phát triển của phép biện chứng ... cho sự phát triển và là nền tảng cho sự phát triển của triết học phơng tây sau này.Nhà triết học điển hình cho nền triết học Hi lạp có t tởng biện chứng là: Heraclit (540-980 TCN). Theo sự ... cải tạo thế giới.Để thấy rõ bản chất của phép biện chứng và sự phát triển của t duy biện chứng của nhân loại thì chúng ta phải nghiên cứu lịch sử phát triển của phép biện chứng.1 Tài liệu...
 • 12
 • 727
 • 1

Xem thêm