0

phương pháp giải bài tập về giao thoa ánh sáng

Phương pháp giải bài tập về điện phân

Phương pháp giải bài tập về điện phân

Hóa học - Dầu khí

... xảy ra ở các điện cực theo đúng thứ tự, không cần viết phương trình điện phân tổng quát - Viết phương trình điện phân tổng quát (như những phương trình hóa học thông thường) để tính toán khi ... Nếu đề bài yêu cầu tính điên lượng cần cho quá trình điện phân thì áp dụng công thức:Q = I.t = ne.F - Có thể tính thời gian t’ cần điện phân hết một lượng ion mà đề bài đã cho rồi so sánh với ... điện phân không và H2O có bị điện phân thì ở điện cực nào… - Nếu đề bài cho lượng khí thoát ra ở điện cực hoặc sự thay đổi về khối lượng dung dịch, khối lượng điện cực, pH,…thì dựa vào các bán...
 • 6
 • 2,913
 • 123
PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ “MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU KHÔNG PHÂN NHÁNH RLC”

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ “MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU KHÔNG PHÂN NHÁNH RLC”

Cao đẳng - Đại học

... 2UZUI00=20II= PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ “MẠCH ĐIỆN XOAY TẬP VỀ “MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU KHÔNG PHÂN CHIỀU KHÔNG PHÂN NHÁNH RLC”NHÁNH RLC” Vật Lý 12 Mạch ... thắp đèn, nếu có một pha bị nổ cầu chì thì các đèn ở hai pha còn lại sáng như cũ. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁNPHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN Nếu cho Sử dụng công thức Chú ý CCLLRZUZURUZUI====RZZtgCL−=ϕZR=ϕcosϕcosRZ=RPI=Cđhd ... được giải thích dựa vào thực được giải thích dựa vào định luật nào trong vật lý ?Phđịnh luật nào trong vật lý ?Phát át biểu định luật đóbiểu định luật đó..*Định luật truyền thẳng ánh sáng: Trong...
 • 23
 • 3,554
 • 3
Ôn ĐH-Phương pháp giải bài tập về nhôm

Ôn ĐH-Phương pháp giải bài tập về nhôm

Hóa học

... ra 1 phần CM Phương pháp giải bài tập về nhôm .A. Nội dung Với các bài toán hóa học về nhôm , hợp chất của nhôm cũng như các bài toán hỗn hợp . Ngoài việc sử dụng các phương pháp như bào ... 2,4 lít . Bài 2: Cho 1 lít dung dịch vào dung dịch chứa 0,2 mol lọc ,nung kết tủa đến khối lượng không đổi được 7,65 gam chất rắn . Tính nồng độ của dung dịch .Hướng dẫn giải : Bài 3:Hỗn ... toàn khối lượng , bảo toàn electron , tăng - giảm khối lượng v v Ngoài ra còn có một số dạng bài tập đặc trưng riêng của nhôm đó là :1. Muối tác dụng với dung dịch kiềm tạo kết tủa . Khi cho...
 • 6
 • 2,523
 • 158
Phương pháp giải Bài tập về Kim loại lưỡng tính

Phương pháp giải Bài tập về Kim loại lưỡng tính

Hóa học

... D7"d&()#h78i7@37!00$8b(0jd &87ka;b-: ,#Các bài toán về nhômảấủảứ  !"#$%&'()*+,-!...
 • 9
 • 1,837
 • 69
Các phương pháp giải bài tập về Kim loại

Các phương pháp giải bài tập về Kim loại

Hóa học

... kim lo¹i Al, Zn hîp chÊt lìng tÝnhA. KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI BAZƠ VÀ BÀI TOÁN LƯỠNG TÍNH:Cần chú ý đến 2 kim loại sau: Al, Zn. Phương trình phản ứng khi tác dụng với bazơ:Al + NaOH + H2O → NaAlO2 ... tạo kết tủa tối đa sau đó kiềm hòa tan một phần hoặc hòan toàn kết tủa. Thường sẽ có 2 đáp số về lượng kiềm cần dùng.a. Khi có anion MO2(4-n)- với n là hóa trị của M: Ví dụ: AlO2-, ZnO22-…Các ... Nồng độ mol/l của NaOH là? (Al=27;Na=23;Cl=35,5;O=16;H=1)A. 1,8M B. 2M C. 1,8M và 2M D. 2,1MB. BÀI TOÁN NHIỆT NHÔM:Thường gặp là phản ứng nhiệt nhôm: Gọi a là số mol của Al; b là số mol của...
 • 5
 • 1,971
 • 77
Phương pháp giải bài tập về chuyển động của thấu kính

Phương pháp giải bài tập về chuyển động của thấu kính

Tư liệu khác

... là một dạng toán khó, để có thể giải nhanh các bài toán này ta cần có một phương pháp chung.II. Phương pháp giải Ta xét bài toán tổng quát sau: Khi chưa dịch chuyển, vật AB qua thấu kính cho ảnh ... dịch chuyển Bước 3: Giải phương trình Ta trừ vế theo vế các cặp phương trình (1 & 3) và (2 & 4), sau đó giải các phương trình này ta được kết quả. v Đối với dạng bài này thì vật AB luôn ... trước. Tính tiêu cự của thấu kính. Giải: Từ đề bài: k1 < 0; a, b > 0 nên ta có: Từ (1) và (2) ta được(Lưu ý: đối với bài này ta xem a,b >0) Bài 3: Vật sáng AB qua thấu kính cho ảnh A’B’,...
 • 3
 • 2,574
 • 46
Phương pháp giải bài tập về nhôm_06

Phương pháp giải bài tập về nhôm_06

Trung học cơ sở - phổ thông

... Chuyên đề 9 Phơng pháp giảI bI tập về nhôm I nội dung Với các bài toán hoá học về nhôm, hợp chất của nhôm cũng nh các bài toán hỗn hợp. Ngoài việc sử dụng các phơng pháp giải nh bảo toàn ... thoát ra. Phần 2, cả Ba và Al đều tan hết, lợng H2 đợc tính theo cả (3) và (4) II Bài tập minh hoạ Bài 1. Cho V lít dung dịch NaOH 0,2M vào dung dịch chứa 0,15 mol AlCl3 thu đợc 9,86 ... định đợc Bài 38. X là một oxit sắt. Biết 1,6 gam X tác dụng vừa đủ với 30 ml dung dịch HCl 2M. X là oxit nào sau đây ? A. FeO B. Fe2O3 C. Fe3O4 D. Không xác định đợc Bài 39. Khử...
 • 17
 • 2,534
 • 28
Phương pháp giải bài tập về kim loại

Phương pháp giải bài tập về kim loại

Cao đẳng - Đại học

... Gi¸o viªn : trÇn h÷u tuyÕn - tr-êng thpt – vò quang 1 A. KIM LOI TÁC D NG V I BAZO VÀ BÀI TOÁN LUNG TÍNH: C n chú ý d n 2 kim lo i sau: Al, Zn. Phuong trình phn ng khi tác d ng ... là? (Al=27;Na=23;Cl=35,5;O=16;H=1) A. 1,8M B. 2M C. 1,8M và 2M D. 2,1M Chuyên đề: về kim loại Al, Zn hợp chất l-ỡng tính Giáo viên : trần hữu tuyến - tr-ờng thpt vũ quang ... khớ (dktc) v cũn li m1 gam cht khụng tan. - Phn 2: Hũa tan ht trong dung d ch HCl th y thoat ra 10,08 lớt khớ (dktc). Ph n tram khi lu ng Fe trong Y l? Chuyªn ®Ò: vÒ kim lo¹i...
 • 9
 • 964
 • 9
phương pháp giải bài tập về HIĐROCACBON KHÔNG NO

phương pháp giải bài tập về HIĐROCACBON KHÔNG NO

Hóa học

... – Phú Thọ Phương pháp để học tốt môn hóa học là : Chăm chú nghe giảng, chăm học lí thuyết, chăm làm bài tập, chăm ôn bài cũ 1CHUYỀN ĐỀ 3 : PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ HIĐROCACBON ... Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ Phương pháp để học tốt môn hóa học là : Chăm chú nghe giảng, chăm học lí thuyết, chăm làm bài tập, chăm ôn bài cũ 17 Phương trình phản ứng : C2H2 ... dừng lại ở giai đoạn tạo anken. Phương pháp giải 1. Bài tập tìm cơng thức của hiđrocacbon khơng no trong phản ứng cộng HX, X2 (X là Cl, Br, I) Nếu đề bài cho biết số mol của hiđrocacbon...
 • 19
 • 3,127
 • 19
PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ HIĐROCACBON THƠM

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ HIĐROCACBON THƠM

Hóa học

... Vương – Phú Thọ Phương pháp để học tốt môn hóa học là : Chăm chú nghe giảng, chăm học lí thuyết, chăm làm bài tập, chăm ôn bài cũ 1CHUYỀN ĐỀ 4 : PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ HIĐROCACBON ... x =10,4.106n13,25104n.80%= tấn. Đáp án C. III. Phản ứng oxi hóa Phương pháp giải Những lưu ý khi làm các bài tập liên quan đến phản ứng oxi hóa hiđrocacbon thơm : + Phản ứng oxi hóa ... Trường THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ Phương pháp để học tốt môn hóa học là : Chăm chú nghe giảng, chăm học lí thuyết, chăm làm bài tập, chăm ôn bài cũ 5 − = + → − −6 5 2 2 6 5 2||C...
 • 8
 • 29,953
 • 1,117
Bài tập và Phương pháp giải bài tập về điện phân potx

Bài tậpPhương pháp giải bài tập về điện phân potx

Hóa học - Dầu khí

... 4 giờ. Khối lượng kim loại thoát ra ở catot và thể tích khí Bài tậpPhương pháp giải bài tập về điện phân vào - m (dung dịch sau điện phân) = m (dung dịch trước điện ... MỘT SỐ CƠ SỞ ĐỂ GIẢI BÀI TẬP VỀ ĐIỆN PHÂN - Khối lượng catot tăng chính là khối lượng kim loại tạo thành sau điện phân bám - Viết phương trình điện phân tổng quát (như những phương trình hóa ... giờ. Sau khi điện phân xong thấy có 3,44 gam kim loại bám ở catot. Nồng độ mol của Phương pháp giải bài tập về điện phân I – NHẮC LẠI LÍ THUYẾT 1) Điện phân chất điện li nóng chảy: áp dụng...
 • 13
 • 1,276
 • 23
Phương pháp giải bài tập về vật chất di truyền và cơ chế di truyền

Phương pháp giải bài tập về vật chất di truyền và cơ chế di truyền

Sinh học

... Gọi tỉ lệ giao tử của F1 AB = ab = x; Ab = aB = y Ta cóy2 + 2xy = 0,1275 (1)x + y = 1/2 (2) Giải hệ phương trình có: x = 0,35 > 0,25 ( giao tử liên kết) ; y = 0,15 < 0,25 (giao tửhoán ... nhiêu?Hướng dẫn giải bài tập 1. Hàm lượng ADN ở kỳ đầu có số nuclêôtit là: 2. 6. 109 = 12. 109 cặp nuclêôtit.2. Hàm lượng ADN ở tinh trùng có số nuclêôtit là: . 109 = 3. 109 cặp nuclêôtit Bài toán ... genBước 2:- Gọi tỉ lệ giao tử của F1 AB = ab = x Ab = aB = y Ta có : y2 + 2xy = 0,1275 (1)x + y = 1/2 (2) giải hệ phương trình (1) & (2) ta có+ x = 0,35 > 0,25 (giao tử liên kết)...
 • 28
 • 1,422
 • 0
Phương pháp giải bài tập về Ancol

Phương pháp giải bài tập về Ancol

Hóa học - Dầu khí

... : Tính theo yêu cầu của bài toán2.2.2. Một số dạng bài tập và phơng pháp giải nhanhDạng 1 : Ancol tác dụng với NaPhơng pháp giải nhanhPhơng pháp giải các bài tập về ancol3Câu 6 : Ancol ... thông thờng để giải một bài toán về ancol- Phân loại các dạng bài tập ancol một cách tơng đối đầy đủ và đa ra một số phơng pháp giải nhanh cho từng dạng bài tập đó- Đa ra một số bài tập cơ bản ... để giải các bài tập nâng cao. Nhờ cách phân dạng và phơng pháp giải nhanh các bài tập ancol đà tạo hứngthú, không còn cảm giác sợ sệt, lo âu khi gặp bài tập ancol. Từ đó nâng cao kĩ năng giải nhanh...
 • 18
 • 11,443
 • 42

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose