0

giai sach bai tap vat ly 7 bai 25 hieu dien the

Vật Lý 12: BÀI TẬP VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG ppsx

Vật 12: BÀI TẬP VẬT ĐẠI CƯƠNG ppsx

Vật lý

... )2(22BBtgShy  )3 (25, 025, 01dBBdttsttt Từ (1) và (2) ta có : )4(2222SgtgtBd Thay (3) vào (4) ta có : sttstggtdddd2066,4206 125, 09,4 225, 022 smgtVdd/ 225, 412066,4.8,9 ... atVVPPVPVP 32,1 25, 05,0.5,0.5 7 21122211 c. Tính công mà khối khí nhận vào trong các quá trình trên . JVPVPA 62,1915 7 10.10.81,9).5,0.5, 025, 0.32,1(1341122 ... hệ thay đổi từ trạng thái ban đầu có thể tích CtmNPlV01 25 11 27; /10.31,8;3  sang trạng thái hai có 25 22/10.6;5,4 mNPlV  , theo hai quá trình dãn đẳng áp sau đó làm lạnh đẳng tích....
 • 46
 • 2,816
 • 5
bài giảng vật lý 8 bài 18 câu hỏi và bài tập tổng kết chương i cơ học

bài giảng vật 8 bài 18 câu hỏi và bài tập tổng kết chương i cơ học

Vật lý

... chữTrọng lượng của quả tạP = 10.m = 10. 125 = 1250 (N)Công mà lực sĩ thực hiệnA = P.h = 1250 .0 ,7 = 875 (J)Công suất của lực sĩP = = = 2916 ,7( W)At 875 0,3@ Học bài, trả lời lại các câu hỏi ... nâng tạ nâng quả tạ nặng 125kg lên cao 70 cm trong thời gian 0,3s. Trong trường hợp này lực sĩ đã hoạt động với công suất là bao nhiêu ?m = 125 (kg)h = 70 (cm) = 0 ,7( m)t = 0,3 (s)P = ? (W)A. ... bài(*1tr7sgk)Nội dung ghi nhớ hoa thị thứ nhất trang 7 sách giáo khoaA. ÔN TẬP1. Chuyển động cơ học là gì ? Cho 2 ví dụ. Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của một vật theo thời...
 • 23
 • 18,767
 • 3
GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ 7

GIẢI BÀI TẬP VẬT 7

Vật lý

...
 • 67
 • 30,897
 • 5
TIỂU LUẬN:VÀI KINH NGHIỆM GIẢI CÁC DẠNG BÀI TẬP VẬT LÝ NÂNG CAO THCS - PHẦN ĐIỆN HỌC docx

TIỂU LUẬN:VÀI KINH NGHIỆM GIẢI CÁC DẠNG BÀI TẬP VẬT NÂNG CAO THCS - PHẦN ĐIỆN HỌC docx

Vật lý

... U1 + U2 = I1.R1 + I2.R2 = I1 + I2 = 5 ,7. (1) UMN = U3 + U4 = I3.R3 + I4.R4 = 2.I3 + 3.I4 = 5 ,7 (2) 17 Từ : Px = )) Px = +)))2)))) Px đạt ... THỨC5.2. CÁC DẠNG BÀI TẬP NÂNG CAO5.3. NHẬN XÉT CHUNG6. Kết quả nghiên cứu: 7. Kết luận:8. Đề nghị:9. Phần phụ lục: 17 10. Tài liệu tham khảo:12. Phiếu đánh giá xếp loại SKKN: 20 3 5. Nội ... dạy theo chương trình sách giáo khoa THCS thì học sinh mới nắm được, hiểu và vận dụng vào thực tế về khái niệm, công thức tính, đơn vị, mối quan hệ giữa các đại lượng, … ở mức độ đơn giản theo...
 • 27
 • 2,629
 • 17
Bài tập vật lý 7 cả năm

Bài tập vật 7 cả năm

Lớp 7

... lõm. 7. Khi đ-a một vật đang phát ra âm vào trong môi tr-ờng chân không thì vật đó vẫn (5) nh-ng ta không nghe đ-ợc âm đó nữa vì (6) 8. Chỉ ra đổi đơn vị đúng: A: 3,5V = 3500mV B: 0 ,75 kV = 75 0 ... g-ơng và đ-ờng thẳng đứng là: A. 360 B. 630 C. 72 0 D. 27 0 3. Cho điểm sáng S cách g-ơng phẳng 40cm. Cho S dịch chuyển lại gần g-ơng theo ph-ơng vuông góc với g-ơng một đoạn 10cm. ảnh ... nghe đ-ợc âm đó nữa vì (6) 8. Chỉ ra đổi đơn vị đúng: A: 3,5V = 3500mV B: 0 ,75 kV = 75 0 V C: 25kV = 250 00V D: Cả ba kết quả trên đều đúng 9. Ng-ời ta cần ghép nối tiếp nhiều pin khi cần bộ nguồn...
 • 32
 • 18,902
 • 80
Bài tập vật lý 7: Độ lêch pha, phương pháp giản đồ vector potx

Bài tập vật 7: Độ lêch pha, phương pháp giản đồ vector potx

Cao đẳng - Đại học

... = → = ( ) ( )2 2L RR L C L L C LR C LU UU U U U R Z Z ZU U U→ = ⇔ = − ⇔ = −−  Theo định Pitago cho tam giác vuông OURLU ta được 2 2 2 2 2 2 2RL C C R LU U U U U U U+ ... = → = ( ) ( )2 2L C RR C L C C L CR CU UUU U U U R Z Z ZU U−→ = ⇔ = − ⇔ = −  Theo định Pitago cho tam giác vuông OURCU ta được 2 2 2 2 2 2 2RC C L R CU U U U U U ... 2πφ φ tanφ cotφ2+ = → = Từ đó, 2 2L RR L C L CR CU UU U U R Z ZU U= ⇔ = ⇔ =  Theo định Pitago cho tam giác vuông OURLURC ta được ( )22 2RL RC L CU U U U+ = + ...
 • 6
 • 1,006
 • 3
Bài tập vật lý 7 nâng cao

Bài tập vật 7 nâng cao

Vật lý

... 610t1 = 340t1 + 170 Giải phơng trình trên ta có: st 270 170 1=mS 07, 384240 170 610 ==Câu A B C D E Câu A B C D E13.12 x 13.16 x13.13 x 13. 17 x13.14 x 13.18 x13.15 x14 .7. Khi nãi chuyÖn ... S trùng với bán kính của mặt cầu tại điểm tới. 7. 8. Lấy một điểm S đối xứng với S *S qua xx, sau đónối S với S * S’ 27 Bi tp vt 7 7. 17. Vùng nhì n thấy của gơng cầu lồi so với vùng nhìn ... x5.13 x 5. 17 x5.14 x 5.18 x5.15 x 5.19 x 7. 5. (1) - a; (2) - h; (3) - c; (4)- d; (5) - e ; (6)- g. 7. 6. Vì vùng nhìn thấy của gơng cầu lồi lớn hơn vùng nhìn thấy của gơng phẳng. 7. 7. Dựa vào...
 • 85
 • 3,851
 • 5
biên soạn phần mềm soạn thảo nhanh một số bài tập vật lý 11 cơ bản phần điện học

biên soạn phần mềm soạn thảo nhanh một số bài tập vật 11 cơ bản phần điện học

Công nghệ thông tin

... chuỗi string thành số Private Sub Form_Load() Dim MyValue MyValue = Val("24 57& quot;)' Returns 24 57. MyValue = Val(" 2 45 7& quot;)' Returns 24 57. End Sub 3.6) Ví dụ minh ... cường độ I = 0 ,25 A. Tính suất điện động E của mỗi nguồn. Bài giải Ta có : rb = r2 Áp dụng định luật ôm ta có Eb = R.I + I.rb = R.I + I.r2 Eb = 11.0 ,25 + 0 ,25. 22= 3 (V) ... lí 16 3. Giới thiệu Visual Basic 16 3.1. Sơ lược về Visual Basic 17 3.2. Các khái niệm cơ sở 17 3.3. Các Control cơ sở 17 3.4. Thuộc tính chung của các Control 19 Trang 32 Bài giải Điện...
 • 70
 • 4,611
 • 3
Lý thuyết & bài tập vật lý 12 ôn thi đại học

thuyết & bài tập vật 12 ôn thi đại học

Vật lý

... Họa âm thứ 3 có tần số là A. 75 0Hz B. 125Hz C. 375 Hz D. 250 Hz vuongvyly@yahoo.com Thuyết & Bài Tập Vật 12 Gv Trần Vương Vỹ - 012 678 09 178 Trang 6 14. Cho hai điểm ... 20 36 52 5 21 37 53 6 22 38 54 7 23 39 55 8 24 40 56 9 25 41 57 10 26 42 58 11 27 43 59 12 28 44 ... cường độ âm khi nguồn âm chuyển động. vuongvyly@yahoo.com Thuyết & Bài Tập Vật 12 Gv Trần Vương Vỹ - 012 678 09 178 Trang 7 25. Điều nào sau đây sai khi nói về sóng âm?...
 • 19
 • 1,091
 • 2
lý thuyết bài tập vật lý luyện thi đại học

thuyết bài tập vật luyện thi đại học

Vật lý

... 11,86 năm 63 Thổ tinh 9,54 60, 270 95 0 ,7 14g14ph 29,46 năm 34 Thiên Vương tinh 19,19 25 ,76 0 15 1,2 17g14ph 84,00 năm 27 Hải Vương tinh 30, 07 25, 270 17 1 ,7 16g11ph 164,80 năm 13 b. Sao ... ngày 87, 9 ngày 0 Kim tinh 0 ,72 6056 0,82 5,3 243 ngày 224 ,7 ngày 0 Trái Đất 1 6 375 1 5,5 23g56ph 365 ,25 ngày (1 năm) 1 Hỏa tinh 1,52 3395 0,11 3,9 24g37ph 1,88 năm 2 Mộc tinh 5,2 71 ,490 ... KP.3- THỊ TRẤN CỦ CHI- HUYÊN CỦ CHI. ĐT: 8.2248 379 3 -098 478 6115 * 67 THÉP MỚI P.12-Q.TÂN BÌNH- TP. HỒ CHÍ MINH ĐT: 08.38118948-090 9254 0 07 Câu 37: Một cánh quạt dài 22 cm đang quay với tốc...
 • 228
 • 1,005
 • 17
giáo án vật lý 8 bài 29 câu hỏi và bài tập tổng kết chương ii nhiệt học

giáo án vật 8 bài 29 câu hỏi và bài tập tổng kết chương ii nhiệt học

Vật lý

... tcmtcmQQ ∆+∆=+ 221121 = 2.4200.80 + 0,5.880.80 = 70 7200 (J)Nhiệt lượng dầu sinh ra:Q’ = Q. 30100 = 23 573 33 (J)Lượng dầu cần dùng:m = 610.4423 573 33'=qQ = 903 kgHOẠT ĐỘNG 3: Củng ... là phần năng lượng nhận thêm hay mất đi của vật.6. Công thức tính nhiệt lượng: Q = m.c.∆t 7. Nguyên lí truyền nhiệt:- Nhiệt năng truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ...
 • 3
 • 10,763
 • 18
bài giảng vật lý 7 bài 2 sự truyền ánh sáng

bài giảng vật 7 bài 2 sự truyền ánh sáng

Vật lý

... dây tóc bóng đèn không truyền theo đường cong3Bài 2: Sự Truyền Ánh Sáng.I. Đường truyền của ánh sáng:C1: Ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền trực tiếp đến mắt theo ống thẳng hay ống cong?Đáp ... dây tóc bóng đèn truyền trực tiếp đến mắt theo ống thẳng 4C2: Hãy bố trí thí nghiệm để kiểm tra xem khi không dùng ống thì ánh sáng có truyền đi theo đường thẳng hay không?Hình 2.2. Đặt ba ... truyền thẳng ánh sáng như sau:Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền theo đường thẳng. Bai 2: Sự Truyền Ánh Sáng.I. Đường truyền của ánh sáng:Thí nghiệm6II.Tia sáng và...
 • 13
 • 8,019
 • 0
bài giảng vật lý 7 bài 4 định luật phản xạ ánh sáng

bài giảng vật 7 bài 4 định luật phản xạ ánh sáng

Vật lý

... ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNGBÀI GIẢNG VẬT LÍ LỚP 7 Rii’SIN0 170 1601501401301201101009080 70 605040302010180Bài 4ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNGI. Gương phẳng:Quan ... xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến.Rii’SIN0 170 1601501401301201101009080 70 605040302010180ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG Gương phẳng được biểu diễn ... thẳng đứng từ dưới lên trên thì phải đặt gương thế nào? Vẽ hình01 7 01601501401301201101009080 7 0605040302010180sRIi’NiTrả lời:a.Bài 4:ĐỊNH...
 • 11
 • 8,046
 • 0
bài giảng vật lý 7 bài 6 thực hành quan sát về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

bài giảng vật 7 bài 6 thực hành quan sát về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Vật lý

... !"#$01123&4 ! 566 7& apos;*35# 8+"9:;9#1"+< =>? 79 @?+! 7 A3B?C8D!7E+#-A&?F ... 1H0IE"$%J"C$/C#33K#3<< !"#$&#$%:; 7 A3RS/&TUVW%7VX1;S3Y9 7 A3RS/  !"#F9FGFLGLGHI/GHZ/GMN ... !"#F9FGFLGLGHI/GHZ/GMN !"#[\,&?F 7 A3&  [/&?F 7 A3&  G>3/>3:BO*],+F3Y...
 • 11
 • 11,612
 • 0

Xem thêm