0

giai bai tap toan hinh hoc lop 9 sgk tap 1

Ôn tập toán hình học lớp 9 học kì 1: đường tròn – cung – dây potx

Ôn tập toán hình học lớp 9 học kì 1: đường tròn – cung – dây potx

Toán học

... cắt BC tại N. chứng minh : MM // AC.Giải. 1. Chứng minh : AC + DB = CD.Ta có : Ôn tập toán hình học lớp 9 học kì 1: đường tròn – cung – dâyBÀI 1 :Cho tam giác ABC. Đường tròn có đường kính ... kính AH (1) .Hay A, E, H nằm trên đường tròn đường kính AH (1) .Xét ΔADH vuông tại D (gt)= > ΔADH nội tiếp đường tròn đường kính AHHay A, D, H nằm trên đường tròn đường kính AH(2).Từ (1) và ... kính)=> MO là đường trung trực AB=> OM AB (1) Xét �ABE nội tiếp (O), có : BE là đường kính => �ABE vuông tại A=> AE AB (2)Từ (1) và (2) => AE // OM.———————————————————————————-Bài...
 • 7
 • 11,473
 • 220
Tuyển tập các bài toán hình học lớp 9 ôn thi vao 10 doc

Tuyển tập các bài toán hình học lớp 9 ôn thi vao 10 doc

Toán học

... HA 1 BC 1 nội tiếp (quĩ tích cung chứa góc 90 0) Tâm I là trung điểm BH. b) C/m:· 1 1 HA C = · 1 HBC ; · 1 1 HA B= · 1 HCB ; · 1 HBC = · 1 HCB ⇒· 1 1 HA C = · 1 1 ... ∠E 1 = ∠H 1 .∆O 1 EH cân tại O 1 (vì có O 1 E vàO 1 H cùng là bán kính) => ∠E2 = ∠H2.=> ∠E 1 + ∠E2 = ∠H 1 + ∠H2 mà ∠H 1 + ∠H2 = ∠AHB = 90 0 => ∠E 1 + ∠E2 = ∠O 1 EF ... 2 2R 5 R 10 AC +CN 2R + R2 2 2= = = ; NI = 2NC R 10 MIMN =NA 10 2= = ⇒ MB = 2 22 2R R 2R R 10 NC MN2 10 5 10 − = − = =⇒ AM = AN + MN = R 10 2 + R 10 10 = 3R 10 5 ⇒ AM...
 • 40
 • 6,664
 • 179
50 BAI TOAN HINH HOC LOP 9

50 BAI TOAN HINH HOC LOP 9

Toán học

... hình học lớp 9 1. Chứng minh EC = MN.2. Chứng minh MN là tiếp tuyến chung của các nửa đờng tròn (I), (K).3. Tính MN.4. Tính diện tích hình đợc giới hạn bởi ba nửa đờng tròn .Bài 15 Cho tam ... ngoài BC ở I. 1. Chứng minh các tứ giác OBIA, AICO nội tiếp .2. Chứng minh BAC = 90 0 .3. Tính số đo góc OIO.Đỗ Hồng Quân Trờng THCS Yên Thái5 50 bài toán hình học lớp 9 Các bài toán ... toán hình học lớp 9 Bài 1. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đờng tròn (O). Các đờng cao AD, BE, CF cắt nhau tại H và cắt đờng tròn (O) lần lợt tại M,N,P.Chứng minh rằng: 1. Các tứ giác...
 • 7
 • 9,562
 • 327
50 bài toán hình học lớp 9

50 bài toán hình học lớp 9

Toán học

... 3 23 32 2 2 1 1 1 1 FO MS D E B A C Hình a F 1 2 C A BE D S MO 1 1 1 1 2 2 2 32 Hình b 1. Ta có CAB = 90 0 ( vì tam giác ABC ... E 1 = H 1 . O 1 EH cân tại O 1 (vì có O 1 E vàO 1 H cùng là bán kính) => E2 = ∠H2. => ∠E 1 + ∠E2 = ∠H 1 + ∠H2 mà H 1 + H2 = AHB = 90 0 => E 1 ... H 1 = C 1 ( nội tiếp cùng chắn cung IM). Mà B 1 = C 1 ( = 1/ 2 sđ BM) => I 1 = H 1 (2). Từ (1) và (2) => ∆MKI ∆MIH => MI MKMH MI= => MI2 = MH.MK 1 1 1 ...
 • 25
 • 4,313
 • 14
100 bài toán hình học lớp 9 - Phần 2

100 bài toán hình học lớp 9 - Phần 2

Toán học

... ÐÏ(&(ÐÏHình 73 1/ C/m DA’C=DA’ETa có DA’E=AA’B (đđVà sđAA’B=sđ2 1 ABCA’D=A’AC+A’CA (góc ngoài ∆AA’C)Mà sđ A’AC=2 1 sđA’CSđA’CA=2 1 sđAC 1/ C/m AMN=BMA. Ta có AMB=1v(góc nt chắn ... PAM=2 1 sđ cung AM(góc giữa tt và 1 dây)Sđ ABM=2 1 sđ cung AM(góc nội tiếp)⇒ABM=MED⇒DE//AB3/C/m M;P;Q thẳng hàng:Do MPC+MCP=1v(tổng hai góc nhọn của tam giác vuông PMC) và PCM+MCQ=1v ⇒MPC=MCQ.Ta ... AN) Do MNBC nt⇒BMC=CNB(cùng chắn cung CB)Mà AMN=BMC (chứng minh câu 1) Ta lại có AND+DNA=1v⇒CNB+DNA=1v ⇒ENC=1v mà EMF=1v ⇒EMFN nội tiếp ⇒EMN= EFN(cùng chắn cung NE)⇒ EFN=FNB⇒ EF//AB mà AB⊥Ax...
 • 51
 • 4,396
 • 173
Tài liệu Các bài toán hình học lớp 9 ppt

Tài liệu Các bài toán hình học lớp 9 ppt

Toán học

... Chứng minh G là trọng tâm của tam giác ABC. Hình học 9 - Ôn thi vào 10 Toan6 7 89. wordpress.com 1 Các bài toán hình học lớp 9 Bài 1 . Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đờng tròn ... tại F 1. Chøng minh hÖ thøc : AB2 = AC. AF. 2. Chứng minh BD tiếp xúc với đờng tròn ®−êng kÝnh AF. Hình học 9 - Ôn thi vào 10 Toan6 7 89. wordpress.com 3 4. CFBMCBBD= Bài 12 Cho ... OAHB là hình thoi. 5. Chứng minh ba điểm O, H, M thẳng hàng. Hình học 9 - Ôn thi vào 10 Toan6 7 89. wordpress.com 4 Bài 17 . Cho tam giác đều ABC có đờng cao là AH. Trên cạnh BC lấy điểm M bất...
 • 9
 • 8,542
 • 172
80 bài toán hình học lớp 9

80 bài toán hình học lớp 9

Toán học

... ( 1 2 2 2 1 1 1 1 N Q P K M O C B A I 3. (HD) MAN = 90 0 (nội tiếp chắn nửa đ-ờng tròn ) => P 1 = 90 0 K 1 mà K 1 là góc ngoài của tam giác AKB nên K 1 = A 1 + ... B 1 = 22AB(t/c phân giác của một góc ) => P 1 = 90 0 (22AB). (1) CQ là tia phân giác của góc ACB => C 1 = 2C= 1 2 (18 00 - A - B) = 90 0 (22AB). (2). Từ (1) ... .Từ 1; 2; 3 NC CMNB DM MN // BD d) 1 O=2 O; 3 O=4 O mà 1 O+2 O+3 O+4 O= 18 00 2 O+3 O = 90 0 ; 4 O+ 1 D= 90 0 (…)  1 D= 2 O= 1 O...
 • 13
 • 2,122
 • 4
Bài tập toán hình học lớp 11 pps

Bài tập toán hình học lớp 11 pps

Toán học

... y0 w1 h1" alt=""
 • 22
 • 3,489
 • 1
bài tập quang hình học lớp 9

bài tập quang hình học lớp 9

Vật lý

... giáo án: vật lý 9 GV: Nguyễn Minh Trí Giải bài 2:a. Vẽ hìnhAB IF F’B’A’OTheo hình vẽ ta có: d = 16 cm; f = 12 cmTa có công thức: '' 1 1 1 . 16 .12 48 16 12 d fd cmf ... kỳ có tiêu cự lần lượt là 40cm và 60cm.Hết giáo án: vật lý 9 GV: Nguyễn Minh Trí BÀI 1 BÀI 2 BÀI 3 giáo án: vật lý 9 GV: Nguyễn Minh Trí Bài 2: Về việc dựng ảnh của một vật ... đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, cách thấu kính 16 cm, A nằm trên trục chính. Thấu kính có tiêu cự 12 cm.a. Hãy vẽ ảnh của vật AB theo đúng tỉ lệ.b. Hãy đo chiều cao của...
 • 7
 • 2,521
 • 25
Ôn tập toán hình học lớp 7 học kì 1

Ôn tập toán hình học lớp 7 học1

Toán học

... CE.Bài 4. Thời gian làm bài 90 phút.BÀI 1 : (2,5 đi ể m) tính bằng cách hợp lý :a) b) c) BÀI 2 : (2,5 đi ể m) Tìm x, biết :a) b) c) 33x : 11 x = 81 BÀI 3 : (1, 5 đi ể m) Ba đội cày làm ... hàng.HẾT. ÔN tập toán hình học lớp 7 học kì 1 BÀI 1 : Cho tam giác ABC. M là trung điểm AC. Trên tia đối của tia MB lấy điểm D sao cho BM = MD. 1. Chứng minh : �ABM = �CDM.2. Chứng minh : ... DFHay : D, E, F thẳng hàng.===================================BÀI TẬP RÈN LUYỆN :BÀI 1 :Cho ABC có Â = 90 0. Tia phân giác BD của góc B (D thuộc AC). Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE =...
 • 7
 • 36,381
 • 507
Ôn toán hình học lớp 9 pptx

Ôn toán hình học lớp 9 pptx

Toán học

... điểm BH. b) C/m:· 1 1 HA C = · 1 HBC ; · 1 1 HA B= · 1 HCB ; · 1 HBC = · 1 HCB ⇒· 1 1 HA C = · 1 1 HA B⇒ đpcm.c) IA 1 = IC 1 = R(I) ; JA = JA 1 = AC/2 … ⇒ ỊJ ... trực của A 1 C 1 .d) S HJM = 1 2HM.JK ; SHAC = 1 2HC.AC 1 ⇒ SHAC : S HJM = 1 HC.ACHM.JK mà MH 1 MC 3=⇒HC HM+MC MC 1 1 3 4HM HM HM= = + = + =; 1 AC2JK=(JK// AC 1 ⇒ SHAC ... tại O => ∠E 1 = ∠A 1 (1) .Theo trên DE = 2 1 BC => tam giác DBE cân tại D => ∠E3 = ∠B 1 (2)Mà ∠B 1 = ∠A 1 ( vì cùng phụ với góc ACB) => ∠E 1 = ∠E3 => ∠E 1 + ∠E2 =...
 • 34
 • 678
 • 1

Xem thêm