0

cach viết công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ

Xác định công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ

Xác định công thức cấu tạo hợp chất hữu

Hóa học - Dầu khí

... CH3COONH3CH3 D HCOONH3CH2CH3 19 A hợp chất hữu CTPT C5H11O2N Đun A với dung dịch NaOH thu hợp chất CTPT C2H4O2NNa chất hữu B Cho B qua CuO/t0 thu chất hữu D khả cho phản ứng tráng gương ... C2H5OCO-COOCH(CH3)CH2CH3 12 Hợp chất hữu C4H7O2Cl thuỷ phân môi trường kiềm sản phẩm hai chất khả tráng gương CTCT hợp chất A HCOOCH2CHClCH3 B C2H5COOCH2Cl C CH3COOCHClCH3 D HCOOCHClCH2CH3 13 Hợp chất C3H7O2N ... kỹ cấp tốc 10 Hợp chất hữu X (chứa C, H, O) tỉ khối so với H2 30 X không tác dụng với Na X phản ứng tráng gương CTCT X A CH2(OH)CHO B HCOOCH3 C CH3COOH D C3H7OH 11 Hợp chất hữu X chứa loại...
 • 4
 • 4,184
 • 35
Tài liệu Trắc nghiệm xác định công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ ppt

Tài liệu Trắc nghiệm xác định công thức cấu tạo hợp chất hữu ppt

Hóa học - Dầu khí

... CH3COONH3CH3 D HCOONH3CH2CH3 19 A hợp chất hữu CTPT C 5H11O2N Đun A với dung dịch NaOH thu hợp chất CTPT C2H4O2NNa chất hữu B Cho B qua CuO/t0 thu chất hữu D khả cho phản ứng tráng gương ... C2H5OCO-COOCH(CH3)CH2CH3 12 Hợp chất hữu C4H7O2Cl thuỷ phân môi trường kiềm sản phẩm hai chất khả tráng gương CTCT hợp chất A HCOOCH2CHClCH3 B C2H5COOCH2Cl C CH3COOCHClCH3 D HCOOCHClCH2CH3 13 Hợp chất C3H7O2N ... kỹ cấp tốc 10 Hợp chất hữu X (chứa C, H, O) tỉ khối so với H 30 X không tác dụng với Na X phản ứng tráng gương CTCT X A CH2(OH)CHO B HCOOCH3 C CH3COOH D C3H7OH 11 Hợp chất hữu X chứa loại...
 • 4
 • 1,683
 • 15
XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC CẤU TẠO HỢP CHẤT HỮU CƠ pot

XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC CẤU TẠO HỢP CHẤT HỮU pot

Hóa học - Dầu khí

... CH3COONH3CH3 D HCOONH3CH2CH3 19 A hợp chất hữu CTPT C5H11O2N Đun A với dung dịch NaOH thu hợp chất CTPT C2H4O2NNa chất hữu B Cho B qua CuO/t0 thu chất hữu D khả cho phản ứng tráng gương ... C2H5OCO-COOCH(CH3)CH2CH3 12 Hợp chất hữu C4H7O2Cl thuỷ phân môi trường kiềm sản phẩm hai chất khả tráng gương CTCT hợp chất A HCOOCH2CHClCH3 B C2H5COOCH2Cl C CH3COOCHClCH3 D HCOOCHClCH2CH3 13 Hợp chất C3H7O2N ... ? A B C D 10 Hợp chất hữu X (chứa C, H, O) tỉ khối so với H2 30 X không tác dụng với Na X phản ứng tráng gương CTCT X A CH2(OH)CHO B HCOOCH3 C CH3COOH D C3H7OH 11 Hợp chất hữu X chứa loại...
 • 5
 • 1,269
 • 2
quan hệ giữa công thức phân tử, công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ và độ bất bão hoà

quan hệ giữa công thức phân tử, công thức cấu tạo hợp chất hữu và độ bất bão hoà

Hóa học - Dầu khí

... loại công thức cấu tạo phù hợp Vậy n = thoả mãn => công thức phân tử C4H8Cl2O2 Bài toán 3: a) đồng phân mạch hở ứng với công thức tổng quát CnH2nO Cho ví dụ b) Một hợp chất mạch hở công thức ... xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo học sinh Thực trạng việc dạy học sinh xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo Mục đích nghiên cứu đề tài: Giới hạn áp dụng đề tài: sở phương ... công thức cấu tạo HCHO - Xeton đơn chức no (n ≥ 3) Ví dụ: C3H6O công thức cấu tạo CH3 – C – CH3 || O b) Một hợp chất mạch hở công thức phân tử CnHmO2 n, m giá trị để gốc hiđrocacbon chất no...
 • 12
 • 2,221
 • 1
sáng kiến kinh nghiệm phương pháp giải bài tập xác định công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ

sáng kiến kinh nghiệm phương pháp giải bài tập xác định công thức cấu tạo hợp chất hữu

Xã hội học

... Công thức xác định số liên kết n >0, m > hay CxH2xO2 x>2 vòng hợp chất hữu cơ: Giả sử hợp chất công thức tổng quát là: CxHyOzNtXu ( X halôgen) 2x - (y+ u) + t +2 - Tính chất hoá học chất hữu ... chức r ợu => Công thức cấu tạo B là: CH2OH -C không phản ứng với Na NaOH => C thuộc chức ete => Công thức cấu tạo C là: O CH3 B i 3: Ba chất A,B,C công thức phân tử C3H8O Cho chất qua bình ... (*) đ ợc n = Công thức phân tử A C8H8 Công thức cấu tạo A : CH=CH2 Sỏng ki n kinh nghi m gv H Th Thỳy- tr ng THPT Chuyờn t nh Lo Cai B i 2: Cho chất A,B,C hợp chất thơm công thức phân tử C7H8O...
 • 10
 • 996
 • 1
xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ dựa vào độ bất bão hòa

xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo hợp chất hữu dựa vào độ bất bão hòa

Giáo dục học

... loại công thức cấu tạo phù hợp Vậy n = thoả mãn => công thức phân tử C4H8Cl2O2 Bài toán 3: a) đồng phân mạch hở ứng với công thức tổng quát CnH2nO Cho ví dụ b) Một hợp chất mạch hở công thức ... CH2O công thức cấu tạo HCHO - Xeton đơn chức no (n ≥ 3) Ví dụ: C3H6O công thức cấu tạo CH3 – C – CH3 || O b) Một hợp chất mạch hở công thức phân tử CnHmO2 n, m giá trị để gốc hiđrocacbon chất ... xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo học sinh Thực trạng việc dạy học sinh xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo Mục đích nghiên cứu đề tài: Giới hạn áp dụng đề tài: sở phương...
 • 13
 • 4,377
 • 5
phương pháp biện luận xác định công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ

phương pháp biện luận xác định công thức cấu tạo hợp chất hữu

Giáo dục học

... Công thức xác định số liên kết n >0, m > hay CxH2xO2 x>2 vòng hợp chất hữu cơ: Giả sử hợp chất công thức tổng quát là: CxHyOzNtXu ( X halôgen) 2x - (y+ u) + t +2 - Tính chất hoá học chất hữu ... chức r ợu => Công thức cấu tạo B là: CH2OH -C không phản ứng với Na NaOH => C thuộc chức ete => Công thức cấu tạo C là: O CH3 B i 3: Ba chất A,B,C công thức phân tử C3H8O Cho chất qua bình ... (*) đ ợc n = Công thức phân tử A C8H8 Công thức cấu tạo A : CH=CH2 Sỏng ki n kinh nghi m gv H Th Thỳy- tr ng THPT Chuyờn t nh Lo Cai B i 2: Cho chất A,B,C hợp chất thơm công thức phân tử C7H8O...
 • 10
 • 724
 • 0
MỘT số KINH NGHIỆM TRONG GIẢNG dạy QUAN hệ GIỮA CÔNG THỨC PHÂN tử, CÔNG THỨC cấu tạo hợp CHẤT hữu cơ và độ bất bão HOÀ TRONG môn hóa học

MỘT số KINH NGHIỆM TRONG GIẢNG dạy QUAN hệ GIỮA CÔNG THỨC PHÂN tử, CÔNG THỨC cấu tạo hợp CHẤT hữu và độ bất bão HOÀ TRONG môn hóa học

Hóa học

... đến công thức cấu tạo đáp án đến công thức cấu tạo Điều chứng tỏ em gặp khó khăn việc định hướng xác định viết công thức cấu tạo - Thiết lập công thức phân tử ta theo đường thiết lập công thức ... lên em đánh giá dễ viết không viết hết công thức cấu tạo đồng phân, em viết đồng phân anđehit xeton, hợp chất học sách giáo khoa mà không nghỉ công thức khác dựa thuyết cấu tạo hoá học Khi giáo ... loại công thức cấu tạo phù hợp Vậy n = thoả mãn => công thức phân tử C4H8Cl2O2 Bài toán 3: a) đồng phân mạch hở ứng với công thức tổng quát CnH2nO Cho ví dụ b) Một hợp chất mạch hở công thức...
 • 23
 • 811
 • 0
Phương pháp biện luận xác định công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ

Phương pháp biện luận xác định công thức cấu tạo hợp chất hữu

Giáo dục học

... CxH2xO2 x>2 - Công thức xác định số liên kết p vòng hợp chất hữu cơ: Giả sử hợp chất công thức tổng quát là: CxHyOzNtXu ( X halôgen) 2x - (y+ u) + t +2 - Tính chất hoá học chất hữu - Các đồng ... vòng A là: + = = a ,thay vào (*) n = Công thức phân tử A C8H8 Công thức cấu tạo A : CH=CH2 Bài 2: Cho chất A,B,C hợp chất thơm công thức phân tử C7H8O Khi cho chất tác dụng với Na NaOH thấy: A ... phản ứng với Na, C không phản ứng Viết công thức cấu tạo A,B,C Hướng dẫn học sinh: - Hợp chất thơm đặc điểm cấu tạo nào? => A,B,C vòng benzen - Trong công thức phân tử A,B,C nguyên tử...
 • 16
 • 2,595
 • 4
SKKN Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ dựa vào độ bất bão hoà

SKKN Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo hợp chất hữu dựa vào độ bất bão hoà

Giáo dục học

... công thức phân tử, công thức cấu tạo Từ công thức phân tử công thức cấu tạo suy tính chất hoá học Thực trạng việc tư xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo học sinh Việc tư xác định công thức ... ý: Viết công thức cấu tạo đồng phân ứng với công thức phân tử C3H6O Khi đọc lên em đánh giá rễ viết không viết hết công thức cấu tạo đồng phân, em viết đồng phân anđehit xeton, hợp chất học ... định viết công thức cấu tạo - Thiết lập công thức phân tử ta theo đường thiết lập công thức đơn giản từ công thức đơn giản ta thiết lập công thức phân tử dựa vào phân tử khối biện luận xác định công...
 • 21
 • 1,624
 • 0
SKKN Quan hệ giữa công thức phân tử, công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ và độ bất bão hòa

SKKN Quan hệ giữa công thức phân tử, công thức cấu tạo hợp chất hữu và độ bất bão hòa

Giáo dục học

... loại công thức cấu tạo phù hợp Vậy n = thoả mãn => công thức phân tử C4H8Cl2O2 Bài toán 3: a) đồng phân mạch hở ứng với công thức tổng quát CnH2nO Cho ví dụ b) Một hợp chất mạch hở công thức ... (C3H4O3)n d) Axit no mạch hở công thức (C3H5O2)n Thực trạng việc dạy học sinh xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo Nếu định hướng trước giải toàn đến kết công thức đơn giản a) C2H7NO2 b) ... liên kết π phân tử hợp chất hữu Trang: -3- S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Gi¸o viªn: §ång Kh¾c Hng THPT N«ng Cèng I Chứng minh công thức tính độ bất bão hoà phân tử hợp chất hữu công thức tổng quát CxHyOzNtXv...
 • 17
 • 1,505
 • 0
Tài liệu BIỆN LUẬN – XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC PHÂN TỬ CÔNG THỨC CẤU TẠO CỦA CHẤT HỮU CƠ docx

Tài liệu BIỆN LUẬN – XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC PHÂN TỬ CÔNG THỨC CẤU TẠO CỦA CHẤT HỮU docx

Cao đẳng - Đại học

... hợp Vậy công thức phân tử trường hợp C 3H8O ứng với công thức cấu tạo sau: * z = Þ 12x + y + 32 = 60 Þ 12x + y = 28 Chỉ x = y = phù hợp Vậy công thức phân tử trường ứng với công thức cấu tạo ... Trong môi trường axit tạo muối amino axit hữu cơ, môi trường kiềm tạo amin muối axit hữu cơ, kết mạch polime bị cắt đứt TRUNG HIẾU 28: Viết công thức cấu tạo chất A công thức phân tử C 6H6 (mạch ... thuộc loại hợp chất nhôm - OH - CHO( C3H6O2) công thức cấu tạo: (Những chất lại phân tử lượng 75, phân tử chứa C, H, O trường hợp C2H2O3 công thức cấu tạo: ; không phù hợp) Lần cập...
 • 25
 • 11,601
 • 83
Cau tao hop chat huu co

Cau tao hop chat huu co

Hóa học

... Cấu tạo phân tử hợp chất hữu Hóa trị liên kết nguyên tử phân tử hợp chất hữu nào? Công thức cấu tạo hợp chất hữu cho biết điều ? Bài 35 Tiết 44 Cấu tạo phân tử hợp chất hữu I- Đặc điểm cấu tạo ... nối hai H nguyên tử H Bài 35 Tiết 44 Cấu tạo phân tử hợp chất hữu I- Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu Hóa trị liên kết nguyên tử - Trong hợp chất hữu cơ, cacbon hóa trị IV, hiđro hóa ... Tiết 44 Cấu tạo phân tử hợp chất hữu I- Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu Hóa trị liên kết nguyên tử Mạch cacbon - Trong phân tử hợp chất hữu nguyên tử cacbon liên kết trực tiết với tạo thành...
 • 20
 • 765
 • 0
Phương pháp xác định nhanh số lượng đồng phân cấu tạo hợp chất hữu cơ ppsx

Phương pháp xác định nhanh số lượng đồng phân cấu tạo hợp chất hữu ppsx

Hóa học - Dầu khí

... lượng chất đồng phân cấu tạo công thức phân tử C4H9Cl? A B C D Câu hợp chất hữu công thức phân tử C5H12O đồng phân cấu tạo nhau? A 12 B 13 C 14 D 15 Câu đồng phân cấu tạo ancol ... đồng phân tạo bởi gốc C4H9 - (R) Vậy số đồng phân cấu tạo ete = 20 Đ/A: Tổng số đồng phân cấu tạo C6H12O2 = 28 Ví du 5: Xác định số lượng chất đồng phân cấu tạo cùng công thức phân ... phân tạo bởi gốc C3H7 Vậy số đồng phân cấu tạo ete = Đ/A: Tổng số đồng phân cấu tạo C5H12O = 14 Ví du 3: Xác định số lượng chất no, đơn chức, mạch hở đồng phân cấu tạo cùng công thức...
 • 18
 • 900
 • 7
Tài liệu Chủ đề 1: PHƯƠNG PHÁP VIẾT CÔNG THỨC CẤU TẠO CÁC CHẤT VÔ CƠ pptx

Tài liệu Chủ đề 1: PHƯƠNG PHÁP VIẾT CÔNG THỨC CẤU TẠO CÁC CHẤT pptx

Hóa học - Dầu khí

... liên kết phân tử liên kết Vậy công thức cấu tạo HNO3 là: O H–O - N O Hoặc viết công thức sau chấp nhận (nhưng không thoả mãn quy tắc bát tử) : VD3: Viết công thức cấu tạo H2O2 - nguyên tử H cần ... 12 - Tổng số liên kết phân tử Al2O3 là: N = 12 : = liên kết Công thức cấu tạo Al2O3 là: O = Al – O – Al = O VD3: Viết công thức cấu tạo HNO3 - nguyên tử H cần nhận thêm e - nguyên tử N cần nhận ... nhóm HO- - Viết lên kết nhóm H-O- với S trước tính số liên kết lại viết cho nguyên tử O lại liên kết cho nhận Vậy công thức cấu tạo H2SO4 là: H–O O S H -O O - Đây công thức viết theo quy tắc...
 • 4
 • 23,203
 • 391
Lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Lập công thức phân tử hợp chất hữu

Hóa học

... định công thức đơn giản A b/ Xác định công thức phân tử A biết MA < 100 đv.C Cõu 23 Hợp chất hữu A chứa C, H, O Khối lợng phân tử A 60 đv.C Xác định công thức phân tử viết công thức cấu tạo ... bình 3,94 gam muối trung tính 2,59 gam muối axit Xác định công thức phân tử viết công thức cấu tạo A Cõu 27 Hợp chất hữu A công thức đơn giản CH2O Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol A sau cho toàn ... khối B đối H2 54,5 Xác định CTPT C 3/ Hợp chất hữu D công thức CxHyO Trong phân tử D, oxi chiếm 25,8% khối lợng Xác định công thức phân tử D 4/ Hợp chất hữu E chứa C, H, O, N, Cl với % C...
 • 2
 • 3,513
 • 98
Gián án Ôn tập hidrocacbon và xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Gián án Ôn tập hidrocacbon và xác định công thức phân tử hợp chất hữu

Tư liệu khác

... Khi đốt 18 gam hợp chất hữu phải dùng 16,8 lít oxi (đo đktc) thu khí CO2 nước với tỉ lẹ thể tích VCO2 : VH2O = 3: Tỉ khối hợp chất hữu hiđro 36 Hãy xác định công thức phân tử hợp chất Bài 10: Đốt ... Xác định CTPT A Bài Tìm CTPT chất hữu trường hợp sau: Đốt cháy hoàn toàn 10 g hợp chất, thu 33,85 g CO2 6,94 g H2O Tỉ khối hợp chất so với KK 2,69 Đốt cháy 0,282 g hợp chất cho sản phẩm sinh qua ... Bài 2: Viết công thức cấu tạo gốc hiđrocacbon hóa trị tạo từ C4H10 iso pentan, metyl xiclopentan Bài 3: Xác định CTCT chất A CTPT C6H14 biết tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1:1 thu hỗn hợp đồng...
 • 4
 • 4,202
 • 85
Gián án Ôn tập hidrocacbon và xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Gián án Ôn tập hidrocacbon và xác định công thức phân tử hợp chất hữu

Toán học

... Khi đốt 18 gam hợp chất hữu phải dùng 16,8 lít oxi (đo đktc) thu khí CO2 nước với tỉ lẹ thể tích VCO2 : VH2O = 3: Tỉ khối hợp chất hữu hiđro 36 Hãy xác định công thức phân tử hợp chất Bài 10: Đốt ... Xác định CTPT A Bài Tìm CTPT chất hữu trường hợp sau: Đốt cháy hoàn toàn 10 g hợp chất, thu 33,85 g CO2 6,94 g H2O Tỉ khối hợp chất so với KK 2,69 Đốt cháy 0,282 g hợp chất cho sản phẩm sinh qua ... Bài 2: Viết công thức cấu tạo gốc hiđrocacbon hóa trị tạo từ C4H10 iso pentan, metyl xiclopentan Bài 3: Xác định CTCT chất A CTPT C6H14 biết tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1:1 thu hỗn hợp đồng...
 • 4
 • 2,998
 • 52
Tài liệu Xác định công thức phân tử - hợp chất hữu cơ doc

Tài liệu Xác định công thức phân tử - hợp chất hữu doc

Cao đẳng - Đại học

... áp dụng công thức thu đợc CTPT C3H8O Thí dụ 4: Xác định công thức đơn giản chất B chứa 40% C; 6,66%H 52,33%O áp dụng công thức ta CTĐGN CH2O c) Xác định công thức phân tử: Công thức phân ... môi tinh khiết Nếu hỗn hợp chất tính mol phân tử trung bình hỗn hợp tỉ số tổng khối lợng chất tổng số mol chất b) Xác định công thức đơn giản nhất: Công thức đơn giản chất cho biết tỉ lệ nguyên ... g x 100 = 46,46 % 5- Xác định công thức phân tử chất hữu a) Các công thức xác định khối lợng phân tử chất: MA = mA/nA: Thông số quan trọng để xác định đợc công thức phân tử xác định đợc khối...
 • 7
 • 2,059
 • 45
THIẾT LẬP CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

THIẾT LẬP CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU

Hóa học

... hóa tạo anđêhit muối axít hữu CT CT phù hợp với X? A B C D Câu 40: Hợp chất hữu X (phân tử vòng benzen) cơng thức phân tử C7H8O2 tác dụng với Na với NaOH theo tỉ lệ số mol 1:1 Cơng thức ... Quang Khải 72 Tài liệu luyện thi Đại học năm 2009 Chủ đề 10: Thiết lập cơng thức phân tử chất hữu Câu 11: A hợp chất hữu cơng thức ngun (C3H6O4)n, phân tử chứa đồng thời chức –COOH –OH Xác định ... Chủ đề 10: Thiết lập cơng thức phân tử chất hữu + Ta biết hợp chất CxHyOzQt số liên kết π tối đa 2x − ( y + t) + Ta biện luận thử xem hợp chất cho liên kết π + Biện luận...
 • 5
 • 2,205
 • 61

Xem thêm