0

bai tap trac nghiem ve dong tu khiem khuyet

Bài tập trắc nghiệm về Sinh Lý Học(full các chương)

Bài tập trắc nghiệm về Sinh Lý Học(full các chương)

Y học thưởng thức

... trùng/1ml; pH=7,4.Câu 10: Tu i dậy thì và mãn kinh.A- 13-15 tu i; 47-49 tu i.B- 16-18 tu i; 42-45 tu i.C- 20-22 tu i; 40-42 tu i.D- 10-13 tu i; 50-55 tu i.E- 13-15 tu i; 50-55 tu i.Câu 11: Các ... phối hợp động tác tu ý.c- Điều hoà trương lực cơ, giữ thăng bằng, phối hợp động tác tu ý và không tu ý.d- Giữ thăng bằng, làm tăng trương lực cơ, phới hợp động tác không tu ý.e- Giữ thăng ... dục của nam là 15-16 tu i.C- Tinh hoàn không còn khả năng sinh tinh trùng ở tu i già.D- Tinh hoàn không nằm ở bừu cũng có chức năng sinh tinh trùng bình thường. Câu 3: Tu sống có nơron hưng...
 • 137
 • 31,184
 • 429
Bài tập trắc nghiệm về kinh tế thương mại

Bài tập trắc nghiệm về kinh tế thương mại

Kinh tế - Thương mại

... hàng hóa+fí BH+cước vận chuyển Câu 110: Khi sử dụng L/C tu n hòan sẽ có lợi cho ai?a)Người NKb)Người XKc)NH FH d)NH thông báoA. L/C tu n hòan là L/C ko thể hủy ngang mà sau này khi đã sử ... giá trị như cũ và tiếp tục đc sử dụng 1 cách tu n hòan trong 1 thời hạn nhất định cho đến khi tổng trị giá hợp đồng đc thực hiện  khi sử dụng L/C tu n hòan có lợi: tránh đc ứ đọng vốn, giảm ... vận tải, ctừ bảo hiểm như invoice, contract, bill of lading, C/O…Câu 64: Theo URC 522 của ICC, ctừ nào dưới đây là ctừ tài chính a)Promissory noteb)Contractc)Invoiced)C/OA. Vì theo URC...
 • 32
 • 2,408
 • 9
Bài tập trắc nghiệm ngành điện tử viễn thông

Bài tập trắc nghiệm ngành điện tử viễn thông

Điện - Điện tử - Viễn thông

... Channel)R-CCCH (Reverse Common Control Channel)Kênh dùng riêng R-PICH (Reverse Pilot Channel)R-DCCH (Reverse Dedicated Control Channel)Kênh người dùngR-FCH (Reverse Fundamental Channel)R-SCH (Reverse ... những hạn chế này. R5 là một sự phát triển quan trọng của mạng vô tuyến 3G kể từ khi WCDMA được chấp nhận là công nghệ mạng vô tuyến 3G từ năm 1997. trong khi đó, các công nghệ tương đương với ... điều kiện của kênh là tốt, liên kết vô tuyến có thể hỗ trợ một tốc độ dữ liệu cao hơn, được cung cấp bằng chuyển mạch sang một mã trực giao ngắn hơn. Tuy nhiên, chỉ định một mã số ngắn nào...
 • 61
 • 1,572
 • 1
Bai tap trac nghiem ve thi trong Tieng anh

Bai tap trac nghiem ve thi trong Tieng anh

Tiếng anh

... looking at these pictures, but I…… enough by lunch time.A-should have B-will have C-will have had D-have39-I don’t understand this sentence.What…………………….?A-does mean this word B-have this word meanC-means ... leave B-would leave C-would have left D-is leaving66-My grandfather………many years ago.A-had died B-has died C-died D-was dying67-I………… my son the money for that last week.A-gave B-given C-have ... city.A-lays B-lies C-located D-lain31- Almost everyone……for home by the time we arrived.A-leave B-left C-leaves D-had left32-By the age of 25, he …….two famous novels.A- wrote B-writes C-has written...
 • 4
 • 20,037
 • 740
Bai tap trac nghiem ve he truc (Oxy)

Bai tap trac nghiem ve he truc (Oxy)

Toán học

... Hệ trục toạ độ (Oxy)Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơA.Kiến thức cơ bản : Cho u (x; y)=rvà v (x '; y ')=rthì ta có: 2 2 2 21)...
 • 2
 • 1,202
 • 10
bài tập trắc nghiệm về cách phát âm -ed và -s/es

bài tập trắc nghiệm về cách phát âm -ed và -s/es

Tư liệu khác

... from the others1. A. arrived B. believed C. received D. hoped2. A. opened B. knocked C. played D. occurred3. A. rubbed B. tugged C. stopped D. filled4. A. dimmed B. travelled C. passed D. stirred5. ... advised31. A. discovered B. destroyed C. developed D. opened32. A. repaired B. invented C. wounded D. succeeded33. A. improved B. parked C. broadened D. encouraged34. A. delivered B. organized ... cleaned B. attended C. visited D. started26. A. talked B. fished C. arrived D. stepped27. A. wished B. wrapped C. laughed D. turned28. A. considered B. rescued C. pulled D. roughed29. A. produced...
 • 2
 • 87,811
 • 5,705
BAI TAP TRAC NGHIEM VE THAU KINH MONG

BAI TAP TRAC NGHIEM VE THAU KINH MONG

Vật lý

... ỉïngc. Truưn thàóng ( khänglãûch phổồng ).d. Khọng nhỏỳt thióỳt laỡ thỏỳu kờnh phỏn kỗ.e. Ve õổồỡng truyóửn cuớatia saùng qua thỏỳu kờnh nhanh choùng vaì âån giaín.f. Âäúi xæïng nhau...
 • 2
 • 1,573
 • 10
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ KIM LOẠI NHÓM IIA VÀ NHÔM

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ KIM LOẠI NHÓM IIA VÀ NHÔM

Hóa học - Dầu khí

... nhất. Tính thể tích CO2 (ở đktc) nhỏ nhất cần để sục vào dung dịch A để được lượng kết tu a lớn nhất là.A. 1,12 lít B. 2,24 lít C. 4,48 lít D. 3,36 lítCâu 32: Cho m gam Na vào 50ml ... 200 ml dung dịch AlCl3 2M. Rót vào cốc 200 ml dung dịch NaOH a M, được kết tủa, lọc lấy kết tu a đem nung đến khối lượng không đổi được 5,1 gam chất rắn. Giá trị của a làA. 2 B. 1,5 ... 0,3M vào 200 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,2M sau các phản ứng kết thúc, lọc lấy kết tu a nung đến khối lượng không đổi được 1,02 gam chất rắn. Thể tích dung dịch NaOH lớn nhất...
 • 29
 • 2,653
 • 13
Chuyên đề 2: Bài tập trắc nghiệm về con lắc lò xo

Chuyên đề 2: Bài tập trắc nghiệm về con lắc lò xo

Cao đẳng - Đại học

... độ lớn nhỏ nhất là F0 = 0 và lớn nhất là F1 = 19,92N. 2. Chứng minh rằng vectơ tổng của hai vectơ này là một vectơ biểu thị một dao động điều hoà và là tổng hợp của hai dao động đã cho. ... dụng vào quả cầu của con lắc; Thì đại lượng nào biến thiên điều hoà, đại lượng nào biến thiên tu n hoàn theo thời gian? Giải thích? A) Chỉ có a) và c) B) Chỉ có b) và c) C) Chỉ có c) Đ D)...
 • 20
 • 3,461
 • 37

Xem thêm