0

bài tập chia thì trong tiếng anh có đáp án

Bài tập hóa học 9 nâng cao có đáp án (bồi dưỡng HS Giỏi )

Bài tập hóa học 9 nâng cao đáp án (bồi dưỡng HS Giỏi )

Hóa học

... dư = 5g ; mCaO = 0,75.56 = 42g Bài tóan khi giải qui về 100 Bài tóan khi giải qui về 100 Bài tập 2 : một hỗn hợp gồm Al2O3 , Fe2O3 và CaCO3 trong đó Al2O3 chiếm 10,2% , ... chất rắn khối lượng bằng 67% khối lượng hỗn hợp ban đầu . Tính % khối lượng của các chất trong chất rắn thu được . Bài tóan khi giải qui về 100 Bài tóan khi giải qui về 100 Bài tập 1 : ... 100 Bài tập 3 : Cho m1 gam dd NaOH 20% tác dụng vừa đủ với m2 gam dd Fe(OH)2 15% đun nóng trong không khí , cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn . Tính nồng độ % của muối tạo thành trong...
 • 7
 • 42,239
 • 946
23 bài tập luyện thi TN-ĐH năm 2009+ Đáp án

23 bài tập luyện thi TN-ĐH năm 2009+ Đáp án

Địa lý

... ta qua các năm ? Đáp án bài 20:a/ Vẽ biểu đồ:- Xử lí số liệu: lập bảng (0,5đ)( Nếu sai 3 số liệu trở lên thì không điểm phần lập bảng, cần làn tròn theo phương pháp toán học: Lấy 1 chữ ... thôn giai đoạn 1990 – 2005 ở nước ta. Đáp án bài 15: So sánh và nhận xét về sự thay đổi tỷ trọng dân số thành thị, nông thôn giai đoạn 1990 -2005* So sánh: - Tỷ trọng dân số nông thôn cao ... Nam Bộ qua các năm 1995 – 2005.2. Nêu nhận xét. Đáp án bài 16: Vẽ biểu đồ:b) Nhận xét và giải thích- Lượng mưa: Huế lượng mưa lớn nhất trong ba địa điểm do bức chắn của dãy Bạch Mã đối...
 • 13
 • 930
 • 1
Bài tập Lượng Giác Nâng cao 11(có đáp án)

Bài tập Lượng Giác Nâng cao 11(có đáp án)

Toán học

... nghiệm Đáp số : Bài 7. Giải phương trình Điều kiện Ta ( ) (thỏa mãn điều kiện) Bài 8. Giải phương trình . Bài 9. Giải phương trình PT Đặt và . Xét bảng biến thiên ta có: . Bài 12. ... phương trình là : hoặc Bài 6. Giải phương trình: Đặt , ta được :* Với * Đáp số: trong đó là góc nhọn Bài 10. Giải phương trình Điều kiện nghĩa : và PT Bài 11. Cho Tính theo m ... đã cho tương đương với: Bài 13. Giải phương trình : Điều kiện .* Với .* Với . Đáp số : . Bài 4. Giải phương trình .Phương trình Bài 5. Giải phương trình Ta PT Vậy họ nghiệm của...
 • 5
 • 51,998
 • 1,533
Bài tập trắc nghiệm vật lý 12 có đáp án

Bài tập trắc nghiệm vật lý 12 đáp án

Kiểm toán

... 66. Momen lực độ lớn 30Nm tác dụng vào một bánh xe momen quán tính đối với trục bánh xe là 2kgm2 2. Nếubánh xe quanh nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ thì động năng của bánh xe ở thời ... trong các trường hợp a. Bỏ qua khối lượng thanh AB. b. Khối lượng của thanh bằng M. HD: a. Momen quán tính của thanh AB khi vật m ở giữa thanh: I= ml2/4 Khi vật m trượt đến đầu B của thanh ... 155625kJ41. Bánh đà momen quán tính 1kgm2 đang quay biến đổi đều quanh một trục cố định, trong 10s momen động lượngtăng từ 1kgm2/s đến 5kgm2/s. Hãy xác địnha. Momen lực trung bình tác dụng vào bánh...
 • 103
 • 10,321
 • 15
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HKI TOÁN 12(CÓ ĐÁP ÁN)

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HKI TOÁN 12(CÓ ĐÁP ÁN)

Toán học

... S bán kính bằng:51. A 52. C 53. A 54. CBÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HỌC KÌ I TOÁN 12 BAN BẢN Câu 1. Phương trình 2log3=x nghiệm x bằng: A.1B.9C.2D.3 Câu 2. Một hình trụ ... bằng:A.0B.1C.5D.6 Câu 29. Tập xác định của hàm số )42(log2+=xy là: A.);0(+∞ B.);2(+∞ C.RD.);2(+∞− Câu 30. Tứ diện SABC đáy là tam giác ABC vuông tại A, SA⊥(ABC) và SA=a, ... 125572=+x nghiệm x bằng: A.2B.-2C.5D.-5 Câu 4. Cho mặt phẳng ( )α cắt mặt cầu );( ROS theo đường tròn đường kính bằng 6 (cm), biết khoảng cách từ O đến ( )α bằng 8 (cm). Bán...
 • 5
 • 12,121
 • 460
Bài giảng Đề thi HSG cấp Tỉnh có ĐÁP ÁN

Bài giảng Đề thi HSG cấp Tỉnh ĐÁP ÁN

Tiểu học

... nghị, hội thảo, hội đàm.Câu 5: - Hai vật được so sánh với nhau là: Năm tháng bay / cánh chim qua cửa- Điểm giống nhau là: Tốc độ nhanh- Từ so sánh là: NhưCâu 6: a) - Vươn mình, đu, hát ru ... hình vuông đó là: ( 0,5đ) 8 x 8 = 64 (cm2 ) ( 0,5đ) Đáp số: 64 cm 2Trang6Đề thi HS giỏi – Lớp 3Năm học 2010 - 2011 Đáp án : Môn: Tiếng Việt:Câu 1 : ACâu 2:a) lứơt, dừng, ngước ( đầu), ... Đề thi HS giỏi – Lớp 3Năm học 2010 - 2011 Đáp án : Toán Câu 1: ( 3 điểm)a) 127; 124; 121; 118; 115; 112; 109 ( 1,5đ)b) 2; 4; 8; 16; 32; 64;...
 • 6
 • 4,011
 • 6
Bài giảng De thi HSG toan 5 - co dap an

Bài giảng De thi HSG toan 5 - co dap an

Toán học

... con. Hỏi khi tuổi bố gấp 3 lần tuổi con thì con bao nhiêu tuổi? Đáp án và biểu chấm môn toán Lớp 5A.PH ần TRC NGHIM :(10 im)Mỗi câu khoanh đúng : 2 điểmCâu 1 BCâu 2: ACâu ... nên theo bài rata sơ đồ biểu thị tuổi hai bố con khi tuổi bố gấp 3 lần tuổi con : ( 0,25đ) Tuổi con sau này: 36 tuổiTuổi bố sau này: ( 0,25đ) Khi tuổi bố gấp 3 lần tuổi con thì con số ... 3 lần tuổi con thì con số tuổi là: ( 0,25đ)36: ( 3-1)= 18( tuổi) ( 0,5đ) Đáp số: 18 tuổi ( 0,5đ)* Lu ý: HS cách giải khác đúng vẫn cho điểm tối đa....
 • 4
 • 612
 • 1
Bài soạn DE THI THU DH 2011 CO DAP AN

Bài soạn DE THI THU DH 2011 CO DAP AN

Toán học

... thẳng ∆ phương trình : ( ) ( )1 2 3 0m x m y m+ + − + + = và đường tròn (C) phương trình :2 26 6 13 0x y x y+ + − + = .( C ) tâm I(-3;3) và bán kính R = 5 .Hệ vô nghiệm ... chú :-Thí sinh khơng được sử dụng tài liệu . Cán bộ coi thi khơng giải thích gì thêmĐÁP ÁN Câu I : ( 2 điểm ) 1) 3 2723 2 3x xy x=- - + + tập xác định D= R→+∞= −∞limxy và →−∞= ... = có nghiệm thựcPHẦN RIÊNG ( 3 điểm ) :Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần A hoặc B A.Theo chương trình chuẩn Câu VI.a ( 2 điểm )1) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng ( )dcó...
 • 6
 • 494
 • 0
Bài soạn DE THI HSG TOAN 9 (CO DAP AN)

Bài soạn DE THI HSG TOAN 9 (CO DAP AN)

Toán học

... GIỎI HUYỆNNĂM HỌC: 2009-2010Môn: TOÁNThời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian phát đề) Bài 1: (3đ) Chứng minh đẳng thức: 5 3 29 12 5− − −= cotg450 Bài 2: (4đ) Cho biểu thức ( ) ( )( ... − ÷− − −a) Tìm điều kiện của x để Q nghĩab) Rút gọn biểu thức Q Bài 3: (3,5đ) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 1 4y x x yMxy− + −= Bài 4: (3,75đ) Chứng minh rằng nếu ( ) ( )2 ... yz y xzx yz y xz− −=− − với , 1, 1, 0, 0, 0x y yz xz x y z≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ thì 1 1 1x y zx y z+ + = + + Bài 5: (3,75đ) Cho tam giác ABC vuông cân tại A, M là trung điểm cạnh BC. Từ đỉnh...
 • 4
 • 1,957
 • 53
Bài giảng DE THI HSG TOAN 9 (CO DAP AN)

Bài giảng DE THI HSG TOAN 9 (CO DAP AN)

Toán học

... ĐÁP ÁN & BIỂU ĐIỂM Bài 1 : a. Tách và nhóm được : ( x2 – 4 x + 4 ) + (y2 + 6y + 9 ) = 0 0,25đ Đưa ... 2 -2x + 2 khác 0 v ơi m ọi x 0,25 đ Kêt luân đươc nghiêm cua phương trình là 1 v à 2 0,25 đ Bài 2 : T ách đươc M = cba111++. =8.717.616.51++. 0,25 đ Đưa vê đươc : 817171616151−+−+−...
 • 2
 • 1,455
 • 19
Bài giảng DE THI HSG TOAN 7 (CO DAP AN)

Bài giảng DE THI HSG TOAN 7 (CO DAP AN)

Toán học

... fedcba;; theo bài ra ta có: a : c : e = 3 : 5 : 7; b : d: f =2 : 3 : 4Đặt ;753keca=== pfdb===432Ta a= 3k; c = 5k; e =7k; b = 2p; d =3p; f = 4pTa lại 835;625;41525.232524295125924712=====>==>==>=++fedcbapkpkfedcbaBa ... Chứng minh rằng : IA +IB =IDd) Chứng minh rằng AIB = BIC = AIC = 1200 Trờng THCS Thiên lộc Đáp án 1/ a) 411241111411)3545275()613121(=++=+++++ b) A= 2009 - )2010.200912009.20081 ... 835;625;41525.232524295125924712=====>==>==>=++fedcbapkpkfedcbaBa phân số trên đều tối giản và tổng bằng 247124/ Ta 2m - 2n > 0 => 2m > 2n => m > nNên (1) 2n(2m-n 1)...
 • 3
 • 1,092
 • 12
Bài soạn DE THI HSG TOAN 7 (CO DAP AN)

Bài soạn DE THI HSG TOAN 7 (CO DAP AN)

Toán học

... Bài 1.a. Tính đúng kết quả. 0,75đb. Tính đúng kết quả. 0,75đ Bài 2.a. Tìm được giá trị x. 0,5đb. Rút gọn đúng. 1,0đ Bài 3.a. Chứng minh đúng. 1,0đb. Thay ... 1,0đ Bài 3.a. Chứng minh đúng. 1,0đb. Thay mỗi giá trị của x và tính đúng. 0,5đ Bài 4.- Chọn x, y, z (tạ) là số gạo ở mỗi kho, lý luận để lập đượcx = y = z và y – x = 20 (tạ) 0,75đ- Lập được ... (tạ) 0,75đ- Lập được các tỉ số bằng nhau= = = = 80 0,5đ- Tính đúng các giá trị x, y, z. 0,75đ Bài 5.- Vẽ hình đúng, chính xác. 0,5đa. Chứng minh: ΔMBD = ΔMCE đúng. 1,0đb. Chứng minh: D, M,...
 • 2
 • 832
 • 2

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25