0

Bài tập Lượng Giác Nâng cao 11(có đáp án)

5 52,473 1,533

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2013, 19:10

BÀI TẬP LƯỢNG GIÁC Bài 1. Giải phương trình Bài 2. Giải phương trình Đặt Bài 3. Tìm các nghiệm của phương trình thỏa mãn điều kiện . Điều kiện . * Với . * Với . Đáp số : . Bài 4. Giải phương trình . Phương trình Bài 5. Giải phương trình Ta có PT Vậy họ nghiệm của phương trình là : hoặc Bài 6. Giải phương trình: a) b) vô nghiệm Đáp số : Bài 7. Giải phương trình Điều kiện Ta có ( ) (thỏa mãn điều kiện) Bài 8. Giải phương trình . Bài 9. Giải phương trình PT Đặt , ta được : * Với * Đáp số: trong đó là góc nhọn có Bài 10. Giải phương trình Điều kiện có nghĩa : và PT Bài 11. Cho Tính theo m giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của . Từ đó tìm m sao sao . Đặt và . Xét bảng biến thiên ta có: . Bài 12. Giải phương trình: . Phương trình đã cho tương đương với: Bài 13. Giải phương trình : . BÀI TẬP LƯỢNG GIÁC Bài 1. Giải phương trình Bài 2. Giải phương trình Đặt Bài 3. Tìm các nghiệm của phương trình. Với . * Với . Đáp số : . Bài 4. Giải phương trình . Phương trình Bài 5. Giải phương trình Ta có PT Vậy họ nghiệm của phương trình là : hoặc Bài 6. Giải phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập Lượng Giác Nâng cao 11(có đáp án), Bài tập Lượng Giác Nâng cao 11(có đáp án),