0

Tài liệu về " Việt Nam " 13 kết quả

 Lý luận nhận thức, vận dụng quan điểm đó cho sự phát triển của KT VN trước và sau mười năm đổi mới đến nay

Lý luận nhận thức, vận dụng quan điểm đó cho sự phát triển của KT VN trước và sau mười năm đổi mới đến nay

Khoa học xã hội

kinh tế VN . định chọn đề tài Lý luận nhận thức, vận dụng quan điểm đó vào nền kinh tế Việt Nam trớc và sau mời năm đổi mới đến nay .Trang 1tiểu luận triết học - giới. thấm nhuần quan điểm lịch sử cụ thể, quan điểm thực tiễn và quan điểm phát triển. I. Lý luận về thực tiễn trong sự nghiệp phát triển kinh tế và đổi mới kinh
 • 28
 • 4,155
 • 4
 Lý luận thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó vào quá trình đổi mới ở VN

Lý luận thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó vào quá trình đổi mới ở VN

Khoa học xã hội

quá trình đổi mới ở Việt Nam . đề tài Lý luận thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó vào quá trình đổi mới ở Việt Nam .Trang 1tiểu luận triết học - CHơng Imột số khái niệm liên quan đến. giải sẵn sau đó mới đi vào tiến hành đổi mới. Quá trình đổi mới nói chung, đổi mới kinh tế nói riêng và việc nhận thức quá trình đổi mới đó không tách
 • 24
 • 5,548
 • 39
Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình XD nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở VN

Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình XD nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở VN

Khoa học xã hội

xây dựng kinh tế . cách trong việc chuyển nền kinh tế tôi chọn Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trờng theo định hớng xã hội chủ nghĩa ở việt. mâu thuẫn là nguồn gốc và động lực của mọi quá trình phát triển.6II. Tính tất yếu của quá trình xây dựng nền kinh tế thị trờng ở việt nam .1 .Kinh tế thị
 • 28
 • 1,503
 • 5
Máy móc đạt công nghiệp và vai trò của nó đối với VN

Máy móc đạt công nghiệp và vai trò của nó đối với VN

Khoa học xã hội

công nghiệp . tin và kỳ vọng của chúng ta vào vai trò của máy móc đại công nghiệp đối với tiến trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nớc. + Máy móc đại công nghiệp. triển II Vai trò của máy móc đại công nghiệp đối với nông nghiệp và dịch vụ Việc áp dụng máy móc đại công nghiệp làm tăng khả năng phát triển của công nghiệp
 • 13
 • 1,151
 • 0
Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của LLSX và sự đa dạng hoá các loại hình sở hữu ở VN

Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của LLSX và sự đa dạng hoá các loại hình sở hữu ở VN

Khoa học xã hội

việt nam . sự đang dạng hoá các hình thức sở hữu đối với lực l-ợng sản xuất4. Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của LLSX với sự đa dạng hoá các hình thức sở hữu1 1Kết. kkoa học kỹ thuật vào sự tiến bộ của hệ thống LLSX. 4/ Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của LLSX với sự đa dạng hoá các hình thức sở hữu Trớc đây
 • 16
 • 1,112
 • 0
CNXH da tan ra o Lien Xo cu va da sup do o DongAu tu 1991 nhung hien nay Viet Nam van tiep tuc k.doc

CNXH da tan ra o Lien Xo cu va da sup do o DongAu tu 1991 nhung hien nay Viet Nam van tiep tuc k.doc

Cao đẳng - Đại học

CNXH da tan ra o Lien Xo cu va da sup do o DongAu tu 1991 nhung hien nay Viet Nam van tiep tuc.. . rốt cu c chỉ là những tuyên bố suông, ngụy trang cho ý đồ phản bội. Khiến dân mất lòng tin.- Do chủ quan nóng vội, đốt cháy giai o n trong việc hoạch. Việt nam. Ông Ryszard Fijalkowski- Trưởng o n Ba Lan tại Sài Gòn năm 1974-1975 phát biểu: “Sau chiến tranh, Việt Nam đối mặt với vô vàng khó khăn. Tuy
 • 5
 • 1,092
 • 5
Tỷ giá hối đoái tại Việt Nam.doc

Tỷ giá hối đoái tại Việt Nam.doc

Ngân hàng - Tín dụng

Tỷ giá hối đoái tại Việt Nam . Tỷ giá hối đoái kế hoạch bao cấpLoại tỷ giá hối đoái này đợc áp dụng tại các nớc Xã hội chủ nghĩa thời kỳ kinh tế kế hoạch hoá tập trung. Tỷ giá hối đoái. tế, tỷ giá đợc chia ra các loại:- Tỷ giá séc là tỷ giá mua bán các loại séc ngoại tệ.- Tỷ giá hối phiếu trả tiền ngay là tỷ giá mua bán các loại hối phiếu
 • 35
 • 1,578
 • 22
Sử dụng vốn ODA tại Việt Nam giai đoạn hiện nay.doc

Sử dụng vốn ODA tại Việt Nam giai đoạn hiện nay.doc

Kinh tế - Thương mại

Sử dụng vốn ODA tại Việt Nam giai đoạn hiện nay . để từng bớc hoàn thiện công tác thu hút, quản lý và sử dụng ODA. 9Ch ơng II Thực trạng tình hình tiếp nhận và sử dụng oda tại việt nam trong thời gian. nhằm tăng cờng công tác quản lý và sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay& quot; rất thiết thực vì nó có thể
 • 28
 • 2,165
 • 59
Thị trường mở.doc

Thị trường mở.doc

Tài chính - Ngân hàng

Thị trường mở ở Việt Nam có "mở" không ? . Phần 1: lý thuyết chung về thị trờng mở1 . Khái niệm chung về nghiệp vụ thị trờng mở Sau cuộc suy thoáI kinh tế năm 1920-1921, cục. độ bảo mật với các giao dịch3. Nội dung hoạt động thị trờng mở ể hiểu đợc nội dung hoạt động thị trờng mở ta sẽ tìm hiểu nó trên các khía cạnh: phơng thức
 • 32
 • 911
 • 5
Thực trạng xuất khẩu thủy sản sang EU.doc

Thực trạng xuất khẩu thủy sản sang EU.doc

Kinh tế - Thương mại

Thực trạng xuất khẩu thủy sản sang EU . doanh xuất khẩu. Chơng 2: Thực trạng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU trong những năm qua.Chơng 3: Những giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản. GSP.ii. thực trạng hoạt động xuất khẩu thủy sản của nớc ta sang Eu trong thời gian qua1. Cấu trúc mậu dịch thị trờng thủy sản EUPhần lớn thủy sản ở EU là
 • 57
 • 2,134
 • 63
Thương mại Việt Nam - EU trong lĩnh vực dệt may.doc

Thương mại Việt Nam - EU trong lĩnh vực dệt may.doc

Kinh tế - Thương mại

Thương mại Việt Nam - EU trong lĩnh vực dệt may . trạng thơng mại với EU trong lĩnh vực dệt may và Hiệp định dệt may Viềt Nam EU giai đoạn 199 8- 2000 , hoạt động buôn bán hàng dệt may với EU trong thời. hợp tác thơng mại Việt Nam- EU trong lĩnh vực dệt may . Tăng cờng khai thác thị trờng EU là một trong những mục tiêu của ngành dệt may Việt Nam góp phàn
 • 27
 • 1,208
 • 5
Lý luận và quản lý thất nghiệp.doc

Lý luận và quản lý thất nghiệp.doc

Kinh tế - Thương mại

Lý luận và quản lý thất nghiệp . lan giải cần đợc thảo luận và trên thực tế đã đa ra rất nhiều loại thất nghiệp khác nhau :2. Các loại thất nghiệp : Thất nghiệp là một hiện tợng. - Thất nghiệp chia theo ngành nghề (ngành kinh tế , nông nghiệp ..) - Thất nghiệp chia theo dân tộc , chủng tộc .2.2. Phân loại theo lý do thất
 • 16
 • 691
 • 2
Thách thức với Việt Nam khi Trung Quốc gia nhập WTO.doc

Thách thức với Việt Nam khi Trung Quốc gia nhập WTO.doc

Kinh tế - Thương mại

Trung Quốc gia nhập WTO tạo nên thách thức lớn đối với Việt Nam ? . ảnh h ởng đối với quan hệ kinh tế - th ơng mại Việt - Trung khi Trung Quốc gia nhập WTO: Đối với Việt Nam, việc Trung Quốc gia nhập WTO có ảnh hởng. thì không gian phát triển kinh tế mậu dịch còn rất lớn. Trung Quốc gia nhập WTO thì với Việt Nam có thể có cơ hội nhiều hơn thách thức vì Trung Quốc xuất
 • 35
 • 755
 • 1
1 2 >