0

Tải Quy trình tổ chức hội nghị người lao động chi tiết nhất - HoaTieu.vn

4 1 0
  • Tải Quy trình tổ chức hội nghị người lao động chi tiết nhất - HoaTieu.vn

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 09:08

- Tổng hợp ý kiến của người lao động tham gia vào dự thảo các báo cáo của người sử dụng lao động và Ban chấp hành công đoàn cơ sở, các quy định, quy chế nội bộ và thỏa ước lao động tập t[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Tải Quy trình tổ chức hội nghị người lao động chi tiết nhất - HoaTieu.vn