0

giáo án đại số 9 tuần 22 tiết 41 42

10 4 0
  • giáo án đại số 9 tuần 22 tiết 41 42

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 05:51

Củng cố 5’ - Nhắc lại nội dung bài học hôm nay + Rẽn kĩ năng củng cố giải bài toán bằng cách lập hệ pt + Dạng toán làm chung, làm riêng toán công việc bài toán 2 vòi nước chảy - 2 dạng n[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án đại số 9 tuần 22 tiết 41 42