0

Giáo án công nghệ 8 tuần 12

10 2 0
  • Giáo án công nghệ 8 tuần 12

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 05:40

Khái niệm HS : Cắt kim loại bằng cưa tay là một dạng gia công thô, dùng lực tác động - Cắt kim loại bằng cưa tay là một làm cho lưỡi cưa chuyển động qua lại dạng gia công thô, dùng lực t[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án công nghệ 8 tuần 12

Hình ảnh liên quan

bảng. - Giáo án công nghệ 8 tuần 12

b.

ảng Xem tại trang 4 của tài liệu.
bảng. - Giáo án công nghệ 8 tuần 12

b.

ảng Xem tại trang 9 của tài liệu.