0

Tuan 16 Hoa 8 Tiet 31

2 5 0
  • Tuan 16 Hoa 8 Tiet 31

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 04:36

Kiến thức: Sau bài này HS phải biết được : - Các bước lập công thức hoá học của hợp chất khi biết thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố tạo nên hợp chất.. Kĩ năng - Xác định [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuan 16 Hoa 8 Tiet 31