0

Kế hoạch, Thể lệ, Nội dung trao đổi của BGK về cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 năm 2022.

2 8 0
  • Kế hoạch, Thể lệ, Nội dung trao đổi của BGK về cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 năm 2022.

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 04:04

- Mỗi lớp các thầy cô dạy Ngữ văn sẽ lựa chọn 1 bài viết tốt nhất từ các bài viết của lớp mình( riêng các lớp D gửi 3 bài) tham gia vòng chung khảo cấp trường. - Các bài thi còn lại [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch, Thể lệ, Nội dung trao đổi của BGK về cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 năm 2022.