0

Bai 39 Quyet Cay duong xi

3 5 0
  • Bai 39 Quyet Cay duong xi

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 01:41

Quan sát sự phát triển - Dương xỉ sinh sản bằng nguyên tản và cây con mọc của bào tử H.39.2 nhận bào tử như rêu nhưng khác ra từ nguyên tản sau quá xét và so sánh với rêu.. rêu ở chỗ có [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 39 Quyet Cay duong xi