0

ĐỊA 6 TUẦN 19

5 3 0
  • ĐỊA 6 TUẦN 19

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 01:22

Hoạt động hình thành kiên thức Hoạt động của GV và HS Nội dung chính * Hoạt động 1 - Mục tiêu: Giúp HS hiểu: Khái niệm về khoáng vật, đá, khoáng sản, mỏ khoáng sản và biết phân loại các [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỊA 6 TUẦN 19