0

Bài 2 (hh8) HÌNH THANG

8 5 0
  • Bài 2 (hh8) HÌNH THANG

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 00:36

1 Nếu một hình thang có hai cạnh bên song song thì hai cạnh bên bằng nhau, hai cạnh đáy bằng nhau.. 2 Nếu một hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau thì hai cạnh bên song song và bằng nhau[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 2 (hh8) HÌNH THANG

Hình ảnh liên quan

Hai cạnh AB và CD của tứ giác ABCD ở hình trên có gì đặc biệt ? - Bài 2 (hh8) HÌNH THANG

ai.

cạnh AB và CD của tứ giác ABCD ở hình trên có gì đặc biệt ? Xem tại trang 1 của tài liệu.
§ 2. HÌNH THANG - Bài 2 (hh8) HÌNH THANG

2..

HÌNH THANG Xem tại trang 2 của tài liệu.
? 1 Cho hình vẽ - Bài 2 (hh8) HÌNH THANG

1.

Cho hình vẽ Xem tại trang 3 của tài liệu.
1) Nếu một hình thang có hai cạnh bên song song thì hai cạnh bên bằng nhau, hai cạnh đáy bằng nhau. - Bài 2 (hh8) HÌNH THANG

1.

Nếu một hình thang có hai cạnh bên song song thì hai cạnh bên bằng nhau, hai cạnh đáy bằng nhau Xem tại trang 4 của tài liệu.
2. Hình thang vuông - Bài 2 (hh8) HÌNH THANG

2..

Hình thang vuông Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bài tập 7/tr71/SGK. Tìm x và y trên hình - Bài 2 (hh8) HÌNH THANG

i.

tập 7/tr71/SGK. Tìm x và y trên hình Xem tại trang 6 của tài liệu.
giác của góc A. Chứng minh rằng ABCD là hình thang. - Bài 2 (hh8) HÌNH THANG

gi.

ác của góc A. Chứng minh rằng ABCD là hình thang Xem tại trang 7 của tài liệu.