0

TIỂU LUẬN QUẢN lý rủi RO lãi SUẤT TRONG DOANH NGHIỆP

41 12 0
  • TIỂU LUẬN QUẢN lý rủi RO lãi SUẤT TRONG DOANH NGHIỆP

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 23:31

CHÀO MỪNG THẦY VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA NHĨM Vũ Hồng Lan Anh 3119420015 Dương Đắc Dung Hạnh 3119320112 Bùi Thị Tuyết 3119420570 Võ Huỳnh Thanh Trang 3119420521 Đỗ Thị Cẩm Tú 3119420553 Phạm Thị Minh Trang 3119420519 Nguyễn Thị Thủy Tiên 3118420417 Nguyễn Thảo Nguyên 3119420286 Nguyễn Thị Kim Hậu 3119420101 10 Nguyễn Thị Thủy Ngân 3119420253 11 Đoàn Minh Thư 3119420465 12 Nguyễn Khánh Vy 3119420602 13 Nguyễn Bích Ngọc 3119420271 14 Lương Thị Ngọc Diễm 3119420044 15 Trần Thanh Trúc 3119420549 QUẢN LÝ RỦI RO LÃI SUẤT TRONG DOANH NGHIỆP Mục Lục 01 03 05 Khái niệm đo lường rủi ro tài doanh nghiệp Nguyên nhân dẫn đến rủi ro lãi suất ngân hàng Thực trạng quản lý rủi ro lãi xuất Việt Nam 02 Quản lý rủi ro lãi suất doanh nghiệp 04 Rủi ro lãi suất tiền vay doanh nghiệp Giải pháp doanh 06 nghiệp nhằm tăng cường quản lí rủi ro lãi suất 01 Khái niệm đo lường rủi ro tài doanh nghiệp Khái niệm rủi ro tài doanh nghiệp 1.1 Bản chất rủi ro tài Rủi ro tài rủi ro có liên quan đến giảm giá tài (cịn gọi rủi ro kiệt giá tài chính) rủi ro từ việc thực định tài làm ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp 1.2 Phân loại rủi ro tài Rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng (Credit Risk) loại rủi ro phát sinh khách nợ khơng cịn khả chi trả Rủi ro lãi suất Rủi ro lãi suất loại rủi ro biến động lãi suất gây ra, phát sinh quan hệ tín dụng tổ chức tín dụng Rủi ro tỷ giá Rủi ro tỷ giá rủi ro phát sinh biến động tỷ giá làm ảnh hưởng đến giá trị kỳ vọng tương lai 1.3 Nhận dạng rủi ro tài  Nhận dạng rủi ro tín dụng + Trong hoạt động doanh nghiệp, rủi ro tín dụng phát sinh doanh nghiệp bán chịu hàng hóa, thể khả khách hàng mua chịu thất bại việc trả nợ Nhận dạng rủi ro lãi suất Rủi ro phát sinh quan hệ tín dụng tổ chức tín dụng theo tổ chức tín dụng có khoản vay cho vay theo lãi suất thả hoạt động đầu tư tài doanh nghiệp tiềm ẩn rủi ro lãi suất lớn Rủi ro lãi suất hoạt động đầu tư, đặt biệt đầu tư vào tài sản tài có thu nhập cố định tín phiếu trái phiếu loại, thể chỗ giá tài sản thay đổi lãi suất thay đổi Nhận dạng rủi ro tỷ giá Rủi ro tỷ giá phát sinh nhiều hoạt động khác doanh nghiệp + Trong hoạt động đầu tư: thường phát sinh công ty đa quốc gia nhà đầu tư có danh mục đầu tư đa dạng hóa bình diện quốc tế + Trong hoạt động xuất nhập khẩu:ở thời điểm ký kết hợp đồng, tỷ giá ngoại tệ so với VND biết Nhưng đến thời điểm tốn doanh nghiệp chưa biết Chính chưa biết rõ tỷ giá tiềm ẩn rủi ro tỷ giá + Trong hoạt động tín dụng: việc vay vốn ngoại tệ doanh nghiệp Đo lường rủi ro tài doanh nghiệp 2.1 Khái niệm đo lường rủi ro Rủi ro (rick) không chắn (uncertainty) hay tình trạng bất ổn Vậy đo lường rủi ro tính tốn, xác định tần suất rủi ro biên độ rủi ro từ phân nhóm rủi ro 2.2 Các phương pháp đo lường rủi ro tài Để đo lường, rủi ro định nghĩa khác biệt giá trị thực tế giá trị kỳ vọng o Theo đó, để giảm thiểu rủi ro lãi suất NHTM buộc phải giảm lãi suất huy động  NHNN giảm 0,6-1,0%/năm trần lãi suất tiền gửi kỳ hạn tháng tổng lần giảm  tháng 5/2021, lãi suất huy động số ngân hàng tăng nhẹ từ 0,1% đến 0,3%/ năm, đến quý III/2021 Theo dự báo lãi suất quý IV/2021, lãi suất huy động giảm nhẹ, nhiên lãi suất cho vay khơng tăng có xu hướng tiếp tục giảm Do ngân hàng phải tiếp tục đối mặt với rủi ro lãi suất tương lai Rủi ro lãi suất công ty cổ phần tập đồn Mai Linh giai đoạn ći 2010 – đến đầu năm 2012, lãi suất cho vay có thời điểm năm 2011 lên đến 26%/ năm và giảm chậm năm 2012, phần nào đã ảnh hưởng trực tiếp đến Mai Linh với số lượng xe taxi lớn nhất nước mà hầu hết số xe này được tài trợ từ 70% > 75% vốn đầu tư từ các tổ chức tín dụng Chi phí tài chính tăng cao, thêm vào đó chỉ số CPI cao năm 2011 kéo theo các chi phí đầu vào doanh nghiệp tăng từ năm 2011 đến năm 2012 chưa giảm khiến nhu cầu sử dụng taxi giảm làm cho giá cước taxi không tăng được tương ứng với chi phí đầu vào 2.1 Lãi suất ảnh hưởng đến nguồn vốn khả huy động vốn Bảng 1: Sự chênh lệch vốn vay dài hạn ngắn hạn ngân hàng Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh giai đoạn 2009 - 2012 Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 2013 Vay nợ 1.283,35 1.246,41 1.246,4 1.362,3 1.096,1 ngắn hạn Vay nợ dài   1.954,442 1.774,84 1.783,6 1.024,13 1.167,171 295.38 347.88 563.32 467.97 283.55 hạn Chi phí lãi vay Biểu đồ thể biến động lãi suất cho vay huy động qua năm (Nguồn: Tổng hợp báo cáo NHNN & Reuters) Về khách quan nhìn nhận, việc lãi suất ngân hàng năm qua Việt Nam mức cao gánh nặng doanh nghiệp Trong năm 2011, tính riêng phần lãi suất hệ thống mà Mai Linh phải trả cho ngân hàn Những năm công ty trả cổ tức cho công ty mẹ 3-5%/năm Phần chệnh lêch lãi suất khiến Mai Linh lỗ nặng Nhìn chung ta thấy rằng, lãi suất ngân hàng tác động lớn đến Mai Linh - tập đồn có nhu cầu vốn lớn Phần lớn nguồn vốn huy động từ ngân hàng cá nhân (với lãi suất thả nổi) Theo chiến lược tái cấu trúc Tập đoàn thì sẽ tiến hành tăng vay nợ dài hạn, giảm nợ vay ngắn hạn để tiến đến trạng thái an toàn tài chính Ngoài các khoản nợ phải thu của Tập đoàn cũng giảm chứng tỏ khả năng thu hồi nợ khá tốt, góp phần giảm thiểu rủi ro khoản của Tập đoàn Bảng: Vốn kinh doanh BĐS công ty Thùy Dương giai đoạn 2015-2017 Đơn vị: triệu đồng Năm Lãi suất cho vay bình quân Tổng chi phí hoạt động 2015 10 2016 10.5 2017 10.2 129.72 142.829 129.802 Bảng: Sự chênh lệch vốn vay dài hạn ngắn hạn ngân hàng công ty Thùy Dương giai đoạn 2015-2017 Đơn vị: triệu đồng Loại vốn vay Vay ngắn hạn Vay dài hạn Tổng vốn vay 2015 134.253 105.986 240.239 2016 149.994 70.478 220.472 2017 151.157 38.277 189.434 2.2 Lãi suất ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận Bảng 2: Sự chênh lệch vốn vay doanh thu lợi nhuận Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh giai đoạn 2009 – 2013 Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 2013 Tổng giá trị tài sản 5.072,298 5.255,23 5.641,89   5.507,27 5.642,83   Doanh thu 2.428,98 2.779,86 3.083,76 2.902,68 2.757,52   Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (35.503,56) 90.563,60 (202,29) (51,60) 7,13   Lợi nhuận khác 52.038,38 28.216,38 23,71 47,09 52,65   Lợi nhuận trước thuế 18.701,19 117.484,112 (178,58) (16,70) 40,98   Lợi nhuận sau thuế (11.524,79) 91.532,78 (196,46) (33,26) 10,57   Lãi cổ phiếu (612)   (783)   (2.328) (264) (197) Bảng: Sự ảnh hưởng lãi suất cho vay đến tổng chi phí hoạt động kinh doanh công ty Thùy dương giai đoạn 2015-2017 Năm Lãi suất cho vay bình quân Tổng chi phí hoạt động 2015 10 2016 10.5 2017 10.2 129.72 142.829 129.802 06 GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÍ RỦI RO LÃI SUẤT Một số giải pháp xây dựng chương trình quản lí rủi ro lãi suất hiệu Doanh nghiệp: - Ứng dụng phần mềm EVIEWS công tác dự báo lãi suất - Ứng dụng mơ hình đo lường rủi ro lãi suất phù hợp trình dộ cơng nghệ thực trạng rủi ro doanh nghiệp - Xây dựng chiến lược phòng ngừa rủi ro lãi suất dựa cơng cụ tài phái sinh - Những biện pháp nâng cao tính hiệu hệ thống kiểm soát, giám sát rủi ro lãi suất: Một số biện pháp hỗ trợ nhằm nâng cao lực quản lí rủi ro lãi suất: - Doanh nghiệp phải xác định rõ ràng sách quy trình rủi ro - Trước giới thiệu sản phẩm mới, hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp phải: + Xác định rủi ro + Phải chắn sản phẩm, hoạt động phù hợp + Đồng thời phải thiết lập phê chuẩn công cụ biện pháp để hạn chế rủi ro xảy - Doanh nghiệp nên trì mức vốn khả dụng phù hợp với mức độ rủi ro lãi suất - Khi xây dựng sách lãi suất cần phân tích, tính tốn điều kiện kinh tế vĩ mơ, xu hướng phát triển thị trường tiền tệ tính đến nhu cầu vốn - Các biện pháp hỗ trợ mà Doanh nghiệp sử dụng - Nâng cao nhận thức, trình độ cán cơng nhân viên - Ứng dụng khoa học công nghệ CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE ... Nam 02 Quản lý rủi ro lãi suất doanh nghiệp 04 Rủi ro lãi suất tiền vay doanh nghiệp Giải pháp doanh 06 nghiệp nhằm tăng cường quản lí rủi ro lãi suất 01 Khái niệm đo lường rủi ro tài doanh nghiệp. ..QUẢN LÝ RỦI RO LÃI SUẤT TRONG DOANH NGHIỆP Mục Lục 01 03 05 Khái niệm đo lường rủi ro tài doanh nghiệp Nguyên nhân dẫn đến rủi ro lãi suất ngân hàng Thực trạng quản lý rủi ro lãi xuất... hàng: 1.2 Biên độ lãi suất gì? Biên độ lãi suất + Lãi suất = Lãi suất cho vay 1.3 Rủi ro lãi suất gì? Rủi ro lãi suất hay gọi rủi ro thị trường rủi ro xảy thay đổi bất lợi lãi suất thị trường giá
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN QUẢN lý rủi RO lãi SUẤT TRONG DOANH NGHIỆP , TIỂU LUẬN QUẢN lý rủi RO lãi SUẤT TRONG DOANH NGHIỆP

Từ khóa liên quan