0

Đề 263 văn phòng đồ án tốt nghiệp đại học

609 2 0
  • Đề 263   văn phòng đồ án tốt nghiệp đại học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 23:16

LỜI CẢM ƠN Trên thực tế khơng có thành công mà không gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người khác Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập trường đến nay, em nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ q Thầy Cơ, gia đình bạn bè Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý Thầy Cô Khoa Xây Dựng – Trường Đại Học Mở TP HCM với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em suốt thời gian học tập trường đặc biệt thời gian thực mơn “ Thiết kế cơng trình” vừa qua Và đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn Thầy Nguyễn Trọng Nghĩa mang tới kiến thức sát với thực tế nhất, nhiệt tình hướng dẫn chúng em hồn thành mơn học Nếu khơng có lời hướng dẫn, dạy bảo thầy em nghĩ đồ em khó để đạt kết tốt Khơng có thành cơng mà khơng có chơng gai dọc đường, tất khó khăn tạo động lực để chúng em bước lên phía trước, giúp chúng em vững tin bước môi trường làm việc đầy khắc nghiệt sau trường, em chúc Thầy gia đình sức khỏe gặp nhiều may mắn công tác giảng dạy đời sống Bên cạnh em xin cảm ơn tất người bạn đồng môn luôn động viên, giúp đỡ, kề vai sát cánh thời khắc tưởng chừng khó khăn Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn thầy!! chúc Thầy gia đình sức khỏe gặp nhiều may mắn công tác giảng dạy đời sống Chúc tồn thể Thầy Khoa ngày mạnh khỏe, vui vẻ để chèo lái thuyền giảng dạy đến nhiều lớp lớp sinh viên tới Em xin chân thành cảm ơn! TP Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2016 Người thực TRẦN VĂN LỢI Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Trần Văn Lợi Mục Lục CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC CƠNG TRÌNH 1.1 Giới thiệu cơng trình 1.1.1 Mục đích xây dựng cơng trình 1.1.2 Vị trí xây dựng cơng trình 1.1.3 Quy mơ cơng trình 1.1.4 Giải pháp kỹ thuật cơng trình 1.1.5 Giao thơng cơng trình 1.1.6 Hệ thống điện 1.1.7 Hệ thống nước 1.1.8 Thơng gió 1.1.9 Chiếu sáng 1.1.10 Phịng cháy hiểm 1.1.11 Chống sét 1.1.12 Hệ thống thoát rác CHƯƠNG 2: CƠ SỞ THIẾT KẾ 11 2.1 Nhiệm vụ thiết kế 11 2.2 Tiêu chuẩn sử dụng 11 2.3 Lựa chọn giải pháp kết cấu hệ chịu lực cho cơng trình: 11 2.3.1 Phân tích hệ kết cấu chịu lực cơng trình 11 2.3.2 Kết luận 13 2.4 Vật liệu sử dụng 13 2.4.1 Yêu cầu vật liệu cho cơng trình 13 2.4.2 Chọn vật liệu 14 2.5 Chọn sơ tiết diện dầm- sàn- cột 15 2.5.1 Chọn sơ tiết diện dầm 15 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH- LẦU 25 3.1 Mặt dầm sàn tầng điển hình 25 3.1.1 Vật liệu 25 3.2 Xác định tải trọng 26 Mục lục Báo cáo Thiết kế công trình SVTH : Trần Văn Lợi 3.2.1 Tĩnh tải 26 3.2.2 Sơ đồ tính sàn 33 3.2.3 Tính cốt thép 37 3.2.4 Kiểm tra võng sàn 44 CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ SÀN PHẲNG 45 4.1 Số liệu tính tốn 45 4.1.1 Vật liệu 45 4.1.2 Chọn sơ tiết diện 45 4.1.3 Tính tải trọng tác dụng 45 4.2 Tính tốn sàn phẳng 47 4.2.1 Sơ đồ tính 47 4.2.2 Các trường hợp tải trọng 48 4.2.3 Xác định nội lực 50 4.2.4 Tính cốt thép 52 4.2.5 Kiểm tra độ biến dạng 53 CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ CẦU THANG TẦNG ĐIỂN HÌNH 54 5.1 Bố trí kết cấu 54 5.2 Vật liệu 54 5.3 Chọn sơ tiết diện cầu thang 55 5.3.1 Chọn kích thước cầu thang 55 5.3.2 Chọn kích thước dầm chiếu tới 56 5.4 Xác định tải trọng tác dụng 56 5.4.1 Vế vế 56 5.4.2 Vế 57 5.5 Sơ đồ tính 58 5.5.1 Xét vế vế 58 5.5.2 Xét cầu thang vế 61 CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ BỂ NƯỚC MÁI 63 6.1 Tính dung tích bể nước mái 63 6.2 Số liệu tính tốn 63 6.2.1 Chọn sơ tiết diện bể nước mái 63 Mục lục Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Trần Văn Lợi 6.3 Vật liệu 65 6.4 Tính tốn nắp 66 6.4.1 Tải trọng tác dụng lên nắp 66 6.4.2 Sơ đồ tính 67 6.4.3 Xác định nội lực 68 6.4.4 Tính cốt thép nắp 68 6.5 Tính tốn đáy 69 6.5.1 Tải trọng tác dụng lên đáy 69 6.5.2 Sơ đồ tính 70 6.5.3 Xác định nội lực đáy 71 6.5.4 Tính cốt thép đáy 71 6.5.5 Kiểm tra độ võng đáy 72 6.6 Tính tốn thành 73 6.6.1 Tải trọng tác dụng 74 6.6.2 Sơ đồ tính thành 75 6.6.3 Xác định nội lực 75 6.6.4 Tính cốt thép thành 75 6.7 Tính tốn hệ dầm nắp 77 6.7.1 Tải trọng tác dụng 77 6.7.2 Mơ hình tính toán 78 6.7.3 Tính cốt thép cho dầm 81 6.7.4 Kiểm tra độ võng dầm DN1 82 6.8 Tính tốn hệ dầm đáy 83 6.8.1 Tải trọng tác dụng 84 6.8.2 Mơ hình tính tốn 85 6.8.3 Tính cốt thép cho dầm 87 6.9 Tính tốn cột 90 6.10 Kiểm tra bề rộng khe nứt thành đáy bể 91 CHƯƠNG 7: THIẾT KẾ KHUNG TRỤC 95 7.1 Mở đầu 95 7.2 Số liệu tính tốn 95 Mục lục Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Trần Văn Lợi 7.2.1 Vật liệu 95 7.2.2 Xác định tải trọng tác dụng lên cơng trình 96 7.3 Mơ hình cơng trình 118 7.3.1 Các trường hợp tải trọng 118 7.3.2 Tổ hợp tải trọng 119 7.3.3 Xác định nội lực 120 7.3.4 Tính khung trục 122 7.3.5 Thiết kế thép dầm 126 7.4 Kiểm tra điều kiện tính cốt đai 130 7.4.2 Tính thép dọc cho cột 145 7.4.3 Kiểm tra khả chịu lực cột biểu đồ tương tác 156 7.4.4 Kết luận 180 CHƯƠNG 8: TÍNH TỐN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP CHO VÁCH 181 8.1 Nội lực vách 181 8.1.1 Gán phần tử lấy nội lực 181 8.2 Tính tốn bố trí cốt thép vách 182 8.2.1 Cấu tạo 182 8.2.2 Lý thuyết tính vách 184 8.2.3 Tính tốn cụ thể cho vách P1 187 8.2.4 Tính tốn cốt thép ngang cho vách 196 CHƯƠNG 9: KIỂM TRA KẾT CẤU 198 9.1 Kiểm tra độ võng dầm 198 9.2 Kiểm tra ổn định chống lật 199 9.3 Kiểm tra chuyển vị ngang đỉnh công trình 201 CHƯƠNG 10: THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH 203 10.1 Đặc trưng lý đất kết 203 10.1.1 Mặt cắt địa chất tính chất vật lý 203 10.1.2 Các đặc trưng học đất 203 10.2 Kết luận kiến nghị 207 CHƯƠNG 11: MÓNG CỌC ÉP 208 11.1 Các thông số cọc ép 208 Mục lục Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Trần Văn Lợi 11.1.1 Vật liệu 208 11.1.2 Kích thước cọc 208 11.2 Tính móng lõi thang móng cột c6 209 11.2.1 Xác định nội lực dùng để tính tốn móng lõi thang 209 11.2.2 Xác định nội lực dùng để tính tốn móng cột C6 212 11.2.3 Sơ chiều sâu chôn móng kích thước 213 11.2.4 Sức chịu tải cọc 214 11.2.5 Sơ số cọc bố trí cọc đài 223 11.2.6 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc 224 11.2.7 Kiểm tra ứng suất đáy mũi cọc 228 11.2.8 Tính lún cho móng khối quy ước 231 11.2.9 Kiểm tra cọc chịu tải ngang theo mô hình Winkler 233 11.2.10 Tính tốn cấu tạo đài cọc 239 11.2.11 Tính tốn thép cho đài móng 240 11.3 Tính móng m1 (cột c3) 247 11.3.1 Xác định nội lực dùng để tính tốn móng cột C3 247 11.3.2 Sơ chiều sâu chơn móng kích thước 248 11.3.3 Sức chịu tải cọc 249 11.3.4 Sơ số lượng cọc bố trí cọc : 256 11.3.5 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc 257 11.3.6 Kiểm tra ứng suất đáy mũi cọc 258 11.3.7 Tính lún cho móng khối quy ước 262 11.3.8 Kiểm tra cọc chịu tải ngang theo mơ hình Winkler 264 11.3.9 Tính tốn cấu tạo đài cọc 267 11.3.10 Tính tốn thép cho đài móng 267 11.4 Tính móng m2 (cột c19) 269 11.4.1 Xác định nội lực dùng để tính tốn móng cột C19 269 11.4.2 Sơ chiều sâu chơn móng kích thước 270 11.4.3 Sơ số lượng cọc bố trí cọc : 271 11.4.4 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc 272 11.4.5 Kiểm tra ứng suất đáy mũi cọc 273 Mục lục Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Trần Văn Lợi 11.4.6 Tính lún cho móng khối quy ước 277 11.4.7 Kiểm tra cọc chịu tải ngang theo mơ hình Winkler 279 11.4.8 Tính tốn cấu tạo đài cọc 281 11.4.9 Tính tốn thép cho đài móng 282 CHƯƠNG 12: MÓNG CỌC NHỒI 284 12.1 Các thông số cọc nhồi 284 12.1.1 Vật liệu sử dụng 284 12.1.2 Chọn kích thước sơ 284 12.2 Tính tốn móng lõi thang móng cọc c6 285 12.2.1 Nội lực tính tốn móng 285 12.2.2 Sơ chiều sâu chôn cọc 285 12.2.3 Tính tốn sức chịu tải cọc 286 12.2.4 Sơ số cọc bố trí cọc đài 292 12.2.5 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc 294 12.2.6 Kiểm tra ứng suất móng khối quy ước 298 12.2.7 Tính lún cho móng khối quy ước 301 12.2.8 Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang 303 12.2.9 Tính cốt thép đài móng 309 12.3 Tính móng m1 (cột c3) 313 12.3.1 Nội lực tính tốn móng 313 12.3.2 Sơ chiều sâu chôn cọc 313 12.3.3 Tính tốn sức chịu tải cọc 314 12.3.4 Sơ số lượng cọc bố trí cọc : 321 12.3.5 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc 322 12.3.6 Kiểm tra ứng suất đáy mũi cọc 324 12.3.7 Tính lún cho móng khối quy ước 327 12.3.8 Kiểm tra cọc chịu tải ngang theo mơ hình Winkler 329 12.3.9 Tính tốn cấu tạo đài cọc 332 12.3.10 Tính tốn thép cho đài móng 332 12.4 Tính móng m2 (cột c19) 334 12.4.1 Nội lực tính tốn móng 334 Mục lục Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Trần Văn Lợi 12.4.2 Sơ chiều sâu chôn cọc 334 12.4.3 Sơ số lượng cọc bố trí cọc : 335 12.4.4 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc 336 12.4.5 Kiểm tra ứng suất đáy mũi cọc 337 12.4.6 Tính lún cho móng khối quy ước 341 12.4.7 Kiểm tra cọc chịu tải ngang theo mơ hình Winkler 343 12.4.8 Tính tốn cấu tạo đài cọc 345 12.4.9 Tính tốn thép cho đài móng 346 Mục lục Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Trần Văn Lợi PHẦN I: KIẾN TRÚC Phần 1: Kiến trúc Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Trần Văn Lợi CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC CƠNG TRÌNH 1.1 Giới thiệu cơng trình 1.1.1 Mục đích xây dựng cơng trình Với phát triển không ngừng kinh tế nước nói chung TP.HCM nói riêng, việc cơng ty xí nghiệp mọc lên nấm, đồng nghĩa với việc số lượng nhân viên nhiều lên Việc xây dựng tịa nhà cao tầng với mục đích làm văn phịng làm việc cho cơng ty, nhằm tiết kiệm tối đa diện tích đất khai thác tối ưu diện tích khơng vấn đề cần thiết cấp bách mà diện tích đất trống thành phố lớn cạn dần, TP Hồ Chí Minh- Thành phố động hàng đầu nước Bên cạnh đó, khoa học kỹ thuật xây dựng ngày phát triển, có tịa nhà cao tầng lên đến 68 tầng- thứ mà trước giới xây dựng Việt Nam khơng giám nghĩ tới bây giờ, tịa nhà cao tầng trở nên phổ biến Cùng với lên kinh tế Thành phố tình hình đầu tư nước vào thị trường ngày rộng mở, mở triển vọng thật nhiều hứa hẹn việc đầu tư xây dựng cao ốc dùng làm văn phòng làm việc, khách sạn cao tầng, chung cư cao tầng… với chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu tiện dụng không gian làm việc đại đơng đảo giới văn phịng Vì việc đầu tư cao ốc văn phòng định hướng đắn nhằm đáp ứng nhu cầu làm việc nhân viên cơng ty, giải quỹ đất góp phần thay đổi cảnh quan đô thị cho Thành phố Hồ Chí Minh Chính thế, cơng trình thiết kế xây dựng nhằm góp phần giải mục tiêu Đây khu nhà cao tầng đại, tiện dụng, cảnh quan đẹp… thích hợp cho cơng tác làm việc, trụ sở, tịa nhà cao tầng thiết kế thi công xây dựng với chất lượng cao, đầy đủ tiện nghi để phục vụ cho nhu cầu cơng nhân viên 1.1.2 Vị trí xây dựng cơng trình Tọa lạc quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh Chương 1: Tổng quan kiến trúc cơng trình Trang Báo cáo Thiết kế cơng trình BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 USL20 MAX USL20 MIN USL21 MAX USL21 MIN USL22 MAX USL22 MIN USL23 MAX USL23 MIN USL24 MAX USL24 MIN USL25 MAX USL25 MIN USL26 MAX USL26 MIN USL27 MAX USL27 MIN SLS1 SLS2 SLS3 SLS4 SLS5 SVTH : Trần Văn Lợi 100.09 -66.70 100.09 -66.70 50.70 -17.31 50.70 -17.31 111.05 -76.14 111.05 -76.14 76.48 -41.57 76.48 -41.57 17.29 24.04 81.64 25.80 16.29 -82.48 -89.74 -82.48 -89.74 -58.02 -114.20 -58.02 -114.20 -79.08 -103.19 -79.08 -103.19 -61.96 -120.31 -61.96 -120.31 -92.22 -78.24 -77.87 -73.60 -36.17 9343.20 9095.23 9343.20 9095.23 9631.74 8806.69 9631.74 8806.69 9996.78 9501.30 9996.78 9501.30 10198.76 9299.32 10198.76 9299.32 9851.41 8497.31 8406.78 9020.74 8514.03 93.33 70.24 93.33 70.24 180.08 -16.51 180.08 -16.51 128.04 45.97 128.04 45.97 188.77 -14.76 188.77 -14.76 88.84 74.44 74.50 227.63 93.01 274.32 -228.87 274.32 -228.87 112.59 -67.14 112.59 -67.14 302.34 -254.76 302.34 -254.76 189.13 -141.55 189.13 -141.55 23.62 49.20 226.69 53.52 23.97 1.15 -2.03 1.15 -2.03 5.63 -6.52 5.63 -6.52 2.94 -3.88 2.94 -3.88 6.08 -7.02 6.08 -7.02 -0.49 -0.38 -0.19 -0.17 1.95 FX 2.41 1.72 0.78 11.53 64.86 4.23 11.98 9.87 57.86 3.3 10.27 9.25 57.24 2.68 9.65 8.4 56.39 1.83 8.81 68.84 FY 53.26 39.72 51.84 41.55 41.23 45.24 76.69 52.41 52.13 55.74 84.04 40.23 39.95 43.55 71.86 51.14 50.85 54.46 82.76 43.59 FZ 8487.8 8202.56 9073.65 7694.28 7634.01 7806.37 8526.6 8470.51 8416.27 8571.39 9219.59 8213.79 8159.55 8314.67 8962.88 8997.77 8943.53 9098.66 9746.86 7702.01 MX -47.035 -34.578 -45.185 -36.258 -35.697 74.585 -22.846 -45.821 -45.317 53.937 -33.751 -34.61 -34.105 65.149 -22.539 -44.156 -43.652 55.602 -32.086 -29.457 MY 1.744 1.076 0.013 24.519 161.301 4.951 24.381 21.39 144.495 3.779 21.267 20.79 143.894 3.179 20.666 19.833 142.937 2.222 19.709 168.224 MZ -0.298 -0.26 -0.309 -0.237 -0.109 -0.091 1.344 -0.282 -0.167 -0.151 1.14 -0.248 -0.133 -0.117 1.174 -0.292 -0.177 -0.161 1.13 0.647 Bảng 0.12 – Phản lực chân cột C3 Story BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE Phụ Lục Point 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 Load USL1 USL2 USL3 USL4 USL5 USL6 USL7 USL8 USL9 USL10 USL11 USL12 USL13 USL14 USL15 USL16 USL17 USL18 USL19 USL20 MAX Trang 236 Báo cáo Thiết kế cơng trình BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 USL20 MIN USL21 MAX USL21 MIN USL22 MAX USL22 MIN USL23 MAX USL23 MIN USL24 MAX USL24 MIN USL25 MAX USL25 MIN USL26 MAX USL26 MIN USL27 MAX USL27 MIN SLS1 SLS2 SLS3 SLS4 SLS5 SVTH : Trần Văn Lợi -62.13 68.84 -62.13 25.51 -18.8 25.51 -18.8 74.71 -69.55 74.71 -69.55 44.39 -39.22 44.39 -39.22 0.91 9.86 54.28 3.78 10.24 38.69 43.59 38.69 60.58 21.7 60.58 21.7 52.63 36.07 52.63 36.07 64.53 24.18 64.53 24.18 46.31 37.73 37.47 40.81 67.01 7531.4 7702.01 7531.4 8097.57 7135.84 8097.57 7135.84 8283.35 7824.22 8283.35 7824.22 8560.25 7547.33 8560.25 7547.33 8137.22 6988.21 6938 7081.58 7681.53 FX 2.41 1.72 0.78 11.53 64.86 4.23 11.98 9.87 57.86 3.3 10.27 9.25 57.24 2.68 9.65 8.4 56.39 1.83 8.81 68.84 -62.13 FY 53.26 39.72 51.84 41.55 41.23 45.24 76.69 52.41 52.13 55.74 84.04 40.23 39.95 43.55 71.86 51.14 50.85 54.46 82.76 43.59 38.69 FZ 8487.8 8202.56 9073.65 7694.28 7634.01 7806.37 8526.6 8470.51 8416.27 8571.39 9219.59 8213.79 8159.55 8314.67 8962.88 8997.77 8943.53 9098.66 9746.86 7702.01 7531.4 -43.399 -162.61 -29.457 168.224 -43.399 -162.61 22.773 53.22 -95.628 -47.607 22.773 53.22 -95.628 -47.607 -14.324 182.51 -63.787 -178.572 -14.324 182.51 -63.787 -178.572 22.237 102.007 -100.347 -98.07 22.237 102.007 -100.347 -98.07 -40.408 0.224 -32.971 20.637 -32.504 134.577 59.361 4.337 -21.799 20.523 -1.144 0.647 -1.144 3.179 -3.676 3.179 -3.676 1.657 -2.19 1.657 -2.19 3.429 -3.963 3.429 -3.963 -0.276 -0.216 -0.109 -0.095 1.1 Bảng 0.13 – Phản lực chân cột C6 Story BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE Phụ Lục Point 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 Load USL1 USL2 USL3 USL4 USL5 USL6 USL7 USL8 USL9 USL10 USL11 USL12 USL13 USL14 USL15 USL16 USL17 USL18 USL19 USL20 MAX USL20 MIN MX -47.035 -34.578 -45.185 -36.258 -35.697 74.585 -22.846 -45.821 -45.317 53.937 -33.751 -34.61 -34.105 65.149 -22.539 -44.156 -43.652 55.602 -32.086 -29.457 -43.399 MY 1.744 1.076 0.013 24.519 161.301 4.951 24.381 21.39 144.495 3.779 21.267 20.79 143.894 3.179 20.666 19.833 142.937 2.222 19.709 168.224 -162.61 MZ -0.298 -0.26 -0.309 -0.237 -0.109 -0.091 1.344 -0.282 -0.167 -0.151 1.14 -0.248 -0.133 -0.117 1.174 -0.292 -0.177 -0.161 1.13 0.647 -1.144 Trang 237 Báo cáo Thiết kế cơng trình BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE Phụ Lục 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 USL21 MAX USL21 MIN USL22 MAX USL22 MIN USL23 MAX USL23 MIN USL24 MAX USL24 MIN USL25 MAX USL25 MIN USL26 MAX USL26 MIN USL27 MAX USL27 MIN SLS1 SLS2 SLS3 SLS4 SLS5 USL1 USL2 USL3 USL4 USL5 USL6 USL7 USL8 USL9 USL10 USL11 USL12 USL13 USL14 USL15 USL16 USL17 USL18 USL19 USL20 MAX USL20 MIN USL21 MAX USL21 MIN USL22 MAX USL22 MIN USL23 MAX SVTH : Trần Văn Lợi 68.84 -62.13 25.51 -18.8 25.51 -18.8 74.71 -69.55 74.71 -69.55 44.39 -39.22 44.39 -39.22 0.91 9.86 54.28 3.78 10.24 -69.97 -57.74 -71.22 -51.97 -21.39 -56.44 -55.69 -64.56 -37.04 -68.58 -67.9 -53.56 -26.03 -57.58 -56.9 -65.69 -38.17 -69.72 -69.04 -18.65 -94.31 -18.65 -94.31 -50.67 -62.29 -50.67 43.59 38.69 60.58 21.7 60.58 21.7 52.63 36.07 52.63 36.07 64.53 24.18 64.53 24.18 46.31 37.73 37.47 40.81 67.01 -41.84 -33.15 -41.93 -31.56 -21.39 -27.92 12.79 -39.61 -30.46 -36.33 0.3 -31.79 -22.64 -28.51 8.13 -39.69 -30.54 -36.41 0.23 -21.5 -44.63 -21.5 -44.63 -1.03 -65.1 -1.03 7702.01 7531.4 8097.57 7135.84 8097.57 7135.84 8283.35 7824.22 8283.35 7824.22 8560.25 7547.33 8560.25 7547.33 8137.22 6988.21 6938 7081.58 7681.53 3436.87 3279.53 3697.49 3136.34 3669.71 3355.65 4918.88 3500.76 3980.79 3698.14 5105.05 3359.16 3839.19 3556.54 4963.45 3735.32 4215.35 3932.7 5339.61 3580.03 2457.79 3580.03 2457.79 4106.86 1930.97 4106.86 -29.457 -43.399 22.773 -95.628 22.773 -95.628 -14.324 -63.787 -14.324 -63.787 22.237 -100.347 22.237 -100.347 -40.408 -32.971 -32.504 59.361 -21.799 39.701 31.596 40.101 41.169 32.483 122.188 42.269 47.827 40.01 120.744 48.817 40.532 32.715 113.449 41.522 48.187 40.37 121.104 49.177 41.022 21.368 41.022 21.368 92.565 -30.174 92.565 168.224 -162.61 53.22 -47.607 53.22 -47.607 182.51 -178.572 182.51 -178.572 102.007 -98.07 102.007 -98.07 0.224 20.637 134.577 4.337 20.523 -65.078 -53.725 -66.37 -38.007 53.495 -52.086 -48.428 -50.83 31.522 -63.501 -60.209 -40.613 41.739 -53.284 -49.992 -51.993 30.359 -64.664 -61.372 57.577 -162.443 57.577 -162.443 -39.481 -65.385 -39.481 0.647 -1.144 3.179 -3.676 3.179 -3.676 1.657 -2.19 1.657 -2.19 3.429 -3.963 3.429 -3.963 -0.276 -0.216 -0.109 -0.095 1.1 -0.216 -0.189 -0.224 -0.172 -0.079 -0.066 0.975 -0.205 -0.121 -0.11 0.828 -0.18 -0.096 -0.085 0.852 -0.212 -0.128 -0.117 0.82 0.47 -0.831 0.47 -0.831 2.308 -2.669 2.308 Trang 238 Báo cáo Thiết kế cơng trình BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE Phụ Lục 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 USL23 MIN USL24 MAX USL24 MIN USL25 MAX USL25 MIN USL26 MAX USL26 MIN USL27 MAX USL27 MIN SLS1 SLS2 SLS3 SLS4 SLS5 USL1 USL2 USL3 USL4 USL5 USL6 USL7 USL8 USL9 USL10 USL11 USL12 USL13 USL14 USL15 USL16 USL17 USL18 USL19 USL20 MAX USL20 MIN USL21 MAX USL21 MIN USL22 MAX USL22 MIN USL23 MAX USL23 MIN USL24 MAX USL24 MIN USL25 MAX USL25 MIN SVTH : Trần Văn Lợi -62.29 -21.33 -100.48 -21.33 -100.48 -43.75 -78.06 -43.75 -78.06 -63.62 -47.59 -22.11 -51.31 -50.68 20.18 15.75 19.23 27.34 96.48 29.45 18.03 29.41 91.64 31.31 21.03 25.42 87.65 27.32 17.04 28.56 90.78 30.46 20.18 100.09 -66.7 100.09 -66.7 50.7 -17.31 50.7 -17.31 111.05 -76.14 111.05 -76.14 -65.1 -14.55 -56.89 -14.55 -56.89 -0.22 -71.22 -0.22 -71.22 -37.44 -28.8 -20.33 -25.77 8.14 -106.96 -82.01 -102.86 -86.07 -85.63 -80.5 -35.57 -104.84 -104.44 -99.83 -59.39 -82.38 -81.98 -77.37 -36.93 -101.14 -100.75 -96.13 -55.7 -82.48 -89.74 -82.48 -89.74 -58.02 -114.2 -58.02 -114.2 -79.08 -103.19 -79.08 -103.19 1930.97 4109.99 2334.99 4109.99 2334.99 4478.77 1966.21 4478.77 1966.21 3309.45 2842.01 3286.3 3024.69 4326.87 10285.01 9919.51 10985.3 9359.72 9251.04 9988.09 9379.8 10304.89 10207.07 10870.42 10322.95 9975.93 9878.12 10541.47 9994 10935.15 10837.33 11500.68 10953.22 9343.2 9095.23 9343.2 9095.23 9631.74 8806.69 9631.74 8806.69 9996.78 9501.3 9996.78 9501.3 -30.174 62.105 5.629 62.105 5.629 98.185 -30.451 98.185 -30.451 35.775 36.664 29.429 104.153 37.581 101.988 78.985 99.189 81.902 81.976 265.8 104.19 100.074 100.14 265.582 120.133 79.371 79.437 244.879 99.43 97.554 97.621 263.062 117.613 93.331 70.238 93.331 70.238 180.081 -16.512 180.081 -16.512 128.042 45.97 128.042 45.97 -65.385 57.282 -170.51 57.282 -170.51 -10.659 -102.569 -10.659 -102.569 -59.271 -35.645 40.577 -47.373 -44.326 27.151 21.852 26.281 56.99 270.059 62.181 26.708 57.549 249.312 62.222 30.296 52.78 244.543 57.452 25.526 56.767 248.529 61.439 29.513 274.315 -228.871 274.315 -228.871 112.586 -67.143 112.586 -67.143 302.342 -254.763 302.342 -254.763 -2.669 1.203 -1.59 1.203 -1.59 2.49 -2.877 2.49 -2.877 -0.201 -0.157 -0.079 -0.069 0.799 -0.527 -0.461 -0.547 -0.419 -0.193 -0.162 2.381 -0.5 -0.295 -0.268 2.021 -0.44 -0.235 -0.208 2.081 -0.518 -0.313 -0.286 2.003 1.147 -2.028 1.147 -2.028 5.634 -6.516 5.634 -6.516 2.937 -3.883 2.937 -3.883 Trang 239 Báo cáo Thiết kế cơng trình BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE 283 283 283 283 283 283 283 283 283 USL26 MAX USL26 MIN USL27 MAX USL27 MIN SLS1 SLS2 SLS3 SLS4 SLS5 SVTH : Trần Văn Lợi 76.48 -41.57 76.48 -41.57 17.29 24.04 81.64 25.8 16.29 -61.96 -120.31 -61.96 -120.31 -92.22 -78.24 -77.87 -73.6 -36.17 10198.76 9299.32 10198.76 9299.32 9851.41 8497.31 8406.78 9020.74 8514.03 188.766 -14.755 188.766 -14.755 88.84 74.44 74.502 227.627 93.006 189.132 -141.553 189.132 -141.553 23.619 49.199 226.686 53.524 23.974 6.078 -7.024 6.078 -7.024 -0.49 -0.383 -0.194 -0.168 1.95 FZ 1604.67 1567.54 1728.79 1625.96 2728.39 1662.12 3005.98 1752.83 2745.02 1785.37 2994.84 1719.41 2711.6 1751.95 2961.43 1864.53 2856.72 1897.07 3106.55 2709.96 176.89 2709.96 176.89 2400.1 486.75 2400.1 486.75 3082.57 -24.5 3082.57 -24.5 2865.67 MX -13.792 -13.405 -14.832 -4.868 -11.172 13.403 -9.45 -6.903 -12.575 9.542 -11.026 -6.554 -12.226 9.891 -10.677 -7.838 -13.511 8.606 -11.962 -5.688 -19.043 -5.688 -19.043 6.84 -31.571 6.84 -31.571 -0.666 -25.544 -0.666 -25.544 8.104 MY 10.132 9.724 10.853 12.217 34.047 10.098 15.172 12.912 32.559 11.005 15.571 12.544 32.192 10.637 15.204 13.561 33.208 11.654 16.22 35.724 -17.719 35.724 -17.719 12.72 5.285 12.72 5.285 37.394 -18.279 37.394 -18.279 21.292 MZ 0.196 0.2 0.214 1.388 0.329 0.291 1.293 1.28 0.327 0.292 1.195 1.284 0.33 0.296 1.198 1.297 0.343 0.309 1.211 1.549 -1.185 1.549 -1.185 1.227 -0.863 1.227 -0.863 1.872 -1.489 1.872 -1.489 1.646 Bảng 0.14 – Phản lực chân vách lõi thang máy Story BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE Phụ Lục Point 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 Load USL1 USL2 USL3 USL4 USL5 USL6 USL7 USL8 USL9 USL10 USL11 USL12 USL13 USL14 USL15 USL16 USL17 USL18 USL19 USL20 MAX USL20 MIN USL21 MAX USL21 MIN USL22 MAX USL22 MIN USL23 MAX USL23 MIN USL24 MAX USL24 MIN USL25 MAX USL25 MIN USL26 MAX FX 167.46 162.33 180.03 171.52 320.67 172.08 293.12 185.28 319.52 185.78 294.72 180.66 314.9 181.16 290.1 196.6 330.83 197.1 306.04 331.01 -31.51 331.01 -31.51 225.96 73.54 225.96 73.54 362.96 -45.29 362.96 -45.29 289.42 FY 212.64 207.15 229.26 213.47 343.1 218.46 430.86 231.08 347.74 235.56 426.72 226.13 342.79 230.62 421.78 246.03 362.69 250.51 441.67 334.46 46.61 334.46 46.61 368.07 13 368.07 13 399.34 4.97 399.34 4.97 422.87 Trang 240 Báo cáo Thiết kế cơng trình BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE Phụ Lục 125 125 125 125 125 125 125 125 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 USL26 MIN USL27 MAX USL27 MIN SLS1 SLS2 SLS3 SLS4 SLS5 USL1 USL2 USL3 USL4 USL5 USL6 USL7 USL8 USL9 USL10 USL11 USL12 USL13 USL14 USL15 USL16 USL17 USL18 USL19 USL20 MAX USL20 MIN USL21 MAX USL21 MIN USL22 MAX USL22 MIN USL23 MAX USL23 MIN USL24 MAX USL24 MIN USL25 MAX USL25 MIN USL26 MAX USL26 MIN USL27 MAX USL27 MIN SLS1 SLS2 SVTH : Trần Văn Lợi 28.25 289.42 28.25 161.35 154.26 278.5 154.72 255.55 -161.51 -158.98 -174.85 -115.08 85.31 0.18 -123.64 -132.42 47.93 -28.68 -140.12 -130.14 50.21 -26.41 -137.85 -144.42 35.93 -40.68 -152.12 100.72 -392.01 100.72 -392.01 -42.7 -248.6 -42.7 -248.6 122.84 -431.66 122.84 -431.66 22.45 -331.27 22.45 -331.27 -156.72 -106.93 -18.56 422.87 -18.56 205.45 192.3 300.28 196.46 373.39 92.15 91.49 100.32 184.7 98.61 97.96 197.99 182.51 105.03 104.44 194.47 181.92 104.44 103.85 193.88 189.87 112.39 111.8 201.82 184.76 -18.14 184.76 -18.14 148.77 17.86 148.77 17.86 209.5 -32.67 209.5 -32.67 184.3 -7.47 184.3 -7.47 89.9 160.19 192.4 2865.67 192.4 1549.78 1464.12 2382.45 1494.24 2613.68 1285.35 1266.06 1393.05 2729.25 1382 1336.13 2367.04 2686.46 1473.93 1432.65 2360.46 2669.09 1456.56 1415.28 2343.09 2783.38 1570.85 1529.58 2457.39 2770.97 -454.25 2770.97 -454.25 1904.12 412.6 1904.12 412.6 3065.11 -607.57 3065.11 -607.57 2458.31 -0.78 2458.31 -0.78 1248.45 2361.5 -34.314 8.104 -34.314 -13.295 -4.995 -10.246 10.225 -8.811 -5.831 -6.014 -6.404 -4.589 -0.208 14.698 -3.119 -5.026 -1.083 12.333 -3.702 -5.19 -1.247 12.169 -3.866 -5.542 -1.598 11.817 -4.218 -0.099 -10.782 -0.099 -10.782 6.338 -17.22 6.338 -17.22 3.145 -14.605 3.145 -14.605 7.652 -19.111 7.652 -19.111 -5.748 -4.237 -2.176 21.292 -2.176 9.725 10.861 29.046 9.096 13.322 -8.438 -8.345 -9.161 -4.424 16.954 -1.234 -6.603 -5.478 13.762 -2.607 -7.439 -5.394 13.846 -2.523 -7.355 -6.128 13.111 -3.257 -8.09 18.637 -33.881 18.637 -33.881 -1.757 -13.487 -1.757 -13.487 19.935 -36.102 19.935 -36.102 5.659 -21.826 5.659 -21.826 -8.21 -4.264 -1.264 1.646 -1.264 0.192 1.17 0.288 0.256 1.091 -1.083 -0.727 -1.017 3.546 -0.113 -0.956 -0.389 2.851 -0.441 -1.2 -0.69 3.172 -0.121 -0.88 -0.37 2.911 -0.382 -1.14 -0.63 3.374 -4.961 3.374 -4.961 0.333 -1.92 0.333 -1.92 3.645 -5.366 3.645 -5.366 1.516 -3.237 1.516 -3.237 -0.908 2.893 Trang 241 Báo cáo Thiết kế cơng trình BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE Phụ Lục 126 126 126 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 147 147 SLS3 SLS4 SLS5 USL1 USL2 USL3 USL4 USL5 USL6 USL7 USL8 USL9 USL10 USL11 USL12 USL13 USL14 USL15 USL16 USL17 USL18 USL19 USL20 MAX USL20 MIN USL21 MAX USL21 MIN USL22 MAX USL22 MIN USL23 MAX USL23 MIN USL24 MAX USL24 MIN USL25 MAX USL25 MIN USL26 MAX USL26 MIN USL27 MAX USL27 MIN SLS1 SLS2 SLS3 SLS4 SLS5 USL1 USL2 SVTH : Trần Văn Lợi 59.99 -10.92 -114.06 -5.92 -5.86 -6.42 -4.37 2.53 1.1 -4.48 -4.97 1.24 -0.05 -5.08 -4.92 1.29 -5.03 -5.43 0.78 -0.51 -5.53 3.27 -13.98 3.27 -13.98 -1.89 -8.82 -1.89 -8.82 3.99 -15.34 3.99 -15.34 0.37 -11.73 0.37 -11.73 -5.76 -4.05 1.7 0.51 -4.14 -6.27 -6.07 88.48 87.93 171.25 -79.98 -77.42 -86.27 -54.76 46.87 -61.92 -66.68 -64.36 27.1 -70.8 -75.09 -62.06 29.41 -68.5 -72.78 -70.02 21.45 -76.46 -80.75 50.32 -192.57 50.32 -192.57 -47.86 -94.4 -47.86 -94.4 52.76 -204.1 52.76 -204.1 -15.97 -135.37 -15.97 -135.37 -77.27 -51.02 33.64 -56.98 -60.95 96.85 96.31 1239.24 1201.04 2059.78 568.39 555.38 615.33 1244.5 613.7 554.55 751.2 1224.84 657.12 603.89 780.87 1213.14 645.42 592.19 769.17 1267.09 699.37 646.14 823.12 1256.35 -239.46 1256.35 -239.46 685.53 331.36 685.53 331.36 1341.54 -260.52 1341.54 -260.52 941.97 139.05 941.97 139.05 551.21 1075.31 549.85 500.59 664.39 495.63 492.44 -0.587 11.83 -3.011 1.098 1.001 1.165 3.178 1.22 4.666 1.265 3.101 1.339 4.441 1.379 3.014 1.252 4.353 1.292 3.161 1.399 4.501 1.439 3.295 -1.427 3.295 -1.427 3.221 -1.353 3.221 -1.353 4.05 -2.044 4.05 -2.044 3.998 -1.992 3.998 -1.992 1.041 2.718 1.087 3.958 1.124 -1.752 -1.751 13.543 -1.607 -6.079 -3.98 -3.961 -4.333 -2.038 8.227 0.193 -3.053 -2.53 6.709 -0.522 -3.443 -2.513 6.726 -0.505 -3.426 -2.848 6.391 -0.84 -3.761 8.898 -16.114 8.898 -16.114 -0.913 -6.303 -0.913 -6.303 9.489 -17.14 9.489 -17.14 2.621 -10.272 2.621 -10.272 -3.884 -1.972 6.579 -0.114 -2.817 -3.613 -3.536 -0.154 -0.856 -0.384 -0.502 -0.5 -0.547 -0.248 1.097 0.043 -0.384 -0.311 0.9 -0.049 -0.434 -0.31 0.902 -0.047 -0.432 -0.352 0.859 -0.089 -0.474 1.18 -2.09 1.18 -2.09 -0.129 -0.781 -0.129 -0.781 1.25 -2.215 1.25 -2.215 0.334 -1.299 0.334 -1.299 -0.49 -0.241 0.88 0.002 -0.355 0.557 0.546 Trang 242 Báo cáo Thiết kế cơng trình BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE Phụ Lục 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 174 174 174 174 174 174 174 USL3 USL4 USL5 USL6 USL7 USL8 USL9 USL10 USL11 USL12 USL13 USL14 USL15 USL16 USL17 USL18 USL19 USL20 MAX USL20 MIN USL21 MAX USL21 MIN USL22 MAX USL22 MIN USL23 MAX USL23 MIN USL24 MAX USL24 MIN USL25 MAX USL25 MIN USL26 MAX USL26 MIN USL27 MAX USL27 MIN SLS1 SLS2 SLS3 SLS4 SLS5 USL1 USL2 USL3 USL4 USL5 USL6 USL7 SVTH : Trần Văn Lợi -6.78 -4.7 1.61 -5.36 -3.81 -5.42 0.25 -6.03 -4.63 -5.25 0.43 -5.85 -4.45 -5.89 -0.21 -6.49 -5.09 2.42 -13.52 2.42 -13.52 -3.77 -7.33 -3.77 -7.33 2.58 -14.42 2.58 -14.42 -1.75 -10.09 -1.75 -10.09 -6.07 -4.33 0.92 -4.89 -3.6 153.69 151.77 167.59 157.61 294.36 152.93 140.61 106.25 216.34 105.52 91.66 144.62 212.34 112.61 100.13 147.79 211.85 112.12 99.64 147.3 220.79 121.06 108.58 156.24 217.51 -43.68 217.51 -43.68 122.2 51.63 122.2 51.63 233.9 -48.47 233.9 -48.47 167.18 18.25 167.18 18.25 95.11 186.82 94.51 82.96 127.07 1.52 1.22 1.53 1.29 1.21 2.11 13.06 542.85 1083.86 537.75 465.22 660.5 1065.37 573.86 508.59 684.34 1062.49 570.99 505.71 681.47 1107.86 616.36 551.08 726.83 1086.64 -196.2 1086.64 -196.2 571.73 318.71 571.73 318.71 1153.88 -204.86 1153.88 -204.86 793.44 155.58 793.44 155.58 486.03 936.69 481.78 421.36 584.03 709.78 697.38 771.99 708.51 1165.55 705.51 647.77 -1.928 -1.2 1.083 2.022 -1.252 -1.397 0.657 1.502 -1.444 -1.396 0.659 1.504 -1.443 -1.556 0.499 1.344 -1.603 1.172 -4.32 1.172 -4.32 0.62 -3.769 0.62 -3.769 1.724 -5.085 1.724 -5.085 1.338 -4.699 1.338 -4.699 -1.726 -1.119 0.782 1.565 -1.163 -0.602 -0.465 -0.573 -0.486 -0.389 9.529 0.504 -3.939 -1.896 6.846 -3.14 -2.726 -2.39 5.478 -3.509 -3.137 -2.321 5.547 -3.44 -3.067 -2.683 5.185 -3.802 -3.43 7.392 -13.813 7.392 -13.813 -2.845 -3.576 -2.845 -3.576 7.284 -14.141 7.284 -14.141 0.117 -6.975 0.117 -6.975 -3.525 -1.823 5.458 -2.859 -2.515 3.633 3.603 3.967 4.398 12.379 3.64 3.336 0.608 2.041 0.699 0.576 0.507 1.941 0.734 0.623 0.561 1.932 0.724 0.613 0.551 1.987 0.779 0.669 0.606 2.122 -1.13 2.122 -1.13 0.563 0.429 0.563 0.429 2.176 -1.117 2.176 -1.117 1.084 -0.025 1.084 -0.025 0.544 1.737 0.62 0.518 0.46 -0.093 -0.077 -0.096 -0.072 -0.067 0.053 0.995 Trang 243 Báo cáo Thiết kế cơng trình BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE Phụ Lục 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 USL8 USL9 USL10 USL11 USL12 USL13 USL14 USL15 USL16 USL17 USL18 USL19 USL20 MAX USL20 MIN USL21 MAX USL21 MIN USL22 MAX USL22 MIN USL23 MAX USL23 MIN USL24 MAX USL24 MIN USL25 MAX USL25 MIN USL26 MAX USL26 MIN USL27 MAX USL27 MIN SLS1 SLS2 SLS3 SLS4 SLS5 USL1 USL2 USL3 USL4 USL5 USL6 USL7 USL8 USL9 USL10 USL11 USL12 SVTH : Trần Văn Lợi 169.87 292.95 165.65 154.57 168.15 291.22 163.93 152.84 182.38 305.45 178.16 167.07 306.14 -30.39 306.14 -30.39 145.07 130.68 145.07 130.68 317.22 -23.64 317.22 -23.64 204.46 89.11 204.46 89.11 150.08 141.77 255.68 137.87 127.6 -167.85 -164.85 -183.03 -118.48 88.9 -146.98 -135.92 -137.96 48.68 -163.61 -153.65 -135.27 1.56 1.49 2.3 12.15 1.29 1.22 2.03 11.88 1.56 1.49 2.3 12.16 2.94 -0.51 2.94 -0.51 13.81 -11.38 13.81 -11.38 6.81 -4.19 6.81 -4.19 14.42 -11.81 14.42 -11.81 1.36 1.17 1.1 1.85 10.97 -2.6 -2.2 -2.27 -2.3 -0.87 -1.15 35.04 -2.38 -1.1 -1.35 31.22 -2.03 768.32 1179.66 765.63 713.66 757.17 1168.5 754.47 702.5 824.31 1235.65 821.62 769.65 1178.45 91.89 1178.45 91.89 668.74 601.59 668.74 601.59 1229.57 122.86 1229.57 122.86 872.77 479.66 872.77 479.66 691.34 638.46 1019.17 635.97 587.87 1610.52 1596.64 1763.5 3382.44 1721.86 1573.34 1469.51 3338.73 1844.21 1710.54 1617.1 3326.24 -0.583 -0.496 8.43 0.308 -0.46 -0.373 8.553 0.431 -0.557 -0.47 8.456 0.334 0.392 -1.381 0.392 -1.381 7.497 -8.486 7.497 -8.486 2.766 -3.802 2.766 -3.802 7.74 -8.775 7.74 -8.775 -0.515 -0.442 -0.361 7.9 0.383 0.55 0.496 0.569 0.588 0.494 18.9 2.222 0.642 0.558 17.123 2.113 0.594 4.612 11.795 3.93 3.656 4.586 11.769 3.904 3.63 4.913 12.096 4.231 3.957 13.155 -6.617 13.155 -6.617 3.505 3.034 3.505 3.034 13.435 -6.478 13.435 -6.478 6.68 0.277 6.68 0.277 3.553 3.912 10.56 3.281 3.027 -11.034 -10.779 -12.023 -5.6 22.697 -9.625 -8.993 -7.138 18.329 -10.761 -10.192 -6.909 -0.09 -0.086 0.023 0.87 -0.075 -0.071 0.037 0.885 -0.093 -0.089 0.019 0.867 -0.026 -0.12 -0.026 -0.12 0.597 -0.743 0.597 -0.743 0.168 -0.328 0.168 -0.328 0.604 -0.764 0.604 -0.764 -0.086 -0.065 -0.062 0.039 0.823 -0.283 -0.293 -0.247 0.17 -0.259 -0.399 -0.108 0.162 -0.224 -0.35 -0.088 0.153 Trang 244 Báo cáo Thiết kế cơng trình BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE Phụ Lục 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 USL13 USL14 USL15 USL16 USL17 USL18 USL19 USL20 MAX USL20 MIN USL21 MAX USL21 MIN USL22 MAX USL22 MIN USL23 MAX USL23 MIN USL24 MAX USL24 MIN USL25 MAX USL25 MIN USL26 MAX USL26 MIN USL27 MAX USL27 MIN SLS1 SLS2 SLS3 SLS4 SLS5 USL1 USL2 USL3 USL4 USL5 USL6 USL7 USL8 USL9 USL10 USL11 USL12 USL13 USL14 USL15 USL16 USL17 SVTH : Trần Văn Lợi 51.37 -160.91 -150.96 -151.63 35.01 -177.27 -167.32 101.55 -400.89 101.55 -400.89 -137.14 -162.2 -137.14 -162.2 95.3 -414.66 95.3 -414.66 -71.78 -247.57 -71.78 -247.57 -163.84 -110.07 62.68 -133.81 -124.59 -5.84 -5.67 -6.35 -4.28 2.11 -4.44 -5.17 -4.98 0.77 -5.13 -5.78 -4.83 0.93 -4.97 -5.62 -5.44 0.31 -0.74 -0.99 31.57 -2.09 -0.8 -1.05 31.52 1.44 -6.5 1.44 -6.5 26.13 -31.19 26.13 -31.19 10.12 -15.02 10.12 -15.02 27.4 -32.3 27.4 -32.3 -2.08 -2.11 -0.92 -1.15 28.99 -100.99 -100.04 -110.56 -71.76 39.61 -82.57 -17.01 -83.1 17.13 -92.82 -33.82 -82.25 17.99 -91.97 -32.97 -91.71 8.52 1831.72 1698.05 1604.61 3476.41 1981.89 1848.22 1754.78 3387.48 -500.16 3387.48 -500.16 1554.51 1332.81 1554.51 1332.81 3516.69 -437.47 3516.69 -437.47 2233.61 845.61 2233.61 845.61 1578.71 2927.29 1544.03 1420.31 1333.82 507.97 503.92 557.01 1091.76 547.2 750.06 490.92 1075.86 585.75 768.33 535.1 1072.21 582.1 764.68 531.46 1119.99 629.88 0.51 17.075 2.065 0.659 0.575 17.14 2.13 1.264 -0.31 1.264 -0.31 11.767 -10.812 11.767 -10.812 4.679 -3.669 4.679 -3.669 12.03 -11.021 12.03 -11.021 0.51 0.526 0.448 15.78 1.888 1.997 1.97 2.18 4.494 2.169 5.682 2.169 4.413 2.32 5.482 2.32 4.388 2.295 5.457 2.296 4.577 2.485 18.558 -10.532 -9.963 -8.028 17.439 -11.651 -11.082 24.678 -44.259 24.678 -44.259 -8.591 -10.99 -8.591 -10.99 24.368 -45.288 24.368 -45.288 1.08 -22 1.08 -22 -10.759 -5.409 18.162 -8.762 -8.235 -3.536 -3.465 -3.861 -1.822 6.929 -3.104 -3.11 -2.311 5.565 -3.464 -3.469 -2.246 5.63 -3.399 -3.405 -2.603 5.273 -0.234 -0.36 -0.098 0.194 -0.192 -0.318 -0.056 0.184 -0.841 0.184 -0.841 0.691 -1.348 0.691 -1.348 0.514 -1.122 0.514 -1.122 0.869 -1.478 0.869 -1.478 -0.231 0.117 -0.24 -0.357 -0.115 -0.54 -0.529 -0.59 -0.275 1.077 -0.474 -0.481 -0.35 0.867 -0.529 -0.536 -0.34 0.876 -0.519 -0.526 -0.395 0.822 Trang 245 Báo cáo Thiết kế cơng trình BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE Phụ Lục 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 USL18 USL19 USL20 MAX USL20 MIN USL21 MAX USL21 MIN USL22 MAX USL22 MIN USL23 MAX USL23 MIN USL24 MAX USL24 MIN USL25 MAX USL25 MIN USL26 MAX USL26 MIN USL27 MAX USL27 MIN SLS1 SLS2 SLS3 SLS4 SLS5 USL1 USL2 USL3 USL4 USL5 USL6 USL7 USL8 USL9 USL10 USL11 USL12 USL13 USL14 USL15 USL16 USL17 USL18 USL19 USL20 MAX USL20 MIN USL21 MAX SVTH : Trần Văn Lợi -5.59 -6.24 2.81 -13.13 2.81 -13.13 -3.1 -7.23 -3.1 -7.23 3.07 -14.1 3.07 -14.1 -1.06 -9.97 -1.06 -9.97 -5.68 -3.96 1.37 -4.09 -4.7 -7.87 -7.44 -8.45 -5.9 0.79 -5.79 0.7 -6.9 -0.88 -6.8 -0.96 -6.52 -0.49 -6.42 -0.58 -7.42 -1.4 -7.32 -1.48 1.3 -15.02 1.3 -101.43 -42.43 38.9 -219.85 38.9 -219.85 -45.53 -135.41 -45.53 -135.41 46.36 -239.35 46.36 -239.35 -12.74 -180.25 -12.74 -180.25 -98.97 -66.66 26.12 -75.65 -21.04 78.98 77.17 86.55 181.61 85.18 91.85 76.49 178.84 92.06 98.06 84.24 177.22 90.43 96.43 82.61 185.65 98.87 104.87 91.05 182.95 -43.74 182.95 812.46 579.24 1086.22 -176.46 1086.22 -176.46 635.04 274.72 635.04 274.72 1170.91 -199.87 1170.91 -199.87 855.08 115.96 855.08 115.96 498.56 944.01 490.39 659.38 443.51 563.17 555.35 619.63 1199.02 599.28 833.73 562.75 1186.86 647.09 858.1 614.22 1179.82 640.05 851.06 607.18 1237.68 697.9 908.91 665.03 1193.33 -195.55 1193.33 5.647 2.485 4.476 -0.903 4.476 -0.903 4.168 -0.595 4.168 -0.595 5.309 -1.5 5.309 -1.5 5.093 -1.284 5.093 -1.284 1.952 3.879 1.942 4.869 1.943 -0.963 -0.89 -1.025 -0.558 1.29 2.738 -0.524 -0.706 0.957 2.261 -0.675 -0.641 1.023 2.326 -0.61 -0.762 0.901 2.205 -0.731 1.49 -3.146 1.49 -3.756 -3.762 7.452 -13.733 7.452 -13.733 -2.518 -3.762 -2.518 -3.762 7.423 -14.135 7.423 -14.135 0.443 -7.156 0.443 -7.156 -3.455 -1.757 5.533 -2.824 -2.829 -4.773 -4.586 -5.179 -2.634 7.43 -3.494 0.319 -3.322 5.736 -4.096 -0.665 -3.154 5.904 -3.928 -0.497 -3.688 5.37 -4.461 -1.03 7.839 -16.198 7.839 -0.574 -0.581 1.153 -2.111 1.153 -2.111 -0.359 -0.599 -0.359 -0.599 1.156 -2.181 1.156 -2.181 0.097 -1.122 0.097 -1.122 -0.528 -0.265 0.861 -0.431 -0.437 0.613 0.588 0.665 2.06 0.74 1.119 0.624 1.976 0.788 1.13 0.684 1.954 0.766 1.108 0.662 2.022 0.835 1.176 0.73 2.111 -1.038 2.111 Trang 246 Báo cáo Thiết kế công trình BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE Phụ Lục 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 USL21 MIN USL22 MAX USL22 MIN USL23 MAX USL23 MIN USL24 MAX USL24 MIN USL25 MAX USL25 MIN USL26 MAX USL26 MIN USL27 MAX USL27 MIN SLS1 SLS2 SLS3 SLS4 SLS5 USL1 USL2 USL3 USL4 USL5 USL6 USL7 USL8 USL9 USL10 USL11 USL12 USL13 USL14 USL15 USL16 USL17 USL18 USL19 USL20 MAX USL20 MIN USL21 MAX USL21 MIN USL22 MAX USL22 MIN USL23 MAX USL23 MIN SVTH : Trần Văn Lợi -15.02 -2.56 -11.16 -2.56 -11.16 2.11 -16.78 2.11 -16.78 -0.59 -14.09 -0.59 -14.09 -7.56 -5.44 0.14 -5.34 0.06 165.08 162.94 181.74 170.02 330.17 322.97 174.49 184.57 328.7 322.22 188.59 182.64 326.78 320.29 186.66 199.56 343.7 337.22 203.59 344.03 -51.47 344.03 -51.47 236.07 56.48 236.07 56.48 -43.74 101.8 37.41 101.8 37.41 197.69 -48.31 197.69 -48.31 140.89 8.49 140.89 8.49 77.38 156.57 76.24 81.8 69 -203.93 -201.41 -223.48 -20.41 -157.9 -146.5 99.65 -56.42 -180.17 -169.9 51.63 -54.15 -177.89 -167.63 53.9 -74.02 -197.76 -187.5 34.03 -14.36 -349.35 -14.36 -349.35 9.79 -373.5 9.79 -373.5 -195.55 752.05 245.73 752.05 245.73 1305.5 -235.28 1305.5 -235.28 996.6 73.62 996.6 73.62 554.07 1036.7 537.11 732.41 506.69 1637.13 1606.55 1792.49 1645.61 2822.84 3346.63 1728.24 1793.52 2853.03 3324.43 1867.88 1765.99 2825.5 3296.91 1840.36 1933.34 2992.85 3464.26 2007.71 2874.47 27.91 2874.47 27.91 2542.1 360.28 2542.1 360.28 -3.146 1.338 -2.994 1.338 -2.994 2.081 -3.855 2.081 -3.855 1.975 -3.749 1.975 -3.749 -0.917 -0.528 1.012 2.218 -0.499 12.811 12.741 14.115 12.725 19.796 39.726 14.821 13.833 20.197 38.134 15.719 13.769 20.133 38.07 15.656 15.006 21.37 39.306 16.892 20.516 2.36 20.516 2.36 31.527 -8.651 31.527 -8.651 -16.198 -0.621 -7.739 -0.621 -7.739 8.607 -17.566 8.607 -17.566 2.685 -11.644 2.685 -11.644 -4.632 -2.512 5.872 -3.228 -0.052 9.74 9.623 10.726 11.974 34.393 16.824 10.08 12.633 32.81 16.998 10.929 12.528 32.704 16.892 10.823 13.52 33.697 17.885 11.816 35.965 -18.69 35.965 -18.69 13.298 3.977 13.298 3.977 -1.038 0.97 0.103 0.97 0.103 2.28 -1.129 2.28 -1.129 1.481 -0.331 1.481 -0.331 0.594 1.757 0.657 0.973 0.56 -0.175 -0.18 -0.195 -0.016 1.005 -0.043 0.995 -0.044 0.875 -0.068 0.866 -0.048 0.871 -0.072 0.862 -0.061 0.857 -0.086 0.848 1.075 -1.396 1.075 -1.396 0.958 -1.279 0.958 -1.279 Trang 247 Báo cáo Thiết kế cơng trình BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE Phụ Lục 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 USL24 MAX USL24 MIN USL25 MAX USL25 MIN USL26 MAX USL26 MIN USL27 MAX USL27 MIN SLS1 SLS2 SLS3 SLS4 SLS5 USL1 USL2 USL3 USL4 USL5 USL6 USL7 USL8 USL9 USL10 USL11 USL12 USL13 USL14 USL15 USL16 USL17 USL18 USL19 USL20 MAX USL20 MIN USL21 MAX USL21 MIN USL22 MAX USL22 MIN USL23 MAX USL23 MIN USL24 MAX USL24 MIN USL25 MAX USL25 MIN USL26 MAX SVTH : Trần Văn Lợi 381.6 -67.77 381.6 -67.77 306.03 7.8 306.03 7.8 162.51 152.74 286.15 280.15 156.47 -179.13 -173.67 -195.3 -128 64.36 -129.92 19.14 -150.42 22.7 -152.14 -17.99 -145.51 27.62 -147.23 -13.08 -164.97 8.15 -166.7 -32.54 70.46 -385.46 70.46 -385.46 -28.63 -286.38 -28.63 -286.38 97.78 -435.47 97.78 -435.47 28.42 30.65 -419.33 30.65 -419.33 47.55 -436.24 47.55 -436.24 -199.98 -30.82 -145.35 -135.85 69.18 -94.21 -94 -104.25 -69.27 13.15 -66.3 45.77 -79.96 -5.78 -77.29 23.57 -79.77 -5.6 -77.1 23.76 -88.99 -14.82 -86.32 14.54 8.84 -176.77 8.84 -176.77 -7.84 -160.09 -7.84 -160.09 25.59 -205.7 25.59 -205.7 13.92 3304.13 -196.97 3304.13 -196.97 3071.48 35.69 3071.48 35.69 1603.44 1481.08 2461.72 2898.03 1549.91 1313.51 1298.23 1447.52 2654.12 1377.05 2592.05 1384.08 2639.49 1490.13 2583.62 1496.45 2625.74 1476.38 2569.87 1482.7 2760.1 1610.74 2704.23 1617.06 2633.63 -305.18 2633.63 -305.18 2083.69 244.76 2083.69 244.76 2994.45 -496.03 2994.45 -496.03 2609.5 27.345 -2.864 27.345 -2.864 35.053 -10.572 35.053 -10.572 12.627 11.469 17.359 33.961 13.215 6.261 6.427 7.05 10.619 6.455 26.811 8.179 10.681 6.934 25.254 8.486 10.831 7.083 25.404 8.635 11.392 7.644 25.964 9.196 10.087 1.189 10.087 1.189 18.032 -6.755 18.032 -6.755 14.229 -2.105 14.229 -2.105 19.79 37.99 -19.462 37.99 -19.462 22.123 -3.595 22.123 -3.595 9.591 10.631 29.306 14.671 9.053 -10.05 -9.597 -10.87 -5.636 15.241 -7.469 -0.768 -7.095 11.694 -8.746 -2.715 -6.688 12.101 -8.338 -2.307 -7.833 10.956 -9.484 -3.452 16.323 -33.878 16.323 -33.878 -1.009 -16.546 -1.009 -16.546 18.026 -36.836 18.026 -36.836 5.893 1.4 -1.742 1.4 -1.742 1.318 -1.66 1.318 -1.66 -0.174 -0.025 0.825 -0.048 0.816 -1.012 -0.866 -0.97 -0.154 3.927 -0.399 -0.632 -0.323 3.35 -0.543 -0.753 -0.191 3.481 -0.411 -0.622 -0.284 3.388 -0.505 -0.715 3.796 -5.613 3.796 -5.613 0.116 -1.933 0.116 -1.933 4.085 -5.939 4.085 -5.939 1.509 Trang 248 Báo cáo Thiết kế cơng trình BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE 195 195 195 195 195 195 195 195 USL26 MIN USL27 MAX USL27 MIN SLS1 SLS2 SLS3 SLS4 SLS5 SVTH : Trần Văn Lợi -366.11 28.42 -366.11 -174.66 -118.6 41.64 -120.19 3.98 -194.02 13.92 -194.02 -93.22 -64.08 4.57 -61.61 31.74 -111.08 2609.5 -111.08 1294.26 2299.37 1235.57 2247.65 1241.42 -7.666 19.79 -7.666 6.301 9.274 5.805 22.762 7.242 -24.704 5.893 -24.704 -9.722 -5.361 12.029 -6.889 -1.307 -3.363 1.509 -3.363 -0.877 -0.197 3.202 -0.401 -0.596 1.8 Tài liệu tham khảo 1.8.1 Tiếng việt Bộ Xây dựng (2012), TCVN 5574 : 2012 Kết cấu bê tông bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế, NXB Xây dựng, Hà Nội Bộ Xây dựng (2009), TCVN 2737 : 1995 Tải trọng tác động – Tiêu chuẩn thiết kế, NXB Xây dựng, Hà Nội Bộ Xây dựng (2007), TCVN 198 : 1997 Nhà cao tầng – Thiết kế bê tông cốt thép toàn khối Bộ Xây dựng (2014), TCVN 10304 : 2014 Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế Bộ Xây dựng (2012), TCVN 9362 : 2014 Tiêu chuẩn thiết kế nhà cơng trình Bộ Xây dựng (2008), Cấu tạo bê tông cốt thép, NXB Xây dựng Bộ Xây dựng (2006), TCVN 33 : 2006 Cấp nước - Mạng lưới cấp nước cơng trình - Tiêu chuẩn thiết kế TG Sullơ W (1997), Kết cấu nhà cao tầng, NXB Xây dựng Võ Bá Tầm (2012), Nhà cao tầng bê tông-cốt thép, NXB Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh 10 Ngố Thế Phong, Nguyễn Đình Cống (2008), Kết cấu bê tơng cốt thép (Phần cấu kiện bản), NXB Khoa học Kỹ thuật 11 Ngố Thế Phong, Trịnh Kim Đạm (2010), Kết cấu bê tông cốt thép (Phần kết cấu nhà cửa), NXB Khoa học Kỹ thuật 12 Võ Bá Tầm (2014), Kết cấu bê tông cốt thép tập ( Các cấu kiện đặc biệt), NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh 13 Nguyễn Đình Cống (2008), Tính tốn thực hành cấu kiện bê tơng cốt thép theo TCXDVN 356 -2005 (tập tập 2), NXB Xây dựng Hà Nội 14 Vũ Mạnh Hùng (2008), Sổ tay thực hành Kết cấu Cơng trình, NXB Xây dựng Phụ Lục Trang 249 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Trần Văn Lợi 15 Vũ Công Ngữ (1998), Thiết kế tính tốn móng nơng, NXB Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 16 Châu Ngọc Ẩn (2005), Cơ học đất, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh 17 Châu Ngọc Ẩn (2005), Nền móng, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh 18 Võ Phán, Hồng Thế Thao (2015), Phân tích tính tốn móng cọc, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh 19 Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Hữu Khang (2012), Hướng dẫn đồ án móng, NXB Xây dựng Hà Nội ii phần mềm 20 Phầm mềm Sap 2000 version 14.2 21 Phần mềm Etabs version 19.7.1 22 Phần mềm Safe version 12.3.0 23 Phần mềm CSI Column 9.0 24 Phần mềm Autocad 20016 Phụ Lục Trang 250 ... dùng làm văn phòng làm việc, khách sạn cao tầng, chung cư cao tầng… với chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu tiện dụng không gian làm việc đại đơng đảo giới văn phịng Vì việc đầu tư cao ốc văn phịng... trình thuận lợi tốt 1.1.9 Chiếu sáng Giải pháp chiếu sáng cho cơng trình tính riêng cho khu chức dựa vào độ rọi cần thiết yêu cầu màu sắc Phần lớn khu vực sử dụng đèn huỳnh quang ánh sáng trắng loại... 15 3.6 Phòng ngủ, ,vệ sinh 46 1.95 Hành lang 14 3.6 Phòng ngủ, ,vệ sinh 45.8 1.95 Hành lang 4.35 3.6 Phòng khách 3.6 1.95 Hành lang 10.56 3.6 Phòng ngủ, ,vệ sinh 37 1.95 Hành lang 3.6 Phòng ngủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề 263 văn phòng đồ án tốt nghiệp đại học , Đề 263 văn phòng đồ án tốt nghiệp đại học