0

KHTN 9 Bai 49 Hien tuong cam ung dien tu

4 2 0
  • KHTN 9 Bai 49 Hien tuong cam ung dien tu

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 22:57

- GV yêu cầu HS tiến hành thí nghiệm theo nhóm và hoàn thành kết luận sau khi tiến hành thí nghiệm và ghi vở cá nhân - GV yêu cầu tương tự với TN 2 + HS: Dụng cụ: 1 NCĐ, 1 cuộn dây[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: KHTN 9 Bai 49 Hien tuong cam ung dien tu