0

Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam – chi nhánh đà nẵng”

27 9 0
  • Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam – chi nhánh đà nẵng”

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 22:30

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 34 02 01 Đà Nẵng - 2021 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÂM CHÍ DŨNG Phản biện 1: PGS.TS Đặng Hữu Mẫn Phản biện 2: TS Nguyễn Phú Thái Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tài - Ngân hàng họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 20 tháng năm 2021 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Các chuyên gia ngân hàng dự báo hoạt động CVTD Việt Nam trở thành xu hướng phát triển phân khúc thị trường đầy tiềm Các ngân hàng thương mại công ty tài phát triển đưa nhiều sản phẩm CVTD đa dạng để đáp ứng nhu cầu tối đa người dân cách để chiếm thị phần thị trường đầy màu mỡ Tỷ lệ người sử dụng dịch vụ ngân hàng nói chung, dịch vụ cho vay nói riêng Việt Nam thấp so với nước phát triển Mặc dù, Ngân hàng Nhà nước đạo ngân hàng cơng ty tài triển khai mạnh mẽ gói tín dụng tiêu dùng phục vụ nhu cầu đáng người dân với lãi suất hợp lý, thủ tục đơn giản phù hợp với quy định pháp luật Tuy nhiên, nguyên không chủ quan từ quan điểm đại đa số dân Việt Nam mà yếu tố khách quan Hoạt động tín dụng đóng vai trị ngày quan trọng hoạt động Ngân hàng thương mại kinh tế Với mục tiêu chiến lược phát triển Vietcombank đến năm 2025 trở thành Ngân hàng số bán lẻ, Vietcombank phải có đưa sách để thu hút phát triển thị phần bán lẻ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Đà Nẵng ba chi nhánh lớn hệ thống ngân hàng Nhận thức tiềm lợi sẵn có Đà Nẵng, hoạt động CVTD Vietcombank Đà Nẵng trọng phát triển với nhiều sách ưu đãi hấp dẫn Tuy nhiên, so với lợi vốn có hoạt động CVTD Vietcombank Đà Nẵng chưa khai thác tương xứng với tiềm nhiều hạn chế tồn đọng Chính vậy, vấn đề hồn thiện cho vay hoạt động tiêu dùng Vietcombank Đà Nẵng trọng để phát triển tiềm mạnh Với lý đó, giải pháp để khắc phục đẩy mạnh mở rộng hoạt động CVTD cần phải nghiên cứu để khơng ngừng nâng cao chất lượng tín dụng tiêu dùng cho Vietcombank Đà Nẵng cách phù hợp khoa học Về mặt học thuật, xuất phát từ khoảng trống nghiên cứu đề cập tồn nhu cầu nghiên cứu Từ sở nhu cầu thực tiễn học thuật, đánh giá tìm giải pháp CVTD Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng vấn đề quan tâm hàng đầu Xuất phát từ lý trên, chọn đề tài nghiên cứu luận văn Thạc sĩ “Hoàn thiện hoạt động CVTD Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng” Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng quát Phân tích thực trạng hoạt động CVTD Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng, rút hạn chế hoạt động Từ đó, đề xuất số khuyến nghị nhằm góp phần hồn thiện hoạt động CVTD Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Hệ thống hóa sở lý luận liên quan đến hoạt động CVTD Ngân hàng thương mại Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động CVTD Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng Đề xuất số khuyến nghị nhằm góp phần hoàn thiện hoạt động CVTD Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng 2.3 Câu hỏi nghiên cứu Đặc điểm CVTD gì? Hoạt động CVTD bao hàm nội dung gì? Tiêu chí đánh giá kết hoạt động công tác CVTD NHTM gì? Tình hình CVTD Vietcombank Đà Nẵng năm qua nào? Có kết hạn chế gì? Nguyên nhân hạn chế Cần đề xuất khuyến nghị nhằm hồn thiện cơng tác CVTD Vietcombank Đà Nẵng Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài hoạt động CVTD Vietcombank Đà Nẵng Đối tượng khảo sát: - Trưởng phó phịng, chuyên viên lâu năm Phòng 3.2 Phạm vi nghiên cứu Về nội dung nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu hoạt động CVTD không bao gồm CVTD qua thẻ Về không gian: Tại Vietcombank Đà Nẵng Về thời gian: Đề tài nghiên cứu sở lấy liệu thực tế từ năm 2017 đến năm 2019 có đề xuất, khuyến nghị cho giai đoạn 2020 – 2026 Phương pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp thu thập, đọc, tổng quan tài liệu; để chuẩn bị nội dung sở lý luận Phần đánh giá thực trạng hoạt động CVTD: Phương pháp quan sát, phương pháp thu thập liệu thứ cấp, phương pháp vấn, điều tra, khảo sát: Phần khuyến nghị: phương pháp tổng hợp, phân tích, suy luận logic Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Về mặt khoa học, luận văn góp phần hệ thống hóa vấn đề lý luận hoạt động CVTD Ngân hàng thương mại Về mặt thực tiễn, luận văn phân tích đánh giá thực trạng hoạt động CVTD Vietcombank Đà Nẵng, đưa đánh giá thành công hạn chế hoạt động Từ đó, đưa số khuyến nghị Tổng quan tình hình nghiên cứu 6.1.Bài báo khoa học - Tô Thiện Hiền (2019), Đổi mới, nâng cao hiệu hoạt động cho vay PVcomBank – Chi nhánh An Giang, Tạp chí Tài kỳ tháng 9/2019 - Lê Thị Anh Quyên (2019), Cho vay cá nhân ngân hàng thương mại giai đoạn 2014-2018, Tạp chí Tài kỳ tháng 11/2019 - Nguyễn Thị Phương Thảo (2020), CVTD Việt Nam: Thị trường tiềm đầy cạnh tranh, Tạp chí Cơng Thương, Số 10, tháng năm 2020 6.2 Luận văn thạc sĩ - Võ Văn Quốc (2019), Hoàn thiện hoạt động CVTD Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn – Chi nhánh huyện Quảng Ninh, tỉnh Đà Nẵng - Nguyễn Quốc Dũng (2018), Hoàn thiện hoạt động CVTD cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nơng thơn – Chi nhánh Huyện Hướng Hóa - Hoàng Tú Anh (2018), Hoàn thiện hoạt động CVTD Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Đà Nẵng Các luận văn trước chưa đề cập đến vấn đề sau: Trong giai đoạn 2017 - 2019, đề tài nghiên cứu vấn đề hoàn thiện hoạt động cho vay phổ biến nhiên vấn đề Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng chưa nghiên cứu đánh giá Trên thực tế, đơn vị hoạt động CVTD có điểm khác nhau, nên giải pháp thực có điểm khác biệt theo không gian, thời gian nghiên cứu Các khoảng trống mục tiêu để hồn thiện sách CVTD hoạt động triển khai để thực mục tiêu chưa đề cập phân tích đề tài Từ sở lý thuyết kết hợp với thực tế, luận văn phân tích thực trạng tình hình CVTD chi nhánh, đưa kết đạt được, hạn chế phát sinh nguyên nhân hạn chế Từ đó, tác giả đưa đánh giá chủ quan đề xuất số khuyến nghị thích hợp nhằm hoàn thiện hoạt động CVTD chi nhánh thời gian đến Bố cục luận văn Chương Cơ sở lý luận hoạt động CVTD ngân hàng thương mại Chương Thực trạng hoạt động CVTD Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng Chương Khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động CVTD Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CVTD CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG CVTD CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1.Khái niệm cho vay Ngân hàng thương mại Tín dụng phạm trù kinh tế phản ánh mối quan hệ giao dịch hai bên, bên chuyển giao lượng giá trị sang bên sử dụng thời gian định, đồng thời bên nhận phải cam kết trả với lượng giá trị lớn theo thời hạn thỏa thuận (Lê Duy Trường, 2020; Dương Thị Hoàn, 2019) 1.1.2 Nguyên tắc cho vay ngân hàng thương mại - Vay vốn có mục đích vay sử dụng mục đích - Vốn vay phải hồn trả nợ gốc lãi thời hạn: - Vốn vay phải có tài sản đảm bảo 1.1.3 Khái niệm CVTD tiêu dùng Ngân hàng thương mại CVTD nghiệp vụ cấp tín dụng ngân hàng thương mại thoả thuận để cá nhân sử dụng khoản tiền theo ngun tắc có hồn trả gốc lãi khoản thời gian định 1.1.4 Đặc điểm CVTD - Đặc điểm quy mô: Quy mô khoản vay nhỏ - Đặc điểm rủi ro: rủi ro cao - Đặc điểm lãi suất: thường cao - Đặc điểm kinh tế: Tính nhạy cảm theo chu kỳ kinh tế - Đặc điểm chi phí: Chi phí cho khoản vay lớn - Đặc điểm lợi nhuận: Khả sinh lời cao 1.1.5 Phân loại CVTD a Căn vào mục đích vay vốn b Căn vào phương thức hoàn trả c Căn vào nguồn gốc khoản vay d Căn vào hình thức bảo đảm tiền vay e Căn theo phương thức cho vay f Kết hợp nhiều cách phân loại 1.1.6 Lãi suất cho vay tiêu dùng a Phương pháp gộp (Add-on Method) b Phương pháp lãi đơn c Phương pháp giá 1.1.7 Phương pháp cho vay tiêu dùng a Phương pháp hệ thống điểm b Phương pháp phán đoán 1.1.8 Vai trò CVTD a Vai trò CVTD khách hàng b Vai trò CVTD ngân hàng c Vai trò CVTD kinh tế 1.2 NỘI DUNG CỦA HOẠT ĐỘNG CVTD TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Mục tiêu hoạt động CVTD: a Mục tiêu quy mô CVTD b Mục tiêu cạnh tranh c Mục tiêu thay đổi cấu dư nợ d Mục tiêu nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ e Mục tiêu kiểm sốt rủi ro tín dụng f Mục tiêu tăng hiệu sinh lời từ hoạt động CVTD 1.2.2 Những hoạt động ngân hàng thương mại triển khai CVTD a Nghiên cứu đánh giá nhu cầu khách hàng b Đưa sản phẩm CVTD đa dạng c Đẩy mạnh quảng bá kênh phân phối d Duy trì nâng cao chất lượng dịch vụ CVTD e Tăng cường kiểm sốt rủi ro tín dụng 1.3 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG CVTD TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.3.1 Quy mô CVTD a Dư nợ CVTD b Số lượng khách hàng vay tiêu dùng c Dư nợ bình quân CVTD khách hàng vay 1.3.2 Cơ cấu CVTD - Cơ cấu dư nợ CVTD theo kỳ hạn vay - Cơ cấu dư nợ CVTD theo hình thức bảo đảm - Cơ cấu dư nợ CVTD theo sản phẩm 1.3.3 Kết tài hoạt động CVTD Chỉ tiêu chênh lệch lãi suất bình qn 1.3.4 Tiêu chí đánh giá mức độ rủi ro tín dụng - Chỉ tiêu tỷ lệ nợ từ nhóm – nhóm CVTD - Chỉ tiêu tỷ lệ nợ xấu CVTD - Chỉ tiêu tỷ lệ trích lập dự phịng rủi ro tín dụng - Chỉ tiêu Tỷ lệ xóa nợ rịng CVTD/dư nợ CVTD 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CVTD TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.4.1 Các nhân tố bên ngân hàng a Định hướng phát triển ngân hàng: b Quy mô nguồn vốn ngân hàng: 11 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CVTD TẠI N GÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1.QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1.1.Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Đà Nẵng 2.1.2.Chức năng, nhiệm vụ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Đà Nẵng 2.1.4 Kết kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 20172019 Lợi nhuận cuối năm 2019 đạt mức 405 tỷ đồng, tăng 76 tỷ đồng tương đương với tăng 23,32% so với lợi nhuận năm 2018 Trong đó, doanh thu từ hoạt động cho vay KHCN khoản phí thu từ dịch vụ chiếm 60% so với tổng nguồn thu Quy mô huy động vốn tăng trưởng qua năm Quy mô dư nợ năm 2019 13.374 tỷ đồng, tăng 2.090 tỷ đồng (tương ứng 18,52%), hoàn thành 103% kế hoạch năm 2019 2.2.THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CVTD TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.2.1.Bối cảnh hoạt động CVTD Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng Nhu cầu mua sắm không ngừng gia tăng đời sống kinh tế - 12 xã hội ngày phát triển, phận không nhỏ người dân, giới trẻ tìm đến dịch vụ vay mua sắm tiêu dùng ngày nhiều Thêm vào đó, dự án khu đô thị đầu tư thu hút lượng lớn quan tâm người dân địa phương Chính điểm thúc đẩy nhu cầu vay tiêu dùng người dân Đà Nẵng Vietcombank Đà chủ động triển khai nhiều giải pháp mở rộng tín dụng phục vụ nhu cầu đời sống người dân 2.2.2.Các sách hoạt động CVTD Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Đà Nẵng + Quyết định 268/QĐ-HĐQT-CSTD V/v Ban hành Quy định cho vay khách hàng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam + Quyết định 2507/QĐ-VCB-QLRRTD V/v Ban hành Quy trình tín dụng khách hàng cá nhân 2.2.3 Thực trạng triển khai nội dung hoạt động CVTD Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Đà Nẵng a Nâng cao lực cạnh tranh Chính sách lãi suất linh hoạt, đa dạng hóa sản phẩm cho vay theo đối tượng khách hàng với mục đích vay vốn áp dụng b Tập trung mục tiêu tăng dư nợ, tăng thị phần + Đẩy mạnh chương trình marketing, khuyến + Giao nhiệm vụ đến cán để tìm kiếm khách hàng + Giao tiêu dư nợ cho vay khơng phịng khối kinh doanh mà khối văn phòng, + Đẩy mạnh, phát triển mở rộng kênh phân phối c Nâng cao hiệu sinh lời từ hoạt ðộng CVTD 13 Gia tăng hiệu sinh lời nhiều biện pháp khác d Tăng cường kiểm sốt rủi ro tín dụng hoạt động CVTD Quy trình cho vay tín dụng thặt chắt với nhiều phận liên quan e Hoạt ðộng phát triển nguồn nhân lực Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tầm nhìn phát triển Vietcombank năm qua 2.2.4 Kết hoạt động CVTD Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Đà Nẵng a Dư nợ CVTD Tổng dư nợ CVTD tăng liên tục qua năm Năm 2017, dư nợ CVTD 1.786 tỷ đồng chiếm 20% tổng dư nợ Năm 2018, dư nợ CVTD tăng 648 tỷ đồng (21,6%), đạt 2.434 tỷ đồng Năm 2019, dư nợ CVTD tăng 54,8% so với năm 2018 b Số lượng khách hàng dư nợ bình quân CVTD Tại thời điểm 31/12/2018, số lượng khách hàng cho vay đạt 3.982 người, tăng 418 người so với cuối năm 2017 Số lượng khách hàng năm 2019 đạt 4.534 người, tăng thêm 552 người so với 31/12/2018 Dư nợ bình quân đầu người tăng dần qua năm từ 0,5 tỷ/người đến 0,83 tỷ đồng c Cơ cấu CVTD * Phân tích dư nợ CVTD theo kỳ hạn Với cấu dư nợ CVTD theo kỳ hạn, CVTD trung – dài hạn chiếm tỷ trọng cao (trên 94%) qua năm, có xu hướng tăng dần từ năm 2018-2019 * Phân tích dư nợ CVTD theo tài sản đảm bảo Cho vay có đảm bảo chiểm tỷ trọng 90% 14 * Phân tích dư nợ CVTD theo sản phẩm Cơ cấu CVTD chưa đồng nhất, chủ yếu tập trung vào cho vay bất động sản mua sửa chữa nhà d Kết tài hoạt ðộng CVTD Chênh lệch lãi suất bình quân tăng Chênh lệch lãi suất bình quân năm 2017 đạt 1,05% đến năm 2019 tăng gấp đôi 2,1% e Thực trạng kiểm soát rủi ro CVTD Tổng dư nợ CVTD năm 2017 - 2019 phân loại chủ yếu vào nợ nhóm Nợ nhóm chiếm tỷ trọng thấp Cịn lại nợ nhóm 3-5 chiếm tỷ lệ thấp khơng có biến động lớn số Số tiền trích lập dự phịng cụ thể lại có nhiều biến động 2.3 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, NHỮNG HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA HOẠT ĐỘNG CVTD TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.3.1 Kết đạt - Số lýợng khách hàng ngày tãng - Tốc ðộ tãng trýởng doanh số CVTD tãng - Danh mục sản phẩm, hồ sõ thủ tục vay vốn: - Tỷ lệ nợ xấu nợ hạn chiếm tỷ trọng nhỏ dýới 1% 2.3.2 Hạn chế - Loại hình CVTD thiếu đa dạng - Hoạt động Marketing chưa tốt - Chính sách chăm sóc khách hàng - Sự thiếu đồng xử lý hồ sơ quy trình cho vay - Cơng nghệ ngân hàng cịn thiếu sót chưa hồn thiện 15 2.3.3 Nguyên nhân a Nguyên nhân bên - Môi trường pháp lý - Môi trường xã hội - Sự cạnh tranh gay gắt thị trường b Nguyên nhân bên - Chính sách lãi suất - Chính sách marketing - Nguồn nhân lực - Rủi ro từ phía khách hàng 16 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương 2, luận văn nêu khái quát trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Đà Nẵng Luận văn sâu vào nghiên cứu thực trạng hoạt động cho vay cho vay tiêu dùng Chi nhánh giai đoạn 2017 – 2019 Thơng qua việc phân tích số liệu, tiêu cụ thể luận văn đánh giá kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh Những kết nghiên cứu chương tiền đề cho việc đưa khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng Vietcombank Đà Nẵng chương 17 CHƯƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CVTD TẠI NGÂN HÀNG TCMP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CVTD CỦA CHI NHÁNH TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1.1 Định hướng kinh doanh chung Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Về hoạt động kinh doanh: + Giảm dần tỷ lệ tăng trưởng tín dụng + Gia tăng tỷ trọng thu nhập phi tín dụng + Cơ cấu lại danh mục nguồn vốn + Đẩy mạnh công tác phát triển sản phẩm - Về huy động vốn + Điều hành nguồn vốn linh hoạt, hiệu + Cơ cấu lại danh mục nguồn vốn theo hướng hiệu + Chú trọng tiền gửi giá rẻ + Tăng cường bán dịch vụ phi tín dụng + Điều hành lãi suất nhanh nhạy - Về tín dụng + Định hướng tăng cường tín dụng gắn với kiểm sốt chặt chẽ chất lượng tín dụng + Định hướng lại danh mục phát triển tín dụng + Điều hành hài hịa tăng trưởng tín dụng bán bn bán lẻ + Tăng tỷ trọng cho vay bán lẻ + Chú trọng tăng cường tín dụng ngắn hạn + Đẩy nhanh tiến độ giải hồ sơ tín dụng 18 + Đẩy mạnh khách hàng có tiềm lực tài tốt - Về chất lượng tín dụng: + Đảm bảo tỷ lệ nợ xấu kiểm soát theo mục tiêu + Kiếm soát chặt chẽ tín dụng lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro + Kiểm soát chặt chẽ chất lượng danh mục tín dụng + Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng + Tăng cường đạo công tác xử lý thu hồi nợ 3.1.2 Định hướng hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Đà Nẵng - Thực tốt nhiệm vụ đạt tiêu - Chấp hành đầy đủ kịp thời chủ trương - Tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng nguồn vốn - Thực nghiêm túc văn đạo - Tập trung công tác tiếp cận, tiếp thị để mở tài khoản - Tiếp tục trì đẩy mạnh sách khách hàng - Ln cập nhật công nghệ ứng dụng khoa học kỹ thuật - Thực tốt hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội - Nâng cao trình độ chun mơn - Tiếp tục thực tốt cẩm nang văn hóa 3.1.3 Định hướng phát triển hoạt động CVTD Vietcombank Đà Nẵng - Cung cấp sản phẩm tín dụng chuẩn hóa - Thực nghiên cứu nhằm phân tích thị trường - Tăng cường công tác quảng bá, tiếp thị - Nghiên cứu hoàn thiện sản phẩm CVTD - Thường xuyên kiểm tra, kịp thời xử lý khoản nợ - Khai thác thị trường để mở rộng mạng lưới hoạt động 19 - Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ - Tiếp tục hoàn thiện chế sách, thủ tục hồ sơ 3.2 KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CVTD TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.2.1 Kiến nghị Vietcombank Đà Nẵng a Phát triển quy mơ khách hàng - Phát triển nhóm khách hàng có thu nhập - Chủ động tìm kiếm liên kết với cơng ty - Tiếp tục chăm sóc khách hàng hữu b Nâng cao chất lượng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng CVTD - Phân nhóm khách hàng theo tiêu chí đánh giá - Thực xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân - Thực nghiêm túc quy trình tín dụng - Kiểm tra điều kiện vay vốn khách hàng - Kiểm tra cho vay - Khi khoản nợ có dấu hiệu rủi ro, có biện pháp kịp thời để xử lý - Định kỳ lên danh sách khoản vay đến hạn - Hạn chế rủi ro thông qua TSBĐ khoản vay tiêu dùng - Kiểm sốt độ tin cậy thơng tin khách hàng - Hoàn thiện khâu thẩm định - Vận dụng tốt điều khoản hợp đồng - Xử lý nhanh chóng khách hàng phát sinh nợ xấu - Tiến hành thường xuyên kiểm tra chéo hồ sơ tín dụng c Tiếp tục hoàn thiện cấu CVTD cách hợp lý - Tăng tỷ trọng CVTD trung, dài hạn 20 - Đa dạng hóa hình thức bảo đảm tiền vay d Nâng cao chất lượng dịch vụ - Đẩy mạnh dịch vụ ngân hàng đại - Xây dựng chuẩn mực giao tiếp với khách hàng - Thường xuyên tổ chức buổi tập huấn công tác - Tổ chức nghiên cứu thị trường tiêu dùng e Nâng cao chất lượng nhân - Tăng cường công tác đào tạo - Thường xuyên tổ chức đợt kiểm tra nghiệp vụ - Thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn, trao đổi nghiệp vụ - Hình thức khen thưởng xứng đáng - Nâng cao phẩm chất đạo đức cán f Tăng cường công tác truyền thông, cổ động - Tăng cường phối hợp với đơn vị hợp tác - Tận dụng hỗ trợ quan chức - Tiếp cận hội đồn thể, quyền sở - Liên kết với cộng tác viên - Tăng cường quảng cáo qua mạng internet - Truyền thông qua kênh truyền miệng - Tổ chức hội nghị khách hàng hàng năm - Tăng cường tham gia tài trợ cho hoạt động thể thao - Phát triển hình thức bán hàng qua điện thoại 3.2.2 Đối với Vietcombank Trụ sở - Có kế hoạch hoạt động hợp lý - Tăng cường cơng tác quản lý - Có sách đào tạo nguồn nhân lực cho chi nhánh - Hỗ trợ kinh phí xây dựng - Cần nghiên cứu quy trình cho vay đặc biệt CVTD 21 3.2.3 Đối với Ngân hàng Nhà nước - Nâng cao hiệu thông tin tín dụng trung tâm thơng tin tín dụng CIC - Hoàn thiện quy định văn pháp luật - Nâng cao vai trò giám sát, kiểm sốt hoạt động tín dụng - Hồn thành kế hoạch ngân hàng liên kết lại 3.2.4 Khuyến nghị Chính phủ, Sở ban ngành liên quan - Đẩy mạnh cơng tác truyền thơng - Hồn thiện sách tín dụng gắn liền với sách giảm nghèo đảm bảo an sinh xã hội - Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân nâng cao nhận thức cho vay - Các quan công chứng, quan đăng ký giao dịch đảm bảo hỗ trợ, phối hợp ngân hàng 22 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở nghiên cứu lí luận tổng kết thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng Vietcombank Đà Nẵng, chương trình bày định hướng nêu lên đề xuất, khuyến nghị chi nhánh Vietcombank Trụ sở hướng đến mục tiêu chung để phát triển vay tiêu dùng Các giải pháp góp phần nâng cao hiệu hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng, góp phần vào phát triển bền vững Vietcombank Đà Nẵng 23 KẾT LUẬN Triển vọng phát triển CVTD cá nhân thời gian gần xu hướng tất yếu Số lượng khách hàng vay tiêu dùng ngày gia tăng Các ngân hàng tích cực triển khai loại hình CVTD thành cơng lĩnh vực kiểm chứng ngân hàng nước giới, đặc biệt nước phát triển Nhận thức tầm quan trọng cơng tác tiêu dùng ngân hàng nói chung tín dụng tiêu dùng nói riêng, Vietcombank Đà Nẵng NHTM khác, năm gần thực biện pháp nhằm mở rộng hoạt động CVTD, khẳng định vai trò ngân hàng đa có chất lượng phục vụ hàng đầu, bước đầu đạt kết đáng khích lệ, đóng góp vào thành tích chung Vietcombank Vietcombank Đà Nẵng Vận dụng phương pháp nghiên cứu khoa học, với sở lý luận kết hợp với tình hình thực tiễn, luận văn trình bày nội dung sau: Thứ nhất, luận văn khái quát sở lý luận hoạt động CVTD, tiêu phản ánh phát triển CVTD nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động CVTD Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trạng tình hình CVTD chi nhánh Đà Nẵng năm 2017-2020 Từ đó, đưa kết quả, hạn chế với nguyên nhân hoạt động CVTD chi nhánh Thứ ba, thực trạng hạn chế, luận văn đề xuất số khuyến nghị Vietcombank Đà Nẵng Vietcombank trụ sở nhằm mục đích hoàn thiện hoạt động CVTD 24 Với mong muốn đưa ý kiến thiết thực góp phần nâng cao hiệu hoạt động CVTD Vietcombank Đà Nẵng, nhiên thời gian khả nghiên cứu thân cịn hạn chế, nên q trình xây dựng hồn thiện luận văn khơng tránh khỏi khiếm khuyết định Vì vậy, tác giả kính mong nhận góp ý chỉnh sửa Thầy, Cơ bạn để luận văn hồn thiện Q trình xây dựng hồn thiện luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp xây dựng để luận văn hoàn chỉnh hơn./ Khoa Quản lý chuyển ngành kiểm tra xác nhận: Tóm tắt luận văn trình bày theo quy định hình thức chỉnh sửa theo kết luận Hội đồng ... Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng” Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng quát Phân tích thực trạng hoạt động CVTD Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng,... Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng 2.1.2.Chức năng, nhiệm vụ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng 2.1.4 Kết kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- ... 2019 2.2.THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CVTD TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.2.1.Bối cảnh hoạt động CVTD Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng Nhu cầu mua
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam – chi nhánh đà nẵng” , Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam – chi nhánh đà nẵng”