0

tuan 6 son

40 3 0
 • tuan 6 son

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 22:14

Những kiến thức HS đã biết có liên quan đến bài học: - Viết, đọc, so sánh các số tự nhiên; Nêu được giá trị của chữ số trong một số - Đọc được thông tin trên biểu đồ cột.. Những kiến thứ[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: tuan 6 son

Hình ảnh liên quan

- HS lên bảng viết - tuan 6 son

l.

ên bảng viết Xem tại trang 11 của tài liệu.
- Nêu tình hình nước ta trước và sau khi bị các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ? - tuan 6 son

u.

tình hình nước ta trước và sau khi bị các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ? Xem tại trang 12 của tài liệu.
- HS chép các lỗi định chữa -1 -2 học sinh lên bảng chữa. - Lớp chữa lỗi trên nháp. - HS nhận xét bài chữa - tuan 6 son

ch.

ép các lỗi định chữa -1 -2 học sinh lên bảng chữa. - Lớp chữa lỗi trên nháp. - HS nhận xét bài chữa Xem tại trang 20 của tài liệu.
Những kiến thức mới cần được hình thành cho HS. - tuan 6 son

h.

ững kiến thức mới cần được hình thành cho HS Xem tại trang 23 của tài liệu.
-1 HS lên bảng, lớp làm nháp: - tuan 6 son

1.

HS lên bảng, lớp làm nháp: Xem tại trang 24 của tài liệu.
- Lớp làm vào vở, 2 HS lên bảng. a. - tuan 6 son

p.

làm vào vở, 2 HS lên bảng. a. Xem tại trang 25 của tài liệu.
- 2 em lên bảng làm. Lớp làm vào nháp    12458        67894 - tuan 6 son

2.

em lên bảng làm. Lớp làm vào nháp 12458 67894 Xem tại trang 34 của tài liệu.
- 3 HS lên bảng làm, cả lớp thực hiện vào vở. - tuan 6 son

3.

HS lên bảng làm, cả lớp thực hiện vào vở Xem tại trang 35 của tài liệu.
+ Ngoại hình nhân vật? - Chàng tiều phu nghèo, ở trần, quấn khăn ở mỏ rìu. - tuan 6 son

go.

ại hình nhân vật? - Chàng tiều phu nghèo, ở trần, quấn khăn ở mỏ rìu Xem tại trang 39 của tài liệu.