0

Tap doc 4 Tuan 27 Con se

10 8 0
  • Tap doc 4 Tuan 27 Con se

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 21:49

- GV dẫn vào bài kết hợp chỉ tranh: Một bên là sẻ mẹ đang bảo vệ con của mình, một bên là một chú chó hung dữ, vậy diễn biến câu chuyện ra sao, điều gì khiến sẻ mẹ dũng cảm như vậy, c[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Tap doc 4 Tuan 27 Con se