0

Mau lich bao giang THCSTHPT

3 2 0
  • Mau lich bao giang THCSTHPT

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 21:33

Tháng……năm 2017 Tuần học thứ SÁNG Thứ Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Tiết 5 5 5 Môn Lớp Tên dạy Tiết PPCT CHIỀU Chuẩn bị Thứ Tiết Hai Ba Tư Năm Môn Lớp Tên dạy Tiết PPCT Chuẩn bị Sáu Bảy CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHỢ MỚI LỊCH BÁO GIẢNG Họ, tên giáo viên: NGUYỄN THỊ MINH CHÂU Môn dạy: Âm nhạc Trường: Trung học sở Chợ Mới Huyện Chợ Mới – tỉnh Bắc Kạn Năm học: 2008 - 2009
- Xem thêm -

Xem thêm: Mau lich bao giang THCSTHPT, Mau lich bao giang THCSTHPT