0

lop 4

4 2 0
  • lop 4

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 21:04

- Biết về nghề nghiệp, sở thích của mẹ - Biết tình yêu thương của mẹ giành cho bé - Trẻ biết những điều làm cho mẹ vui, buồn - Trẻ hiểu cách chơi trò chơi” Nhanh và đúng”.. Kỹ năng :.[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: lop 4