0

Làm rõ vấn đề thời cơ trong cách mạng Tháng 81945?

24 38 0
  • Làm rõ vấn đề thời cơ trong cách mạng Tháng 81945?

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 20:26

Tổng khởi nghĩa Tháng 8 1945? Làm rõ vấn đề thời cơ trong cách mạng Tháng 81945?làm rõ vấn đề thời cơ trong cách mạng Tháng 81945. Tổng khởi nghĩa Tháng 8 1945? Làm rõ vấn đề thời cơ trong cách mạng Tháng 81945? Đường lối CMĐCS Việt Nam Nhóm – K15QNH5 *** I/ Mở đầu .3 II/ Nội dung 1/ Lý luận chung vấn đề thời .4 a) Khái niệm thời b) Vai trò thời 2/ Thời cách mạng Tháng Tám .4 a) Xác định thời cách mạng Tháng Tám .4 b) Kết việc chớp thời Đảng ta 3/ Vận dụng .11 III/ Kết luận .22 I/ MỞ ĐẦU Trang Việt Nam vốn dĩ là đất nước giàu tài nguyên thiên nhiên , lại nằm ngã ba Đông Dương nên được xem là miếng mồi ngon và béo bở nhiều nước giới lúc Do q trình xâm lấn, mở rộng thuộc địa, tư phương Tây đã để ý tới nước ta Năm 1958, đế quốc Pháp nổ súng xâm lược nước ta, Triều đình nhà Nguyễn ký hiệp ước Pa-Tơ -Nốt, hoàn toàn dâng nước ta cho đế quốc pháp.Từ là thuộc địa chúng, kể từ nhân dân ta chịu đựng bao đau khổ, lầm than bóc lột tận thực dân Pháp đã làm hằn sâu tiềm thức người Việt Nam ý chí kiên cường Bằng đời đảng cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930, đánh dấu bước ngoặt lịch sử cách mạng Việt Nam, lãnh đạo Đảng và việc chớp thời đã đem lại thắng lợi có ý nghĩa to lớn, đã phá tan hai tầng xiềng xích nơ lệ thực dân Pháp kéo dài 80 năm và phát xít Nhật đờng thời cịn lật đổ chế độ Phong kiến tờn ngót ngàn năm đất nước ta, lập nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa mở kỷ nguyên mới: kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội Cách mạng tháng Tám được xem là kiện lịch sử vĩ đại dân tộc Việt Nam, để lại nhiều bài học quý giá cho phát triển kinh tế, văn hóa, trị,…của đất nước ta sau này, để tìm hiểu kỹ việc chớp thời cách mạng tháng năm 1945 và ảnh hưởng thời đến nước ta nay, nhóm chúng em đã nghiên cứu đề tài: “ Vấn đề thời cách mạng tháng năm 1945 Việt Nam” Do hạn hẹp kiến thức và tính phức tạp đề tài nên q trình làm bài khơng tránh khỏi những hạn chế và sai sót, mong nhận được đóng góp ý kiến từ cô giáo II/ NỘI DUNG 1/ Lý luận chung vấn đề thời : a/ Khái niệm thời : Thời là hoàn cảnh thuận lợi đến thời gian ngắn, là tình xuất thời điểm định có lợi có lợi cho việc phát huy sức mạnh, đảm bảo việc nào tiến hành để giành thắng lợi Thời cơ, là thành tố khách quan, hoàn toàn không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan cá nhân nào, tổ chức trị nào Nó xuất cách bất ngờ và tồn khoảng thời gian định Nói khơng có nghĩa là thời là khơng thể biết trước được, khơng thể đốn định được Tuy nhiên, điều lý thú là chỗ, có mà khơng có và ngược lại Vì thế, khơng phải dự báo được thời cơ, theo dõi, nắm bắt và ći là lợi dụng để đạt tới đích b/ Vai trị thời cơ: Thời là khái niệm quan trọng, gắn liền với thành bại cá nhân, đảng phái trị và cộng đờng với những quy mô khác nhau, ta biết tận dụng được hết những thuận lợi để đem đến thành công 2/ Thời cách mạng tháng tám a/ Xác định thời cách mạng tháng năm 1945: Một khởi nghĩa tổng khởi nghĩa muốn thắng lợi đòi hỏi phải hội đủ những điều kiện bên và bên ngoài (chủ quan và khách quan) mà thường gọi là điều kiện chín m̀i Cách mạng tháng Tám đã hội đủ điều kiện cần thiết Chúng ta hãy thử quay ngược thời gian xem Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức trị mạnh mẽ và rộng lớn lúc đó, đã dự báo thời cho vùng dậy xung thiên vào tháng 8-1945 từ Có thể từ tháng 5-1941, Nghị Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tám chủ trì lãnh tụ Nguyễn Ái Q́c và Quyền Tổng Bí thư Trường Chinh, Pắc Bó, Cao Bằng Nghị đã dự báo cách xác chiến tranh giới thứ hai và hệ lụy nó: “Nếu đế quốc chiến tranh lần trước đẻ Liên Xơ, nước xã hội chủ nghĩa đế quốc chiến tranh lần này đẻ nhiều nước xã hội chủ nghĩa, cách mạng nhiều nước thành công…” (1) Nghị này được thông qua vào tháng 5-1941, Liên Xô chưa tham chiến; tháng sau, tháng 6-1941, phát-xít Đức bất ngờ cơng Liên Xô Như vậy, thời đến với nhiều nước giới chiến tranh giới thứ hai kết thúc, phần thắng nghiêng Liên Xô và phe dân chủ Đó là khả làm xuất thời có lợi cho cách mạng nhiều nước, có cách mạng nước ta Nhận thức được tầm quan trọng thời cơ, Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chi Minh đã sớm đưa những quan điểm, Người viết: “Đằng sau phục tùng tiêu cực, người Đơng Dương giấu sôi sục, gào thét và bùng nổ cách ghê gớm thời đến Bộ phận ưu tú phải thúc đẩy cho thời đến mau” Với phân tích xác, khoa học mâu thuẫu hàng ngũ kẻ thù, đã dự báo đảo Nhật Đông Dương và vạch những kế hoạch hành động tình hình tới Và sau phân tích mâu thuẫn ngày càng tăng hàng ngũ kẻ thù, Trường Chinh đã tới nhận định đắn là, sớm hay muộn đấu súng giữa chúng với định xảy ra: “Sự xung đột giữa Nhật - Pháp ngày thêm sâu sắc Cho nên Nhật gấp rút” Đảng và phong trào cách mạng quần chúng chủ động đón nhận Vì thế, đảo Nhật nổ vào đêm 9-3-1945, Đảng ta không bị động trước thời mà trái lại, chủ động vạch những nhiệm vụ chiến lược sát để đưa cách mạng tiếp tục tiến lên Ngay đêm Nhật - Pháp bắn nhau, từ chập tối, Hội nghị Thường vụ mở rộng, chủ trì Tổng Bí thư Trường Chinh, đã khai mạc chùa Đồng Kỵ, Bắc Ninh Sợ bị lộ, Hội nghị chuyển sang làng Đình Bảng họp tiếp Trên đường đi, nghe tiếng súng nổ dờn từ phía Hà Nội, đờng chí dự Hội nghị dờn bước tới địa điểm mới, họp tiếp và Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn và hành động chúng ta” vào ngày 12-3-1945 Bản Chỉ thị được chuyển tới nhà in bí mật Đảng làng Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội Ông Nguyễn Lương Hoàng phụ trách nhà in, đã cấp tốc cho in hàng nghìn và theo những đường giây bí mật chuyển nơi Bản Chỉ thị nhận định, đảo Nhật Đơng Dương đã tạo khủng hoảng trị sâu sắc, điều kiện khởi nghĩa chưa thực chín m̀i, đã tạo những tiền đề cần thiết thúc đẩy khởi nghĩa chóng tới Trong Bản Chỉ thị đó, Ban Chấp hành Trung ương, ngoài việc xác định kẻ thù và đề hiệu đấu tranh mới, dự báo hai khả làm xuất thời cho nhân dân ta vùng dậy giành quyền nước, là: Qn Đờng minh vào Đông Dương đánh Nhật và Nhật đầu hàng Đồng minh Dưới ánh sáng Chỉ thị lịch sử đó, cấp đảng từ trung ương đến địa phương đã theo dõi sát diễn biến mặt trận Thái Bình Dương Sau Hờng qn Liên Xơ tiêu diệt triệu quân Quan đông Nhật Đông Bắc Trung Quốc và Mỹ ném hai bom nguyên tử xuống Hi-rô-si-ma và Na-ga-sa-ki, ngày 9-8-1945, Hội đồng tối cao chiến tranh Nhật Bản đã họp bàn điều kiện đầu hàng theo Tuyên bố Pô-xđam Sau những thương lượng giữa Nhật Bản và Đồng minh, ngày 14-8-1945, Hội đồng tối cao chiến tranh và nội Nhật Bản với diện Nhật hoàng đã nhóm họp và thơng qua định đầu hàng Đồng minh Đúng giữa trưa ngày 15-8-1945, Nhật hoàng tuyên bớ đầu hàng lực lượng Đờng minh sóng phát Nhật Bản Như vậy, thời xuất khả thứ hai mà Đảng ta đã dự báo Tin đến với lãnh tụ Hờ Chí Minh sớm qua tin đài BBC mà Người nghe được lán Nà Lừa, Tân Trào (Tuyên Quang) Thời có khơng hai đã đến với dân tộc chúng ta, vậy, “Dù phải đốt cháy dãy Trường Sơn phải giành cho được tự độc lập!” (Lời lãnh tụ Hờ Chính Minh nói với đờng chí Võ Ngun Giáp lán Nà Lừa) Lập tức, Trung ương Đảng và Tổng Việt Minh thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc quân lệnh số 1, có đoạn viết: “Giờ tổng khởi nghĩa đã đánh! Cơ hội có cho quân, dân Việt Nam giành lấy quyền độc lập nước nhà… Chúng ta phải hành động cho nhanh, với tinh thần vô cảm, vô thận trọng! Cuộc thắng lợi hoàn toàn định ta!”(2) Tiếp đó, Hội nghị Đảng toàn quốc và Quốc dân Đại hội nhóm họp Tân Trào định phát động tổng khởi nghĩa giành quyền nước Như đã nói, thời xuất và tờn khoảng thời gian định Trong Cách mạng Tháng Mười Nga, thời tờn vịng 24 Còn Cách mạng Tháng Tám, thời tờn cách khách quan vịng hai mươi hôm, Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng (ngày 15-8-1945) và kết thúc quân Đồng minh vào tước khí giới quân Nhật đất nước ta theo Hiệp định Pô-xđam (ngày 5-9-1945) Nếu phát động tổng khởi nghĩa giành quyền toàn q́c trước ngày 15-8-1945 và sau ngày 5-9-1945 khơng có khả thành cơng, trước ngày 15-8-1945, qn Nhật cịn mạnh và sau ngày 5-9-1945, đất nước có nhiều kẻ thù (từ vĩ tuyến 16 trở là quân Tưởng - Mỹ và sau là những kẻ “theo đóm ăn tàn”, và từ vĩ tuyến 16 trở vào là quân Anh và sau là quân Pháp trở lại xâm lược) Chỉ giành quyền thắng lợi ngưỡng thời gian khắc nghiệt này.Vì thế, vào tháng 7-1945, cho dù bị ốm giữa rừng Tân Trào, biết tin phát xít Đức-Ý đã bại trận chiến trường Châu Âu Ở Châu Á, phát xít Nhật đường sụp đổ, Bác Hồ thị cho đờng chí mình: “ Lúc này, thời đã đến, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy dãy Trường Sơn phải kiên dành cho được độc lập!” Sau hội nghị đại biểu toàn quốc Đảng họp Tân Trào từ ngày 13 đến ngày 15-8-1945 đã đến kết luận: “Những điều kiện khởi nghĩa Đơng Dương đã chín m̀i”, vậy, phải “Kịp thời hành động, khơng bỏ lỡ hội”, khẩn trương “Đánh chiếm những nơi thắng, không kể thành phố hay thôn quê, thành lập uỷ ban nhân dân những nơi làm chủ”, tất mục tiêu: “Việt Nam hoàn toàn độc lập” Đến 23 ngày 13-8-1945, Uỷ ban Khởi nghĩa Quân lệnh số 1: Hiệu triệu toàn dân đứng lên khởi nghĩa giành quyền Tiếp đó, ngày 16-8-1945, Đại hội Quốc dân Tân Trào đã thông qua 10 sách lớn Việt Minh, thơng qua lệnh tổng khởi nghĩa, định Quốc kỳ đỏ vàng, Q́c ca và bầu Trung ương, tức Chính phủ lâm thời Hờ Chí Minh đã lời kêu gọi” “Giờ định cho vận mệnh dân tộc đã đến Toàn thể đồng bào hãy đứng lên đem sức ta mà giải phóng cho ta!” Dưới lãnh đạo Đảng, nhân dân nước ta đã đồng loạt đứng dậy, tiến hành khởi nghĩa giành quyền khắp nước Cuộc tổng khởi nghĩa bắt đầu nổ từ ngày 14-8-1945 và đến ngày 18-8-1945, đã giành thắng lợi nông thôn đồng bằng Bắc Bộ, đại phận tỉnh miền Trung, phần miền Nam và thị xã Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Hội An, Quảng Nam Ngày 19-8-1945, khởi nghĩa thắng lợi Hà Nội Ngày 23-8-1945, khởi nghĩa thắng lợi Huế và thị xã: Bắc Cạn, Hoà Bình, Hải Phịng, Hà Đơng, Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định, Lâm Viên, Gia Lai, Tân An, Bạc Liêu Ngày 25-8-1945, khởi nghĩa thắng lợi Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định, Lạng Sơn, Kon Tum, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Thủ Dầu Một, Châu Đốc, Trà Vinh, Biên Hoà, Tây Ninh, Bến Tre… Chỉ vòng 15 ngày cuối tháng 8-1945, tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn Lần lịch sử, quyền nước thuộc nhân dân Cuộc Cách mạng Tháng Tám mà Đảng và Mặt trận Việt Minh phát động, sóng thần, đã ćn phăng quyền phát-xít Nhật và tay sai Ngày 30-8-1945, vua Bảo Đại đọc chiếu thối vị và tun bớ “thà làm dân nước tự do, làm vua nước nơ lệ” Ngày 2-9-1945, Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước mít tinh khổng lờ cảu gần triệu đờng bào Chủ tịch Hờ Chí mInh thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc Tun ngơn Độc lập, tuyên bố nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đời Như vậy, việc được hoàn tất trước ba ngày để ngày 5-9-1945, với tư cách là chủ nhà, Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ cộng hịa đón tiếp qn Đờng minh vào tước khí giới quân Nhật đất nước ta b/ Kết việc chớp thời Đảng ta Thành công Cách mạng Tháng Tám 1945 chứng tỏ, Ðảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh có tầm nhìn vượt trước thời gian, xác định thời cơ, đã chuẩn bị tốt lực lượng, sẵn sàng chủ động, chớp thời lãnh đạo nhân dân ta đứng lên tổng khởi nghĩa giành thắng lợi Ðây là vận dụng sáng tạo quy luật vận động phát triển khởi nghĩa và cách mạng, khôn khéo nghệ thuật đạo chớp thời cơ, giành thắng lợi Cách mạng tháng Tám đã nêu cao tinh thần quật khởi dân tộc Việt Nam, dân tộc có truyền thớng lâu đời chiến đấu độc lập tự do, khơng chịu làm nơ lệ Là kết tám mươi năm đấu tranh không ngừng dân tộc Việt Nam chống thực dân Pháp Nó là kiện lịch sử vĩ đại nước ta từ Quang Trung đánh đuổi quân xâm lược Mãn Thanh (1789) đến Thật thế, śt thời gian ấy, khơng có vận động nào thể tinh thần anh dũng, quật cường và đoàn kết, thống dân tộc Việt Nam bằng Cách mạng tháng Tám Không những giật tung được xiềng xích bọn đế q́c phát-xít, Cách mạng tháng Tám lại lật nhào được chế độ quân chủ thành lập đất nước ta hàng chục kỷ, làm cho nước Việt Nam thành nước cộng hòa dân chủ, đưa dân tộc Việt Nam lên hàng dân tộc tiên phong Giá trị lớn lao Cách mạng tháng Tám chỗ Và cụ Hờ Chí Minh, vị Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Người lãnh đạo Cách mạng tháng Tám, xứng đáng là anh hùng dân tộc nước ta Cách mạng tháng Tám tỏ rõ tinh thần chớng phát-xít và u chuộng dân chủ và hịa bình nhân dân Việt Nam Nó kết thúc vẻ vang cao trào chớng phát-xít Nhật, Pháp thời kỳ chiến tranh giới thứ hai Bằng Cách mạng tháng Tám, dân tộc Việt Nam đã nêu trước Liên hợp quốc điều yêu sách tổng quát mình: Các cường q́c phải thừa nhận quyền dân tộc tự dân tộc Việt Nam theo hiến chương Đại Tây Dương và Cựu Kim Sơn Chính thế, phát-xít Nhật đổ tất những dân tộc thuộc địa Nhật phải được giải phóng, khơng kẻ nào thay chân Nhật mà áp bức, bóc lột dân tộc được Nhân dân Việt Nam bị Nhật thớng trị từ năm 1940, lại có cơng đánh Nhật bên cạnh Đồng minh, định phải được độc lập! Nhân dân Việt Nam không thực dân Pháp trở lại áp trước, khơng chịu chế độ "q́c tế quản trị", nhân dân Việt Nam đã trưởng thành rồi! Cách mạng tháng Tám và chiến đấu chống phản động Pháp ngót năm nhân dân Việt Nam đã thét lớn nguyện vọng thiết tha cho giới biết Cách mạng tháng Tám đã chọc thủng được hệ thống thuộc địa chủ nghĩa đế quốc những mắt xích yếu nó, mở đầu cho q trình tan rã khơng thể cứu vãn được chủ nghĩa thực dân giới Cách mạng tháng Tám đã báo hiệu giải phóng dân tộc bị áp đến rời Về mặt quốc tế, Cách mạng Tháng Tám thắng lợi đã chọc thủng khâu quan trọng hệ thống thuộc địa chủ nghĩa đế quốc, mở đầu thời kỳ suy sụp và tan rã khơng cứu vãn chủ nghĩa thực dân cũ, góp phần cớng hiến lớn lao vào nghiệp giải trừ chủ nghĩa thực dân và giải phóng dân tộc giới, cổ vũ vận động giải phóng dân tộc nhân dân Lào, nhân dân Cao Miên và nhân dân nước thuộc địa khác Đông-Nam châu Á Bằng Cách mạng tháng Tám và kháng chiến chống thực dân Pháp nay, nhân dân Việt Nam đã và dũng cảm gánh phần nhiệm vụ Trong hàng ngũ lực lượng dân chủ, tiến đấu tranh cho giới tươi đẹp hơn, không vắng mặt nhân dân Việt Nam Dù người ta muốn hay không muốn, Cách mạng Việt Nam đã thành phận đấu tranh vĩ dân giới hịa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến xã hội Nhân dân Việt Nam đã hiểu nhiệm vụ q́c tế thời kỳ sau chiến tranh này Nó hoàn thành nhiệm vụ ấy, bất chấp trở lực 3/ Vận dụng Hơn sáu thập kỷ đã trôi qua, bài học nhận định thời và chớp thời cách mạng Ðảng Cách mạng Tháng Tám 1945, nguyên giá trị thời và năm tháng Nếu trước đây, Cách mạng Tháng Tám, Ðảng chủ trương xây dựng lực lượng, chủ động đón thời khởi nghĩa giành quyền,thì ngày nay, nhận định thời bới cảnh tình hình nước và q́c tế đã có những thay đổi bản, vấn đề hội nhập, toàn cầu hóa lên xu vận động tất yếu giới đại Cho dù khó khăn khủng hoảng kinh tế toàn cầu, biết tranh thủ thời cơ, tận dụng những yếu tố thuận lợi, những thời nảy sinh từ khủng hoảng, định vượt qua thách thức đưa đất nước tiếp tục tiến lên, vững bước đường Ðổi Ðể nắm bắt được thời cơ, vượt qua thách thức, điều kiện khoa học và công nghệ phát triển mạnh mẽ, thời đại phát triển kinh tế tri thức, Ðảng ta rằng, tâm trị, yếu tớ người, ng̀n lực người có tri thức là yếu tớ định.Trên tảng ổn định trị, Đảng ta đề đường lới đới ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa, theo phương châm “Việt Nam muốn là bạn tất nước” Đường lới đới ngoại cởi mở đã tạo những hội tớt đẹp, có việc thu hút vớn nước vào Việt Nam, nhằm đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa Vị trí Việt Nam trường q́c tế ngày cao Việt Nam là thành viên Liên hợp quốc, Hiệp hội nước Đông Nam Á (ASEAN) và vào ngày 7-112006, là thành viên Tổ chức Thương mại giới (WTO) Những bước tiến thần kỳ đất nước thời kỳ đổi có phần là Đảng ta nắm vững và vận dụng bài học thời Cách mạng Tháng Tám năm 1945 Cũng Cách mạng Tháng Tám và thời kỳ cách mạng trước đây, công đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng được xây dựng và chỉnh đốn, nâng cao lực lãnh đạo và sức chiến đấu thể trình độ tư lý luận, vận dụng đắn quy luật khách quan để đề Cương lĩnh, đường lới thích hợp, tăng cường sức mạnh tổ chức, kỷ luật và lực tổ chức thực tiễn Những chủ trương, đường lối được Đảng ta đề kịp thời, thiết thực, đáp ứng yêu cầu phát triển thực tiễn là minh chứng sinh động cho việc kế thừa, vận dụng cách linh hoạt, sáng tạo bài học thời Cách mạng Tháng Tám vào điều kiện và tình hình cụ thể nước ta giai đoạn phát triển đất nước Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền thông qua việc phát huy ngày càng tốt quyền làm chủ nhân dân và dân chủ xã hội chủ nghĩa, thông qua nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa không ngừng được củng cố và hoàn thiện Sự lãnh đạo và cầm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam được nhân dân, xã hội thừa nhận, ủng hộ, được thể chế Hiến pháp và pháp luật và được bạn bè quốc tế đánh giá cao Hiện nay, đã tiến hành xong Đại hội Đảng cấp sở, tiến hành Đại hội đảng cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI vào đầu năm 2011 Đại hội XI có ý nghĩa trọng đại, đề đường lối tiếp tục nâng cao lực lãnh đạo và sức chiến đấu Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công đổi mới, tạo tiền đề vững để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Sự nghiệp đổi Việt Nam diễn bới cảnh q́c tế cịn những khó khăn, thách thức và diễn biến khó lường, song Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam đã tranh thủ tối đa những hội thuận lợi, vượt qua thách thức, phát triển đất nước Đó là thành tựu nhiều mặt cách mạng khoa học, cơng nghệ giới Đó là thời kỳ chấm dứt chiến tranh lạnh, đối thoại thay cho đối đầu, là q trình toàn cầu hóa, hợp tác và hội nhập quốc tế Đảng và Nhà nước Việt Nam đã và thực đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hịa bình, hợp tác và phát triển, sách đới ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ q́c tế; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế lĩnh vực khác Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy nước, là thành viên có trách nhiệm cộng đờng q́c tế, tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác q́c tế và khu vực, nhờ vào việc vận dụng thờ cách mạng Tháng Tám vào thực tế ngày Trước hết, nhận định tình hình và yêu cầu phát triển thực tiễn để đề sách hợp lý Những năm đầu sau ngày giải phóng miền Nam, thớng đất nước, nước ta cịn nhiều khó khăn, đời sớng nhân dân cịn túng thiếu Đặc biệt, sai lầm tổng điều chỉnh giá, lương, tiền cuối năm 1985 đã đưa kinh tế đất nước đến những khó khăn mới, kinh tế - xã hội lâm vào khủng hoảng trầm trọng Trước tình hình trên, Đảng xác định cần tiến hành công đổi mới, rõ thách thức lớn cách mạng nước ta là kinh tế từ điểm xuất phát thấp lại lâm vào khủng hoảng kéo dài, vừa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực nhiệm vụ dân tộc, vừa làm nghĩa vụ quốc tế, vấn đề cấp bách là ổn định, cải thiện đời sống nhân dân, sớm đưa nước ta khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội Đường lối đổi Đại hội VI Đảng (tháng 12-1986) khởi xướng đã mở đầu cho thời kỳ nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta Cuối những năm 80 đầu những năm 90 kỷ XX nước ta lại chịu tác động tiêu cực từ khủng hoảng và sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa nước Đông Âu và Liên Xơ Trong nước, có khơng ý kiến dao động, đòi phủ nhận vai trò lãnh đạo Đảng, và cho rằng không nên tiếp tục theo đường xã hội chủ nghĩa Sớm nhận thấy những tác động tiêu cực đó, tháng 3-1989, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VI đã đề nguyên tắc đạo đổi mới, bảo đảm cho nước ta vượt qua thách thức mới, thực công đổi định hướng xã hội chủ nghĩa Bước vào kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đất nước ta đứng trước nhiều nguy và thách thức, đặc biệt là tình trạng phận cán bộ, đảng viên thối hố, biến chất, nạn tham nhũng, lãng phí có nguy đe doạ tồn vong Đảng, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X (tháng 7-2006) đã Nghị Về tăng cường lãnh đạo Đảng đối với công tác phịng, chớng tham nhũng, lãng phí Những quan điểm, chủ trương và giải pháp mạnh mẽ phịng, chớng tham nhũng, lãng phí đã có được những kết quan trọng, nhằm ngăn chặn và đẩy lùi những nguy lớn đối với đất nước và chế độ ta Ngày 7- 11-2006, Bộ Chính trị đã có Quyết định số 06 phát động “toàn Đảng, toàn dân học tập và làm theo gương đạo đức Hờ Chí Minh” Việc học tập và làm theo đạo đức Bác Hờ có ý nghĩa quan trọng để đẩy lùi suy thối đạo đức lới sớng phận cán bộ, đảng viên nay, quan trọng là xây dựng, củng cố tảng đạo đức cách mạng xã hội ta, dân tộc ta, hướng đến phát triển mạnh mẽ, bền vững đất nước thời đại ngày Thứ hai, "dĩ bất biến, ứng vạn biến", bảo đảm và giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập sở kiên định đường và mục tiêu xã hội chủ nghĩa, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hờ Chí Minh, kết hợp với tìm hiểu và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng đáng nhân dân, xác định tình hình và yêu cầu thực tiễn đất nước để đề những sách hợp lý Tại Đại hội VII (tháng 6-1991), Đảng ta đã đề Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000 Chiến lược xác định: xây dựng kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo chế thị trường có quản lý nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Từ đó, tình hình kinh tế - xã hội dần có những biến chuyển mới, đời sớng người dân có những cải thiện đáng kể, trị, xã hội tiếp tục ổn định, q́c phịng, an ninh được giữ vững, đường lối đối ngoại Việt Nam muốn là bạn với tất nước giới đã chủ động, tích cực mở rộng quan hệ đới ngoại giúp tăng cường, củng cớ lịng tin nhân dân vai trò lãnh đạo Đảng Sự kết thúc Chiến tranh lạnh, đối thoại thay cho đối đầu, mở rộng liên kết, hợp tác giữa nước, khu vực, phát triển thị trường giới và thành cách mạng khoa học - công nghệ giới đã tạo điều kiện cho nhiều nước ổn định và phát triển Đó là hội thuận lợi cho Việt Nam phát triển thời kỳ sau Chiến tranh lạnh, tiến hành sách đới thoại, hợp tác và hội nhập quốc tế: khôi phục quan hệ bình thường với Trung Q́c (năm 1991), bình thường hoá quan hệ với Hoa Kỳ (năm 1995), gia nhập Hiệp hội nước Đông Nam (năm 1995) Sau mười năm đổi mới, năm 1996, Việt Nam đã khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và hoàn thành những nhiệm vụ đặt cho chặng đường thời kỳ độ Đó là hội thuận lợi để đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước, mở rộng quan hệ hợp tác với nước và tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Những năm cuối kỷ XX đất nước phải vượt qua thách thức khủng hoảng tài chính, tiền tệ khu vực 1997 - 1998, những khó khăn nước và đã ngăn chặn có hiệu đà suy giảm kinh tế Thứ ba, xác định thời cơ, thời điểm để đưa đường lối phát triển phù hợp Nghị Đại hội VI Đảng đường lối đổi mới, phát triển đất nước, làm cho sản xuất "bung ra" điều kiện đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, lạm phát phi mã đến 774,7%, đã thực thổi l̀ng sinh khí vào đời sớng xã hội, đem đến phấn chấn tinh thần cho người dân, tạo những khởi sắc bước đầu cho công phát triển kinh tế đất nước Khi đất nước bước vào thời kỳ hội nhập, Đảng ta đã nhận định rõ những thời và thách thức lớn, đặc biệt nhấn mạnh việc lực thù địch không ngừng tiến hành những âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hoà bình" nhằm chớng phá thành cách mạng Từ đó, tuỳ giai đoạn cụ thể, Đảng đã đề chủ trương, đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, quan điểm Việt Nam muốn là bạn với tất nước, "hoà nhập không hoà tan", đặc biệt là việc ban hành Nghị Trung ương khoá VIII "Xây dựng và phát triển văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc" bối cảnh văn hố nước ta có nguy bị mai một, biến đổi trước những tác động kinh tế thị trường thời mở cửa thực là những sách được đưa kịp thời, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển thực tiễn, vừa có tính chất định hướng cho phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội đất nước Trong công đổi mới, Việt Nam đã chủ động đề nghị gia nhập Tổ chức Thương mại giới (WTO), nước giới bước thừa nhận kinh tế thị trường Việt Nam và vớisự kiên trì đàm phán qua 11 năm, ngày 711-2006, Việt Nam đã được kết nạp vào tổ chức này Đó là hội cho nước ta hội nhập kinh tế quốc tế tớt hơn, toàn diện và có hiệu Tại Hội nghị Trung ương khoá X họp tháng 1-2007, Đảng đã kịp thời Nghị số 8-NQ/TW sớ chủ trương, sách lớn để kinh tế phát triển nhanh và bền vững Việt Nam là thành viên Tổ chức Thương mại giới Trong Nghị quan trọng Trung ương đã nêu rõ hội và thách thức nước ta là thành viên WTO, từ góp phần định hướng phát triển kinh tế đất nước cách hiệu Từ cuối năm 2007, giới lâm vào khủng hoảng và suy thoái kinh tế nặng nề và kéo dài suốt năm 2008, 2009 đã tác động tiêu cực không đến kinh tế nước phát triển hàng đầu mà với nước phát triển, có Việt Nam Nền kinh tế Việt Nam đứng trước những khó khăn thách thức mới: Thị trường xuất thu hẹp, vốn đầu tư nước ngoài giảm mạnh, lạm phát tăng, năm 2008 lên tới 19%, lao động thiếu việc làm, nhiều doanh nghiệp có nguy phá sản, giá tăng, đời sớng khó khăn Để chủ động vượt qua tác động tiêu cực khủng hoảng kinh tế giới, ngày 4-4-2008, Bộ Chính trị đã có kết luận sớ 22 và Chính phủ đã đề nhóm giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội Hội nghị Trung ương khoá X (tháng 7-2008) đã đề những chủ trương lớn để khắc phục khủng hoảng Hội nghị Trung ương (tháng 10-2008) đã đánh giá và đề giải pháp toàn diện, đưa Q́c hội khố XII kỳ họp thứ thảo luận và định Chính phủ có sách hỗ trợ có hiệu cho doanh nghiệp, ngành, thành phần kinh tế, phát triển mạnh thị trường nước Với những sách đó, kinh tế - xã hội đất nước ngày càng có những bước phát triển mới; văn hoá dân tộc được trì và phát huy, thực là tảng tinh thần, là động lực cho phát triển; q́c phịng, an ninh được giữ vững; đời sống nhân dân ngày càng ổn định, ấm no; mối quan hệ hợp tác nước ta với nhiều nước giới được củng cố thêm, tăng cường, tạo tảng cho phát triển hoà bình, ổn định khu vực và giới Năm 2008, Việt Nam đạt thu nhập đầu người 1.000 USD vượt qua ngưỡng nước nghèo, kém phát triển là hội tốt để phát triển nhanh để có thu nhập 2.000 USD vào năm 2015, 3.000 USD vào năm 2020 Cơ sở vật chất, kỹ thuật, kết cấu hạ tầng đất nước không ngừng phát triển bảo đảm cho phát triển nhanh và vững nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước ị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý Nhà nước; chớng tham nhũng, lãng phí Với nỗ lực, cố gắng toàn dân, thành phần kinh tế thực chủ trương, biện pháp đắn Đảng và Chính phủ nên đã ngăn ngừa có hiệu quả, giảm thiểu tác động tiêu cực khủng hoảng đối với kinh tế Việt Nam Tăng trưởng GDP năm 2008 đạt 6,18%, năm 2009 là 5,32% Tổng giá trị sản phẩm nội địa (GDP) năm 2005 là 53 tỉ USD đã tăng lên 88,7 tỉ USD năm 2008 Thu nhập bình quân đầu người năm 2009 đạt 1.100 USD, vượt qua ngưỡng nước phát triển có thu nhập thấp Lạm phát được kiểm sốt và đẩy lùi xuống 7% Xuất triệu gạo Tỷ lệ hộ nghèo năm 2006 là 15,5%, năm 2007 là 14,8%, năm 2008 là 13,1% và năm 2009 giảm x́ng cịn 12,4% Năm 2010, hoàn toàn có khả đạt thu nhập bình qn đầu người khoảng 1.200 USD và tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% Bằng việc phát huy cao độ nội lực, đồng thời sức tranh thủ ngoại lực, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại điều kiện mới, tận dụng và nắm bắt thời cơ, hội cách nhanh chóng, sáng tạo, lấy làm tảng đẩy lùi và hạn chế nguy cơ, thách thức Sau gia nhập WTO, Đảng và Nhà nước động viên toàn dân phát huy nội lực, tranh thủ hội để phát triển và tích cực, chủ động đẩy lùi nguy Vì vậy, xuất hàng hố đã tăng nhanh, vớn đầu tư nước ngoài không ngừng tăng lên Nền kinh tế đất nước và ngành kinh tế đứng trước yêu cầu mới, là không ngừng nâng cao lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu sản xuất kinh doanh Đó là điều kiện quan trọng để Việt Nam vượt qua khủng hoảng kinh tế giới những năm 2007 - 2009, tạo tiền đề cho bước phát triển những năm Thứ tư là thu phục lòng dân từ những sách, định hướng phát triển đắn, hợp lý đã được đề để từ biết huy động sức dân mà vận dụng thời cách thích hợp, đẩy lùi, hạn chế những nguy cơ, thách thức, để nhân dân tin tưởng và đoàn kết, trí lịng thi đua thực tớt chủ trương, đường lối Đảng Đảng đề cao phát huy cao độ nội lực, đồng thời sức tranh thủ ngoại lực, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại điều kiện mới, tận dụng và nắm bắt thời cơ, hội cách nhanh chóng, sáng tạo, lấy làm tảng đẩy lùi và hạn chế nguy cơ, thách thức Sau gia nhập WTO, Đảng và Nhà nước động viên toàn dân phát huy nội lực, tranh thủ hội để phát triển và tích cực, chủ động đẩy lùi nguy Nước ta có nội lực to lớn (tài nguyên, đất đai, rừng, biển, sức lao động) Kinh tế nông nghiệp, kinh tế biển là mạnh Dân sớ thời kỳ dân sớ vàng, có 40 triệu lao động trẻ, khỏe, được đào tạo tạo nên ng̀n nhân lực có trình độ cao tạo nên sức phát triển to lớn cho đất nước Năm 2008, Việt Nam đạt thu nhập đầu người 1.000 USD vượt qua ngưỡng nước nghèo, kém phát triển là hội tốt để phát triển nhanh để có thu nhập 2.000 USD vào năm 2015, 3.000 USD vào năm 2020 Cơ sở vật chất, kỹ thuật, kết cấu hạ tầng đất nước không ngừng phát triển bảo đảm cho phát triển nhanh và vững nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Nền kinh tế nước ta đã xuất những dấu hiệu tích cực Kinh tế vĩ mơ ổn định, lạm phát được kiềm chế, an sinh xã hội được giữ vững Một số lĩnh vực kinh tế sản xuất và kinh doanh đã phục hồi trở lại Đứng trước thời xuất làm ăn kinh tế trên, ngành kinh tế, nhà doanh nghiệp, cấp ủy đảng và quyền cấp cần quan tâm nữa tạo điều kiện doanh nghiệp có điều kiện để bứt phá nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2009 Cùng với việc tạo điều kiện để doanh nghiệp, chủ thể sản xuất kinh doanh có ng̀n vớn, vật tư, đủ sản xuất và kinh doanh, là đơn vị làm hàng xuất khẩu, vấn đề có tính cấp bách và lâu dài là phải ý đến nhiệm vụ đào tạo, bời dưỡng ng̀n nhân lực có chất lượng cao, có đủ đức tài, có khả nắm bắt, đón đầu làm chủ khoa học cơng nghệ, là nhiệm vụ hàng đầu, với tinh thần thi đua yêu nước, lao động, học tập, làm việc, cớng hiến đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân phát triển chung đất nước là minh chứng rõ rệt cho lãnh đạo, đạo đắn, hợp lịng dân Đảng ta Vì vậy, xuất hàng hố đã tăng nhanh, vớn đầu tư nước ngoài không ngừng tăng lên Nền kinh tế đất nước và ngành kinh tế đứng trước yêu cầu mới, là không ngừng nâng cao lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu sản xuất kinh doanh Đó là điều kiện quan trọng để Việt Nam vượt qua khủng hoảng kinh tế giới những năm 2007 - 2009, tạo tiền đề cho bước phát triển những năm Tổng kết 20 năm đổi mới, Đại hội X Đảng (tháng 4-2006) khẳng định công đổi nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử Để phát triển nhanh và bền vững hơn, Đại hội X xác định nhiệm vụ chủ yếu và đề giải pháp chủ yếu sách phát huy nguồn lực; phát triển đồng loại thị trường, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý Nhà nước; chớng tham nhũng, lãng phí với nỗ lực, cố gắng toàn dân, thành phần kinh tế thực chủ trương, biện pháp đắn Đảng và Chính phủ nên đã ngăn ngừa có hiệu quả, giảm thiểu tác động tiêu cực khủng hoảng đối với kinh tế Việt Nam Tăng trưởng GDP năm 2008 đạt 6,18%, năm 2009 là 5,32% Tổng giá trị sản phẩm nội địa (GDP) năm 2005 là 53 tỉ USD đã tăng lên 88,7 tỉ USD năm 2008 Thu nhập bình quân đầu người năm 2009 đạt 1.100 USD, vượt qua ngưỡng nước phát triển có thu nhập thấp Lạm phát được kiểm sốt và đẩy lùi x́ng 7% Xuất triệu gạo Tỷ lệ hộ nghèo năm 2006 là 15,5%, năm 2007 là 14,8%, năm 2008 là 13,1% và năm 2009 giảm x́ng cịn 12,4% Năm 2010, hoàn toàn có khả đạt thu nhập bình quân đầu người khoảng 1.200 USD và tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% Gần phần tư kỷ thực công đổi mới, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã tận dụng được những hội thuận lợi để phát triển đất nước, đồng thời chủ động vượt qua nhiều thách thức, khủng hoảng trị, kinh tế, tài giới để giữ vững ổn định và tiếp tục phát triển mặt Sự kế thừa và vận dụng sáng tạo bài học chớp thời cơ, đẩy lùi nguy từ Cách mạng Tháng Tám vẻ vang Đảng ta những năm qua đã, và là bài học kinh nghiệm quý báu cho bước đường phát triển đất nước ta thời kỳ hội nhập ngày Và nay, đã tiến hành xong Đại hội Đảng cấp sở, tiến hành Đại hội đảng cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI vào đầu năm 2011 Đại hội XI có ý nghĩa trọng đại, đề đường lối tiếp tục nâng cao lực lãnh đạo và sức chiến đấu Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công đổi mới, tạo tiền đề vững để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại KẾT LUẬN Dân tộc Việt Nam đã viết lên nhiều trang sử vẻ vang với những chiến công chống xâm lược và chống ách thống trị giặc ngoại xâm, cách mạng tháng Tám năm 1945 là trang sử vẻ vang nhất, chói lọi nhất, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại lịch sử dân tộc Sự thành công cách mạng Tháng Tám là kết tinh những truyền thống tốt đẹp dân tộc anh hùng, bất khuất có lịch sử hàng nghìn năm chớng xâm lược phong kiến và ngót trăm năm chớng ách thớng trị bọn đế q́c thực dân Đó là kết 15 năm đấu tranh (1930 – 1945) giai cấp công nhân và toàn dân tộc Việt Nam lãnh đạo sáng suốt Đảng, đứng đầu là chủ tịch Hờ Chí Minh Đặc biệt những ngày này, với khơng khí nước vui mừng chào đón ngày q́c khánh, bời hời nhớ đến Chủ tịch Hờ Chí Minh, Người là nhà kiến trúc sư thiên tài đã tiên đoán được thời và lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chớp được thời và tiến hành Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám thành công khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ngày là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Tưởng nhớ đến người, sau 41 năm thực di chúc thiêng liêng người, nguyện, cho dù khó khăn khủng hoảng kinh tế toàn cầu tác động đến kinh tế nước ta, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức, chung lòng biết tranh thủ thời cơ, tận dụng những yếu tố thuận lợi, những thời này nảy sinh từ khủng hoảng Và sau 25 năm thực công đổi mới, Đảng và nhân dân ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nguy cơ, đờng thời tận dụng được những hội, những nhân tố thuận lợi để thực có hiệu đường lới đổi mới, bước đưa đất nước khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước, giữ vững đường và mục tiêu xã hội chủ nghĩa TÀI LIỆU THAM KHẢO I/ Sách, báo Hờ Chí Minh, toàn tập, Nxb Chính trị q́c gia, Hà Nội, 2000, tập Một sớ chun đề lịch sử đảng Giáo trình đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam (có chỉnh sửa bổ sung) II/ Nguồn từ internet http://edu.go.vn/e-tap-chi/tin/7/32/2151/thoi-co-trong-cach-mang-thang- tam.html http://truongleduan.quangtri.gov.vn/nghiencuutraodoi.asp? id=168201073541 http://vov.vn/Home/Nhan-thuc-ve-thoi-dai-ngay-nay/20111/127677.vov http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx? co_id=30257&cn_id=474112# http://sogddt.camau.gov.vn/Default.aspx?tabid=970&ndid=4834 http://www.lichsuvietnam.vn/home.php? option=com_content&task=view&id=1064&Itemid=69 http://tinbaoquandoi.wordpress.com/ http://www.baobinhduong.org.vn/newsdetails/1D3FE18582D/Kinh_nghie m_quy_tu_Cach_mang_Thang_Tam.aspx http://qdnd.vn • Chú giải: (1) Văn kiện Đảng Tồn tập, Nxb Chính trị q́c gia, Hà Nội, 2000, t 7, tr 100 (2) Văn kiện dẫn, t 3, tr 140-141 ... được chuyển tới nhà in bí mật Đảng làng Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội Ông Nguyễn Lương Hoàng phụ trách nhà in, đã cấp tớc cho in hàng nghìn và theo những đường giây bí mật chuyển. .. kỳ đất nước thời kỳ đổi có phần là Đảng ta nắm vững và vận dụng bài học thời Cách mạng Tháng Tám năm 1945 Cũng Cách mạng Tháng Tám và thời kỳ cách mạng trước đây, công đổi mới, Đảng Cộng... mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công đổi mới, tạo tiền đề vững để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Sự nghiệp đổi Việt Nam diễn bối cảnh q́c tế cịn những
- Xem thêm -

Xem thêm: Làm rõ vấn đề thời cơ trong cách mạng Tháng 81945?, Làm rõ vấn đề thời cơ trong cách mạng Tháng 81945?

Từ khóa liên quan