0

de thi hsg ly 9

1 7 0
  • de thi hsg ly 9

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 19:55

Nếu lượng chất lỏng là 1 kg thì đun trong 3 phút nhiệt độ chỉ tăng lên đến 280C.. Hãy vẽ các tia sáng xuất phát từ A phản xạ lần lượt trên hai gương rồi đến B trong hai trường hợp.[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi hsg ly 9