0

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 10 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ

4 23 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2021, 09:46

Với Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 10 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập củng cố lại kiến thức và kỹ năng giải bài tập để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới đạt được kết quá mong muốn. Mời các bạn tham khảo. SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM                  MA TRẬN TRƯỜNG THPT HUỲNH NGỌC HUỆ             ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I                   TỔ VĂN                                           MƠN NG   Ữ VĂN    LỚP 10                                                                           NĂM HỌC 2021­2022 I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA ­ Thu thập thơng tin, đánh giá mức độ đạt được của q trình dạy học so với u cầu   đạt chuẩn kiến thức ­ kỹ năng của chương trình giáo dục.  ­ Nắm bắt khả năng học tập, mức độ phân hóa về  học lực của học sinh. Trên cơ  sở  đó, giáo viên có kế hoạch dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh nhằm nâng cao chất  lượng dạy học mơn Ngữ văn.  II. HÌNH THỨC KIỂM TRA  ­ Hình thức: Tự luận ­ Cách thức: Sử dụng ma trận kiểm tra chung tồn trường II. THIẾT LẬP MA TRẬN NỘI DUNG Mức độ  cần  Tổng số đạt Nhận biết Thông hiểu Vận dụng I. Đọc hiểu ­ Ngữ liệu: Đoạn văn/ văn bản  (thơ/ văn xuôi), độ  dài   khoảng   150­ 200 chữ. Nội dung  phù   hợp   với   các  chuẩn   mực   đạo  đức     quy   phạm  pháp luật ­  Phương  thức   biểu  đạt  ­   Biện   pháp  tu từ  ­   Chi   tiết    đoạn  văn bản Tổng Số câu Số điểm Tỉ lệ ­ Ngữ liệu Yêu   cầu   viết   bài  văn tự sự Số câu Số điểm Tỉ lệ Số câu Số điểm Tỉ lệ 10% II. Làm văn Tổng Tổng cộng Vận   dụng  cao ­   Nêu  nội  Ý   kiến   của  dung  đoạn/    thân   về  văn bản   vấn   đề  ­   Tác   dụng    đoạn/    biện  văn bản pháp tu từ ­ Xác định   thông  tin, nội dung    trong  văn bản 1 1 10% 10% 30% Viết   bài  văn tự sự 10% 1 10% 1 10% 70% 70% SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM                   TRƯỜNG THPT HUỲNH NGỌC HUỆ                   ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 70% 10 100%                                                                                         NĂM HỌC:  2021­2022       TỔ: NGỮ VĂN                                           MƠN: NG   Ữ VĂN    – KHỐI 10                                                                                Thời gian: 90 phút                                                                                     (ĐỀ CHÍNH THỨC) PHẦN I/ ĐỌC­ HIỂU: (3 điểm ) HS đọc văn bản sau đây và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Quảng nam có lụa Phú Bơng Có khoai Trà Đỏa, có sơng Thu Bồn Quảng Nam là đất q mình Núi, đồng, sơng, biển rành rành từ đâu Bắc Thừa Thiên giáp Hải Vân Nam thì Quảng Ngãi giáp gần núi Phong Tây thì giáp đến sơng Bng, Rừng cao rừng thấp mấy từng mây xanh Đơng thì biển rộng thênh thang Đất đai trăm dặm rành rành như ghi                                                    (Trích tạp chí q hương ) Câu 1/ Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản. (0,5 điểm) Câu 2/ Kể tên hai đặc sản của q hương Quảng Nam đã được nhắc đến trong bài ca  dao trên. (0,5 điểm) Câu 3/ Nêu ngắn gọn nội dung được khẳng định trong hai câu sau: (1 điểm)  ­ Núi, đồng, sơng, biển rành rành từ đâu ­ Đất đai trăm dặm rành rành như ghi            Câu 4 Theo anh (chị) qua văn bản trên, nhân dân ta muốn nhắn nhủ điều gì ? (1,0  điểm)      (HS có thể gạch ý hoặc chỉ trả lời ngắn gọn khơng q 4 dịng)    PHẦN II/ LÀM VĂN: (7điểm) Anh/ chị hóa thân thành cơ Tấm để kể lại câu chuyện về cuộc đời của mình  từ   khi bước ra từ quả thị trở lại cuộc sống làm người . (7,0 điểm) ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ĐÁP ÁN : Phần/  Câu Phần I Đọc­  hiểu Điểm  Gợi ý đáp án tối đa *u cầu về kĩ năng: ­ Thí sinh có kĩ năng đọc hiểu văn bản 3.0 ­ Diễn đạt rõ ý, chính xác, khơng mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp *u cầu kiến thức như sau:   Câu 1   Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm Câu 2 0,5  Tên hai đặc sản của q hương Quảng Nam: lụa Phú Bơng, khoai Trà Đoả 0,5 *Mỗi đặc sản đúng cho 0,25 1,0 Câu 3      Nội dung: khẳng định ý thức chủ quyền của q hương    Tác giả nhắn nhủ: Q hương là nơi gắn bó máu thịt, ni ta khơn lớn nên người.Cho nên     Câu 4 mỗi con người cần biết u q q hương, tự hào về q hương, ln khẳng định ý thức chủ  1,0 quyền của q hương mình Phần II   Anh/ chị hóa thân thành cơ Tấm để kể lại câu chuyện về cuộc đời của mình từ khi bước ra   Làm  từ quả thị trở lại cuộc sống làm người . (7,0 điểm) Văn 7,0   a/ u cầu về kĩ năng:   ­ Biết viết bài văn tự sự có sáng tạo, nắm vững kiến thức về truyện cổ tích Tấm Cám. Ngơi     kể thứ nhất, bố cục rõ ràng chặt chẽ.                                        2,0    ­ Biết chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu, biết miêu tả và biểu cảm khi tự sự   ­ Văn viết trơi chảy, có cảm xúc; khơng mắc lỗi dùng từ, ngữ pháp thơng thường   ­ Trân trọng những bài viết sáng tạo, phong phú.                                b/ u cầu về kiến thức: ­ HS có thể viết sáng tạo theo những cách khác nhau miễn sao hiểu  và kể đúng những sự việc, chi tiết tiêu biểu và tính cách của Tấm theo u cầu đề bài ­ u cầu: + Kể với ngơi thứ nhất “ tơi”   5,0 + Nắm vững sự  phát triển tính cách của cơ Tấm trong giai đoạn này: mạnh mẽ, quyết liệt   nhưng vẫn hiền thảo, đẹp người đẹp nết. Sau đây là định hướng dàn ý:    * MB:         Cơ Tấm tự kể ngắn gọn về lai lịch của đời mình 0,5      * TB: ­ Từ  quả  thị bước ra: Cơ Tấm xinh đẹp hơn xưa, siêng năng chăm chỉ  làm hết mọi     4,0   công việc nhà để giúp bà lão. (1,0 đ) ­ Từ  lúc bà lão xé quả  thị: Cô Tấm trở  về  cuộc sống làm người, sống hanh phúc bên bà lão   bán hàng nước. (1,0 đ) ­ Nhờ tài khéo léo têm miếng trầu cánh phượng nên Tấm đã gặp lại vua, được chồng rước về  cung trở lại làm hồng hậu và trả thù mẹ con Cám. (2,0 đ) *KB: Cơ Tấm nêu cảm nghĩ của mình khi từ  quả  thị  trở  về  cuộc sống đời thường của con      0,5 người ...                                                                                        NĂM HỌC:  20 21? ?2022       TỔ: NGỮ VĂN                                           MƠN: NG   Ữ VĂN    – KHỐI? ?10                                                                                 Thời gian: 90 phút  ... ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ĐÁP? ?ÁN? ?: Phần/  Câu Phần I Đọc­  hiểu Điểm  Gợi ý? ?đáp? ?án tối đa *u cầu về kĩ năng: ­ Thí sinh? ?có? ?kĩ năng đọc hiểu? ?văn? ?bản 3.0 ­ Diễn đạt rõ ý, chính xác, khơng mắc lỗi chính tả, dùng từ,? ?ngữ? ?pháp...                                                                                   (ĐỀ CHÍNH THỨC) PHẦN I/ ĐỌC­ HIỂU: (3 điểm ) HS đọc? ?văn? ?bản sau đây và trả lời câu hỏi từ? ?1? ?đến 4: Quảng nam? ?có? ?lụa Phú Bơng Có? ?khoai Trà Đỏa,? ?có? ?sơng Thu Bồn Quảng Nam là đất q mình
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 10 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ,

Từ khóa liên quan