0

30 Cau bai tap trac nghiem So phuc File word co dap an

5 0 0
  • 30 Cau bai tap trac nghiem So phuc File word co dap an

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2021, 12:15

Câu 1: Tìm mệnh đề sai trong các mênh đề sau: A.Số phức z=a+bi đuợc biểu diễn bằng đỉểm Ma;b trong mặt phẳng phức Oxy B.Số phức z=a+bi có môđun là.. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sa[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: 30 Cau bai tap trac nghiem So phuc File word co dap an