0

Bài giảng phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng môn phục hồi chức năng

41 4 0
  • Bài giảng phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng môn phục hồi chức năng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 22:00

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG *MỤC TIÊU : Trình bày khái niệm, mục tiêu nội dung phục hồi chức dựa vào cộng đồng ( PHCN DVCĐ) cho người khuyết tật (NKT)  Nói rõ vai trò cộng đồng PHCN Nhận biết nguồn lực để thực PHCN DVCĐ *Đối tượng SV Y khoa năm thứ *Thời gian : tiết ( 125 phút ) I) ĐẠI CƯƠNG 1) khái niệm ngưòi khuyết tật : Theo phân loại Tổ chức Y tế Thế giới, có ba mức độ suy giảm là: khiếm khuyết (impairment), khuyết tật (disability) tàn tật (handicap) 1) KHÁI NIỆM NGƯÒI KHUYẾT TẬT(TT) Theo quy định Khoản Điều 2  Luật Người khuyết tật năm 2010 VIỆT NAM có hiệu lực từ ngày 01/01/2011, người khuyết tật định nghĩa sau: “1 Người khuyết tật người bị khiếm khuyết nhiều phận thể bị suy giảm chức biểu dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn” 1) KHÁI NIỆM NGƯÒI KHUYẾT TẬT(TT) Điều Điều Nghị Nghị định 28/2012/NĐ – CP:  Khuyết tật vận động  Khuyết tật nghe, nói  Khuyết tật nhìn  Khuyết tật thần kinh, tâm thần Khuyết tật trí tuệ   Vì phcn dựa vào cộng đồng cho NKT? I) ĐẠI CƯƠNG(TT) 2)Vì phcn dựa vào cộng đồng cho NKT? -NkT nhóm dễ bị tổn thương 2)VÌ SAO PHCN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG?(TT) hồi chức dựa vào cộng đồng chiến lược chi phí thấp nhiều hội hoà nhập cho người khuyết tật  *Phục Khuyết tật có ảnh hưởng đến tỷ lệ dân số đáng kể Việt Nam Hơn 7% dân số tuổi trở lên - khoảng 6,2 triệu người, người khuyết tật Bên cạnh đó, có 13% dân số - gần 12 triệu người, sống chung hộ gia đình có người khuyết tật Tỷ lệ dự kiến tăng lên với xu hướng già hóa dân số (Tổng cục Thống kê 2)NỘI DUNG HUẤN LUYỆN CƠ BẢN CHO NGƯỜI TÀN TẬT TẠI CỘNG ĐỒNG(TT) 2.5 Huấn luyện cho thành viên gia đình người tàn tật có người bị động kinh  Cách xử trí bị động kinh - Tìm việc làm, hướng dẫn họ tự chăm sóc 2)NỘI DUNG HUẤN LUYỆN CƠ BẢN CHO NGƯỜI TÀN TẬT TẠI CỘNG ĐỒNG(TT) 2.6 Huấn luyện cho thành viên gia đình có người tàn tật có khó khăn học  Huấn luyện cho trẻ em học tập, tự chăm sóc thân - Huấn luyện cho người lớn tự chăm sóc tìm việc làm VỊ TRÍ CỦA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG Theo thống kê Tổ chức Y tế Thế giới : + Phục hồi chức xã, phường: 7580% số người tàn tật + Phục hồi chức tuyến huyện: 510% số người tàn tật VỊ TRÍ CỦA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG +Phục hồi chức tỉnh: 5-10% số người tàn tật + Phục hồi chức tuyến trung ương: VỊ TRÍ CỦA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG(TT) + Phục hồi chức cộng đồng : -các thành viên gia đình cộng đồng -các phương tiện tự tạo chỗ -tham gia tổ chức quyền, đồn thể, khắc phục tình trạng thiếu cán phục hồi chức 3.2 Tổ chức tuyến phục hồi chức Tuyến Cấp quản lí Nhân lực Trung ương Bộ Y tế Ban điều hành phục hồi chức Trung ương -Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức -Viện bệnh viện trung ương Tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Ban điều hành phục hồi chức tỉnh -Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức -Kỹ thuật viên y học phục hồi chức Huyện Ủy ban nhân dân huyện Ban điền hành phục hồi chức huyện Trung tâm Y tế -Bác sĩ -Kỹ thuật viên y học phục hồi chức Cộng đồng (đội sản xuất, thơn, xã, gia đình) Ủy ban nhân dân xã Ban điều hành phục hồi chức xã Trạm y tế xã -Người huấn luyện làm công tác phục hồi chức -Cán y tế xã ƯU ĐIỂM CỦA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG -xã hội hóa cơng tác phcn tốt -Số người chăm sóc phục hồi chức cao ( tổ chức Y tế Thế giới, hình thức đảm bảo phục hồi chức cho 75-80% số người tàn tật.) -Đáp ứng đầy đủ nội dung công tác phục hồi chức CHỨC NĂNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG(TT) -Thay đổi suy nghĩ quan niệm người tàn tật thành viên cộng đồng người tàn tật, -Tạo hội tốt cho người tàn tật hội nhập xã hội 4.1 ƯU ĐIỂM CỦA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG(TT) -Là cách thức thuận lợi để cải tạo điều kiện sống cho phù hợp với người tàn tật cải tạo nhà ở, phương tiện lại, sở công cộng (trường học, công sở) ƯU ĐIỂM CỦA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG(TT) -Tận dụng phương tiện chỗ, khắc phục tình trạng thiếu phương tiện tiết kiệm mặt kinh tế, phù hợp với hoàn cảnh người tàn tật -Chi phí cho cơng tác phục hồi chức tốn kém, ( giảm số lượng KTV, tận dụng phương tiện tự chế chỗ, phù hợp với điều kiện kinh tế nước nghèo.) CHỨC NĂNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG(TT) -Tạo công ăn việc làm phù hợp cho người tàn tật địa phương nơi họ sinh sống -Có thể lồng ghép chương trình phục hồi chức dựa vào cộng đồng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cộng đồng, TÀI LIỆU THAM KHẢO: 1) Quy định chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức sở phục hồi chức (31/12/2013, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 46/2013/TT-BYT) 2) Vật lý trị liệu vàPHCN(học viện quân Y , Bộ môn vật lý trị liệu vàPHCN nhà xb Quân đội nhân dân 2014) 3) Giáo trình PHCN người lao động cho người khuyết tật cộng đồng(trường Đ H Y Hà Nội, môn PHCN,nhà xuất bảnYhọc 2015)  https://www.youtube.com/watch?v=Nt81gzIA t18 ... CỦA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG +Phục hồi chức tỉnh: 5-10% số người tàn tật + Phục hồi chức tuyến trung ương: VỊ TRÍ CỦA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG(TT) + Phục hồi chức cộng đồng. ..  Vì phcn dựa vào cộng đồng cho NKT? I) ĐẠI CƯƠNG(TT) 2)Vì phcn dựa vào cộng đồng cho NKT? -NkT nhóm dễ bị tổn thương 2)VÌ SAO PHCN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG?(TT) hồi chức dựa vào cộng đồng chiến... +PHCN dựa vào cộng đồng I)ĐẠI CƯƠNG(TT) II) PHỤC HỒI CHỨC NĂNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG : 1)CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH CHỦ YẾU: 1.1 Điêù tra phát người tàn tật cộng đồng - Trách nhiệm ai? -nhiệm vụ làm ? PHỤC HỒI
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng môn phục hồi chức năng , Bài giảng phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng môn phục hồi chức năng