0

CHUONG2 đề CƯƠNG điện tử CÔNG SUÂT 4 2018

81 1 0
  • CHUONG2  đề CƯƠNG  điện tử CÔNG SUÂT 4 2018

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 21:09

Chương IIMẠCH CHỈNH LƯU KHÔNG VÀ CÓ ĐIỀU KHIỂN Mạch chỉnh lưu là thiết bị dùng để biến đổi nguồn điện xoay chiều thành nguồn điện một chiều nhằm cung cấp cho phụ tải điện một chiều.Tùy theo số pha của nguồn điện xoay chiều phía đầu vào mạch chỉnh lưu mà có thể chia ra thành mạch chỉnh lưu 1 pha, 3 pha hay m pha: Nếu dòng điện xoay chiều chạy giữa dây pha và dây trung tính, thì mạch chỉnh lưu gọi là sơ đồ hình tia. Còn nếu dòng điện xoay chiều chạy giữa các dây pha thì mạch chỉnh lưu gọi là sơ đồ hình cầu. Trường Đại học SPKT Hưng Yên Điện tử công suất Chương II MẠCH CHỈNH LƯU KHƠNG VÀ CĨ ĐIỀU KHIỂN 2.1 Giới thiệu chung mạch chỉnh lưu 2.1.1 Khái niệm: Mạch chỉnh lưu thiết bị dùng để biến đổi nguồn điện xoay chiều thành nguồn điện chiều nhằm cung cấp cho phụ tải điện chiều 2.1.2 Phân loại đặc điểm mạch chỉnh lưu: - Tùy theo số pha nguồn điện xoay chiều phía đầu vào mạch chỉnh lưu mà chia thành mạch chỉnh lưu pha, pha hay m pha: - Nếu dòng điện xoay chiều chạy dây pha dây trung tính, mạch chỉnh lưu gọi sơ đồ hình tia Cịn dịng điện xoay chiều chạy dây pha mạch chỉnh lưu gọi sơ đồ hình cầu * Đặc điểm chung mạch chỉnh lưu hình tia m pha là: - Số van chỉnh lưu số pha nguồn xoay chiều - Các van có số điện cực tên nối chung, điện cực lại nối với nguồn xoay chiều Nếu điện cực nối chung Katốt sơ đồ gọi Katốt chung, điện cực nối chung Anốt ta có sơ đồ nối Anốt chung - Hệ thống điện áp nguồn xoay chiều m pha phải có điểm trung tính, trung tính nguồn điện cực lại điện áp chỉnh lưu * Đặc điểm chung mạch chỉnh lưu cầu m pha: - Số van chỉnh lưu lần số pha nguồn xoay chiều, có m van có Katốt nối chung gọi nhóm van Katốt chung sơ đồ ta kí hiệu số lẻ, m van cịn lại có anốt nối chung nên gọi nhóm van anốt chung sơ đồ ta kí hiệu số chẵn - Mỗi pha nguồn xoay chiều nối với hai van, nhóm A chung nhóm K chung - Điểm nối chung van nối K chung nối A chung điện cực điện áp - Nếu sơ đồ chỉnh lưu dùng tồn diode gọi sơ đồ không điều khiển Nếu sơ đồ chỉnh lưu dùng tồn thyristor gọi sơ đồ chỉnh lưu có điều khiển hay điều khiển hồn tồn Cịn sơ đồ chỉnh lưu dùng thyristor diode gọi sơ đồ bán điều khiển Chương Chỉnh lưu khơng có điều khiển 60 Trường Đại học SPKT Hưng Yên Điện tử công suất - Kết hợp phương pháp đặc điểm phân loại sơ đồ chỉnh lưuchúng ta tàm thời phân loại theo sơ đồ cấu trúc phía sau: Hình 2.1: Một số sơ đồ chỉnh lưu thường gặp D T id R u2 ud D0 u2 u1 R L Hình 2.2: Mạch chỉnh lưu hình tia pha Hình 2.3: Mạch chỉnh lưu hình tia nửa chu kỳ khơng điều khiển pha nửa chu kỳ có điều khiển I21 BA A u1 u21 u22 D1 T1 ud Id Z u21 C R id u1 u22 I22 D2 B L i21 T2 i22 Hình 2.5: Mạch chỉnh lưu hình tia Hình 2.4: Mạch chỉnh lưu hình tia pha pha nửa chu kỳ có điều khiển nửa chu kỳ không điều khiển Chương Chỉnh lưu không có điều khiển 61 Trường Đại học SPKT Hưng Yên uA iA uB iB uc u iC Điện tử công suất ua ub D1 uc D2 uB iB uc iC D3 L ua iA u A ub uc id R T1 i1 T2 i2 T3 i3 L R id ud ud Hình 2.6: Mạch chỉnh lưu hình tia ba pha Hình 2.7: Mạch chỉnh lưu hình tia ba khơng điều khiển pha có điều khiển id id i1 D1 i2 u2 u1 i1 D3 ud Rd D4 u1 i2 T1 T2 u2 ud T3 D2 Rd Ld T4 Hình 2.8:Mạch chỉnh lưu hình cầu pha Hình 2.9: Mạch chỉnh lưu hình cầu khơng điều khiển pha điều khiển hoàn toàn ua ub uc id ia D1 ib L + - ud D4 D6 T3 T5 id uL2' L2 Rd Ud uL3' L3 R G5 G3 T1 uL1' L1 E ic G1 Q D5 D3 G4 N G6 T4 G2 T6 T2 D2 Hình 2.10: Mạch chỉnh lưu hình cầu ba pha Hình 2.11: Mạch chỉnh lưu hình cầu ba khơng điều khiển pha điều khiển hồn tồn id i1 u1 i2 T1 T2 G1 Q Rd ua ud u2 L1 L2 Ld D1 D2 G5 G3 T1 T2 id T3 Rd ub Ud uc L L3 N D1 D2 D3 E Hình 2.12: Mạch chỉnh lưu hình cầu pha Hình 2.13: Mạch chỉnh lưu hình cầu ba bán điều khiển pha bán điều khiển Chương Chỉnh lưu khơng có điều khiển 62 Trường Đại học SPKT Hưng Yên Điện tử công suất 2.1.3 Cấu trúc mạch chỉnh lưu: Trong thực tế mạch chỉnh lưu có nhiều loại đa dạng hình dáng tính Tuy nhiên cấu trúc biến đổi thường có phận sau: + Biến áp nguồn nhằm biến đổi điện áp từ cao xuống thấp ngược lại + Van công suất chỉnh lưu, van có nhiệm vụ biến đổi nguồn điện xoay chiều thành nguồn chiều + Mạch lọc nhằm lọc san phẳng dòng điện hay điện áp nguồn để mạch chỉnh lưu có chất lượng tốt + Mạch đo lường chỉnh lưu thường dùng để đo dịng điện, điện áp, cơng suất + Mạch điều khiển phận quan trọng chỉnh lưu có điều khiển, định độ xác, ổn định chất lượng chỉnh lưu + Phụ tải mạch chỉnh lưu thường phần ứng động điện chiều, kích từ máy điện chiều, xoay chiều, cuộn hút nam châm điện, tải có sức điện động E, đơi tải đèn chiếu sáng hay điện trở tạo nhiệt vv Dưới minh họa sơ đồ cấu trúc chỉnh lưu: M¸y biÕn ¸p (1) ChØnh l-u (2) Läc (3) UAC T¶i mét chiỊu Ud, Id Mạch điều khiển Mạch đo l-ờng Hỡnh 2.14: Cu trúc chung mạch chỉnh lưu Chương Chỉnh lưu không có điều khiển 63 Trường Đại học SPKT Hưng n Điện tử cơng suất 2.1.4 Luật đóng mở van công suất mạch chỉnh lưu  Trường hợp mạch chỉnh lưu hình tia Sơ đồ chỉnh lưu không điều khiển Để đơn giản cho việc nghiên cứu ngun lí làm việc sơ đồ chỉnh lưu hình tia, trước tiên ta xét với sơ đồ không điều khiển nghiên cứu loại sơ đồ đấu van nối K chung Qua nghiên cứu người ta thấy rằng: chế độ dòng qua tải liên tục bỏ qua trình chuyển mạch thời điểm chỉnh lưu làm việc sơ đồ ln có van dẫn dịng, van nối với điện áp pha dương Mặt khác với hệ thống điện áp xoay chiều m pha thời gian chu kỳ điện áp nguồn pha dương khoảng thời gian 1/m chu kỳ, mà van sơ đồ dẫn dòng khoảng 1/m chu kỳ thời gian chu kỳ điện áp nguồn Ta giả thiết sụt áp Diode Thyristor mở (dẫn dịng) khơng Như thời điểm mà điện áp van khơng có xu hướng chuyển sang dương thời điểm van (Diode) bắt đầu mở, thời điểm mà Diode sơ đồ chỉnh lưu bắt đầu mở gọi thời điểm mở tự nhiên van công suất sơ đồ chỉnh lưu Thời điểm mở tự nhiên van công suất sơ đồ chỉnh lưu ba pha van nối K chung chậm sau thời điểm điện áp pha nối van không bắt đầu chuyển sang dương góc độ điện 0, với  xác định sau: 0 = /2 – /m Mỗi Diode sơ đồ bắt đầu mở thời điểm mở tự nhiên khoá lại thời điểm mở tự nhiên van Điện áp chỉnh lưu lặp lại m lần giống chu kỳ nguồn xoay chiều Trường hợp sơ đồ chỉnh lưu hình tia m pha van nối anốt chung, sơ đồ làm việc chế độ dịng liên tục bỏ qua chuyển mạch thời điểm sơ đồ có van mắc với pha có điện áp âm dẫn dòng Thời điểm mở tự nhiên van sơ đồ chậm sau thời điểm điện áp pha mắc với van không chuyển sang âm góc độ điện 0 Chương Chỉnh lưu khơng có điều khiển 64 Trường Đại học SPKT Hưng Yên Điện tử công suất Sơ đồ chỉnh lưu có điều khiển Trong trường hợp van chỉnh lưu Thyristor Như biết để chuyển Thyristor từ trạng thái khoá sang trạng thái mở cần phải có đủ hai điều kiện: + Điện áp A K phải dương (thuận) + Có tín hiệu điều khiển đặt vào cực G Do đặc điểm vừa nêu mà sơ đồ ta điều khiển thơì điểm mở van giới hạn định Cụ thể khoảng thời gian có điều kiện mở thứ có điện áp thuận (từ thời điểm mở tự nhiên van sau thời điểm nửa chu kỳ), ta cần mở van thời điểm ta truyền tín hiệu điều khiển đến van thời điểm điều thực với tất van sơ đồ Như ta truyền tín hiệu điều khiển đến van chậm sau thời điểm mở tự nhiên góc độ điện  tất van sơ đồ mở chậm so với thời điểm mở tự nhiên góc độ điện  đường cong điện áp chỉnh lưu phụ tải chiều khác so với sơ đồ chỉnh lưu không điều khiển, giá trị trung bình điện áp chỉnh lưu thay đổi Vậy ta thay đổi thành phần chiều điện áp tải nhờ thay đổi thời điểm mở van, tức thay đổi giá trị góc , Trong sơ đồ chỉnh lưu giá trị góc mở chậm van  gọi góc điều khiển sơ đồ chỉnh lưu Từ điều kiện mở van nêu ta thấy muốn van mở có tín hiệu điều khiển thời điểm truyền tín hiệu đến van phải nằm khoảng điện áp van thuận ứng với nửa chu kỳ điện áp nguồn Trường hợp sơ đồ chỉnh lưu có điều khiển làm việc với = 00 tương đương với trường hợp sơ đồ chỉnh lưu không điều khiển Sự làm việc sơ đồ chỉnh lưu hình tia m pha van nối anốt chung hịan tồn tương tự, khác thời điểm mở tự nhiên van sơ đồ xác định khác với sơ đồ van nối K chung  Trường hợp sơ đồ hình cầu Sơ đồ không điều khiển Từ kết cấu sơ đồ chỉnh lưu hình cầu ta có nhận xét: Để có dịng qua phụ tải sơ đồ phải có hai van dẫn dịng, van nhóm K chung van cịn lại nhóm A chung Vậy với giả thiết sơ đồ làm chế độ dòng liên tục bỏ qua trình chuyển mạch chỉnh lưu Chương Chỉnh lưu khơng có điều khiển 65 Trường Đại học SPKT Hưng Yên Điện tử công suất cầu m pha làm việc, thời điểm sơ đồ ln có hai van dẫn dịng van nhóm K chung nối với pha có điện áp dương pha nhóm A chung nối với pha có điện áp âm Thời điểm mở tự nhiên van nối K chung xác định van sơ đồ chỉnh lưu hình tia số pha với van nối anốt chung Còn thời điểm mở tự nhiên van nhóm A chung xác định van sơ đồ chỉnh lưu hình tia số pha van nối anốt chung Với đặc điểm làm việc sơ đồ chỉnh lưu cầu người ta nhận thấy rằng: Trong chu kỳ nguồn xoay chiều, van dẫn dòng khoảng thời gian 1/m chu kỳ sơ đồ hình tia, chuyển mạch dòng từ van sang van khác diễn với van nhóm độc lập với nhóm van kia; chu kỳ nguồn xoay chiều điện áp chỉnh lưu lặp lại q lần giống nhau, với q = m m lẻ q = 2m m chẵn Sơ đồ chỉnh lưu có điều khiển Với sơ đồ chỉnh lưu cầu, để điều khiển điện áp chỉnh lưu phụ tải chiều người ta thực việc điều khiển cho van sơ đồ mở chậm thời điểm mở tự nhiên góc độ điện  nhờ sử dụng tín hiệu điều khiển giống sơ đồ hình tia giới hạn thay đổi lớn góc điều khiển  phụ thuộc vào mạch chỉnh lưu đặc tính tải 2.1.5 Các thông số mạch chỉnh lưu: - Các đặc tính sơ đồ chỉnh lưu thơng qua nhóm thống số Các thơng số cần thiết cho q trình thiết kế mạch chỉnh lưu, dùng để đánh giá chất lượng mạch chỉnh lưu ảnh hưởng tới lưới điện Thơng thường sơ đồ chỉnh lưu xem xét với thông số sau: Thông số tải: + Giá trị điện áp trung bình nhận sau mạch chỉnh lưu (Ud) T Ud  1 ud (t )dt   T0 2 2 u d ( )d + Dịng điện trung bình từ mạch chỉnh lưu cấp cho tải (Id) Id  2 2  i ( )d d Chương Chỉnh lưu khơng có điều khiển 66 Trường Đại học SPKT Hưng Yên Điện tử công suất + Công suất chiều tải tiêu thụ (Pd) Pd  U d  I d Thông số van bán dẫn + Giá trị trung bình dịng điện chảy qua van: IVtb IVAV + Giá trị hiệu dụng dòng điện chảy qua van: IVhd IVRMS + Điện áp ngược cực đại mà van phải chịu làm việc: UVngmax + Điện áp thuận cực đại mà van phải chịu làm việc: UVthmax 3.Thông số nguồn + Giá trị hiệu dụng dòng điện chảy qua cuộn sơ cấp thứ cấp máy biến áp: I1và I2 + Công suất biểu kiến sơ cấp thứ cấp máy biến áp S1 = U1.I1; S2 = U2.I2 Nhóm thơng số đánh giá chất lượng mạch điện + Số lần đập mạch (mX) : nhóm thơng số đánh giá chất lượng điện áp chỉnh lưu, số lần đập mạch lớn chất lượng mạch chỉnh lưu tốt + Độ gợn sóng W% tỷ số điện áp trung bình chiều điện áp xoay chiều bậc sau chỉnh lưu + Các thông số xác định ảnh hưởng mạch chỉnh lưu tới lưới điện: Sự ảnh hưởng đánh giá qua hệ số cos,  góc thành phần sóng hài bậc dịng điện điện áp đầu vào chỉnh lưu Một thông số quan trọng khác ảnh hưởng đến lưới điện độ méo phi tuyến dòng đầu vào mạch chỉnh lưu Khi đánh giá độ méo phi tuyến cho phép xác định dùng lọc đầu vào mạch chỉnh lưu, hay phải dùng sơ đồ chỉnh lưu nhiều pha để giảm thiểu ảnh hưởng chỉnh lưu đến lưới điện 2.2 Các mạch chỉnh lưu không điều khiển 2.2.1 Mạch chỉnh lưu hình tia pha nửa chu kỳ không điều khiển * Xét trường hợp tải trở a> Sơ đồ nguên lý Sơ đồ mạch chỉnh lưu pha nửa chu kỳ gồm hai loại: trực tiếp cách ly mô tả hình 2.15-a 2.15-b Chương Chỉnh lưu khơng có điều khiển 67 Trường Đại học SPKT Hưng Yên Điện tử công suất D D id u2 ud u1 R u2 a id ud R b Hình 2.15: Sơ đồ chỉnh lưu pha nửa chu kỳ b> Ngun lý làm việc dạng sóng dịng diện, điện áp mạch - Giả sử mạch làm việc chế độ xác lập, lý tưởng điện áp cấp vào mạch chỉnh lưu: u  2.U2.sint(v) - Trong chu kỳ đầu  t   , u2  0, van D phân cực thuận nên van D dẫn điện.Ta có: uD = 0, u  u d , i D  i d  u2 R -Trong chu kỳ sau   t  2 u2  0, van D bị phân cực ngược nên van D khơng dẫn điện Ta có: uD = u2  0, ud = 0, i D  i d  - Các chu kỳ nguyên lý hoạt động tương tự Từ nguyên lý làm việc xây dựng dạng sóng dịng điện điện áp mạch hình vẽ u2 t t t t ud id uD Hình 2.16: Dạng sóng dịng điện, điện áp mạch chỉnh lưu pha nửa chu kỳ với tải trở Chương Chỉnh lưu không có điều khiển 68 Trường Đại học SPKT Hưng Yên Điện tử công suất c> Các biểu thức mạch chỉnh lưu hình tia pha nửa chu kỳ không điều khiển với tải trở - Giá trị trung bình điện áp chỉnh lưu : Ud  2   2U sin tdt   2.U 2.U (cos   cos 0)   0,45U 2  - Giá trị trung bình dịng điện chỉnh lưu :  Id  ud U 2.U  2U sin tdt  d   R 2 R R  R - Dòng điện hiệu dụng thứ cấp MBA: I2  2  2U sin t  U 0  2R  dt  R2   U2 R     cos 2t d  t  d 2t    2  0   U2 R 2  U2 R    U   I d 2 2R  1  cos 2t dt  0 sin 2  sin   (  0)   - Dòng điện trung bình qua diode D:  I DAV U 2.U  2U sin tdt  d   Id  2 R R  R - Điện áp ngược lớn đặt lên đầu diode D khóa: U Dm  2U - Tính công suất máy biến áp S2 = U2.I2 S1 = U1.I1 - Hệ số công suất mạch chỉnh lưu: Cos  U d I d S2 Chương Chỉnh lưu khơng có điều khiển 69 Trường Đại học SPKT Hưng n Điện tử cơng suất - Phương trình mạch điện chuyển mạch có dạng: dia  u 21  u22  2 U sin t dt di U sin t  a  dt La La  dia  dt U sin t  La U sin t Xa ( PT 1) Phương trình vi phân (PT1) có nghiệm: ia   2U cos t  A Xa Trong A hệ số xác định qua sơ kiện Tại thời điểm  =  ia = thay sơ kiện vào biểu thức ia tìm được: A Vậy ia   2U cos  Xa 2U 2U 2U cos   cos t  cos t  cos t  Xa Xa Xa Gọi  khoảng diễn chuyển mạch, thời điểm t = + ia= Id, thay sơ kiện vào biểu thức ia ta được: Id  2U cos   cos(   ) Xa  cos   cos(   )  I d X a 2U Biểu thức xác định khoảng trùng dẫn  Sẩy tượng trùng dẫn điện áp tức thời tải không, nên điện áp trung bình tải bị giảm phần U so với trường hợp bỏ qua tượng trùng dẫn Phần điện áp trung bình tải bị sụt tượng trùng dẫn xác định: U        2U sin  d  2U  cos   cos(   )  2U I d X a I d X a    2U Như điện áp trung bình tải khí : U d  U d cos   I d X a  Chương Chỉnh lưu khơng có điều khiển 126 Trường Đại học SPKT Hưng Yên Điện tử công suất 2.5.3 Chuyển mạch sơ đồ hình cầu pha - Xét trình chuyển mạch van công suất sơ đồ cầu pha có điều khiển với sơ đồ nguyên lý sơ đồ tương đương hình bên Trong nguồn điẹn xoay chiều thay id i2 i1 T1 T3 Rd ia1 u1 u2 ud nguồn sức điện động u2 điện cảm La T4 Trước thời điểm t = , van T3 Hình 2.68: Sơ đồ nguyên lý mạch chỉnh t =  lúc có xung điều khiển cấp lưu cầu pha có điều khiển ia1 di X a a  u2 dt La ia ~ Zt T4 dia1  u2 dt u2 ia vòng chuyển mạch viết: Xa T3 id T1 cho van T1 T2 xẩy tượng trùng dẫn T1-T3 van T2-T4 với dòng chuyển mạch ia1 ia2 tương ứng Khi phương trình mạch ia2 T2 T4 dẫn, thời điểm Ld T2 ia2 Hình 2.69: Sơ đồ tương đương trình chuyển mạch sơ đồ chỉnh lưu cầu pha có điều khiển ud t   id iT3,4 2 μ iT1,2 iT3,4 UT1 Hình 2.70: Dạng sóng dịng điện, điện áp sơ đồ chỉnh lưu cầu pha có điều khiển sẩy chuyển mạch Chương Chỉnh lưu không có điều khiển 127 Trường Đại học SPKT Hưng n Điện tử cơng suất Phương trình mạch điện chuyển mạch van T1 T3 có dạng: dia1 2.U sin t  dt Xa ( PT 2) Phương trình vi phân (PT2) có nghiệm: ia1   2U cos t  A Xa Trong A hệ số xác định qua sơ kiện Tại thời điểm  =  ia1 = thay sơ kiện vào biểu thức ia1 tìm được: A Như ta có: ia1   2U cos  Xa 2U 2U 2U cos   cos t  cos t  cos t  Xa Xa Xa Với giả thiết thông số mạch nên ta có: ia1  ia  thức nghiệm viết: ia  ia biểu 2 2U cos   cos t  Xa Gọi  khoảng diễn chuyển mạch, thời điểm t = + ia= Id, thay sơ kiện vào biểu thức ia ta được: Id  2U cos   cos(   ) Xa  cos   cos(   )  2I d X a 2U Khi xẩy chuyển mạch điện áp tải khơng nên giá trị điện áp trung bình tải bị sụt lượng là: U        2U sin  d  2U  cos   cos(   )  Chương Chỉnh lưu khơng có điều khiển 2U 2.I d X a 2.I d X a    2U 128 Trường Đại học SPKT Hưng Yên Điện tử công suất 2.5.4 Chuyển mạch sơ đồ chỉnh lưu hình tia ba pha Giả sử T1 dẫn đến thời điểm 5 t    cấp xung điều khiển cho van ua iA u A uB iB uc iC T1 ia ub uc T2, van T1 T2 dẫn T2 i2 T3 i3 L khoảng thời gian t làm ngắn mạch nguồn R id ud pha Ua pha Ub sơ đồ tương Hình 2.71:Sơ đồ nguyên lý mạch chỉnh lưu hình tia ba pha đương Từ sơ đồ tương đương xác định phương trình mạch điện xẩy trùng dẫn: ub  ua  L i1 có điều khiển dia dt ua La T1 ~ dia dt 2  di   U sin  t    2U sin t  X a a  dt  5  di   U sin  t    2Xa a  dt   ub  ua  X a Nếu chuyển gốc tọa độ đến điểm 0’ phương trình mạch điện trùng dẫn viết sau: 6.U sin t     X a dia dt ( PT 3) ia ub Hệ số A xác định qua sơ kiện, xét thời điểm  = hệ tọa độ T2 La T3 id uc ~ Zt Hình 2.72: Sơ đồ tương đương trình chuyển mạch sơ đồ chỉnh lưu hình tia ba pha có điều khiển Ud Phương trình vi phân (PT3) có dạng nghiệm: 6.U ia   cos(t   )  A X a La ~ Ua Ua+Uc Ub Ua+Ub Ub+Uc Uc wt 0' a m id iT3 iT1 iT2 iT3 iT1 wt UT1 ta có ia = Như ta xác định A: Uab 6.U A cos t X a wt Uac Thay A vào biểu thức nghiệm ia ta được: Uab+Uac 6.U cos t  cos(t   ) ia  X a Hình 2.73: Dạng sóng dịng điện, điện áp sơ đồ chỉnh lưu hình tia ba pha có điều khiển sẩy chuyển mạch Chương Chỉnh lưu khơng có điều khiển 129 Trường Đại học SPKT Hưng Yên Điện tử công suất Xét thời điểm cuối giai đoạn chuyển mạch hệ tọa độ với  =  ia = Id thay vào biểu thức nghiệm ta được: U cos t  cos(   ) X a Id   cos t  cos(    )  2.I d X a U Trong giai đoạn trùng dẫn điện áp tải không nên điện áp trung bình tải bị giảm lượng: U   4   6.U sin     d  6U cos   cos(   )  3.I d X a 4 2. 2.5.5 Chuyển mạch sơ đồ chỉnh lưu hình cầu ba pha G1 Q uL1' L1 T3 T5 id Rd uL2' L2 G5 G3 T1 ia Ud uL3' L3 G4 G6 N G2 T4 Ld T6 T2 Hình 2.74: Sơ đồ nguyên lý mạch chỉnh lưu hình cầu ba pha có điều khiển Ud Uab Ua+Uc Ua Ua+Ub Ub Ub+Uc Uc wt 0' a m id iT3 iT1 iT2 iT3 iT1 wt UT1 Uac wt Uab Ua-(ub+uc)/2 Hình 2.75: Dạng sóng dịng điện, điện áp sơ đồ chỉnh lưu hình cầu ba pha có điều khiển sẩy chuyển mạch Chương Chỉnh lưu khơng có điều khiển 130 Trường Đại học SPKT Hưng Yên Điện tử cơng suất Về phân tích q trình chuyển mạch mạch chỉnh lưu cầu ba pha giống mạch chỉnh lưu hình tia ba pha với hai nhóm catơt chung anơt chung, điểm khác chu kỳ điện áp nguồn xẩy lần chuyển mạch van Do điện áp trung bình tải bị giảm lượng gấp hai lần so với mạch chỉnh lưu hình tia ba pha: U   3.I d X a 2. Xác định khoảng thời gian trùng dẫn giống mạch tia ba pha: Id  6.U cos t  cos(   ) X a 2.6 Các chế độ làm việc mạch chỉnh lưu Mạch chỉnh lưu làm việc tùy theo đặc điểm tải góc kích mở mà làm việc hai chế độ khác nhau: chế độ chỉnh lưu giới thiệu phần chế độ nghịch lưu phụ thuộc *Chế độ nghịch lưu phụ thuộc: Là chế độ làm việc mạch chỉnh lưu, lượng từ phía chiều đưa phía lưới điện xoay chiều Đây chế độ làm việc phổ biến chỉnh lưu , đặc biệt hệ thống truyền động điện chiều Khi máy điện chiều điều khiển chỉnh lưu phụ tải tiêu thụ lượng, nguồn cung cấp lượng Tuy nhiên để mạch chỉnh lưu làm việc chế độ nhịch lưu phụ thuộc cần thỏa mãn điều kiện sau: Trong mạch phải có sức điện động chiều Ed , chiều Ed Id nguồn phát lượng, Ed Id mạch ngược tiêu thụ lượng Góc điều khiển  phải lớn 900 điện Điều dẫn đến Ud < Như đầu chỉnh lưu nguồn cấp lượng dịng chiều vào cực dương cực âm chỉnh lưu Chương Chỉnh lưu khơng có điều khiển 131 Trường Đại học SPKT Hưng Yên Điện tử công suất Bài tập Chương Bài 2.1 Bộ chỉnh lưu mạch tia pha nửa chu kỳ không điều khiển mắc vào tải có R = 0,1 Nguồn xoay chiều pha có trị hiệu dụng pha U =220V Mạch trạng thái xác lập, xét điều kiện van làm việc lý tưởng Vẽ sơ đồ nguyên lý, dạng sóng điện điện áp nguồn, điện áp tải, dòng điện qua tải, dòng điện qua van bán dẫn, điện áp rơi van bán dẫn, dòng điện qua cuộn dây thứ cấp máy biến áp Viết biểu thức tính dịng điện, điện áp tải Tính trị trung bình điện áp chỉnh lưu dòng chỉnh lưu Tính cơng suất trung bình tải Tính trị trung bình dịng qua linh kiện Tính trị hiệu dụng dịng qua pha nguồn Tính hệ số công suất nguồn Bài 2.2 Bộ chỉnh lưu mạch tia pha hai nửa chu kỳ không điều khiển mắc vào tải có R = 0,1, nối tiếp với E = 12V Nguồn xoay chiều pha có trị hiệu dụng pha U =14V Mạch trạng thái xác lập, xét điều kiện van làm việc lý tưởng Vẽ sơ đồ nguyên lý, dạng sóng điện điện áp nguồn, điện áp tải, dòng điện qua tải, dòng điện qua van bán dẫn, điện áp rơi van bán dẫn, dòng điện qua cuộn dây thứ cấp máy biến áp Viết biểu thức tính dịng điện, điện áp tải Tính trị trung bình điện áp chỉnh lưu dòng chỉnh lưu Tính cơng suất trung bình tải Tính trị trung bình dịng qua linh kiện Tính trị hiệu dụng dòng qua pha nguồn Bài 2.3 Bộ chỉnh lưu mạch tia pha hai nửa chu kỳ khơng điều khiển mắc vào tải có R = 0,1, nối tiếp với E = 12V Nguồn xoay chiều pha có trị hiệu dụng pha U =14V Mạch trạng thái xác lập, điện áp rơi van dẫn 0,8V Vẽ sơ đồ nguyên lý, dạng sóng điện điện áp nguồn, điện áp tải, dòng điện qua tải, dòng điện qua van bán dẫn, điện áp rơi van bán dẫn, dòng điện qua cuộn dây thứ cấp máy biến áp Viết biểu thức tính dịng điện, điện áp tải Tính trị trung bình điện áp chỉnh lưu dịng chỉnh lưu Tính cơng suất trung bình tải Tính trị trung bình dịng qua linh kiện Tính trị hiệu dụng dịng qua pha nguồn Chương Chỉnh lưu khơng có điều khiển 132 Trường Đại học SPKT Hưng Yên Điện tử công suất Bài 2.4 Bộ chỉnh lưu hình cầu pha khơng điều khiển dùng nạp cho bình ácquy có E = 12V-1000Ah Nguồn xoay chiều pha có trị hiệu dụng pha U =14V Mạch trạng thái xác lập, xét điều kiện van làm việc lý tưởng Vẽ sơ đồ nguyên lý, dạng sóng điện điện áp nguồn, điện áp tải, dòng điện qua tải, dòng điện qua van bán dẫn, điện áp rơi van bán dẫn, dòng điện qua cuộn dây thứ cấp máy biến áp Viết biểu thức tính dịng điện, điện áp tải Tính thời điểm diode bắt đầu dẫn chu kỳ khoảng dẫn diode Tính điện trở mắc nối tiếp với tải để dòng nạp 10A Bài 2.5 Bộ chỉnh lưu hình tia pha khơng điều khiển cấp điện cho tải R = 10, mắc nối tiếp với L có giá trị lớn đảm bảo dịng phẳng liên tục Nguồn xoay chiều pha có trị hiệu dụng pha U = 220V Mạch trạng thái xác lập, xét điều kiện van làm việc lý tưởng Vẽ sơ đồ nguyên lý, dạng sóng điện điện áp nguồn, điện áp tải, dòng điện qua tải, dòng điện qua van bán dẫn, điện áp rơi van bán dẫn, dòng điện qua cuộn dây thứ cấp máy biến áp Viết biểu thức tính dịng điện, điện áp tải Tính trị trung bình điện áp chỉnh lưu dịng chỉnh lưu Tính cơng suất trung bình tải Tính trị trung bình dịng qua linh kiện Tính trị hiệu dụng dịng qua pha nguồn Bài 2.6 Bộ chỉnh lưu hình tia pha khơng điều khiển cấp điện cho tải R = 10, mắc nối tiếp với E = 24V Nguồn xoay chiều pha có trị hiệu dụng pha U = 24V Mạch trạng thái xác lập, xét điều kiện van làm việc lý tưởng Vẽ sơ đồ nguyên lý, dạng sóng điện điện áp nguồn, điện áp tải, dịng điện qua tải, dòng điện qua van bán dẫn, điện áp rơi van bán dẫn, dòng điện qua cuộn dây thứ cấp máy biến áp Viết biểu thức tính dịng điện, điện áp tải Tính chọn thơng số dịng điện điện áp cho van bán dẫn Biết van làm mát cánh tản nhiệt, đối lưu tự nhiên tính chọn máy biến áp Chương Chỉnh lưu khơng có điều khiển 133 Trường Đại học SPKT Hưng Yên Điện tử cơng suất Bài 2.7 Bộ chỉnh lưu hình cầu pha không điều khiển cấp điện cho tải R = 10, mắc nối tiếp với L có giá trị lớn đảm bảo dòng phẳng liên tục Nguồn xoay chiều pha có trị hiệu dụng pha U = 220V Mạch trạng thái xác lập, xét điều kiện van làm việc lý tưởng Vẽ sơ đồ nguyên lý, dạng sóng điện điện áp nguồn, điện áp tải, dòng điện qua tải, dòng điện qua van bán dẫn, điện áp rơi van bán dẫn, dòng điện qua cuộn dây thứ cấp máy biến áp Viết biểu thức tính dịng điện, điện áp tải Tính trị trung bình điện áp chỉnh lưu dịng chỉnh lưu Tính cơng suất trung bình tải Tính trị trung bình dịng qua linh kiện Tính trị hiệu dụng dịng qua pha nguồn Bài 2.8 Bộ chỉnh lưu mạch tia pha nửa chu kỳ có điều khiển mắc vào tải có R = 0,1 Nguồn xoay chiều pha có trị hiệu dụng pha U =220V Mạch trạng thái xác lập, xét điều kiện van làm việc lý tưởng với góc kích mở α = 2π/3 Vẽ sơ đồ nguyên lý, dạng sóng điện điện áp nguồn, điện áp tải, dòng điện qua tải, dòng điện qua van bán dẫn, điện áp rơi van bán dẫn, dòng điện qua cuộn dây thứ cấp máy biến áp Viết biểu thức tính dịng điện, điện áp tải Tính trị trung bình điện áp chỉnh lưu dòng chỉnh lưu Bài 2.8 Bộ chỉnh lưu hình tia pha nửa chu kỳ có điều khiển cấp điện cho tải R = 10, mắc nối tiếp với L có giá trị lớn đảm bảo dòng phẳng liên tục Nguồn xoay chiều pha có trị hiệu dụng pha U = 220V Mạch trạng thái xác lập, xét điều kiện van làm việc lý tưởng, với góc kích mở α = 2π/3 Vẽ sơ đồ nguyên lý, dạng sóng điện điện áp nguồn, điện áp tải, dòng điện qua tải, dòng điện qua van bán dẫn, điện áp rơi van bán dẫn, dòng điện qua cuộn dây thứ cấp máy biến áp Viết biểu thức tính dịng điện, điện áp tải Tính trị trung bình điện áp chỉnh lưu dịng chỉnh lưu Tính cơng suất trung bình tải Tính trị trung bình dịng qua linh kiện Tính trị hiệu dụng dịng qua pha nguồn Chương Chỉnh lưu khơng có điều khiển 134 Trường Đại học SPKT Hưng Yên Điện tử công suất Bài 2.9 Bộ chỉnh lưu hình tia pha nửa chu kỳ có điều khiển cấp điện cho tải R = 10, mắc nối tiếp với L có giá trị lớn đảm bảo dòng phẳng liên tục Nguồn xoay chiều pha có trị hiệu dụng pha U = 220V Mạch trạng thái xác lập, xét điều kiện van làm việc lý tưởng, có diode đệm mắc song song ngược với tải, góc kích mở α = 2π/3 Vẽ sơ đồ nguyên lý, dạng sóng điện điện áp nguồn, điện áp tải, dòng điện qua tải, dòng điện qua van bán dẫn, điện áp rơi van bán dẫn, dòng điện qua cuộn dây thứ cấp máy biến áp Viết biểu thức tính dịng điện, điện áp tải Tính trị trung bình điện áp chỉnh lưu dịng chỉnh lưu Tính cơng suất trung bình tải Tính trị trung bình dịng qua linh kiện Tính trị hiệu dụng dịng qua pha nguồn Bài 2.10 Bộ chỉnh lưu hình cầu pha có điều khiển cấp điện cho tải R = 10, mắc nối tiếp với L có giá trị lớn đảm bảo dòng phẳng liên tục Nguồn xoay chiều pha có trị hiệu dụng pha U = 220V Mạch trạng thái xác lập, xét điều kiện van làm việc lý tưởng, có diode đệm mắc song song ngược với tải, góc kích mở α = 2π/3 Vẽ sơ đồ nguyên lý, dạng sóng điện điện áp nguồn, điện áp tải, dòng điện qua tải, dòng điện qua van bán dẫn, điện áp rơi van bán dẫn, dòng điện qua cuộn dây thứ cấp máy biến áp Viết biểu thức tính dịng điện, điện áp tải Tính trị trung bình điện áp chỉnh lưu dịng chỉnh lưu Tính cơng suất trung bình tải Tính trị trung bình dịng qua linh kiện Tính trị hiệu dụng dịng qua pha nguồn Bài 2.11 Bộ chỉnh lưu mạch cầu pha điều khiển hồn tồn mắc vào tải có R = 0,5, L lớn, dòng tải liên tục phẳng Nguồn xoay chiều pha có trị hiệu dụng pha U =220V Mạch trạng thái xác lập, với góc kích xung 120 độ điện Vẽ sơ đồ nguyên lý, dạng sóng điện điện áp nguồn, điện áp tải, dòng điện qua tải, dòng điện qua van bán dẫn, điện áp rơi van bán dẫn, dòng điện qua cuộn dây thứ cấp máy biến áp Tính trị trung bình điện áp chỉnh lưu dịng chỉnh lưu Tính cơng suất trung bình tải (1đ) Chương Chỉnh lưu khơng có điều khiển 135 Trường Đại học SPKT Hưng n Điện tử cơng suất Tính trị trung bình dịng qua linh kiện (1đ) Tính trị hiệu dụng dòng qua pha nguồn (1đ) Tính chọn van cơng suất theo thơng số dòng điện điện áp Bài 2.12 Bộ chỉnh lưu mạch cầu pha điều khiển hoàn toàn mắc vào tải có R = 0,5, L lớn, dịng tải liên tục phẳng Nguồn xoay chiều pha có trị hiệu dụng pha U =220V Mạch trạng thái xác lập, có diode đệm mắc song song ngược với tải, góc kích mở α = 2π/3 Vẽ sơ đồ nguyên lý, dạng sóng điện điện áp nguồn, điện áp tải, dòng điện qua tải, dòng điện qua van bán dẫn, điện áp rơi van bán dẫn, dòng điện qua cuộn dây thứ cấp máy biến áp Tính trị trung bình điện áp chỉnh lưu dịng chỉnh lưu Tính cơng suất trung bình tải Tính trị trung bình dịng qua linh kiện Tính trị hiệu dụng dịng qua pha nguồn Tính chọn van cơng suất theo thơng số dịng điện điện áp Bài 2.13 Bộ chỉnh lưu mạch cầu pha điều khiển hoàn toàn mắc vào tải có R = 0,5, Nguồn xoay chiều pha có trị hiệu dụng pha U =220V Mạch trạng thái xác lập, góc kích mở α = π/.2 Vẽ sơ đồ nguyên lý, dạng sóng điện điện áp nguồn, điện áp tải, dòng điện qua tải, dòng điện qua van bán dẫn, điện áp rơi van bán dẫn, dòng điện qua cuộn dây thứ cấp máy biến áp Tính trị trung bình điện áp chỉnh lưu dịng chỉnh lưu Tính cơng suất trung bình tải Tính trị trung bình dịng qua linh kiện Tính trị hiệu dụng dịng qua pha nguồn Tính chọn van cơng suất theo thơng số dịng điện điện áp Bài 2.14 Bộ chỉnh lưu mạch cầu pha điều khiển hồn tồn mắc vào tải có R+L+E mắc nối tiếp Biết R = , E = 100V, L lớn, dòng tải liên tục phẳng, có diode đệm mắc song song ngược với tải Nguồn xoay chiều có trị hiệu dụng pha U =220V Mạch trạng thái xác lập, với góc kích xung 120 độ điện Vẽ sơ đồ nguyên lý, dạng sóng điện điện áp nguồn, điện áp tải, dòng điện qua tải, dòng điện qua van bán dẫn, điện áp rơi van bán dẫn, dòng điện qua cuộn dây thứ cấp máy biến áp Chương Chỉnh lưu khơng có điều khiển 136 Trường Đại học SPKT Hưng Yên Điện tử công suất Tính trị trung bình điện áp chỉnh lưu dịng chỉnh lưu Tính cơng suất trung bình tải Tính trị trung bình dịng qua linh kiện Tính trị hiệu dụng dịng qua pha nguồn Bài 2.15 Bộ chỉnh lưu mạch cầu pha bán điều khiển không đối xứng mắc vào tải có R = 0,2 , L =  Nguồn xoay chiều có trị hiệu dụng pha U =110V Mạch trạng thái xác lập, với góc kích xung 120 độ điện Vẽ sơ đồ nguyên lý, dạng sóng điện điện áp nguồn, điện áp tải, dòng điện qua tải, dòng điện qua van bán dẫn, điện áp rơi van bán dẫn, dòng điện qua cuộn dây thứ cấp máy biến áp.(4đ) Tính trị trung bình điện áp chỉnh lưu dịng chỉnh lưu (1,5đ) Tính cơng suất trung bình tải (1,5đ) Tính trị trung bình dịng qua linh kiện (1,5đ) Tính trị hiệu dụng dịng qua pha nguồn (1,5đ) Tính hệ số công suất nguồn (1,5đ) Bài 2.16 Bộ chỉnh lưu mạch cầu pha bán điều khiển đối xứng mắc vào tải có R = , L lớn, dòng tải liên tục phẳng Nguồn xoay chiều có trị hiệu dụng pha U =220V Mạch trạng thái xác lập, với góc kích xung 120 độ điện Vẽ sơ đồ nguyên lý, dạng sóng điện điện áp nguồn, điện áp tải, dòng điện qua tải, dòng điện qua van bán dẫn, điện áp rơi van bán dẫn, dòng điện qua cuộn dây thứ cấp máy biến áp.(4đ) Tính trị trung bình điện áp chỉnh lưu dịng chỉnh lưu (1,5đ) Tính cơng suất trung bình tải (1,5đ) Tính trị trung bình dịng qua linh kiện (1,5đ) Tính trị hiệu dụng dịng qua pha nguồn (1,5đ) Tính hệ số cơng suất nguồn (1,5đ) Bài 2.17 Bộ chỉnh lưu mạch cầu pha bán điều khiển không đối xứng mắc vào tải có R = 0,2 , L =  Nguồn xoay chiều có trị hiệu dụng pha U =110V Mạch trạng thái xác lập, với góc kích xung 120 độ điện Chương Chỉnh lưu khơng có điều khiển 137 Trường Đại học SPKT Hưng Yên Điện tử công suất Vẽ sơ đồ nguyên lý, dạng sóng điện điện áp nguồn, điện áp tải, dịng điện qua tải, dòng điện qua van bán dẫn, điện áp rơi van bán dẫn, dòng điện qua cuộn dây thứ cấp máy biến áp.(4đ) Tính trị trung bình điện áp chỉnh lưu dịng chỉnh lưu (1,5đ) Tính cơng suất trung bình tải (1,5đ) Tính trị trung bình dịng qua linh kiện (1,5đ) Tính trị hiệu dụng dịng qua pha nguồn (1,5đ) Tính hệ số công suất nguồn (1,5đ) Bài 2.18 Bộ chỉnh lưu mạch cầu pha điều khiển hoàn toàn mắc vào tải có R = 0,1 , L lớn, dịng tải liên tục phẳng Nguồn xoay chiều pha có trị hiệu dụng pha U = 220V Mạch trạng thái xác lập, với góc kích xung 120 độ điện Vẽ sơ đồ nguyên lý, dạng sóng điện điện áp nguồn, điện áp tải, dòng điện qua tải, dòng điện qua van bán dẫn, điện áp rơi van bán dẫn, dòng điện qua cuộn dây thứ cấp máy biến áp.(4đ) Tính trị trung bình điện áp chỉnh lưu dịng chỉnh lưu Tính cơng suất trung bình tải (1,5đ) Tính trị trung bình dịng qua linh kiện (1,5đ) Tính trị hiệu dụng dịng qua pha nguồn (1,5đ) Tính hệ số cơng suất nguồn (1,5đ) Bài 2.19 So sánh hệ số công suất chỉnh lưu cầu pha điều khiển toàn phần chỉnh lưu cầu pha điều khiển bán phần Cho biết áp nguồn xoay chiều, công suất tải dòng tải hai trường hợp U = 220V, Pd= 10kW Dòng tải id liên tục phẳng id = Id = 100A Bài 2.20 Một mạch chỉnh lưu hình cầu pha khơng điều khiển dùng để nạp điện cho Acquy có sức điện động E = 12V; dòng nạp Id = 20A Giá trị hiệu dụng điện áp nguồn cấp vào mạch chỉnh lưu 14V tần số f = 50HZ a> Tính thời điểm thiết bị chỉnh lưu bắt đầu nạp điện cho Acquy nửa chu kỳ Chương Chỉnh lưu khơng có điều khiển 138 Trường Đại học SPKT Hưng Yên Điện tử công suất b> Điện trở mắc vào mạch phải để đảm bảo dòng nạp theo yêu cầu; bỏ qua điện trở cuộn dây máy biến áp c> Tính gi trị hiệu dụng dịng điện qua tải d> Tính hiệu suất làm việc thiết bị Bài 2.20 Mạch chỉnh lưu pha hình tia dùng diode cấp điện cho tải có: E = 24V, R = 5 Giá trị hiệu dụng điện áp pha 25V, tần số nguồn xoay chiều 50HZ a> Vẽ đường cong dòng điện chảy qua tải qua diode b> Tính gi trị trung bình dịng điện chảy qua tải qua mối diode c> Tính giá trị dịng hiệu dụng chảy qua cuộn dây thứ cấp máy biến áp Bài 2.21 Cho mạch chỉnh lưu hình tia pha hai nửa chu kỳ có điều khiển có tham số: U2 = 100V; f = 50HZ; L = 1mH; góc kích mở  = 2/3 [rad] a> Vẽ sơ đồ nguyên lý b> Viết biểu thức dòng điện tải id c> Xác định góc tắt dịng  d> Vẽ đường cong biểu diễn id e> Tính giá trị dịng trung bình qua tải qua Thyritstor Bài 2.21 Mạch chỉnh lưu cầu ba pha không điều khiển nuôi từ nguồn xoay chiều có trị hiệu dụng điện áp dây sơ cấp 380V thông qua máy biến áp ba pha đấu /Y Giả thiết điện áp rơi van làm việc 0.7V; dòng điện tải nắn thẳng Id = 60A; điện áp trung bình tải 300V a> Tính gi trị trung bình dịng điện qua diode (1.5đ) b> Tính điện áp ngược lớn diode phải chịu (1.5đ) c> Tính thơng số dịng điện hiệu dụng sơ cấp thứ cấp I1; I2; tỷ số điện áp m; công suất biểu kiến S máy biến áp (2đ) Bài 2.22 Cho sơ đồ chỉnh lưu tiristo cầu pha không đối xứng với thông số sau: U2 = 110V; R = 1,285; L = ∞; Pd = 12,85kW Chương Chỉnh lưu khơng có điều khiển 139 Trường Đại học SPKT Hưng Yên Điện tử cơng suất Xác định góc mở , trị trung bình dịng tải, trị trung bình dịng chảy qua tiristo, trị trung bình dịng chảy qua điốt Bài 2.23 Cho sơ đồ chỉnh lưu cầu điốt pha với tải R+E, thông số: u2  2U sin t ; U2 = 240V; f = 60Hz; E= 120V a Tính thời gian mở cho dịng chảy qua điốt chu kỳ b.Xác định R cho dịng tải có trị trung bình Id = 30A Bài 2.24 Bộ chỉnh lưu mạch cầu pha bán điều khiển khơng đối xứng mắc vào tải có R = 2 Nguồn xoay chiều có trị hiệu dụng pha U =110V Mạch trạng thái xác lập, với góc kích xung 120 độ điện Vẽ sơ đồ nguyên lý, dạng sóng điện điện áp nguồn, điện áp tải, dòng điện qua tải, dòng điện qua van bán dẫn, điện áp rơi van bán dẫn, dòng điện qua cuộn dây thứ cấp máy biến áp.(4đ) Tính trị trung bình điện áp chỉnh lưu dịng chỉnh lưu (1,5đ) Tính cơng suất trung bình tải (1,5đ) Tính trị trung bình dịng qua linh kiện (1,5đ) Tính trị hiệu dụng dịng qua pha nguồn (1,5đ) Chương Chỉnh lưu khơng có điều khiển 140 ... Hưng Yên Điện tử công suất - Trong nửa chu kỳ đầu  t = đến , điện áp u2 dương, cặp van D1 D2 phân cực thuận, nên dẫn điện Còn cặp van D4 D3 bị phân cực ngược nên không dẫn điện cho dịng điện chạy... việc dạng sóng dịng điện, điện áp mạch Chương Chỉnh lưu không có điều khiển 74 Trường Đại học SPKT Hưng Yên Điện tử công suất Giả sử mạch làm việc chế độ xác lập, lý tưởng điện áp đặt vào cuộn... Yên Điện tử công suất - Trong nửa chu kỳ đầu  t = đến , điện áp u2 dương, cặp van D1 D2 phân cực thuận, nên dẫn điện Còn cặp van D4 D3 bị phân cực ngược nên khơng dẫn điện cho dịng điện chạy
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUONG2 đề CƯƠNG điện tử CÔNG SUÂT 4 2018, CHUONG2 đề CƯƠNG điện tử CÔNG SUÂT 4 2018