0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: Lịch sử lớp 6

6 2 0
  • ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: Lịch sử lớp 6

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 21:06

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I TRƯỜNG THCS TỔ VĂN - SỬ NĂM HỌC 2020 - 2021 Môn: Lịch sử lớp Thời gian 45 phút không kể phát đề I MỤC TIÊU - Để đánh giá khả nhận thức kiến thức học sinh toàn học kỳ I: lịch sử giới cổ đại lịch sử Việt Nam thời nguyên thủy Từ đó, học sinh tự đánh giá thân việc học tập, tiếp nhận khối lượng kiến thức học giáo viên điều chỉnh phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh - Đánh giá kỹ vận dụng kiến thức học vào thực tế, nhìn nhận vấn đề cách tồn diện - Giáo dục học sinh ý thức tích cực tự giác học tập trung thực làm kiểm tra - Thực yêu cầu kế hoạch dạy học môn Bộ Giáo dục Đào tạo II CHUẨN BỊ - Giáo viên: đề, đáp án biểu điểm - Học sinh: chuẩn bị kĩ theo nội dung ôn tập để làm kiểm tra thật tốt III THIẾT LẬP MA TRẬN Tên chủ đề Nhận biết TN Xã hội Thời nguyên gian xuất thủy Người tinh khôn, công cụ lao động kim loại Số câu ½ Số điểm ½ Tỉ lệ % 5% Các quốc Các quốc gia cổ đại gia cổ phương đại Thông hiểu TL T N TL Vận dụng Vận dụng cao thấp TN TL T TL N Tổng ½ ½ 5% So sánh quốc gia Tây Số câu Số điểm Tỉ lệ % Đời sống người nguyên thủy đất nức ta Số câu Số điểm Tỉ lệ % Tổng câu Tổng điểm Tỉ lệ phương Tây hình thành đâu Xã hội cổ đại phương Tây có giai cấp ½ ½ 5% cổ đại phương Tây phương Đông ½ 40% Những điểm đời sống tinh thần người nguyên thủy 1 10% ½ 20% ½ 20% 40% 4½ 45% Nhận xét tập tục chôn công cụ theo người chết người nguyên thủy ½ 30% ½ 30% 50% 10 100% ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I TRƯỜNG THCS TỔ VĂN - SỬ NĂM HỌC 2020 - 2021 Môn: Lịch sử Thời gian 45 phút không kể phát đề Họ tên: .Lớp: Điểm Lời phê thầy, giáo Câu (1 điểm) Khoanh trịn vào phương án nhất: 1.Người tinh khôn xuất vào thời gian nào? A khoảng - triệu năm trước C khoảng thiên niên kỉ thứ I TCN B khoảng vạn năm trước D khoảng thiên niên kỉ thứ IV TCN Khoảng thiên niên kỉ IV TCN người phát minh công cụ chất liệu gì? A Đá B Xương C Kim loại D Gốm Địa điểm hình thành quốc gia cổ đại phương Tây là: A Sơng Hồng Hà B Bán đảo Italia Ban Căng C Châu Phi D Ai Cập Xã hội cổ đại phương Tây có giai cấp? A B C D Câu (5 điểm) Những điểm đời sống tinh thần người nguyên thủy gì? Hãy nhận xét tập tục chôn công cụ lao động theo người chết thời nguyên thủy? Câu (4 điểm) So sánh quốc gia cổ đại phương Tây phương Đơng điều kiện tự nhiên, thời gian hình thành, kinh tế, trị - xã hội TRƯỜNG THCS TỔ VĂN - SỬ NĂM HỌC 2020 - 2021 ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: Lịch sử Thời gian 45 phút không kể phát đề Câu (1 điểm) Mỗi đáp án 0,25 điểm: Câu Đáp án Câu (5 điểm) B C B A Những điểm đời sống người nguyên thủy: (2 điểm) Người nguyên thủy thời Hòa Bình - Bắc Sơn khơng biết chế tạo cơng cụ lao động mà biết làm trang sức (0,5) Mô tả sống qua tranh hang động (0,5) Quan hệ thị tộc ngày gắn bó (0,5) Chơn cơng cụ lao động theo người chết (0,5) Nhận xét tập tục chôn công cụ lao động theo người chết: (3 điểm) Hình thành quan niệm tâm linh Người nguyên thủy quan niệm chết sang giới khác, người cần lao động Thể phát triển đời sống tinh thần người nguyên thủy: biết tôn trọng người chết Câu (4 điểm) so sánh quốc gia cổ đại phương Tây phương Đông Tiêu chí Phương Tây Hai bán đảo Ban Căng I-ta- Phương Đơng Có dịng sơng lớn: li-a Sơng Nin Ai Cập, Ti- Điều kiện Đất đai không thuận lợi cho gơ-rơ Ơ-phơ-rát tự nhiên việc trồng lúa có đường Lưỡng Hà, … bờ biển dài thuận lợi cho Đất ven sông vừa màu 0,5 thương nghiệp Khoảng đầu thiên kỉ I TCN mỡ, vừa dễ trồng trọt Khoảng cuối thiên niên kỉ Thời gian 0,5 IV đầu thiên niên kỉ III hình thành Biết làm thủy lợi TCN Trồng loại lưu 0,5 niên, làm nghề thủ Kinh tế công Cư dân chủ yếu làm nông nghiệp Thương nghiệp phát triển 0,5 Nhà nước quân chủ chuyên Chiếm hữu nô lệ 0,5 0,5 Chính trị - chế xã hội Xã hội gồm tầng lớp: Xã hội gồm giai cấp: Quý tộc, nông dân, nô lệ Chủ nô nô lệ
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: Lịch sử lớp 6, ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: Lịch sử lớp 6