0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÍ LỚP 6

2 0 0
  • ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II  MÔN VẬT LÍ  LỚP 6

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 14:43

Trường THCS……… ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÍ - LỚP ĐỀ PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Thời gian 15’ Câu 1: Hiện tượng sau xảy nung nóng vật rắn A Khối lượng vật tăng B Thể tích vật giảm C Khối lượng riêng vật tăng D Thể tích vật tăng Câu 2: Một chai thuỷ tinh đậy nắp kim loại Nắp bị giữ chặt Hỏi phải mở nắp cách sau đây? A Hơ nóng cổ chai B Hơ nóng nắp cổ chai C Hơ nóng đáy chai D Hơ nóng nắp chai Câu 3: Tại tơn lợp nhà lại thường có dạng lượn sóng? A Để dễ nước B Để tơn dễ dàng co dãn nhiệt C Cả A B D Cả A B sai Câu 4: Các chất rắn, lỏng khí dãn nở nhiệt Chất dãn nở nhiều nhất? A Rắn B Lỏng C Khí D Dãn nở Câu 5: Băng kép chế tạo dựa tượng: A Các chất rắn khác co dãn nhiệt khác B Chất rắn nở nóng lên C Các chất rắn khác co dãn nhiệt giống D Chất rắn co lại lạnh Câu 6: Nhiệt kế cấu tạo dựa vào tượng: A Dãn nở nhiệt chất lỏng B Dãn nở nhiệt chất rắn C Dãn nở nhiệt chất khí D Dãn nở nhiệt chất Câu 7: Nhiệt kế y tế dùng để đo: A Nhiệt độ nước đá B Thân nhiệt người C Nhiệt độ nước sôi D Nhiệt độ môi trường Câu : Trường hợp cục nước đá tan nhanh thả vào: A Nước nhiệt độ 300C B Nước nhiệt độ 00C C Nước nhiệt độ -300C D Nước nhiệt độ 100C Câu : Khi đúc đồng, gang, thép… người ta ứng dụng tượng vật lí nào? A Hố ngưng tụ B Nóng chảy đơng đặc C Nung nóng D Tất câu sai Câu 10: Hiện tượng đông đặc tượng: A Một khối chất lỏng biến thành chất rắn B Một khối chất khí biến thành chất lỏng C Một khối chất rắn biến thành chất lỏng D Một khối chất khí biến thành chất rắn Câu 11: Nước bên lọ thuỷ tinh bay nhanh khi: A Mặt thoáng lọ nhỏ B Lọ nhỏ C Lọ lớn D Mặt thoáng lọ lớn Câu 12 : Chưng cất nước chưng cất rượu ứng dụng vào tượng vật lí nào? A Nóng chảy B đông đặc C bay ngưng tụ D bay ………………………………………….HẾT………………………………………… PHẦN TỰ LUẬN: ( 7đ) Thời gian: 30 phút Câu 13: ( 2.0đ ) So sánh giống khác nở nhiệt chất lỏng chất khí? Câu 14: (2,0đ) Tốc độ bay phụ thuộc vào yếu tố? Kể tên yếu tố đó? Câu 15 : (1.0 điểm) Tại bảng chia độ Nhiệt kế y tế khơng có nhiệt độ 340C 420C ? Câu 16: (2.0 điểm) Hình vẽ bên đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian chất thể rắn a) Đường biểu diễn chất gì? Vì sao? b) Từ phút đến phút thứ 4, nhiệt độ chất nào? Chất thể gì? c) Để đưa nhiệt độ chất từ 500C tới nhiệt độ nóng chảy cần thời gian phút? Từ phút thứ đến phút thứ chất rắn tồn thể nào? V ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM A-Trắc nghiệm (3,0đ) : Mỗi câu 0,25đ D A B C A A B-Tự luận :(7,0đ) B A B 10 A 11 D 12 C Câu 13: 2,0đ - Giống nhau: chất lỏng chất khí nở nóng lên co lại lạnh 1,0đ - Khác nhau: + Các chất lỏng khác co dãn nhiệt khác 0,5đ + Các chất khí khác co dãn nhiệt giống nhau, 0,5đ chất khí nở nhiệt nhiều chất lỏng Câu 14: 2,0đ - Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố: 0, 5đ + Nhiệt độ 0, 5đ + Gió 0, 5đ + Diện tích mặt thoáng chất lỏng 0, 5đ Câu 15: 1,0đ  Vì nhiệt độ thể người nằm khoảng 350C đến 420C Câu 16: 2,0 đ (Mỗi ý: 1,0đ) a) Đường biểu diễn chất Băng phiến 0,5đ Vì nhiệt độ nóng chảy băng phiến 80 C 0,5đ b) Từ phút đến phút thứ nhiệt độ chất tăng 0,25đ Băng phiến thể rắn 0,25đ c) Để đưa nhiệt độ từ 50 C đến nhiệt độ nóng chảy cần thời gian phút 0,25đ Từ phút thứ đến phút thứ 11băng phiến thể lỏng 0,25đ ...Câu 16: (2.0 điểm) Hình vẽ bên đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian chất thể rắn a) Đường... mặt thoáng chất lỏng 0, 5đ Câu 15: 1,0đ  Vì nhiệt độ thể người nằm khoảng 350C đến 420C Câu 16: 2,0 đ (Mỗi ý: 1,0đ) a) Đường biểu diễn chất Băng phiến 0,5đ Vì nhiệt độ nóng chảy băng phiến
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÍ LỚP 6, ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÍ LỚP 6