0

KẾ HOACH TUẦN 12

3 2 0
  • KẾ HOACH TUẦN 12

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 20:15

* Góc sách: Xem truyện, tranh, kể chuyện theo tranh về chủ đề “Gia đình” * Góc Tuyên truyền: Tuyên truyền về luật giao thông, thực hiện 5k * Góc sáng tạo: Bé làm tranh bằng lá cây[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOACH TUẦN 12