0

giáo án phụ tuần 12 nhu cầu gia đình

6 2 0
  • giáo án phụ tuần 12 nhu cầu gia đình

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 20:12

* Trả trẻ: - Cô hướng dẫn trẻ lấy đúng đồ dùng cá nhân của của mình và biết chào hỏi cô giáo, bạn bè, bố mẹ lễ phép trước khi ra về - Cô ân cần, niềm nở với trể và phụ huynh - Trao đổi v[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án phụ tuần 12 nhu cầu gia đình