0

SKKN quản lý hoạt động giáo dục giới tính ở trường THCS, quận long biên, hà nội

15 1 0
  • SKKN quản lý hoạt động giáo dục giới tính ở trường THCS, quận long biên, hà nội

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 13:12

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÁO CÁO MÔ TẢ SÁNG KIẾN (Ý TƯỞNG MỚI) Mã số (do thường trực Hội đồng thẩm định ghi): Tên sáng kiến: Quản lý hoạt động giáo dục giới tính trường THCS, Quận Long Biên, Hà Nội Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giáo dục Mô tả chất sáng kiến (ý tưởng mới): 3.1 Tình trạng giải pháp biết: Quản lý GDGT cho học sinh THCS trách nhiệm chung toàn xã hội Trong đó, phối hợp chặt chẽ nhà trường, gia đình xã hội quản lý GDGT cho học sinh THCS yêu cầu mang tính tất yếu Trong giai đoạn nay, vấn đề có ý nghĩa cấp thiết Kế thừa kết nghiên cứu cơng bố có liên quan đề tài luận văn, tác giả không đưa khái niệm cơng cụ (giới, giới tính, GDGT) mà cịn tập trung xây dựng khái niệm trung tâm, khẳng định: Quản lý hoạt động GDGT cho học sinh THCS tác động có mục đích, có kế hoạch chủ thể quản lý trường THCS tới trình giáo dục giới lực lượng tham gia tổ chức, điều hành giáo dục nhăm thực mục tiêu giáo dục học sinh THCS xác định Phân tích đặc điểm tâm sinh lý học sinh THCS, để rõ đặc điểm tâm lý chung học sinh THCS khác tương đối đặc điểm tâm sinh lý nam nữ học sinh THCS Đi sâu luận chứng nội dung quản lý hoạt động GDGT, bao gồm: lập kế hoạch đạo hoạt động GDGT, quản lý việc thực chương trình theo qui định Bộ GD&ĐT, quản lý việc giảng dạy giáo viên quản lý công tác tổ chức GDGT, đạo phối hợp lực lượng để GDGT, kiểm tra, đánh giá kết GDGT cho học sinh Quản lý hoạt động GDGT cho học sinh THCS chịu tác động điều kiện khác quan nhân tố chủ quan Vai trò, phương thức tác động, tính chất kết tác động yếu tố luận giải tới quản lý hoạt động GDGT khơng hồn tồn giống Hoạt động GDGT đánh giá quan trọng, đặc biệt với PHHS người làm công tác quản lý giáo dục trường THCS Nếu cán quản lý giáo dục, giáo viên, PHHS nhận thức cách đầy đủ, đắn xác hoạt động GDGT cho học sinh THCS điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức hoạt động GDGT cho học sinh trường THCS địa bàn quận Hầu hết cán quản lý trường THCS nhận thức việc tổ chức thực kế hoạch GDGT có phân cơng trách nhiệm cho giáo viên phụ trách mặt công tác; xây dựng loại kế hoạch theo quy định thực nhiệm vụ GDGT cho học sinh Chỉ đạo thực kế hoạch GDGT cán quản lý giáo dục trường THCS địa bàn quận Long Biên có nhiều chuyển biến tích cực Báo cáo kết thực nhiệm vụ học kỳ I phương hướng nhiệm vụ trọng tâm Học kỳ II, năm học 2016-2017, Phòng Giáo dục quận Long Biên rõ: “các trường THCS quan tâm xây dựng tổ chức thực kế hoạch giáo dục, có GDGT Việc GDGT tổ chức thực theo kế hoạch khoa học” Điều chứng tỏ việc đạo thực kế hoạch GDGT quan tâm mức Tuy nhiên, cần quan tâm đến việc giám sát kiểm tra hướng dẫn giáo viên thực kế hoạch để đảm bảo cho hoạt động GDGT cho học sinh ngày có chất lượng tốt Hầu hết THCS ý thức rằng, CSVC thiết bị dạy học yếu tố quan trọng nhằm góp phần nâng cao chất lượng GDGT cho học sinh 3.2 Nội dung giải pháp đề nghị cơng nhận sáng kiến : - Mục đích giải pháp: Giáo dục giới tính vấn đề cần thiết, năm qua, đạo cấp, ngành giáo dục thành phố Hà Nội nói chung, quận Long Biên nói riêng quan tâm tới công tác GDGT cho học sinh THCS qua hoạt động đa dạng, sinh động, có sức thu hút học sinh tham gia học tập tìm, nhận thức vấn đề giới tính, qua ảnh hưởng tới hình thành, phát triển nhân cách học sinh THCS Tuy nhiên, công tác GDGT trường THCS địa bàn quận Long Biên tồn hạn chế, bất cập định GDGT chưa coi mơn học thức mà chủ yếu lồng ghép môn kỹ sống Việc xác định lực lượng tham gia vào trình giáo dục cịn nhiều ý kiến khác xoay quanh cơng tác chăm sóc, giáo dục bảo vệ trẻ em tình hình với nội dung chăm sóc, giáo dục bảo vệ trẻ em trức tác động tiêu cực mặt trái kinh tế thị trường, lối sống thực dụng vấn đề lạm dung giới tính hiểu biết Nghiên cứu giới tính, giáo dục giới tình quản lý hoạt động giáo dục giới tính cho học sinh nhà khoa học nghiên cứu góc đọ chuyên ngành khác với phạm vi, cách thức tiếp cận vấn đề khác Tuy nhiên, quản lý hoạt động giáo dục giới tính cho học sinh bậc trung học sở quận Long Biên, thành phố Hà Nội chưa nghiên cứu cách cụ thể Từ lý trên, tác giả chọn đề tài “Quản lý hoạt động GDGT cho học sinh trường THCS quận Long Biên, thành phố Hà Nội ” để nghiên cứu có ý nghĩa cấp thiết lý luận thực tiễn, với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục GDGT cho học sinh trường THCS địa bàn quận - Nội dung giải pháp : Giải pháp Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên trường trung học sở quận Long Biên, thành phố Hà Nội hoạt động giáo dục giới tính cho học sinh * Mục tiêu biện pháp Mục tiêu biện pháp làm cho 100% CB, GV trường THCS địa bàn quận có hiểu biết giới; nhận thức sâu sắc vai trò GDGT cho học sinh; coi GDGT nội dung giáo dục thiếu hình thành nhân cách học sinh Trong tình hình mới, khơng CB, GV nhà trường THCS giảm sút tinh thần, lơ nhiệm vụ vẻ vang cao quý nghề trồng người; chưa hết sức, hết lịng nghiệp giáo dục, số CB, GV chuyên môn cao, chưa qua trường lớp tập huấn để hiểu tâm lý cách GDGT cho học sinh Do đó, việc nâng cao nhận thức cho CB, GV công tác GDGT cho học sinh cần thiết * Nội dung biện pháp Trang bị, cung cấp kiến thức giới, tầm quan trọng việc thực bình đẳng giới; xóa bỏ phân biệt giới định kiến giới, nội dung, ý nghĩa lợi ích GDGT cho học sinh Tuyên truyền đến toàn thể CB, GV trường THCS quận Long Biên, thành phố Hà Nội chủ trương tiêu chí nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường nói nói riêng ngành giáo dục nói chung giai đoạn Nội dung tuyên truyền trọng đến mục đích tạo chuyển biến nhận thức CB, GV tầm quan trọng GDGT cho học sinh Nhận thức sở tạo đồng thuận, tích cực tham gia vào hoạt động GDGT cho học sinh trường THCS địa bàn quận * Cách thức thực biện pháp Chỉ đạo việc phổ biến, trang bị kiến thức giới tính thơng qua việc phát tài liệu tự nghiên cứu viết báo cáo thu hoạch, thảo luận, thi tìm hiểu,… nhằm nâng cao hiểu biết giới tính cho CB, GV Tổ chức huy động, tìm hiểu nguồn tài liệu có liên quan đến giới tính qua tổ chức phong trào sưu tầm, mua tài liệu GDGT, xây dựng tủ sách GDGT Mời chuyên gia giáo dục, tâm lý, y tế trao đổi, thảo luận nói chuyện đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi THCS … sinh hoạt ngoại khóa Trên sở hiểu biết đặc điểm lứa tuổi, CB, GV có định hướng giáo dục phù hợp với lứa tuổi để có hiệu GDGT cho học sinh cách tốt Tổ chức buổi hội thảo, cung cấp kiến thức, tư vấn cho CB, GV quan tâm đến phát triển thể chất nhân cách cho học sinh, thay đổi tâm sinh lý theo giới mà học sinh trải qua để có phương pháp giáo dục phù hợp Tổ chức tập huấn nâng cao lực cho giáo viên phương pháp tích hợp nội dung GDGT dạy học, giáo dục học sinh Đổi phương pháp giáo dục, GDGT cho học sinh Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán quản lý trường (Hiệu trưởng phó Hiệu trưởng trường THCS) để họ giành thêm quan tâm xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động GDGT cho học sinh cách hệ thống, đồng chặt chẽ, có hiệu cao Muốn thế, cần có đạo cụ thể từ cấp quản lý giáo dục, Sở Giáo dục thành phố, Phòng Giáo dục quận; đồng thời định kỳ sơ kết kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm hoạt động GDGT cho học sinh Bản thân người Hiệu trưởng quan tâm nâng cao lực nhận thức giới tính cơng tác GDGT, coi hoạt động cần thiết, thường xuyên năm học Xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động GDGT cách hệ thống, chặt chẽ, có hiệu cao Huy động kinh phí từ lực lượng nhà trường nhằm phục vụ việc mua tài liệu, tổ chức thi, buổi trao đổi, thăm quan… Phối hợp tranh thủ giúp đỡ chuyên gia giáo dục, chuyên gia tâm lý, y tế địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội để tổ chức GDGT cho học sinh có hiệu Giải pháp Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao lực giáo dục giới tính cho cán bộ, giáo viên trường trung học sở quận Long Biên, thành phố Hà Nội * Mục tiêu biện pháp Bồi dưỡng lực GDGT cho CB, GV toàn hoạt động giáo dục chủ thể quản lý nhà trường tự học tập, tự tìm hiểu GDGT CB, GV nhằm làm phong phú thêm tri thức giới, củng cố tình cảm rèn luyện ý chí, nâng cao trách nhiệm CB, GV trình GDGT cho học sinh, góp phần đáp ứng u cầu ngày cao nhiệm vụ đổi bản, toàn diện giáo dục bậc học THCS giai đoạn Theo đó, bồi dưỡng lực GDGT cho CB, GV trường THCS quận Long Biên, thành phố Hà Nội có ý nghĩa lớn việc bổ sung tri thức giới, kinh nghiệm thực tiễn GDGT CB, GV Đồng thời, trình bồi dưỡng nhà trường môi trường thuận lợi để CB, GV kết hợp chặt chẽ sử dụng kiến thức lĩnh hội với thực nhiệm vụ GDGT cho học sinh Điều thúc đẩy kết hợp lực nhận thức, lực thực tiễn GDGT CB, GV, làm cho kết GDGT CB, GV cho học sinh trở nên cụ thể mang lại hiệu thiết thực * Nội dung biện pháp Để thực tốt công tác bồi dưỡng nâng cao lực GDGT cho CB, GV cần lập kế hoạch bồi dưỡng, bao gồm nội dung: Khảo sát nhu cầu đào tạo; mục tiêu cần đạt tới; số lượng CB, GV cần bồi dưỡng; nội dung cần đạt trình bồi dưỡng; hình thức bồi dưỡng; tiến độ thực hiện; điều kiện đảm bảo (thời gian, kinh phí, CSVC) Hiệu trưởng xác định mục tiêu, kế hoạch bồi dưỡng chung cho CB, GV toàn trường Hiệu trưởng đạo tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho GV tổ Trên sở cá nhân có kế hoạch bồi dưỡng riêng cho mình, coi mục tiêu phấn đấu, chương trình hành động, đồng thời tiêu thi đua cá nhân * Cách thức thực biện pháp Thông qua đợt học tập sinh hoạt trị, để học tập văn bản, thị nghị Bộ GD - ĐT phòng giáo dục nhà trường tổ chức Tổ chức cho riêng cán quản lý trường học (các trường toàn quận) hội thảo vấn đề GDGT cho học sinh nay, việc nâng cao chất lượng, hiệu GDGT cho học sinh, cần thiết cấp bách vấn đề GDGT Tuy nhiên, để làm vấn đề đòi hỏi người lãnh đạo (Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng) trường THCS địa bàn quận phải tham mưu đắc lực với cấp quyền từ quận đến phường thật quan tâm đến nghiệp giáo dục hệ trẻ địa bàn quận Đối với trường THCS, người hiệu trưởng cần phải tổ chức cho CB, GV trường học tập đầy đủ văn đạo cấp trên, tạo cho họ tâm người làm cơng tác giáo dục nói chung GDGT cho học sinh nói riêng Nâng cao trách nhiệm, ý thức tự nguyện tự giác giáo viên , làm cho giáo viên thành viên trong tập thể thừa nhận tính chân lý khách quan, yêu cầu cần thiết quyền lợi học sinh quyền lợi thân nghiệp làm công tác giáo dục Những nội quy, quy định nhà trường phương pháp dạy học, chủ chương lớn năm học Tổ chức học tập, trao đổi toạ đàm giáo viên PHHS GDGT cho học sinh Tổ chức cho CB, GV thảo luận, tìm hiểu vấn đề cần thiết GDGT, nhằm tìm giải pháp thích hợp với tình hình thực tế trường THCS địa bàn quận Thông qua bồi dưỡng hè thường xuyên ngành giáo dục hàng năm, qua đợt tập huấn, chu kỳ theo thời điểm cập nhật thông tin vấn đề GDGT cho học sinh Các trường cần phải đưa nội dung GDGT vào buổi họp chuyên môn, họp hội đồng hàng tháng sinh hoạt chuyên đề, buổi sinh hoạt ngoại khố Thực tốt cơng tác chuẩn hố giáo viên, loại khỏi ngành CB, GV không đủ tiêu chuẩn, chưa thực coi trọng nghiệp giáo dục Thơng qua hoạt động nhằm nâng cao trình độ, ý thức trách nhiệm cho CB, GV, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh, có GDGT Giải pháp Chỉ đạo tổ chun mơn hướng dẫn giáo viên tích hợp nội dung giáo dục giới tính thơng qua dạy học trường trung học sở quận Long Biên, Thành phố Hà Nội * Mục tiêu biện pháp Tích hợp hợp nhất, hòa nhập, kết hợp Dạy học tích hợp xu dạy học đại quan tâm nghiên cứu áp dụng vào nhà trường không giới mà cịn nước ta Sự tích hợp nội dung GDGT thông qua dạy học trường THCS liên hệ, phối hợp kiến thức, kỹ thuộc môn học hay phần môn học khác môn (Sinh học, GDCD, Ngữ văn, Lịch sử ) nhằm sau kết thúc hoạt động dạy học học sinh nhận thức tầm quan trọng việc GDGT phương thức GDGT bậc THCS * Nội dung biện pháp Nội dung học tập tích hợp với nội dung GDGT phải hướng vào phát triển kỹ năng, lực mà học sinh sử dụng vào tất môn học, việc giải vấn đề hay tình khác có liên quan đến giới tính Phối hợp mơn học gần đề tài tích hợp; phối hợp mơn học khác tình tích hợp Đối với mơn GDCD, thực chất giáo dục đạo đức, lối sống nghĩa vụ, quyền hạn công dân cho em học sinh Các sách giáo khoa có tinh thần giới, bình đẳng nam nữ mặt sau đây: Trong sách giáo khoa THCS môn GDCD giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh nêu gương lấy ví dụ người thực hư cấu Trong đó, người, nhân vật lấy ví dụ hư cấu có nam nữ, không ý thiên vị giới nào, không tư tưởng trọng nam khinh nữ Ngoài ra, giáo viên cần phải biết khai thác nội dung môn GDCD nhận thức giới việc lựa chọn nội dung luật cụ thể, Hiến pháp, Luật hôn nhân gia đình, Luật quyền bảo vệ, chăm sóc trẻ em q trình tích hợp mơn học Đối với môn lịch sử, giáo viên cần phải khai thác tinh thần giáo dục giới, chủ yếu thể tranh minh họa Đối với môn ngữ văn, giáo viên phải thấy hình tượng văn học, đặc biệt thông qua sức mạnh hư cấu ngơn từ nói lên mối quan hệ nam nữ giới; vài có số văn bản, câu thơ, hình ảnh minh họa mang tinh thần giới, bình đẳng nam nữ rõ nét * Cách thức thực biện pháp Thông qua hoạt động dạy học, giáo dục, sinh hoạt tập thể, hoạt động thi đua, công tác tuyên truyền nhà trường cần giúp cho em nhận thức đắn chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực giới tính quan hệ học sinh nam học sinh nữ; nhận thức đắn chuẩn mực đẹp Từ đó, em tự đối chiếu với thân mình, tự đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, phấn đấu học tập rèn luyện Nâng cao nhận thức văn hóa giới tính cho học sinh, tránh tượng yêu đương sớm ảnh hưởng đến việc học hành, giúp học sinh hiểu nam hay nữ có nét đẹp riêng Cùng với việc nâng cao nhận thức cho học sinh vấn đề giới tính, nhà trường tăng cường tổ chức hoạt động nhằm tạo sân chơi, tạo môi trường tốt cho học sinh tự rèn luyện, tự giáo dục giới tính Tích cực tham gia sân chơi nhà trường tổ chức, tham gia hoạt động Liên đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, hoạt động Đồn niên Cộng Sản Hồ Chí Minh tổ chức, thân học sinh rèn luyện tốt, phát triển nhân cách toàn diện, đề kháng với ảnh hưởng xấu từ bạn bè, từ thơng tin khơng thống, từ mạng internet Giải pháp Tăng cường hoạt động giáo dục ngồi lên lớp có tích hợp nội dung giáo dục giới tính cho học sinh trường trung học sở quận Long Biên, thành phố Hà Nội * Mục tiêu biện pháp Hoạt động giáo dục lên lớp nhằm nâng cao hiệu GDGT, góp phần tích cực cho vệc nâng cao, mở rộng vốn tri thức nói chung; đồng thời, tăng cường hướng thú học tập, tìm hiểu kiến thức giới nói riêng; rèn luyện kỹ sống cho học sinh, giúp em tự bảo vệ mình, nhận diện vấn đề liên quan đến nội dung giới tính; chăm sóc sức khỏe, hình thành kỷ tự định, xử lý mâu thuẫn hoàn cảnh, Khối lượng tri thức nhân loại, có tri thức sinh học, lịch sử, văn học, GDCD, ngày tăng nhanh Hoạt động lên lớp đường để học sinh bổ sung, mở rộng kiến thức cần thiết, khám phá tri thức chưa cập nhật chương trình khóa nhằm góp phần phát triển thể lực, trí tuệ tâm hồn em Hơn nữa, học sinh chủ thể hoạt động học tập Hoạt động giáo dục lên lớp phát huy tiềm cá nhân trí nhớ, lập luận, quan sát, giao tiếp, Với quan điểm “học tập suốt đời”, “xã hội học tập”, học lớp không giữ vai trò độc quyền Ngày nay, xuất phương tiện, cách thức, hội học tập mới, hoạt động giáo dục lên lớp số Những vấn đề nêu khẳng định cần thiết, tầm quan trọng mà cịn khẳng định tính mục đích giáo dục ngồi lên lớp Do đó, hoạt động GDGT cho học sinh khơng nằm ngồi tính tất yếu, tính mục đích khẳng định vai trị Sau kết thúc hoạt động giáo dục lên lớp, học sinh hệ thống hoạt động GDGT ngồi lên lớp, có khả tự giáo dục, tự bảo vệ trước tình nhạy cảm xẩy * Nội dung biện pháp Việc tích hợp nội dung GDGT tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp dựa vào đặc điểm tâm lý, trình độ nhận thức, hồn cảnh học tập học sinh tham gia; phù hợp với điều kiện vật chất, thời gian, không gian, đặc điểm trường THCS quận Long Biên Nội dung tích hợp GDGT tổ chức giáo dục lên lớp gắn với việc kết hợp chặt chẽ nội khóa, mặt bổ sung, mở rộng, củng cố vận dụng kiến thức nội khóa vào thực tiễn; mặt khác gây hứng thú học tập, phát huy lực sở trường vốn có học sinh Tạo điều kiện, hội lôi tất học sinh tham gia vào hoạt động giáo dục giời lên lớp phù hợp với lực, hoàn cảnh học sinh, kích thích tinh thần học tập, tìm hiểu nội dung giới tính * Cách thức thực biện pháp Sử dụng nhiều hình thức, nhiều thời điểm khác tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp để rèn luyện cho học sinh khả thích nghi, chủ động; động; tinh thần tập thể, tính cộng đồng, thói quen quan sát, phán xét, suy luận; biết tự quản toàn q trình hoạt động Ln đổi mới, đa dạng hóa các thức tổ chức ngoại khóa lịng ghép nội dung GDGT cho phù hợp với nhu cầu, hứng thú học sinh tham gia Tranh thủ giúp đỡ, ủng hộ nhà trường, PHHS, quan, đoàn thể, chuyên gia địa bàn quận Long Biên thành phố Hà Nội để tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp cho học sinh Phân công cán phụ trách, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hoạt động giáo dục ngồi lên lớp tích hợp nội dung GDGT cho học sinh Phát huy vai trò GVCN GDGT, “Khơng sách giáo khoa, lời khun răn nào, hình phạt, khen thưởng, có thê thay ảnh hưởng cá nhân người thầy giáo học sinh” [12] Đối với học sinh THCS, GVCN người trực tiếp quản lý, giáo dục gần gũi với học sinh có ảnh hưởng to lớn suy nghĩ hành động em Trong công tác GDGT, để phát huy vai trò GVCN, BGH trường cần giao nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể GDGT cho GVCN Trên sở yêu cầu nhiệm vụ giao, GVCN xây dựng kế hoạch chủ nhiệm dựa vào thực tế học sinh lớp, nắm vững học sinh lớp giao mặt để có biện pháp giáo dục sát đối tượng Cộng tác chặt chẽ với gia đình học sinh, chủ động phối hợp với giáo viên mơn, Đồn niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, tổ chức xã hội có liên quan hoạt động giảng dạy, giáo dục học sinh lớp làm chủ nhiệm Thường xuyên giáo dục thuyết phục, uốn nắn, nhắc nhở học sinh chấp hành quy định nhà trường ăn mặc, giao tiếp, thái độ, nề nếp, tác phong sinh hoạt học tập, phối hợp với tổ chức Đoàn, Đội để tổ chức sân chơi, giúp học sinh trưởng thành, hoàn thiện nhân cách Bổ sung biện pháp tổ chức tư vấn GDGT nhân lực lưu động Để giải tình hình thiếu tư vấn GDGT trường THCS, bố trí giáo viên tâm lý công tác lưu động trường (mỗi trường ngày tuần) Có thể bố trí phịng mơn trường có vị trí thuận lợi cho học sinh, thông báo lịch cụ thể, số điện thoại liên lạc để giúp học sinh kịp thời tư vấn vấn đề “nóng” Giải pháp Tổ chức tốt việc phối hợp nhà trường, gia đình lực lượng xã hội q trình giáo dục giới tính cho học sinh trường trung học sở quận Long Biên, thành phố Hà Nội * Mục tiêu biện pháp Sự phối hợp chặt chẽ thầy cô giáo với PHHS lực lượng khác thường xuyên, kịp thời nhằm tìm giải pháp thích hợp việc GDGT cho học sinh Khi gia đình, nhà trường xã hội chung tay, góp sức trang bị kiến thức giới tính cần thiết học sinh giúp em tránh rủi ro khơng đáng có, như: bị dụ dỗ, quấy rối xâm phạm tình dục, Gia đình tế bào xã hội Gia đình có êm ấm, hạnh phúc xã hội phát triển bền vững Ngồi việc PHHS ứng xử với hồn thuận, bình đẳng, gia đình cịn có trọng trách ni dạy cháu học sinh chăm học, ngoan ngoãn, trưởng thành công tốt xã hội Thế hệ tương lai đất nước trước hết gia đình gây dựng nên Theo đó, hoạt động GDGT cho học sinh cần phải có phối hợp chặt chẽ nhà trường gia đình Việc GDGT cho học sinh gia đình trách nhiệm gia đình, trước hết trách nhiệm bố mẹ Vì vậy, phương pháp GDGT cho em phải thống nhất, tránh tượng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” GDGT cho em phải hướng vào yêu thương, kính trọng ứng xử Làm gương sáng cho em nhiệm vụ vẽ vang bậc PHHS 10 * Nội dung biện pháp Thiết lập mối quan hệ bền vững gia đình với nhà trường xã hội Trong sống ln có khó khăn nhiều lý khác PHHS phải chăm lo sống vật chất tinh thần cho gia đình nên đơi lúc khơng thể có thời gian theo sát để có biện pháp giáo dục nói chung, GDGT nói riêng thích hợp, hướng em phấn đấu tiếp nhận tốt, thiện, đẹp sống Do vậy, PHHS muốn em học sinh trở thành cơng dân tốt đòi hỏi tất yếu phải tạo gắn kết với nhà trường (đặc biệt thường xuyên liên lạc với GVCN) xã hội Với nhà trường, thường xuyên liên lạc với PHSH, học sinh yếu, thường xuyên vi phạm nội quy, nề nếp, học sinh có biểu tâm lý, hành vi khơng bình thường liên quan đến quan hệ giới, để hiểu em học sinh có giải pháp phối hợp khắc phục hữu hiệu, giáo dục có hiệu Đồng thời, gia đình, nhà trường xã hội ln có kết nối thống hoạt động vui chơi giải trí lòng ghép nội dung GDGT với biện pháp giáo dục thích hợp Chính quyền phường - quận Long Biên, thành phố Hà Nội có trách nhiệm can thiệp, quản lý hoạt động văn hóa - xã hội, đảm bảo tạo môi trường sống lành mạnh cho học sinh Sự phối hợp nhà trường, gia đình lực lượng xã hội hoạt động GDGT cho học sinh có mối quan hệ biện chứng khơng thể tách rời Tạo môi trường sống, môi trường giao tiếp học tập tốt gia đình, nhà trường xã hội Đây nội dung cần thiết việc tổ chức phối hợp lực lượng giáo dục từ gia đình, nhà trường xã hội trình nhân cách GDGT cho học sinh Có mơi trường sống, học tập tốt, học sinh có hội trở thành người xấu Hiện nay, môi trường xung quanh địa bàn quận Long Biên không nhất, tương đối phức tạp, ảnh hưởng tới hình thành đạo đức, lối sống, quan hệ xã hội học sinh Do vậy, PHHS, giáo viên lực lượng khác phải nắm hoạt động văn hóa, thương mại, trị chơi giải trí xung quanh nhà trường, trò chơi liên quan đến quan hệ khác giới Nếu mơi trường xung quanh phức tạp cần có biện pháp phịng ngừa để ngăn chặn hậu xấu xảy ra, có vấn đề liên quan trực tiếp quan hệ giới tính, sức khỏe vị thành niên 11 Những người giáo dục phải gương mẫu, hiểu tâm sinh lý học sinh có tâm huyết với việc giáo dục học sinh trở thành công dân tốt PHHS, giáo viên gương sáng cho học sinh noi theo; có hình thức khen thưởng xử phạt cơng học sinh, không phân biệt đối xử học sinh; biết khen chê lúc, nên khen nhiều chê để động viên khích lệ học sinh PHHS, giáo viên thường xun đặt vào vị trí em; hiểu tâm sinh lý học sinh để có phương pháp GDGT thích hợp, đắn phù hợp cho đối tượng học sinh Giáo viên, PHHS phải có hịa nhập hợp tác với con, với học sinh; vừa bậc tiền bối, vừa người bạn nhà tư vấn tâm lý đáng tin cậy để em chia vui buồn bế tắc sống quan hệ bạn bè quan hệ xã hội nói chung, quan hệ khác giới nói riêng * Cách thức thực biện pháp Nhà trường cung cấp kiến thức, tư vấn cho PHHS nội dung, phương pháp GDGT Theo kết nghiên cứu trên, giáo viên PHHS cho rằng, lực lượng tham gia GDGT cho học sinh PHHS người có trách nhiệm cao việc GDGT cho học sinh Nói cách khác, GDGT tốt từ PHHS PHHS, đặc biệt bố mẹ biết yêu thương tôn trọng lẫn nhau, hịa hợp sống gia đình, cởi mở chân tình với Ngược lại, gia đình khơng trọn vẹn, sống cảnh thiếu cha thiếu mẹ bất hạnh cho em, lứa tuổi học sinh THCS Do đó, để giúp PHHS làm tốt trách nhiệm GDGT, nhà trường cần cung cấp cho họ kiến thức tâm sinh lý lứa tuổi THCS, tuổi dậy thì, tư vấn cho PHHS nội dung, phương pháp GDGT nội dung sau: Khắc phụ lo lắng thái PHHS, số PHHS quan niệm, việc GDGT cho học sinh THCS làm tăng tính tị mị em, khiến em sớm muốn trãi nghiệm tình yêu, tình dục Thực ra, tâm hồn em trắng, PHHS biết gần gũi, tế nhị giải thích cho em hiểu, giúp em nhận mặt phải, mặt trái vấn đề, có vấn đề thắc mắc em bộc bạch với PHHS Nhờ đó, PHHS hiểu em hơn, kịp thời dạy dỗ, giúp học sinh phát triển hướng giảm thiểu nguy bị lạm dụng tình dục sai lầm tình yêu Ở lứa tuổi THCS, PHHS khơng muốn u đương sớm Khi phát em có dấu hiệu yêu đương, quyến luyến bạn 12 khác giới, thái độ chung thường gặp cấm đốn, đánh đập, tìm cách ngăn cản Mọi thái độ cứng rắn em khơng phù hợp Nhà trường, giáo viên cần kiên trì phối hợp, thuyết phục PHHS cần mềm mỏng, tránh nóng vội, cứng rắn, xúc phạm đến học sinh, gây tổn thương tinh thần thể xác cho em Xác định chế quản lý, phối hợp đảm bảo kinh phí, đánh giá kết phối hợp GDGT trường THCS với gia đình, nhà trường với với quyền địa phương địa bàn quận Long Biên, nhà trường với tổ chức Đồn, Đội, Hội Cùng với đó, xây dựng chế trì việc đối thoại cán quản lý với giáo viên, nhà trường PHHS Tạo chế hỗ trợ, quản lý GDGT cho học sinh Ban đại diện cha mẹ học sinh Tổ chức buổi trao đổi cung cấp kiến thức, tư vấn cho PHHS quan tâm đến phát triển thể chất nhân cách học sinh Sự thay đổi tâm sinh lý theo giới mà học sinh THCS trãi qua để có phương pháp giáo dục phù hợp Vì, PHHS địa bàn quận Long Biên có nhiều trình độ khác nên nội dung kiến thức tư vấn cho PHHS cần có chuẩn bị kỹ, chuyên gia tâm lý bác sĩ chuyên khoa giới thiệu Kết hợp cung cấp kiến thức giải đáp thắc mắc vấn đề riêng theo đối tượng cụ thể Một phận PHHS chưa quan tâm đến hoạt động GDGT, họ quan niệm học sinh cần học cho tốt, nhà trường không cần tổ chức GDGT sợ làm thời gian học học sinh Quan niệm sai lầm, nhà trường nên đưa vào nội dung họp PHHS kỳ họp định kỳ đầu năm, năm cuối năm học nhằm trao đổi với PHHS việc quan tâm GDGT, góp phần giáo dục học sinh phát triển toàn diện nhân cách Học sinh học tốt, tham gia đầy đủ hoạt động giáo dục nhà trường trở thành ngoan, trị giỏi, trưởng thành mơi trường học đường mặt niềm hạnh phúc lớn lao mà không bậc PHHS không mong muốn Phát huy vai trò tổ chức Đồn – Đội cơng tác GDGT cho học sinh Hình thành kiến thức giới, giới tính cho học sinh khơng thơng qua hình thức tích hợp mơn học có tiềm mà phải tích hợp thơng qua nhiều hình thức khác nhà trường Hoạt động đoàn, đội gắn liền với hoạt động học tập học sinh THCS nhà trường Vì độ tuổi em Đội viên, Đoàn viên tổ chức Đoàn - Đội Học sinh THCS lứa tuổi mà tâm sinh lý phát triển phức tạp đòi hỏi việc sinh hoạt, học tập, rèn 13 luyện phải thường xuyên đổi nội dung lẫn hình thức, phương pháp cách thức tổ chức hoạt động giúp em hình thành tồn diện nhân cách; tạo mơi trường vui chơi giải trí lành mạnh, đồng thời phải mang tính giáo dục cao Vì thế, giáo viên làm cơng tác đồn - đội phải có sáng tạo thiết kế hoạt động phong trào cơng tác đồn - đội; phải đổi hình thức lẫn nội dung, phương pháp cách thức tổ chức, trọng tích hợp GDGT hoạt động vui chơi, giải trí 3.3 Khả áp dụng giải pháp : Đề tài khái quát vấn đề lý luận giáo dục quản lý GDGT cho học sinh trung học sở Phân tích đánh giá thực trạng đề xuất biện pháp quản lý hoạt động GDGT cho học sinh trường trung học sở quận Long Biên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh Kết nghiên cứu đề tài dùng làm tài liệu tham khảo cho quan chức năng, cán quản lý, giáo viên thực nhiệm vụ quản lý hoạt động GDGT cho học sinh trường THCS 3.4 Hiệu quả, lợi ích thu dự kiến thu áp dụng giải pháp : Sáng kiến nghiên cứu cách có hệ thống, đánh giá tương đối đầy đủ thực trạng GDGT quản lý GDGT cho học sinh trường THCS quận Long Biên, thành phố Hà Nội thông qua thu thập liệu phiếu khảo sát ý kiến CBQL, giáo viên, phụ huynh học sinh vấn đề có liên quan Trên sở nghiên cứu lý luận, đánh giá thực trạng, luận văn đề xuất biện pháp quản lý GDGT bảo đảm tính đồng bộ, khả thi dề tổ chức thực nhằm mang lại hiệu thiết thực Các biện pháp: nâng cao nhận thức cho CB, GV trường THCS công tác GDGT; thường xuyên bồi dưỡng nâng cao lực GDGT cho CB, GV; đạo tổ chuyên môn hướng dẫn giáo viên tích hợp nội dung GDGT thơng qua dạy học; tăng cường hoạt động giáo dục ngồi lên lớp có tích hợp nội dung GDGT; tổ chức tốt việc phối hợp nhà trường, gia đình lực lượng xã hội trình GDGT cho học sinh trường THCS địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội Hầu hết biện pháp kiểm chứng trường THCS địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội đem lại kết đáng khích lệ, mở hướng cho quản lý hoạt động GDGT giai đoạn 14 Cam kết không chép vi phạm quyền Tôi xin cam đoan sáng kiến tôi, không chép hay vi phạm quyền Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2020 Xác nhận quan, đơn vị Tác giả sáng kiến (ý tưởng mới) Quản lý trực tiếp (Ký ghi rõ họ tên) 15 ... Tăng cường hoạt động giáo dục lên lớp có tích hợp nội dung giáo dục giới tính cho học sinh trường trung học sở quận Long Biên, thành phố Hà Nội * Mục tiêu biện pháp Hoạt động giáo dục lên lớp... lý hoạt động giáo dục giới tính cho học sinh bậc trung học sở quận Long Biên, thành phố Hà Nội chưa nghiên cứu cách cụ thể Từ lý trên, tác giả chọn đề tài ? ?Quản lý hoạt động GDGT cho học sinh trường. .. bộ, giáo viên trường trung học sở quận Long Biên, thành phố Hà Nội hoạt động giáo dục giới tính cho học sinh * Mục tiêu biện pháp Mục tiêu biện pháp làm cho 100% CB, GV trường THCS địa bàn quận
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN quản lý hoạt động giáo dục giới tính ở trường THCS, quận long biên, hà nội , SKKN quản lý hoạt động giáo dục giới tính ở trường THCS, quận long biên, hà nội