0

SKKN phát triển năng lực giải bài toán về tỉ số phần trăm cho học sinh lớp 5

29 0 0
  • SKKN phát triển năng lực giải bài toán về tỉ số phần trăm cho học sinh lớp 5

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 13:11

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Ở tiểu học, giải toán khâu quan trọng q trình dạy học Mơn Tốn lại chiếm thời lượng lớn tổng số học tất khối lớp Vì vậy, việc nâng cao hiệu dạy học toán Tiểu học vấn đề cần thiết phải làm thường xuyên Tỉ số phần trăm giải toán tỉ số phần nội dung quan trọng chương trình mơn Tốn Tiểu học nói chung, mơn Tốn lớp nói riêng Các tốn : tỉ số phần trăm, quan hệ tỉ lệ, toán chuyển động đều, tốn có nội dung hình học xếp mạch kiến thức giải tốn có lời văn Dạy – học giải tốn có lời văn nói chung giải Các toán tỉ số phần trăm nói riêng khơng củng cố kiến thức tốn học có liên quan mà cịn giúp học sinh gắn học với hành, gắn nhà trường với thực tế sống lao động sản xuất xã hội Qua việc học toán tỉ số phần trăm, học sinh có hiểu biết thêm thực tế như: tính tỉ số phần trăm loại học sinh ( theo giới tính xếp loại học lực,…) lớp, nhà trường; tính tiền vốn, tiền lãi mua bán hàng hóa hay gửi tiết kiệm, tính sản phẩm làm theo kế hoạch dự định, tính giá tiền sản phẩm sau tăng giá, giảm giá,…Các toán tỉ số phần trăm đa dạng, phức tạp khó tư trực quan Chính vậy, việc giải Các tốn tỉ số phần trăm góp phần lớn việc phát triển lực tư duy, rèn luyện trí thơng minh óc sáng tạo cho học sinh Tuy nhiên dạng tốn lại tương đối khó học sinh Tiểu học tính phức tạp biến hóa khơn lường Khi giải tốn tỉ số phần trăm học sinh gặp nhiều khó khăn phải tư linh hoạt để phân tích tình Mặt khác, nhiều giáo viên cịn gặp nhiều khó khăn hướng dẫn học sinh giải toán dạng Do vậy, chất lượng dạy học kết đạt chưa cao Xuất phát từ lý trên, với mong muốn góp phần nhỏ bé việc nâng cao chất lượng dạy – học tốn Tiểu học nói chung nâng cao chất lượng dạy – học giải Các toán tỉ số phần trăm nói riêng, tơi chọn nghiên cứu thực đề tài: “ Phát triển lực giải toán tỉ số phần trăm cho học sinh lớp 5” Mục đích nghiên cứu Trên sở tìm hiểu việc dạy - học giải tốn tỉ số phần trăm tìm phương pháp để phát triển lực giải toán ti số phần trăm cho học sinh lớp Nhiệm vụ nghiên cứu: - Tìm hiểu số khái niệm tỉ số, tỉ số phần trăm, lực lực học sinh - Tìm hiểu thực trạng giải toán tỉ số phần trăm tiểu học nhằm phát triển lực giải toán tỉ số phần trăm cho học sinh lớp - Đề xuất số biện pháp nhằm phát triển lực giải toán tỉ số phần trăm cho học sinh lớp - Ứng dụng thực tế giảng dạy để bước đầu khẳng định tính khả thi hiệu đề tài Đối tượng khách thể nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Năng lực giải toán tỉ số phần trăm học sinh lớp 4.2 Khách thể nghiên cứu: Việc dạy- học giải toán tỉ số phần trăm học sinh lớp nhằm phát triển lực giải toán tỉ số phần trăm cho em Phạm vi nghiên cứu Các toán tỉ số phần trăm mơn Tốn lớp lực giải toán loại học sinh lớp trường Tiểu học Đống Đa Phương pháp nghiên cứu 6.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu 6.2 Phương pháp quan sát 6.3 Phương pháp điều tra 6.4.Phương pháp thực nghiệm 7.Cấu trúc sáng kiến kinh nghiệm Phần I: Đặt vấn đề Phần II: Nội dung đề tài Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn đề tài Chương 2: Các biện pháp thực Chương 3: Ứng dụng thực tiễn giảng dạy Phần III: Kết luận PHẦN II: NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI I CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.Vai trị mơn Toán dạy học giải toán nhà trường tiểu học Mỗi mơn học tiểu học góp phần khơng nhỏ việc hình thành phát triển nhân cách người Trong đó, mơn Tốn chiếm vị trí vơ quan trọng Việc dạy học tốn trường tiểu học có q trình phát triển lâu dài, bền vững, chiếm vị trí quan trọng việc hình thành phẩm chất ban đầu cho người Các kiến thức kỹ mơn Tốn Tiểu học ứng dụng rộng rãi đời sống thực tế, trở thành vốn sống cần thiết người lao động tảng để học môn học khác Tiểu học, đồng thời học tiếp mơn Tốn bậc học cao Giải toán thành phần quan trọng chương trình sách giáo khoa tốn tiểu học Nội dung việc giải toán gắn chặt cách hữu với mạch kiến thức khác môn tốn Có thể coi giải tốn hoạt động khó khăn phức tạp Đối với giáo viên việc hình thành cho học sinh kỹ giải tốn khó nhiều hình thành kỹ khác như: kỹ tính tốn, kỹ thực hành đo đạc,…Vì vậy, hình thành kỹ giải tốn cho học sinh không nhớ mẫu giải áp dụng mà đòi hỏi em phải nắm khái niệm, hệ toán học ý nghĩa phép tính Ngồi việc dạy học tốn nói chung dạy học giải tốn nói riêng cịn góp phần quan trọng việc rèn luyện phương pháp suy nghĩ, phương pháp suy luận, phương pháp giải vấn đề, góp phần phát triển trí thơng minh, suy nghĩ độc lập, phát triển tư duy, linh hoạt sáng tạo, phát triển lực khái quát hóa,trừu tượng hóa Đồng thời góp phần vào việc hình thành phẩm chất cần thiết quan trọng người lao động 2.Tỉ số tỉ số phần trăm 2.1.Khái niệm tỉ số Theo phương pháp dạy học Toán( Hà Sị Hồ - Đỗ Đình Hoan – Đỗ Trung Hiệu), khái niệm tỉ số diễn đạt quan hệ so sánh hai đại lượng loại chúng đo đơn vị Các đại lượng gặp thực tiễn thường đại lượng đo Các tập hợp số dung việc đo đại lượng phải có cấu trúc với đại lượng đo Ta biết tập hợp số học có cấu trúc cộng cấu trúc nhân Do so sánh hai số mặt cấu trúc cộng hay mặt cấu trúc nhân Trong toán đầu, giá trị số (theo đơn vị ) quan trọng Trong toán sau, giá trị số ( theo đơn vị) khơng giữ vai trị quan trọng mà quan hệ diễn đạt so sánh - lần, tức lại thương phép chia hai số giữ vai trò chủ yếu Việc so sánh hai đại lượng diễn tương tự Khi thương giá trị hai đại lượng ( đo đơn vị) gọi tỉ số hai đại lượng Giả sử hai đại lượng cần so sánh kí hiệu a b tỉ số a b kí hiệu a : b Ở tiểu học, tỉ số hai đại lượng co thể số tự nhiên phân số 2.2 Tỉ số phần trăm Ta biết tỉ số hai số a b thương hai số a b Thương thường số thập phân hữu hạn số thập phân gần Trong thực tiễn nhiều người ta thường dung tỉ số dạng tỉ số phần trăm Ví dụ: Tìm tỉ số hai số Tỉ số hai số : : = 3/4 = 0,75 Thương số thập phân mà đọc là: Bảy mươi lăm phần trăm hay viết là: 0,75 = 75/100= 75 x 1/100 Nếu cách đọc, từ phần trăm thay kí hiệu % hay cách viết thay kí hiệu 1/100 bẳng kí hiệu % ta có: : = 0,75 = 75% Ta biết số có nhiều kí hiệu khác nhau, chẳng hạn: phân số 3/4 kí hiệu 0,75 hay 75/100 75% Nhưng khái niệm tỉ số phần trăm hình thành nhiều yêu cầu thực tiễn, khái niệm tỏ tiện dụng nhiều so với cách diễn đạt toán học khác nên sử dụng nhiều sống Tỉ số phần trăm biểu thị cặp số a b, a số tự nhiên, phân số, hỗn số, số thập phân b 100 Ta viết sau: a/100 a : 100 a% Trong toán thường biểu thị tỉ số phần trăm dạng a: b hay a:100 hay a:100 a% 2.3 Mối liên hệ tỉ số tỉ số phần trăm Tỉ số phần trăm dạng đặc biệt tỉ số Tỉ số hai số a b thường viết a: b a/b ( b#0) Khi ta nói tỉ số hai số a b ta so sánh xem a phần b( hay a gấp lần b); cịn ta nói tỉ số phần trăm a b ta coi b 100 phần xem a gồm phần Ví dụ: So sánh số gạo nếp 5kg, số gạo tẻ kg Ta nói tỉ số số gạo tẻ số gạo nếp 2: hay 2/5 Ta hình dung phần số lượng gạo tẻ gạo nếp Nhưng ta nói tỉ số phần trăm số gạo tẻ so với số gạo nếp 40% ta thấy mức độ rõ số lượng gạo tẻ gạo nếp Khái niệm lực 3.1 Khái niệm chung: Trong hoạt động người, để thực có hiệu quả, người phải có số phẩm chất tâm lý cần thiết tổ hợp phẩm chất gọi lực Theo quan điểm tâm lý học Mac xit, lực người ln gắn liền với hoạt động họ Nội dung tính chất hoạt động quy định nội dung tính chat đối tượng Tùy thuộc vào nội dung tính chất đối tượng mà hoạt động đòi hỏi chủ thể yêu cầu xác định Hay nói cách khác, hoạt động khác với tính chất mức độ khác đòi hỏi cá nhân thuộc tính tâm lý( điều kiện hoạt động có hiệu quả) định phù hợp với Như nói đến lực cần phải hiểu lực khơng phải thuộc tính tâm lý mà tổng hợp thuộc tính tâm lý cá nhân đáp ứng yêu cầu hoạt động đảm bảo hoạt động đạt kết mong muốn Do ta định nghĩa lực sau: “ Năng lực tổng hợp thuộc tính cá nhân người đáp ứng yêu cầu hoạt động đảm bảo cho hoạt động đạt kết cao.” Năng lực khả kỹ nhận thức vốn có cá nhân học … để giải vấn đề đặt sống Năng lực hàm chứa tính sẵn sang hành động, động cơ, ý chí trách nhiệm xã hội để sử dụng cách thành gcơng có trách nhiệm giải pháp …trong tình biến đổi ( Weinert, 2001) 3.2 Năng lực học sinh: Năng lực học sinh khả làm chủ hệ thống kiến thức, kỹ năng, thái độ,… phù hợp với lứa tuổi vận hành( kết nối) chúng cách hợp lý vào thực thành công nhiệm vụ học tập, giải vấn đề đặt cho em sống II CƠ SỞ THỰC TIỄN Trường Tiểu học Đống Đa có truyền thống dạy học tốt, nhà trường coi trọng việc dạy thực, học thực, đánh giá thực lấy học sinh làm trung tâm cho hoạt động giáo dục Nhà trường Tất học sinh thân yêu thầy cô giáo gương sáng cho học sinh noi theo điều mà giáo viên nhà trường ghi nhớ bước lên bục giảng Bên cạnh đó, lãnh đạo Nhà trường quan tâm đến vấn đề dạy học, tạo điều kiện để công tác giảng dạy đạt kết cao Hàng năm, chuẩn bị cho năm học mới, Nhà trường dành khoảng thời gian phù hợp để bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán giáo viên đồng thời khuyến khích thành viên Nhà trường tham gia nghiên cứu, tìm tịi, sáng tạo để có sáng kiến áp dụng vào công tác giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục Nhà trường Qua nhiều năm công tác thực tế giảng dạy môn Tốn lớp 5, tơi nhận thấy việc dạy học Các tốn tỉ số phần trăm cịn gặp nhiều khó khăn Cụ thể: Về phía học sinh: Với đặc điểm tâm sinh lý học sinh Tiểu học tính tư trừu tượng chưa cao, giai đoạn hình thành phát triển, khả khái quát hóa, trừu tượng hóa học sinh hạn chế Do việc tiếp nhận tri thức em trình học tập chủ yếu thiên tính cụ thể, bắt chước, làm theo, học tập theo mẫu Trong đó, toán tỉ số phần trăm lại loại tốn khó, có nhiều vấn đề trừu tượng nên qua trình học dạng tốn em gặp khơng khó khăn mắc phải sai lầm đáng tiếc Cụ thể: Học sinh chưa phân biệt khác tỉ số tỉ số phần trăm; trình thực phép tính cịn hay ngộ nhận Việc vận dụng kiến thức vào thực hành gặp nhiều hạn chế, em hay bắt chước thầy giáo hướng dẫn mẫu để thực yêu cầu sau nên dẫn đến nhiều sai lầm Chẳng hạn, thực phép tính tìm tỉ số phần trăm hai số, học sinh lẫn lộn đại lượng đem so sánh đại lượng chọn làm đơn vị so sánh (đơn vị gốc, hay đơn vị chuẩn) dẫn đến kết tìm sai VD: Tìm tỉ số phần trăm số 24 32 Phép tính sai 32 : 24 (24 đơn vị so sánh, 32 đối tượng đem so sánh) - Phép tính 24 : 32 (32 đơn vị so sánh, 24 đối tượng đem so sánh) Rất nhiều học sinh chưa hiểu chất tỉ số phần trăm, dẫn đến việc lựa chọn phép tính, ghi tỉ số phần trăm bừa bãi, sai ý nghĩa toán học VD: Một trường tiểu học có 600 học sinh Trong số học sinh nữ chiếm 52% Tính số học sinh nữ? - Cách giải sai: 1% số học sinh toàn trường là: 600 : 100% = (HS) Số học sinh nữ : x 52% =312 (HS) - Cách giải đúng: 1% số học sinh toàn trường là: 600 : 100 = (HS) Số HS nữ là: x 52 = 312 (HS) Khi trình bày phép tính tìm tỉ số phần trăm số, học sinh thực bước thứ quy tắc nhầm lẫn nhiều (kể số giáo viên) dẫn đến phép tính sai ý nghĩa tốn học VD: Tìm tỉ số phần trăm số 24 32 - Phép tính sai : 24 : 32 = 0,75 = 0,75 x 100 = 75% - Phép tính đúng: 24 : 32 = 0,75 = 75% Khi giải toán tỉ số phần trăm dạng dạng học sinh chưa xác định tỉ số phần trăm số biết với số chưa biết, chưa lựa chọn số làm đơn vị so sánh để đưa số khác so với đơn vị so sánh lựa chọn VD : Một người bán hoa tất 72000 đồng Tính ra, người lãi 20% so với giá mua Tính tiền lãi? - Cách giải sai: 1% tiền bán là: 72000 : 100 = 720 (đồng) Số tiền lãi là; 720 x 20 = 14400 (đồng) * Nguyên nhân sai : HS lầm tưởng tiền lãi so với giá mua sang tiền lãi so với giá bán Dẫn đến việc xác định tỷ số % số biết (72000 đồng) 100% sai - Cách giải đúng: Coi giá mua 100%, tiền lãi 20% Như 72000 đồng ứng với: 100% + 20% = 120% (giá mua) 1% giá mua là: 72000 : 120 = 600(đồng) Số tiền lãi là: 600 x 20 = 12000( đồng) Việc tính tỉ số phần trăm số thực phép chia dư, số học sinh bỡ ngỡ việc lấy số chữ số phần thập phân thương Các em lẫn lộn việc lấy hai chữ số phần thập phân tỉ số phần trăm với lấy hai chữ số thương thực phép chia để tìm tỉ số phần trăm hai số Giống giải toán phân số, giải tốn phần trăm học sinh cịn hiểu sai ý nghĩa tìm đơn vị tỉ số phần trăm nên dẫn đến việc thiết lập thực phép tính bị sai Khi giải tốn tỉ số phần trăm khơng hiểu quan hệ đại lượng toán nên em hay mắc sai lầm Khi giải số tốn phần trăm tính tiền lãi, tiền vốn học sinh ngộ nhận cho tiền lãi tiền vốn có quan hệ tỉ lệ với nhau, dẫn đến giải sai tốn 2.Về phía giáo viên: Trong giảng dạy, số giáo viên lúng túng chưa coi trọng việc phân loại kiến thức Do việc tiếp thu học sinh khơng hình thành cách hệ thống nên em mau qn Có thầy chưa thật triệt để việc đổi phương pháp dạy học, học sinh chưa thực tự tìm đến kiến thức, chủ yếu cung cấp kiến thức cách áp đặt, không phát huy tính tích cực, chủ động học sinh Khi dạy dạng toán nhằm phát triển lực cho học sinh, giáo viên chưa tuân thủ nguyên tắc từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp nên học sinh tiếp thu khơng hệ thống Trong q trình đánh giá làm học sinh, nhiều đòi hỏi q cao, dẫn đến tình trạng có số học sinh thực Sau dạng hay hệ thống tập loại, giáo viên chưa coi trọng việc khái quát chung cách giải cho dạng để khắc sâu kiến thức cho học sinh Khi hướng dẫn học sinh giải toán phức tạp, giáo viên chưa trọng đến việc giúp học sinh biến đổi tốn toán dạng học Vậy làm khắc phục tình trạng để nâng cao chất lượng dạy – học giải toán tỉ số phần trăm, đồng thời phát triển lực giải toán dạng cho học sinh lớp 5, xin mạnh dạn chia sẻ bạn đồng nghiệp số biện pháp sau Chương 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI CÁC BÀI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM CHO HỌC SINH LỚP I Xác định nội dung dạy học toán tỉ số phần trăm lớp Nội dung dạy học tỉ số phần trăm lớp bao gồm: - Hình thành khái niệm tỉ số phần trăm - Giải ba dạng tốn tỉ số phần trăm là: Dạng 1: Tìm tỉ số phần trăm hai số Dạng 2: Tìm số phần trăm số Dang 3: Tìm số biết số phần trăm số Ngồi với việc giải tốn học sinh cịn thực phép tính cộng, trừ, nhân , chia với số có liên quan đến tỉ số phần trăm II Xác định mục tiêu dạy học toán tỉ số phần trăm lớp Sau học xong nội dung tỉ số phần trăm giải toán tỉ số phần trăm học sinh nắm kiến thức kỹ sau: - Nhận biết tỉ số phần trăm hai đại lượng loại - Biết đọc , viết tỉ số phần trăm - Biết viết phân số, số thập phân thành tỉ số phần trăm viết tỉ số phần trăm thành phân số, số thập phân - Biết thực phép cộng, trừ tỉ số phần trăm, biết nhân tỉ số phần trăm với số tự nhiên, chia tỉ số phần trăm với số tự nhiên ( khác 0) - Biết tìm tỉ số phần trăm hai số; tìm số phần trăm số; tìm số biết số phần trăm số III Biện pháp thực 1.Biện pháp 1:Tạo hứng thú học tập cho học sinh Toán học coi “mơn thể thao trí tuệ,giúp nhiều việc rèn luyện phương pháp suy nghĩ, phương pháp suy luận, phương pháp học tập, phương pháp giải vấn đề, giúp rèn luyện trí thơng minh sáng tạo”( Phạm Văn Đồng) Nhưng tốn học với đặc trưng tính trừu tượng hoá, khái quát hoá, với lập luận logic chặt chẽ lại thử thách không nhỏ với đặc điểm nhận thức trực quan tư cụ thể học sinh tiểu học Bởi để học sinh học tốt mơn Tốn giáo viên phải khơi dậy u thích, lịng say mê học tốn em Khi em u thích mơn Tốn em tự giác học tập, ham muốn tìm tịi điều em muốn biết từ mơn Tốn Từ phát huy khả tự học, tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh Đối với toán tỉ số phần trăm vậy, dạng toán khó giáo viên giúp học sinh thấy hay, tính thực tế, hữu ích loại tốn tơi tin em thích say mê tìm tịi để có kiến thức 2.Biện pháp 2: Giúp học sinh nắm vững dạng toán tỉ số phần trăm cách giải dạng tốn 2.1.Dạng 1: Tìm tỉ số phần trăm hai số Để giúp học sinh nắm dạng tốn tơi hướng dẫn học sinh thực qua bước sau: Bước 1: Tổ chức cho học sinh ôn lại khái niệm tỉ số phần trăm Bước 2: Giáo viên đưa toán cụ thể hướng dẫn học sinh giải tốn Bước 3: Giúp học sinh nhận tốn có dạng tổng qt là: Tìm tỉ số phần trăm hai số a b Trên sở giáo viên khắc sâu cho học sinh cách giải dạng toán sau: * Cách giải: Bước 1: Lập tỉ số a : b Bước 2: Tìm thương hai số a b dạng số thập phân ( phần thập phân không chữ số) Bước 3: Nhân nhẩm thương vừa tìm với 100 viết thêm kí hiệu vào bên phải kết vừa nhẩm Sau học sinh thực xong bước giáo viên nên giúp học sinh nắm ý nghĩa tỉ số phần trăm Để học sinh dễ nhớ giáo viên đưa dạng công thức sau: a : b = 0,cdeg = cd,eg % ( 0,cdeg thương hai số a b) Giáo viên cần giúp HS nắm vững ý nghĩa tỉ số phần trăm công thức trên: Tỉ số phần trăm hai số a b cd,eg % có nghĩa coi số b 100 phần số a cd,eg phần *Lưu ý: Khi tìm tỉ số, tỉ số phần trăm hai số học sinh thường lúng túng nên đặt số số bị chia ( tử số), số số chia ( mẫu số) Để giúp học sinh hướng dẫn học sinh sau: Khi tìm tỉ số hay tỉ số phần trăm hai số, số câu hỏi nêu trước lấy số làm số bị chia ( tử số hay số a), số câu hỏi nêu sau lấy số làm số chia (mẫu số hay số b) 2.2.Dạng 2: Tìm số phần trăm số Ở dạng tốn tỉ số phần trăm tơi hướng dẫn học sinh thực theo bước sau: Bước 1: Giáo viên đưa toán cụ thể hướng dẫn học sinh giải bải tốn đó.(Ở bước giáo viên cần giúp học sinh hiểu ý nghĩa tỉ số phần trăm có tốn từ học sinh dựa vào kiến thức học toán rút đơn vị để giải toán này) Bước 2: Hướng dẫn học sinh nêu nhận xét cách tìm số phần trăm số toán cụ thể Bước 3: Giúp học sinh nhận tốn có dạng tổng qt: Tìm b% số a ( Ở toán tổng quát giáo viên cần giúp học sinh hiểu b% số a có nghĩa là: Nếu coi số a 100 phần số cần tìm b phần thế) * Cách giải: Muốn tìm số phần trăm số ta lấy số chia cho 100 nhân với số phần trăm cần tìm lấy số nhân với số phần trăm cần tìm chia cho 100 Công thức: a : 100 x b = c a x b : 100 = c (Trong c kết phép tính, c có đơn vị giống đơn vị số a) 2.3 Dạng 3: Tìm số biết giá trị tỉ số phần trăm số Với dạng tốn tỉ số phần trăm tơi tiến hành theo bước tương tự dạng Cụ thể: Bước 1: Giáo viên đưa toán cụ thể hướng dẫn học sinh giải tốn Bước 2: Hướng dẫn học sinh nêu nhận xét cách tìm số biết giá trị tỉ số phần trăm số tốn cụ thể Bước 3: Giúp học sinh nhận tốn có dạng tổng qt là: Tìm số a biết b% số a c * Cách giải: Muốn tìm số biết giá trị tỉ số phần trăm số ta lấy giá trị tỉ số phần trăm chia cho số phần trăm biết nhân với 100 lấy số phần trăm biết nhân với 100 chia cho giá trị tỉ số phần trăm Công thức: a = b : c x 100 a = b x 100 : c Biện pháp 3: Dạy học phân hóa đối tượng học sinh Các tốn tỉ số phần trăm mang tính trừu tượng tương đối khó học sinh lớp nên để phát triển lực giải toán tỉ số phần trăm cho học sinh việc dạy học phân hóa đối tượng học sinh chiếm vai trị vơ quan trọng Chúng ta biết lớp học nhận thức em khơng đồng Chính để thu hút em vào học giáo viên cần nắm khả nhận thức học sinh lớp để đưa nhiệm vụ học tập phù hợp với em Việc làm tránh việc dạy tải học sinh tiếp thu chậm không gây nhàm chán em nhận thức nhanh Ví dụ: Trong toán: Trong dịp tết trường em dự định trồng 800 lấy gỗ, trường trồng 1200 Hỏi trường thực phần trăm vượt mức phần trăm? Đối với học sinh đại trà giáo viên giữ nguyên yêu cầu đề Đối với học sinh nhận thức chậm giáo viên giảm mức độ khó yêu cầu tập như: Trong dịp tết trường em dự định trồng 800 lấy gỗ, trường trồng 1200 a Tính tỉ số phần trăm số nhà trường trồng số nhà trường dự định trồng Người bỏ số tiền vốn để mua rau là: 52 500 : 125 x 100 = 42000( đồng) Người lãi số tiền là: 52 500 – 42 000 = 10 500( đồng) Hoặc: 42 000 : 100 x 25 = 10 500( đồng) Đáp số: a 42000 đồng; b.10 500 đồng ……………… Giáo viên tiếp tục thay đổi kiện toán để nhiểu toán khác Với thay đổi kiện toán học sinh khắc sâu ý nghĩa tỉ số phần trăm cách giải dạng toán tỉ số phần trăm Giáo viên tiếp tục nâng mức độ khó tập: Bài 7: Một thư viện có 000 sách Cứ sau năm số sách thư viện lại tăng thêm 20% ( so với năm trước) Hỏi sau hai năm thư viện có tất sách? * Các bước giải: + Tìm số sách thư viện tăng năm thứ + Tìm tổng số sách có sau năm thứ + Tìm số sách thư viện tăng năm thứ hai + Tìm tổng số sách có sau năm thứ hai Bài giải: Năm thứ thư viện tăng số sách là: 000 : 100 x 20 = 200 (quyển) Sau năm thứ số sách thư viện có là: 000 + 200 = 200 (quyển) Năm thứ hai thư viện tăng số sách là: 72 000 : 100 x 20 = 440 (quyển) Sau hai năm số sách thư viện có tất là: 72 000 + 440 = 640 (quyển) Đáp số: 640 GV gợi ý HS giải theo cách 2: Tỉ số phần trăm số sách năm sau so với năm trước là: 100% + 20% = 120% Sau năm thứ thư viện có số sách là: 000 : 100 x 120 = 200 (quyển) Sau hai năm số sách thư viện có tất là: 72 000 : 100 x 120 = 640 (quyển) Đáp số: 640 Bài 8: Lượng nước hạt tươi 16 % Người ta lấy 200 kg hạt tươi đem phơi khơ lượng hạt giảm 20 kg Tính tỉ số phần trăm lượng nước hạt phơi khơ? *Phân tích: Lượng nước hạt tươi 16% nên ta tìm lượng nước có 200kg hạt tươi Từ tìm lượng nước cịn lại hạt khơ, tìm lượng hạt phơi khơ đưa tốn tìm tỉ số phần trăm hai số để tìm lượng nước hạt phơi khơ Bài giải Vì lượng nước chứa hạt tươi 16% nên 200 kg hạt tươi có lượng nước là: 200: 100 x 16 = 32( kg) Sau phơi khơ 200 kg hạt tươi lượng hạt nhẹ 20 kg, nên lượng lại hạt phơi khô là: 32 – 20 = 12( kg) Lượng hạt phơi khơ cịn lại là: 200 – 20 = 180 (kg) Tỉ số phần trăm lượng nước hạt phơi khô là: 12 : 180 = 6,7% Đáp số: 6,7% Để phát triển lực giải toán tỉ số phần trăm học sinh giáo viên đưa tốn khơng thuộc dạng Để giải toán tỉ số phần trăm liên quan đến dạng toán điển hình địi hỏi học sinh phải có kĩ biến đổi tốn để đưa dạng tốn điển hình học Biết làm thành thạo phép tính với tỉ số phần trăm phép đổi tỉ số phần trăm phân số ngược lại Khi thực phép nhân phép chia hai tỉ số phần trăm học sinh phải biết cách đổi tỉ số phần trăm phân số sau thực phép nhân, chia phân số Bài 9: Giá hàng tháng Chạp tăng 10% so với tháng 11, giá hàng tháng Giêng lại giảm 10% so với tháng Chạp Hỏi giá hàng tháng Giêng tăng hay giảm phần trăm? *Phân tích: Giá hàng tốn tính qua thời điểm: Tháng 11 – tháng Chạp – tháng Giêng Trong giá hàng tháng Chạp tăng 10% so với tháng 11 ; giá hàng tháng Giêng giảm 10% so với tháng Chạp Ở toán giáo viên khắc sâu cho học sinh hiểu ý nghĩa tỉ số phần trăm để giải toán Bài giải Nếu coi giá hàng tháng 11 100% giá hàng tháng Chạp là: 100% + 10% = 110%( Giá hàng tháng 11) Nếu coi giá hàng tháng Chạp 100% giá hàng tháng Giêng là: 100% - 10%= 90%( giá hàng tháng Chạp) Vậy giá hàng tháng Giêng so với tháng 11 là: 110% x 90% = 99%( giá hàng tháng 11) Vì 100%> 99% nên giá hàng tháng Giêng giảm tháng 11 giảm là: 100% - 99% = 1% Đáp số: Tháng Giêng giảm 1% Bài 10: Một cánh đồng vụ diện tích mở rộng thêm 20% so với diện tích vụ trước thời tiết nên suất lúa vụ bị giảm 20% so với vụ trước Hỏi số thóc thu vụ tăng hay giảm phần trăm so với vụ trước? * Phân tích:Muốn biết số thóc thu vụ tăng hay giảm phần trăm so với vụ trước ta phải tìm xem số thóc thu vụ chiếm phần trăm so với vụ trước Từ cách tính: Số thóc thu suất lúa nhân với diện tích cấy lúa Ta có cách giải sau: Bài giải: Coi suất lúa vụ trước 100%, diện tích cấy lúa vụ trước 100%, số thóc thu vụ trước 100% thì: Năng suất lúa vụ là: 100% - 20% = 80% ( suất lúa vụ trước) Diện tích cấy lúa vụ là: 100% + 20% = 120% ( diện tích lúa vụ trước) Số thóc vụ thu chiếm số phần trăm so với vụ trước là: 80% x 120% = 96% ( Số thóc vụ trước) Vì 96% < 100% nên số thóc vụ thu giảm so với vụ trước giảm số phần trăm là: 100% - 96% = 4% Đáp số: 4% Giáo viên cần cho em nắm lại số tính chất phép cộng phép trừ hai số như: tổng hai số không đổi ta thêm vào số đồng thời bớt số số Hiệu hai số không đổi ta thêm bớt hai số số Để giải tốn phần trăm có chứa yếu tố hình học nắm cơng thức liên quan đến tính chu vi, diện tích yếu tố cạnh hình Bài 11: Một mảnh đất hình chữ nhật mở rộng chiều dài thêm 10%, chiều rộng thêm 10% Hỏi diện tích hình chữ nhật tăng thêm bao nhêu phần trăm? *Phân tích: Muốn biết diện tích mảnh đất hình chữ nhật tăng thêm phần trăm phải so sánh diện tích mảnh đất sau mở rộng với diện tích ban đầu Từ cơng thức: S = a x b Ta có cách giải sau: Bài giải: Coi chiều dài mảnh đất ban đầu 100% , chiều rộng mảnh đất ban đầu 100% , diện tích mảnh đất ban đầu 100% thì: Chiều dài mảnh đất là: 100% + 10% = 110%(chiều dài ban đầu) Chiều rộng mảnh đất là: 100% + 10% = 10% (chiều rộng ban đầu) Diện tích mảnh đất là: 110% x 110% =121%( diện tích ban đầu) Như vậy, diện tích mảnh đất tăng thêm số phần trăm so với diện tích mảnh đất ban đầu là: 121% - 100% = 21% Đáp số: 21% Bài 12: Cho hình chữ nhật Nếu tăng chiều rộng hình chữ nhật thêm 6,4 cm, đồng thời giảm chiều dài 15% diện tích hình chữ nhật tăng thêm 2% Tính chiều rộng hình chữ nhật ban đầu? * Phân tích: Muốn tìm chiều rộng hình chữ nhật ban đầu ta phải tìm xem chiều rộng sau tăng thêm 6,4cm so với chiều rộng ban đầu chiếm phần trăm Từ cách tính: Chiều rộng diện tích chia cho chiều dài Ta có cách giải sau: Bài giải: Coi chiều rộng hình chữ nhật ban đầu 100% , chiều dài hình chữ nhật ban đầu 100% , diện tích hình chữ nhật ban đầu 100% thì: Chiều dài hình chữ nhật sau giảm chiếm số phần trăm là: 100% - 15% = 85% (chiều dài ban đầu) Diện tích hình chữ nhật là: 100% + 2% =102%(diện tích ban đầu) Chiều rộng hình chữ nhật sau tăng 6,4 cm chiếm số phần trăm là: 102% : 85% = 120% (chiều rộng ban đầu) Như vậy, 6,4cm chiếm số phần trăm là: 120% - 100% = 20%( chiều rộng ban đầu) Chiều rộng hình chữ nhật ban đầu là: 6,4 : 20 x 100 = 32 (cm) Đáp số: 32cm Khi giải toán tỉ số phần trăm dạng hai tỉ số, học sinh thường hay mắc phải sai lầm thiết lập phép tính khơng đơn vị Để khắc phục tồn này, hướng dẫn học sinh giải giáo viên cần cho em thảo luận để tìm đại lượng khơng đổi tốn Lấy đại lượng khơng đổi làm đơn vị so sánh để thiết lập tỉ số đại lượng liên quan với đại lượng không đổi Bài 13: Lượng nước cỏ tươi chiếm 55%, cỏ khô 10% Hỏi phơi 100 kg cỏ tươi ki – lô- gam cỏ khô? * Phân tích: Trong tốn giáo viên cần hướng dẫn học sinh phát lượng cỏ nguyên chất khơng thay đổi phơi khơ từ tìm lượng cỏ nguyên chất tìm lượng cỏ khô theo yêu cầu tập Bài giải Lượng cỏ nguyên chất cỏ tươi chiếm: 100% - 55% = 45%( lượng cỏ tươi) Lượng cỏ nguyên chất 100kg cỏ tươi là: 100 : 100 x 45 = 45(kg) Vì lượng cỏ ngun chất khơng thay đổi sau cỏ phơi khô nên 45kg ứng với: 100% - 10% = 90%( lượng cỏ khô) Vậy sau phơi 100 kg cỏ tươi ta thu số cỏ khô là: 45 : 90 x 100 = 50(kg) Đáp số: 50 kg * Lưu ý: Do phạm vi hẹp đề tài nên sáng kiến tác giả đưa số tốn điển hình loại Trong trình vận dụng, loại tốn giáo viên đưa nhiều tương tự để học sinh nắm vững cách giải sau chuyển sang loại tốn khác Sau hoc xong phần toán tỉ số phần trăm cho học sinh làm kiểm tra để nhận thơng tin ngược từ phía học sinh Trên sở kết học tập học sinh điều chỉnh phương pháp dạy minh để năm học đạt kết cao Hiệu áp dụng đề tài Với cách làm trên, nhiều năm liền dạy môn Tốn lớp 5, tơi nhận thấy học sinh lớp tơi giảng dạy khơng cịn “ngại” khó tiếp cận với toán tỉ số phần trăm Trong năm học 2014 – 2015, giao nhiệm vụ giảng dạy mơn Tốn số mơn học khác lớp 5A5 5A6, với cách thực theo hướng nghiên cứu nhận thấy em hào hứng học toán tỉ số phần trăm Nhờ kết học tập em dạng toán đem đến kết đáng tự hào: +) 100% học sinh tham gia khảo sát đạt yêu cầu trở lên Trong thi giải toán qua Internet tiếng Anh tiếng Việt có: Cấp trường: 66 HS đạt giải, có 37 HS đạt giải Nhất giải Nhì Cấp thành phố: có 51 học sinh dự thi ( cấp chưa xếp giải) Cấp tỉnh có: 11 HS đạt giải, HS đạt giải Nhì, HS đạt giải Ba Cấp quốc gia: có học sinh dự thi(cấp chưa xếp giải) Tuy nhiên hai học sinh đạt điểm tương đối cao so với số học sinh toàn quốc Em Vũ Ngọc Bình xếp thứ 124/ 1656 học sinh; Em Bùi Thị Thùy Trang đứng thứ 201/1656 học sinh ( Toàn quốc lấy tất 500hs điểm cao để xếp giải.) Những học rút mở hướng nghiên cứu Một năm học kết thúc để lại tơi kinh nghiệm sâu sắc: Đó muốn kết học sinh giỏi đạt loại cao yếu tố quan trọng hàng đầu cần có người thầy giỏi Người thầy thật có nhiệt tình, thường xuyên trau dồi kiến thức, tổng hợp kiến thức theo logic không ngừng học hỏi đồng nghiệp xung quanh nhà trường trường bạn Yếu tố quan trọng thứ hai định thành công việc nâng cao chất lượng dạy học yếu tố học sinh Học sinh phải thật say mê, ham học, ham hiểu biết đặc biệt cần có tính cẩn thận Học sinh ngồi thơng minh, có kiến thức cần có vốn ngơn ngữ sống Yếu tố thứ ba gia đình, gia đình nơi để tạo nhân tài, gia đình phải tạo điều kiện thời gian, sách để em học tập Đặc biệt gia đình phải đồn kết, hạnh phúc gương cho em học sinh phấn đấu Ngoài yếu tố quan tâm Phịng Giáo dục, Ban giám hiệu nhà trường kết hợp gia đình – Nhà trường xã hội yếu tố quan trọng đem đến thành công công tác dạy học Nhà trường PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ K IẾN NGHỊ 1.Kết luận Các toán tỉ số phần trăm loại toán khó lại chiếm vị trí quan trọng mơn Tốn lớp Bởi để phát triển lực giải Các toán tỉ số phần trăm cho hoc sinh lớp nỗi trăn trở người làm công tác giáo dục Trên số kinh nghiệm thực tế mà thân trực tiếp giảng dạy nhiều năm Qua kết thực cho thấy đề tài góp phần khơng nhỏ việc nâng cao chất lượng dạy học giải Các toán tỉ số phần trăm có tác dụng thúc đẩy phong trào học tập Với đề tài nhà trường Tiểu học Đống Đa đồng tình ủng hộ tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành bước áp dụng vào thực tế lý luận xây dựng 2.Ý kiến đề nghị Kính mong cấp quan tâm đến công tác giáo dục để tạo niềm say mê giảng dạy học tập thầy trò trường Tiểu học Hàng năm nên có lớp tập huấn cơng tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên để nâng cao kiến thức, kỹ cho giáo viên, đồng thời tạo điều kiện để giáo viên có hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác giáo dục học sinh nhà trường Tiểu học MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lí chọn đề tài…………………………………………………… …….…….1 Mục đích nghiên cứu…………………………………………………… …… Nhiệm vụ nghiên cứu………………………………………………………… Khách thể đối tượng nghiên cứu …… …………………………………….2 Phạm vi nghiên cứu đề tài ……………………………………………… Giả thuyết khoa học ………………………………………………………… Cấu trúc sáng kiến kinh nghiệm ………………………………………… PHẦN II: NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI …………… I Cơ sở lý luận ………………………………………… .3 1.Vai trị mơn Tốn dạy học giải toán nhà trường tiểu học ……… 2.Tỉ số tỉ số phần trăm ……………………………………………………… 2.1.Khái niệm tỉ số ……………………………………………………………….3 2.2 Khái niệm tỉ số phần trăm ……………………………………………… 2.3 Mối liên hệ tỉ số tỉ số phần trăm …………………………………… Khái niệm lực………………………………………………………… 3.1 Khái niệm chung …………………………… .4 3.2 Khái niệm lực học sinh …………………………………….…… … II Cơ sở thực tiễn………………………………………………….……………… Về phía học sinh …………………………………………………………….… Về phía giáo viên ……………………………………………………………… Chương 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI CÁC BÀI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM CHO HỌC SINH LỚP ………………8 I Xác định nội dung dạy học toán tỉ số phần trăm lớp …………….8 II Xác định mục tiêu dạy học toán tỉ số phần trăm lớp ……………8 III Một số biện pháp cụ thể ……………………………………………………….8 Biện pháp 1: Tạo hứng thú học tập cho học sinh…………………………… Biện pháp 2: Giúp học sinh nắm vững dạng toán tỉ số phần trăm cách giải dạng tốn đó.…………………………………………………… ….8 2.1 Dạng 1: Tìm tỉ số phần trăm hai số ……………………………………….9 2.2 Dạng 2: Tìm số phần trăm số ……………………………… 2.3 Dạng 3: Tìm số biết giá trị tỉ số phần trăm số ………………… 10 Biện pháp 3: Dạy học phân hóa đối tượng học sinh……….………………… 10 Biện pháp 4: Xây dựng hệ thống tập theo hướng phát triển lực giải toán cho học sinh ……………………………………….…………………………… 11 Chương 3: ỨNG DỤNG TRONG THỰC TẾ GIẢNG DẠY………………… 12 Quá trình áp dụng thân……………………………………………… 12 Hiệu áp dụng đề tài…………………………………………… …… 19 Những học rút mở hướng nghiên cứu tiếp theo.……………………… 20 Phần III: PHẦN KẾT LUẬN 1.Kết luận …………………………………………… ………………………….21 2.Kiến nghị …………………………………………… ……………………… 21 KẾT THÚC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Vấn đề mới/cải tiến SKKN đặt giải so với SKKN trước (ở nhà trường Tỉnh): Sáng kiến kinh nghiệm “ Phát triển lực giải toán tỉ số phần trăm cho học sinh lớp 5” đưa lý luận quan trọng vấn đề liên quan đến nội dung đề tài Dựa sở lý luận đó, tác giả tìm hiểu thực tiễn thuận lợi, khó khăn dạy học giải Các toán tỉ số phần trăm cho học sinh lớp Từ thực tế trên, kinh nghiệm giảng dạy với nghiên cứu, thử nghiệm tác giả đưa số biện pháp nhằm nâng cao lực giải Các toán tỉ số phần trăm cho học sinh lớp XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Đống Đa , ngày 16 tháng năm 2015 Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Người thực SKKN Hà Thị Thúy An TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Áng (2007)(chủ biên), Toán bồi dưỡng học sinh lớp 5, NXBGD Phạm Văn Đồng, Dạy học trình rèn luyện tồn diện,Tạp chí Giáo dục, số 29,NXBGD, Hà Nội Trần Diên Hiển (2003),Thực hành giải toán tiểu học, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội Đỗ Đình Hoan (chủ biên), (2004), Tốn 5, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội Hà Sĩ Hồ, Đỗ Trung Hiệu, Đỗ Đình Hoan(1996),Phương pháp dạy học Tốn, giáo trình đào tạo giáo viên tiểu học, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội Phạm Đình Thực (2003), Phương pháp dạy học toán tiểu học, NXB Đại học Sư phạm , Hà Nội Nguyễn Bá Kim (2002), Phương pháp dạy học toán, NXB Giáo dục, Hà Nội Đỗ Như Thiên, Rèn luyện nâng cao kỹ giải toán cho học sinh Tiểu học, tập 3, NXBGD Một số thơng tin tìm kiếm internet PHÒNG GD&ĐT VĨNH YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH ĐỐNG ĐA Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU ĐĂNG KÝ VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP: NGÀNH: ; TỈNH: I Thông tin tác giả đăng ký SKKN Họ tên:Hà Thị Thúy An Ngày sinh:01/ /1981 Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Đống Đa- TP Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc Chuyên môn: Giáo viên Tiểu học Nhiệm vụ phân công năm học:Giảng dạy mơn Tốn số mơn khác lớp 5A5 5A6; Chủ nhiệm lớp 5A6; Khối trưởng khối II Thông tin sáng kiến kinh nghiệm Tên sáng kiến kinh nghiệm: Phát triển lực giải toán tỉ số phần trăm cho học sinh lớp Cấp học: Tiểu học Mã lĩnh vực theo cấp học : 07 Thời gian nghiên cứu: từ tháng 6/2014 đến tháng 4/2015 Địa điểm nghiên cứu: Trường Tiểu học Đống Đa - TP Vĩnh Yên – VP Đối tượng nghiên cứu:Năng lực giải toán tỉ số phần trăm học sinh lớp Ngày tháng năm 2014 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) Ngày tháng năm 2014 TỔ TRƯỞNG/NHĨM TRƯỞNG CHUN MƠN (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày tháng năm 2014 NGƯỜI ĐĂNG KÝ (Ký, ghi rõ họ tên) Phan Thị Hường Hà Thị Thúy An ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ... trạng giải toán tỉ số phần trăm tiểu học nhằm phát triển lực giải toán tỉ số phần trăm cho học sinh lớp - Đề xuất số biện pháp nhằm phát triển lực giải toán tỉ số phần trăm cho học sinh lớp -... nghiên cứu: Năng lực giải toán tỉ số phần trăm học sinh lớp 4.2 Khách thể nghiên cứu: Việc dạy- học giải toán tỉ số phần trăm học sinh lớp nhằm phát triển lực giải toán tỉ số phần trăm cho em Phạm... - học giải toán tỉ số phần trăm tìm phương pháp để phát triển lực giải toán ti số phần trăm cho học sinh lớp Nhiệm vụ nghiên cứu: - Tìm hiểu số khái niệm tỉ số, tỉ số phần trăm, lực lực học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN phát triển năng lực giải bài toán về tỉ số phần trăm cho học sinh lớp 5 , SKKN phát triển năng lực giải bài toán về tỉ số phần trăm cho học sinh lớp 5

Mục lục

Xem thêm