0

SKKN một số kinh nghiệm và giải pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 2

24 1 0
  • SKKN một số kinh nghiệm và giải pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 2

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 12:52

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT SỐ KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP Quảng Bình CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT SỐ KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP Họ tên: Nguyễn Thị Lê Trang Chức vụ: giáo viên Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Mỹ Thủy Quảng Bình Phần mở đầu: 1.1 Lý chọn sáng kiến Giáo dục nghiệp cách mạng toàn Đảng, toàn dân Đảng Nhà nước ta coi: “ Giáo dục quốc sách hàng đầu” Bậc Tiểu học coi bậc học “ tảng” hệ thống giáo dục quốc dân Đó tiền đề vững cho việc đào tạo nguồn nhân lực, nhân tài đáp ứng nhu cầu cao nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Vì vậy, mục tiêu giáo dục Tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ ,thể chất, thẩm mỹ kỹ để học sinh tiếp tục học lên trung học sở Ở Việt Nam, để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện hệ trẻ, đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế nhu cầu phát triển người học, giáo dục phổ thông đổi mạnh mã theo bốn trụ cột giáo dục kỉ XXI, mà thực chất cách tiếp cận kĩ sống, : Học để biết, Học để làm, Học để tự khẳng định Từ năm học 2010-2011, Bộ GD-ĐT đưa nội dung giáo dục kỹ sống lồng ghép vào môn học bậc tiểu học Đây chủ trương cần thiết đắn Rèn luyện kĩ sống cho học sinh việc làm cần thiết xã hội, em học giỏi kiến thức mà phải tơi luyện kĩ sống qua tạo cho em mơi trường lành mạnh, an tồn, tích cực, vui vẻ để trang bị cho em vốn kiến thức, kĩ năng, giá trị sống để bước vào đời tự tin Mục tiêu giáo dục nhằm giúp HS hình thành sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ kỹ bản, góp phần hình thành nhân cách đáp ứng yêu cầu nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Ở bậc tiểu học bậc tạo tảng cho học sinh phát triển, ngồi việc trang bị cho học sinh vốn kiến thức học tập, lao động cịn phải giáo dục học sinh có kỹ sống, kỹ làm người để học sinh có thêm kinh nghiệm thích ứng với mơi trường, xã hội Năm học 2019-2020 năm học tiếp tục thực phong trào thi đua “Xây dưng trường học thân thiện, học sinh tích cực” việc giáo dục kỹ sống cho học sinh nội dung phong trào Chính nên nhà trường cần trọng đến nội dung “Giáo dục kỹ sống cho học sinh” Giáo dục kỹ sống cho học sinh giúp học sinh tự giải số vấn đề thiết thực sống ngày như: tự chăm sóc sức khỏe, bảo vệ mơi trường phịng chống tệ nạn xã hội,… để em chủ động, tự tin không phụ thuộc hồn tồn vào người lớn mà tự bảo vệ Với ý nghĩa tầm quan trọng việc giáo dục kỹ cho học sinh, chọn sáng kiến “Một số kinh nghiệm giải pháp giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp 2” 1.2 Điểm sáng kiến kinh nghiệm Ở trường tiểu học nói chung học sinh lớp nói riêng giáo dục kĩ sống có vai trò đặc biệt quan trọng việc giáo dục nhân cách học sinh Để giáo dục kĩ sống cho học sinh cần hiểu vị trí, chức năng, nhiệm vụ mình, từ đưa biện pháp cụ thể để xây dựng tập thể lớp vững mạnh toàn diện Đề xuất cách tiếp cận mang ý tưởng giáo dục kĩ sống theo hướng khai thác nội dung môn học để giáo dục kĩ sống riêng mang tính đặc thù học sinh Tiểu học sử dụng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học tích cực để giáo dục kĩ sống chung Tìm số biện pháp giáo dục kĩ sống cho học sinh tiểu học nói chung học sinh lớp nói riêng Giúp học sinh ý thức giá trị thân mối quan hệ xã hội; giúp học sinh hiểu biết thể chất, tinh thần thân mình; có hành vi, thói quen ứng xử có văn hóa, hiểu biết chấp hành pháp luật… 1.3 Phạm vi áp dụng Sáng kiến áp dụng từ đầu năm học đến để “Giáo dục kỹ sống cho học sinh học sinh tồn trường nói chung học sinh lớp nói riêng” Phần nội dung 2.1 Thực trạng nội dung cần nghiên cứu Học tập nhu cầu thường trực người thời đại Học tập không dừng lại tri thức khoa học túy mà hiểu tri thức giới có mối quan hệ, cách thức ứng xử với môi trường xung quanh Kĩ sống vấn đề quan trọng cá nhân trình tồn phát triển Mặc dù số mơn học, hoạt động ngoại khóa, giáo dục kĩ sống đề cập đến Tuy nhiên, nội dung, phương pháp, cách thức truyền tải chưa phù hợp với tâm sinh lí đối tượng nên hiệu lồng ghép chưa cao Qua thực tế giảng dạy HĐNGLL lớp trường tiểu học, thân thấy kĩ sống học sinh chưa cao Chỉ số học sinh có hành vi, thói quen, kĩ tốt, em cịn có nhận thức cịn phần lớn em có nhận xét, đánh giá việc chưa có thái độ cách ứng xử, cách xưng hô chuẩn mực Học sinh thể kĩ đại khái, chưa mạnh dạn tự nhìn nhận tự đánh giá thân, kĩ xác định hạn chế Kĩ tư sáng tạo chưa cao Các em cịn ngại nói, ngại viết, khả tự học, tự tìm tịi, khả đảm nhận trách nhiệm hạn chế Mặc dù số mơn học, hoạt động ngoại khóa, giáo dục kĩ sống đề cập đến Tuy nhiên, nội dung, phương pháp, cách thức truyền tải chưa phù hợp với tâm sinh lí đối tượng nên hiệu lồng ghép chưa cao a.Thực trạng chung nhà trường * Thuận lợi: - Nhà trường quan tâm quyền địa phương, phụ huynh học sinh - Ban giám hiệu nhà trường nổ nhiệt tình, sáng tạo ln đạo sát việc dạy học giáo viên việc học học sinh - Giáo viên nhà trường ln nhiệt tình giảng dạy, u nghề mến trẻ - Bản thân ln nhiệt tình cơng tác giảng dạy - Về học sinh : Nhìn chung em chăm ngoan, có ý thức vươn lên học tập - Bên cạnh thuận lợi nhà trường có khó khăn sau: * Khó khăn: - Là xã dân cư chủ yếu sống nghề nông, kinh tế cịn nhiều khó khăn điều ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập chất lượng học học sinh - Do tâm lý chung học sinh tiểu học ham chơi nêu việc học tập em cần có giám sát chặt chẽ gia đình hiệu học em đạt cao - Về đội ngủ giáo viên: Nhà trường có đội ngũ giáo viên nhiệt tình giảng dạy song cịn nhiều khó khăn có số giáo viên trẻ chưa có nhiều kinh nghiện giảng dạy - Về phía bậc phụ huynh: Cha mẹ em ln nóng vội việc dạy con; họ trọng đến việc nhà mà chưa biết đọc, viết chữ, chưa biết làm tốn lo lắng cách thái q! b Thực trạng HS lớp 2: - Năm học 2019- 2020 phân công giảng dạy HĐNGLL lớp Các em rải rác khắp thôn xã, có nhiều em xa trường nên việc lại em gặp nhiều khó khăn điều ảnh hưởng khơng nhỏ đến chất lượng học tập em Một số em thuộc diện hộ nghèo gia đình có hồn cảnh khó khăn Một số em mồ cơi, có em mồ cơi cha lẫn mẹ sống với cô, bác, ông bà c Những thuận lợi, khó khăn rèn kĩ sống cho học sinh - Trong trình rèn kĩ sống cho trẻ thân gặp thuận lợi khó khăn sau: c.1 Thuận lợi Trường học nơi thân công tác trường đạt chuẩn quốc gia nên thuận lợi việc thực nội dung xây dựng mơi trường giáo dục đẹp, an tồn cho trẻ Bên cạnh đó, thân nhận tập thể học sinh ngoan biết lời, em gần gũi với giáo Ngồi Ban lãnh đạo nhà trường theo sát, quan tâm, hỗ trợ cho giáo viên công tác giảng dạy giáo dục Chính thân ln cố gắng rèn cho em kĩ sống, giúp em có niềm tin, phát triển cách toàn diện để trở thành người động, sáng tạo phù hợp với xã hội đại phát triển c.2 Khó khăn * Đối với giáo viên Giáo dục tập trung nhiều nội dung chung cho bậc học, giáo viên chưa hiểu nhiều nội dung phải dạy trẻ theo khối lớp kĩ sống nào, chưa biết vận dụng từ kế hoạch định hướng chung để rèn luyện kĩ sống cho học sinh Đa số giáo viên lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm việc đổi phương pháp giảng dạy nhằm khuyến khích chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo ý thức vươn lên, rèn luyện khả tự học học sinh gặp nhiều khó khăn; giáo viên trẻ tuổi hơn, động, sáng tạo lại khó cơng tác bồi dưỡng nhận thức nghề chưa sâu sắc nên giáo viên thường không an tâm công tác *Đối với học sinh - Trong nhà trường, lớp nhiều cịn có tượng học sinh cãi nhau, đánh nhau, chưa lễ phép, gây đoàn kết tập thể lớp, Các em học sinh lớp rụt rè chưa quen với cách học mạnh dạn bày tỏ ý kiến Khi phát biểu em nói khơng rõ ràng, trả lời trống khơng, khơng trịn câu nói lời cảm ơn, xin lỗi với thầy cô, bạn bè Nhiều em đến trường tỏ nói nhiều nhà em khơng có người trò chuyện, chia sẻ * Đối với phụ huynh học sinh - Về phía bậc cha mẹ em ln nóng vội việc dạy con; họ trọng đến việc nhà mà chưa đọc, viết chữ, chưa biết làm Tốn lo lắng cách thái quá! Ngoài ra, trở ngại phụ huynh lớp có số bố mẹ q nng chiều khiến trẻ khơng có kĩ tự phục vụ thân Ngược lại, số phụ huynh bận nhiều cơng việc nên quan tâm giúp đỡ em hoạt động cần thiết… * Nguyên nhân Một nguyên nhân dẫn đến tượng tiêu cực em học sinh lớp em thiếu kĩ sống cần thiết như: Kĩ xác định giá trị, kĩ từ chối, kĩ kiên định, kĩ giải mâu thuẫn, kĩ thương lượng, kĩ giao tiếp Hiện tượng trẻ em ngu ngơ phải xử lí tình sống thực, thiếu tự tin giao tiếp, thiếu lĩnh vượt qua khó khăn, thiếu sáng kiến dễ nản chí ngày nhiều 2.2 Các giải pháp rèn kĩ sống cho học sinh tiểu học Giải pháp 1: Nhận thức sâu sắc việc dạy trẻ kĩ sống cho học sinh Đầu năm học, học tập nghiên cứu chuyên đề rèn kĩ sống cho học sinh tiểu học, thực trạng giải pháp đơn vị việc rèn kĩ sống cho học sinh bậc học tiểu học Bộ Giáo dục- Đào tạo phát động; qua giúp tơi hiểu chương trình học khố thường cho trẻ tiếp xúc từ từ với kiến thức văn hoá suốt năm học, thực tế trẻ học tốt có cách tiếp cận cách cân bằng, biết cách phát triển kĩ nhận thức, cảm xúc xã hội Vì thế, trẻ tiếp thu kĩ giao tiếp xã hội hành vi ứng xử nhóm bạn, trẻ nhanh chóng sẵn sàng có khả tập trung vào việc học văn hoá cách tốt Bản thân tơi ln chịu khó gần gũi chuyện trò với học sinh, trả lời câu hỏi vụn vặt em, không la mắng, giải hợp lý, cơng với tình xảy em học sinh lớp Trong giảng dạy, ý đến hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm nhiều hơn, Mạnh dạn, tự tin điều khiển họp phụ huynh học sinh, biết tự chuẩn bị, phối hợp chặt chẽ, trao đổi thường xuyên với cha mẹ em Hiệu lớn nhà trường huy động tham gia cha mẹ em, tổ chức, lực lượng xã hội việc giáo dục văn hóa, truyền thống cho học sinh, đồng thời hội vàng dạy trẻ kỹ sống Giải pháp 2: Xác định kĩ sống cụ thể hóa nội dung kĩ mà giáo viên cần dạy trẻ lứa tuổi tiểu học Đối với tâm sinh lý trẻ em bậc tiểu học có nhiều kĩ quan trọng mà trẻ cần phải biết trước tập trung vào học văn hoá đặc biệt trẻ em độ tuổi lớp1 Thực tế kết nhiều nghiên cứu cho thấy kĩ quan trọng trẻ phải học vào thời gian đầu năm học kĩ sống như: hợp tác, tự kiểm sốt, tính tự tin, tự lập, tò mò, khả thấu hiểuvà giao tiếp Việc xác định kĩ phù hợp với lứa tuổi giúp giáo viên lựa chọn nội dung trọng tâm để dạy trẻ Các nội dung kĩ mà người giáo viên cần dạy cho trẻ là: - Kĩ sống tự tin : Nghĩa giúp trẻ cảm nhận ai, cá nhân mối quan hệ với người khác Kĩ sống giúp trẻ cảm thấy tự tin tình nơi - Kĩ sống hợp tác: Khả hợp tác giúp em biết cảm thông làm việc với bạn, thông qua kĩ hợp tác giúp em sống hài hòa tránh xung đột quan hệ với người khác - Kĩ thích tị mị, ham học hỏi, khả thấu hiểu: Đây kĩ quan trọng cần có em vào giai đoạn khát khao học Người giáo viên cần sử dụng nhiều tư liệu ý tưởng khác để khơi gợi tính tị mị tự nhiên em - Kĩ giao tiếp: Giáo viên cần dạy trẻ biết thể thân biết dung hòa mong đợi với người khác, có cách ứng xử phù hợp làm việc với người khác môi trường tập thể diễn đạt ý tưởng cho người khác hiểu, học sinh cảm nhận vị trí, kiến thức giới xung quanh Đây kĩ quan trọng trẻ Nó có vị trí yếu so với tất kĩ khác đọc, viết, làm toán nghiên cứu khoa học Giải pháp 3: Xác định nhiệm vụ trách nhiệm việc dạy: Giáo viên làm để dạy kĩ sống cho trẻ? Cần tích cực đổi phương pháp giảng dạy nhằm khuyến khích chuyên cần, tích cực học sinh , cần phải biết khai thác phát huy khiếu, tiềm sáng tạo học sinh Vì học sinh nhân vật đặc biệt, phải giáo dục học sinh để em cảm thấy thoải mái tình sống Cần thường xuyên tổ chức họat động giáo dục chăm sóc giáo dục em cách thích hợp tuân theo số quan điểm: Giúp em phát triển đồng lĩnh vực: thể chất, ngôn ngữ, nhận thức, tình cảm- xã hội thẫm mĩ Phát huy tính tích cực em, giúp em hứng thú, chủ động khám phá tìm tịi, biết vận dụng vốn kiến thức, kĩ vào việc giải tinh khác Cần giúp em có mối liên kết mật thiết với bạn khác lớp, em biết chia sẻ chăm sóc, trẻ cần phải học cách hành xử, biết lắng nghe trình bày diễn đạt ý vào nhóm học sinh khác nhau, giúp em cảm thấy tự tin tiếp nhận thử thách Giải pháp 4: Tạo mối thân thiện tạo môi trường thực nhiệm vụ giáo dục trẻ kĩ sống với học sinh Đầu tiên, sau nhận lớp, để tạo gần gũi gắn kết học sinh giáo viên, thân xếp nhiều thời gian cho học sinh giới thiệu mình, động viên khuyến khích em chia sẻ với sở thích, ước mơ tương lai mong muốn với em Đây hoạt động giúp trị hiểu nhau, đồng thời tạo môi trường học tập thân thiện “Trường học thật trở thành nhà thứ hai em, thầy cô giáo người thân gia đình" Đây điều kiện quan trọng để phát triển khả giao tiếp học sinh Bởi học sinh mạnh dạn, tự tin mơi trường mà giáo viên ln gị bó áp đặt Việc giáo dục kĩ sống cho học sinh thực lúc nào, học Để việc rèn luyện diễn cách thường xuyên đạt hiệu cao tiếp tục qua biện pháp Giải pháp 5: Rèn kĩ sống thông qua giáo dục phẩm chất đạo đức cho học sinh Giáo dục cho em chuẩn mực đạo đức hành vi, thái độ bạn bè, thầy cơ, thân Ghi nhớ năm điều Bác Hồ dạy cho học sinh, học tập nội quy nhà trường, đội, lớp Thường xuyên nêu gương người tốt, việc tốt cho thành viên khác để học tập , phấn đấu Động viên, khuyến khích, tuyên dương kịp thời học sinh có cố gắng vươn lên học tập rèn luyện Kết hợp với hoạt động Đội, Sao thường xuyên phát động thi đua với chủ đề khác để học sinh rèn luyện học sinh như: “ Em làm kế hoạch nhỏ”, ‘ ’Em làm công tác đền ơn đáp nghĩa’’, “ Áo ấm đến trường”, “ Tổ chức sinh hoạt cờ ” Từ giáo dục truyền thống hào hùng dân tộc ta cách sâu rộng đến em để em noi gương học tập rèn luyện trở thành ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ Giải pháp 6: Rèn kĩ sống hiệu qua việc tích hợp vào mơn học Để giáo dục kĩ sống cho học sinh có hiệu thân vận dụng vào môn học, tiết học, môn như: Tiếng Việt; Đạo đức; Khoa học; An tồn giao thơng để học cho em làm để học, trải nghiệm sống thực Trong chương trình lớp 5, Ở môn Đạo đức, để chuẩn mực đạo đức, pháp luật xã hội trở thành tình cảm, niềm tin, hành vi thói quen học sinh Giáo viên phải sử dụng phương pháp dạy học đổi theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh Tổ chức cho học sinh thực hoạt động học tập phong phú, đa dạng như: kể chuyện theo tranh; quan sát tranh ảnh, băng hình, tiểu phẩm; phân tích, xử lí tình huống; chơi trị chơi, đóng tiểu phẩm, múa hát, đọc thơ, vẽ tranh,…Sử dụng nhiều phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực như: học theo nhóm, theo dự án, đóng vai, trị chơi,…Và thơng qua việc sử dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực đó, học sinh tạo hội để thực hành, trải nghiệm nhiều kĩ sống cần thiết, phù hợp với lứa tuổi Hình thành cho em kĩ giao tiếp chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi, nói lời yêu , đề nghị, bày tỏ thông cảm chia sẻ Ví dụ: Khi dạy: “Hợp tác với người xung quanh” thân tổ chức cho em, khám phá học dựa vào câu hỏi để học sinh suy nghĩ trả lời sau giúp học sinh kết nối thơng qua hoạt động tìm hiểu chất hợp tác Hoạt động ích lợi việc hợp tác cuối tìm hiểu yêu câu hợp tác, Sau vài lời khuyến khích đầu tiên, thân tổ chức cho em đứng thành vịng trịn đóng vai, thảo luận, tổ chức trị chơi,… Lúc đầu em ngại không tự tin đóng vai, thảo luận bày tỏ ý kiến trước lớp thân kịp thời nhắc nhở em điều cần ý giao tiếp, cộng thêm mơi trường hịa đồng thân thiện em thực tốt, khơng cịn nhìn ngại Thay vào cánh tay tự tin câu nói rõ ràng, gọn, mạnh dạn Thơng qua học học sinh có kĩ biết hợp tác với bạ bè người xung quanh công việc chung Các em có kĩ đảm nhận trách nhiệm hồn tất nhiệm vụ hợp tác với bạn bè người khác Ở mơn Tiếng Việt có nhiều học giáo dục kĩ sống cho em, kĩ giao tiếp xã hội, như: Luyện tập làm báo cáo thống kê Luyện tập làm đơn Luyện tập thuyết trình, tranh luận Luyện tập viết đoạn đối thoại; phân vai, đọc diễn kịch Luyện tập làm biên họp( Môn tập làm văn) Kể chuyện chứng kiến tham gia Kể chuyện lớp trưởng lớp tơi lồng cụ thể qua tình giao tiếp, ứng xử phù hợp, tư sáng tạo, lắng nghe phản hồi tích cực kĩ hợp tác Bản thân gợi mở sau cho em tự nói cách tự nhiên hồn tồn khơng gị bó áp đặt Bên cạnh đó, nhiều Luyện từ câu có nội dung rèn luyện nghi thức lời nói, nhiều Tập đọc giới thiệu văn mẫu chuẩn bị cho việc hình thành số kĩ giao tiếp cộng đồng , kĩ xác định giá trị thể rõ xác định giá trị, thể thông cảm phản hồi lắng nghe tích cực,…hoặc cung cấp câu chuyện mà qua học sinh rút nội dung rèn kĩ sống Ví dụ: Khi dạy bài: “Lập chương trình hoạt động” mơn Tập làm văn: thân cho học sinh chuẩn bị kế hoạch hoạt động: Phân cơng chuẩn bị chương trình cụ thể vào cuối tiết Nhóm lập chương trình hoạt động , phân công cụ thể tuyên dương Không thân tổ chức cho em trao đổi : “Muốn tổ chức hoạt động liên quan đế nhiều người đạt kết tốt, em cần lập chương trình hoạt động nào? ” qua em bộc lộ suy nghĩ Qua học em có kĩ sống là: Đảm nhận trách nhiệm, có khả tổ chức lập kế hoạch phối hợp hoạt động Các em hợp tác có hiệu quả, thuyết trình tự tin Rèn kĩ sống có hiệu thân vận dụng nhiều trong mơn học thơng qua xử lí tình hay trị chơi học tập có nội dung gần gũi với sống ngày em Ở môn Khoa học: Chương “Con người sức khỏe”các bài: “Con người cần để sống? Vai trị chất dinh dưỡng có thức ăn; Phịng số bệnh thiếu chất dinh dưỡng; Phịng bệnh béo phì; Phòng tránh tai nạn đuối nước; ” giáo dục em hiểu ăn uống đủ chất hợp lí giúp cho khoẻ mạnh, biết phòng tránh số bệnh lây qua đường tiêu hóa, biết việc nên làm khơng nên làm để phịng tránh tai nạn đuối nước, có ý thức tự giác làm vệ sinh cá nhân ngày, tự giác thực nếp sống vệ sinh, khắc phục hành vi có hại cho sức khoẻ Học sinh có kĩ phân tích đối chiếu đặc điểm.Biết tham gia hoạt động nghỉ ngơi cách hợp lí để có sức khoẻ tốt Ngồi để em có kĩ phịng chống tai nạn giao thơng thương tích khác, thân giáo dục em thơng qua tiết: An tồn giao thơng, Khoa học, thi Giao thông thông minh Internet, hướng dẫn em phịng chống tai nạn giao thơng thương tích khác cách đưa tình cho em xử lí Chẳng hạn: “Trẻ em tuổi phải với đường qua đường? Đi qua đường em phải đâu?”; “Khi em đâu? Em có nên chơi đùa đưịng làng khơng? Vì sao?”; “Khi ngồi xe máy em phải nào? Em nêu cách đội mũ bảo hiểm? Nêu cần thiết phải đội mũ bảo hiểm?”; “Các em nhìn thấy tai nạn đường chưa? Theo em tai nạn xảy ra?” Hiệu đào tạo kĩ sống không đo đếm số xác thể biểu cụ thể: em có ý thức, thái độ khác với người gia đình; ln hồ đồng với bạn bè; tự tin nói hiệu từ đào tạo kĩ sống Việc sinh hoạt theo nhóm tạo mơi trường làm việc thân thiện, giúp em cải thiện hành vi giao tiếp thông qua hoạt động trao đổi diễn thường xuyên Các em trở nên thân thiện, từ giúp bầu khơng khí học tập, lao động trở nên sơi động Ngồi ra, thân cịn ý rèn luyện sức khoẻ ý thức bảo vệ sức khoẻ, kĩ phịng chống tai nạn giao thơng thương tích khác qua mơn học: Ai biết sức khỏe tài sản vô quí báu người Học tập tốt, đạo đức tốt điều học sinh phải đạt rèn luyện sức khỏe tốt cho học sinh điều phải đặc biệt quan tâm Tuy nhiên có sức khỏe tốt bảo vệ thật khơng dễ Dù khơng có nghĩa không làm được, nhiều sức khỏe em phụ thuộc vào điều giản dị Đó giáo dục lối sống khoa học Giải pháp 7: Giáo dục kĩ sống thông qua lao động hướng nghiệp Lứa tuổi em chưa yêu cầu mức độ công việc nặng Bước đầu giáo viên giúp em làm quen với buổi trực nhật, vệ sinh, chăm sóc hoa đặc biệt trọng vệ sinh cá nhân ngày Lên lịch trực nhật cho tổ rõ ràng, cụ thể Hướng dẫn tổ trưởng điều khiển, quản lý việc trực nhật tổ viên Cuối tuần có đánh giá, tuyên dương tổ, cá nhân có ý thức trực nhật tốt Kết em thích cơng việc trực nhật, chăm sóc hoa Giải pháp 8: Công tác Đội Thiếu niên Tiền phong tổ chức hoạt động vui chơi, rèn luyện thể lực bảo sức khỏe - Bao tơi xem người chị phụ trách Đội để đạo hoạt động lớp cách thường xuyên nhịp nhàng Ví dụ: Trong buổi sinh hoạt Đội, luôn kết hợp với giáo viên tổng phụ trách Đội để nắm bắt chủ đề, chủ điểm hoạt động nhằm hướng dẫn lớp xây dựng, thực có hiệu phong trào thi đua - Tham mưu chặt chẽ với Ban huy Liên đội tun dương em có thành tích cao học tập, lao động vào Đội - Triển khai kịp thời phong trào, hoạt động trường, Đội cho học sinh lớp như: phong trào mua tăm tre cho hội người mù huyện Lệ Thủy, ủng hộ bạn nghèo, “áo ấm đến trường”… - Nề nếp sinh hoạt đầu giờ, buổi em nắm bắt rõ thực tốt - Đặc biệt, việc bố trí ban huy chi đội hoạt động theo dõi ngày tay Các phân đội trưởng có ý thức chăm lo đến chất lượng, kết chi đội Để động viên khích lệ em thường tuyên dương, khen ngợi phân đội, cá nhân tham gia tốt hoạt động Đội nên em thích hoạt động - Thông qua tiết học thể dục cho học sinh hiểu tầm quan trọng việc rèn luyện thể dục thể thao - Tổ chức cho em tập luyện động tác thể dục chương trình tập múa hát Đội Nhìn chung em hào hứng - Luôn tạo không khí vui tươi thoải mái tiết học trị chơi mà em u thích Giải pháp 9: Rèn kĩ sống hiệu qua tiết sinh hoạt lớp, hoạt động giáo dục, vui chơi Ngay ngày em vào lớp học, thân phát động phong trào: “Nói lời hay làm việc tốt” qua cách ứng xử lễ phép biết thưa trình, chào hỏi người lớn tuổi, biết xin lỗi có khuyết điểm, cảm ơn tặng quà, vui vẻ hoà nhã với bạn bè, lễ phép với thầy cô người lớn tuổi tổng kết vào tiết sinh hoạt lớp Bản thân học cách lắng nghe, tìm hiểu nguyên nhân, dùng lời lẽ mềm mỏng tình cảm, cử yêu thương yêu cầu điều với học sinh Tránh nói nặng lời để em bớt tính hăng học sinh nghịch ngợm, mắc lỗi Để rèn kĩ sống có hiệu thân cịn vận dụng thơng qua hoạt động ngồi học Đó qua buổi ngoại khóa trường, lớp Ví dụ: Nhân ngày lễ Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 Đội phát động phong trào thi làm báo tường chi đội toàn trường Bản thân hướng dẫn em sưu tầm viết bài, vẽ trang trí báo Qua hoạt động rèn cho em nhiều kĩ như: trình bày, trang trí,…các em nhiệt tình, đồn kết hợp tác tốt Ngoài ra, buổi chào cờ, thân ln khuyến khích em xung phong trả lời câu hỏi mà thầy Tổng phụ trách hay hỏi Luôn lắng nghe nội dung, hoạt động cần làm tuần Nhờ em mạnh dạn dần thực tốt phong trào Giáo viên cần tạo tình chơi chế độ sinh hoạt hàng ngày em Vì học sinh bậc học tiểu học trị chơi có vai trò quan trọng việc rèn kĩ sống cho em Các em lớn lên, học hành khám phá thơng qua trị chơi Các hành động chơi đòi hỏi em phải suy nghĩ, giải vấn đề, thực hành ý tưởng Không thế, thân cịn khuyến khích em chia sẻ cảm nhận, suy nghĩ, quan sát với với bạn cách thoải mái, tự nhiên khơng gị bó, áp đặt Giúp trẻ phát triển kĩ sống qua việc tổ chức hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh nhà trừơng Phối hợp với tổ chức nhà trường tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao cách thiết thực, khuyến khích tham gia chủ động, tự giác học sinh Tổ chức trò chơi dân gian hoạt động vui chơi giải trí tích cực khác phù hợp với lứa tuổi học sinh Căn vào nội dung trên, xây dựng kế hoạch thực nhiều hoạt động cách thiết thực, khuyến khích tham gia chủ động, tự giác trẻ Cụ thể sau: Phát động học sinh làm đồ chơi dân gian; sưu tầm hát, điệu múa thể loại dân ca cho học sinh theo phù hợp theo lứa tuổi học sinh lớp Năm học này, có đạo thực nội dung tăng cường tổ chức trò chơi dân gian hoạt động văn nghệ, vui chơi giải trí tích cực khác phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học Duy trì việc sinh hoạt lên lớp theo chủ điểm để học sinh học chơi Phối hợp với Tổng phụ trách tổ chức thi trò chơi dân gian dịp đầu xn như: Ơ ăn quan, Lị cị, Cướp cờ, hội thi “Hò khoan Lệ Thủy", hội thi “Vẽ điều em mơ ước” Đồng thời hàng tuần vào tiết chào cờ sáng thứ hai cho em nghe tuyên truyền xây dựng trường học an tồn, phịng tránh tai nạn thương tích, phịng tránh tai nạn bom mìn; nghe tuyên truyền giáo dục giới tính bình đẳng giới; tìm hiểu di tích lịch sử địa phương Bên cạnh đó, để rèn kĩ tự phục vụ, biết lao động vừa sức, biết trang trí lớp học xanh - - đẹp, giúp em yêu trường, yêu lớp hơn, thân hướng dẫn em trồng xanh chăm sóc xanh lớp hàng ngày Một điều thiếu để tạo hưng phấn, vui vẻ, phấn khởi, giúp em có ý thức cao việc rèn luyện kĩ thân ý đến công tác động viên, khen thưởng học sinh Giải pháp10: Động viên, khen thưởng học sinh Để động viên, khuyến khích học sinh thực tốt việc rèn luyện kĩ năng, từ buổi họp phụ huynh đầu năm học thân đưa kế hoạch rèn luyện cho em lớp phụ trách Trao đổi với Ban chấp hành hội phụ huynh phối hợp dành khoản riêng để khen thưởng kịp thời động viên em để tạo cho em có động tốt việc trì thực Bản thân theo dõi ngày, em có biểu tốt ghi vào sổ tay, tiết sinh hoạt cuối tuần cho em bình chọn bạn thực tốt hoa điểm mười Vì vậy, em thi đua “nói lời hay, làm việc tốt” cuối tuần có nhiều em hoa điểm mười Mỗi học kì, thân tổng kết lần để khen thưởng em đạt nhiều hoa điểm mười phần quà nhỏ Các em vui hãnh diện tặng hoa điểm tốt q giáo tặng Vì em không ngừng thi đua cố gắng thực tốt để nhận hoa mà cô giáo thưởng Đây hình thức động viên tinh thần giá trị hiệu Các em nhanh nhẹn hơn, có đạo đức tốt hơn, mạnh dạn giao tiếp, tự tin sống Giải pháp 11: Giáo viên tuyên truyền bậc cha mẹ thực dạy em kĩ sống Tơi thấy gia đình ảnh hưởng lớn trẻ mặt Do tơi thường xun gặp gỡ phụ huynh trao đổi phụ huynh thông qua buổi họp, thông qua phiếu liên lạc để bậc phụ huynh hiểu rõ mục đích nội dung giáo dục.Trong q trình trao đổi tơi giúp bậc phụ huynh nắm ưu điểm, nhược điểm em, động viên cha mẹ quan tâm đến Hơn để tạo mối quan hệ khăng khít thường xuyên giữ nhà trường phụ huynh từ buổi họp cha mẹ Giáo viên đề nghị thành lập chi hội phụ huynh lớp để bậc cha mẹ truyền đạt lại kế hoạch chung trường, lớp nhằm giúp bậc phụ huynh khác hiểu rõ Ví dụ: Một số học sinh thích vẽ, ngồi việc cho em học khiếu vẽ giáo, cha mẹ cho em thêm bút màu, giấy vẽ cho em cách lưu giữ tranh để tạo thành sưu tập tranh vẽ em triển lãm tranh em góc nhỏ nhà, lớp Hay học sinh thích học đàn tạo điều kiện để em tham gia lớp bồi dưỡng thêm để em có đủ tự tin biểu diễn sân khấu ngày lễ lớn trường tổ chức: 20/11; Văn nghệ “Mừng đảng – Mừng xuân” Cô giáo, cha mẹ cần dạy em nghi thức văn hóa ăn uống, biết cách sử dụng đồ dùng ăn uống; Cụ thể: Các em làm quen với đồ dùng, vật dụng khác nhau, (bộ đồ bếp, đồ ăn, đồ uống) Sự sẽ, gọn gàng, thói quen nề nếp, đặt ngăn nắp, ngắn đồ dùng, vật dụng, thái độ ăn uống từ tốn, không vội vã, khơng khí cởi mở, thoải mái đầm ấm, trao đổi nhẹ nhàng, dễ chịu… tất yếu tố giúp em có thói quen tốt để hình thành kĩ tự phục vụ ý nghĩa kỹ sống tự lập sau Tóm lại: Bằng nhiều hình thức khác nhau, thân cố gắng rèn cho học sinh kĩ có hiệu quả, thể rõ nét tiến học sinh nhận thức, cư xử, đối xử tốt với bạn bè, người lớn linh hoạt xử lí trường hợp Việc giáo dục kĩ sống cho học sinh qua học tập – sinh hoạt nhà trường điều cần thiết cho tương lai em Để đạt điều đó, giáo viên cần kiên trì, tâm thực bước liên tục suốt trình giảng dạy Qua tiết dạy, giáo viên hướng dẫn học sinh kĩ làm việc theo nhóm: biết cách phân cơng cơng việc, lắng nghe ý kiến người khác, tranh luận, biết chấp nhận sai, thống ý kiến, thực ý kiến thống nhất… Đây kĩ cần thiết em trưởng thành, làm việc tập thể Trong sinh hoạt ngày, giáo viên cần ý nâng dần kĩ giao tiếp - tự nhận thức cho em biết sử dụng quy tắc: chào hỏi, xin phép, cảm ơn, xin lỗi, yêu cầu… Biết thông cảm chia sẻ buồn vui với người Giáo dục kĩ sống cho người nói chung học sinh nói riêng điều cần thiết Nó trang bị đầy đủ kĩ cho em để em có sống ngày tốt đẹp Đồng thời giúp em có thói quen xấu hành vi tiêu cực trở thành ngoan, trị giỏi người có ích cho xã hội sau 2.3 Kết đạt 100% học sinh giáo viên tạo điều kiện khuyến khích khơi dậy tính tị mị, phát triển trí tưởng tượng, động, mạnh dạn, tự tin, 95% trẻ ln có kết tốt học tập thơng qua kết học tập bảng theo dõi lớp , sau giai đoạn, qua kết kiểm tra đánh giá chất lượng sau chủ đề học sinh đạt tốt: Mạnh dạn tự tin: 90 %; kĩ hợp tác: 93%; kĩ giao tiếp 92,3%; tự lập, tự phục vụ: 100%; lễ phép: 100%; kĩ vệ sinh: 92 %; kĩ thích khám phá học hỏi : 86 %; kĩ tự kiểm soát thân: 97% Học sinh học hơn, đạt tỷ lệ chuyên cần đạt từ 99% trở lên gặp khó khăn đến lớp, có kĩ lao động tự phục vụ cho thân, biết thương yêu bạn bè mái trường, biết giúp đỡ bạn tiến Qua việc thực giải pháp trên, đến cuối năm, thân nhận thấy em có tiến rõ rệt Đa số em có ý thức tốt việc rèn luyện kĩ năng, thể rõ qua: Việc sinh hoạt ngày lớp, nhiều nghi thức lời nói, em biết vận dụng lời nói thân thiện vào thực tế, lời chào, cảm ơn hay xin lỗi, yêu cầu, đề nghị lịch sự, trở thành thói quen em vận dụng ngày Các em hăng hái phát biểu tiết học Như vậy, với kết đạt chứng tỏ phần sáng kiến thân đưa áp dụng có hiệu lớp khối Thiết nghĩ, giáo viên trường áp dụng sáng kiến công tác “ Giáo dục kĩ sống” cho học sinh học sinh có kĩ sống tốt hơn: thích ứng với mơi trường xã hội, tự giải số vấn đề thiết thực sống vấn đề sức khỏe, mơi trường, tệ nạn xã hội,…các em tự tin, chủ động không bị phụ thuộc vào người lớn mà tự bảo vệ mình, tự đem lại lợi ích đáng, điều kiện thuận lợi cho thân rèn luyện, học tập phấn đấu vươn lên đáp ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.” Phần kết luận 3.1 Ý nghĩa sáng kiến: Rèn luyện kĩ sống cho học sinh việc làm cần thiết xã hội, em học giỏi kiến thức mà cịn phải tơi luyện kĩ sống qua tạo cho em mơi trường lành mạnh, an tồn, tích cực, vui vẻ Việc giáo dục kĩ sống từ lớp nhỏ rút ngắn thời gian để trang bị cho em vốn kiến thức, kĩ năng, giá trị sống để làm hành trang bước vào đời Chính vậy, thầy giáo tiểu học ln giữ vai trị vơ quan trọng Vì theo thân để làm tốt việc rèn kĩ sống cho học sinh, thầy cô giáo cần phải: - Xác định rõ tầm quan trọng việc rèn luyện kĩ sống cho học sinh - Nắm vững đặc trưng phương pháp hình thức tổ chức dạy kĩ giao tiếp, ứng xử vào môn học hoạt động khác - Tập trung vào việc đầu tư sọan giảng, lồng ghép kĩ sống vào môn học - Luôn tạo điều kiện để em bày tỏ, thể mình, tham gia tốt buổi hoạt động ngoại khóa trường, lớp Điều quan trọng thầy giáo phải rèn cho tác phong sinh hoạt chuẩn mực, phải hết lòng thương yêu, gần gũi với học sinh Sống, học tập, lao động vấn đề thiết yếu mà thân cố gắng để ươm mầm cho hệ trẻ Bởi trẻ em hạnh phúc gia đình, tương lai đất nước, lớp người kế tục nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, nhân tố để đời mãi xanh tươi Việc chăm sóc giáo dục trẻ em, bồi dưỡng trẻ em trở thành công dân tốt đất nước công việc vô quan trọng mà giáo viên phải có trách nhiệm Với kết đạt được, thân muốn nêu lên kinh nghiệm chung nghiên cứu tài liệu, tích luỹ suốt trình thời gian giảng dạy với mong muốn gửi đồng nghiệp, cha mẹ trẻ thơng điệp mang tính thuyết phục với số điều cần làm cần tránh nhằm giúp bạn đồng nghiệp, cha mẹ em điều để rèn kĩ sống sau: - Một số điều người lớn cần làm giúp em rèn luyện kĩ sống: Điều cần làm trước hết người lớn phải gương sáng, yêu thương, tôn trọng, đối xử công với trẻ đảm bảo an tồn cho trẻ Việc học trẻ ln đựơc người lớn khuyến khích, chia sẻ trẻ tự tin vào lực thân chúng thường hy vọng vào tương lai nhiều Tham gia vào việc giáo dục không nên để tốn nhiều thời gian không cần tốn sức tập luyện, cha mẹ tốn thời gian cho em thấy cha mẹ coi trọng giá trị việc giáo dục.Việc tham gia mức độ khơng quan trọng thời gian thật đáng giá đầu tư cần thiết cho tương lai em Kinh nghiệm áp dụng rộng rãi tất học sinh lớp khối đồng nghiệp đồng tình ủng hộ Học sinh khối ngoan hơn, tự giác chủ động, mạnh dạn hơn, thể cách xử lí ứng xử phù hợp 3.2 Kiến nghị, đề xuất: a Về phía giáo viên: Cần có nhận thức đắn vai trò, tầm quan trọng việc giáo dục , rèn kĩ sống cho học sinh thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế Thực nghiêm túc có hiệu việc giáo dục , rèn kĩ sống cho học sinh trình dạy học Luôn tạo môi trường giáo dục thân thiện , hòa đồng tin cậy Thường xuyên quan tâm , nhắc nhở, uốn nắn giúp em có kĩ sống tốt Phối hợp chặt chẽ với gia đình, Đội TNTP nhà trường cơng tác giáo dục, rèn kĩ sống b Về phía nhà trường: Theo phương châm giáo dục là: “Học để biết, học để chung sống, học để tự khẳng định mình” nên: Nhà trường ln phát động phong trào nhiều hình thức Tham mưu với cấp quyền địa phương đạo lực lượng tham gia công tác giáo dục địa phương c Về phía phụ huynh: Trước hết cần hiểu rõ tầm quan trọng việc rèn luyện kĩ sống cho em mình, tạo chỗ dựa vững để trẻ chia sẻ, bày tỏ, phối kết hợp với nhà trường việc giáo dục rèn luyện cho em, theo dõi biểu trẻ để có giáo dục cho phù hợp Tuyên truyền vận động phụ huynh không coi việc giáo dục kĩ sống em việc làm giáo viên mà phải nhận thức rõ cha mẹ người thầy cô trang bị giáo dục cho trẻ cách thức, phương pháp xử lí tình đơn giản sống học tập Trên kinh nghiệm nhỏ mà thử nghiệm thành công đơn vị để góp phần nâng cao cơng tác giáo dục kĩ sống cho học sinh toàn trường tiểu học nói chung học sinh lớp nói riêng Rất mong nhận góp ý thầy, bạn bè đồng nghiệp ... nhiều 2. 2 Các giải pháp rèn kĩ sống cho học sinh tiểu học Giải pháp 1: Nhận thức sâu sắc việc dạy trẻ kĩ sống cho học sinh Đầu năm học, học tập nghiên cứu chuyên đề rèn kĩ sống cho học sinh tiểu học, ... dục kĩ sống riêng mang tính đặc thù học sinh Tiểu học sử dụng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học tích cực để giáo dục kĩ sống chung Tìm số biện pháp giáo dục kĩ sống cho học sinh tiểu học. .. tồn vào người lớn mà tự bảo vệ Với ý nghĩa tầm quan trọng việc giáo dục kỹ cho học sinh, chọn sáng kiến ? ?Một số kinh nghiệm giải pháp giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp 2? ?? 1 .2 Điểm sáng kiến kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số kinh nghiệm và giải pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 2 , SKKN một số kinh nghiệm và giải pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 2