0

70 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH CÓ ĐÁP ÁN

11 0 0
  • 70 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH CÓ ĐÁP ÁN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 10:36

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HỌC:GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH1.Câu nào sau đây là đúng khi nói về tin vịt tin đồn.A.Hầu hết các thôngtin được truyền qua tin đồn liên quan đến các vấn đề cá nhân B.Nó truyền thông tin trong tổ chức một cách nhanh chốngC.Thông tin được truyền trong tin đồn thường không hoàn chỉnhD.Nó ít hoạt động trong những khoảng thời gian công ty không ổn định như là cắt giảm nhân sự sát nhập hoặc đống cửa một chi nhánh nào đó.2.Bằng cách sử dụng các từ ngắn và đơn giản, bạn có thể:A.Tập trung người đọc vào nội dung thông điệp của bạn, không phải về cách truyền đạt.B.Nhấn mạnh ý nghĩa cảm xúc hơn là ý nghĩa logic của thông điệp C.Khuyến khích người đọc trả lời thông điệp của bạn bằng các từ tiếng lóng ngắn.D.Tránh một giai điệu đàm thoại có thể đánh lạc hướng nười độc từ các thông tin và số liệu có liên quan.3.Mục đích của việc sử dụng các từ khoá thích hợp nhằm mô tả các đặc tính và thông tin của bạn trong résumé điện tử là để :A.Nhấn mạnh các động từ hành động hiển thị những gì bạn đã thực hiện.B.Mô tả chính xác và trung thực quá trình làm việc của bạn C.Résumé của bạn được lựa chọn bởi một hệ thống résumé tự độngD.Tạo ấn tượng nhất quán và chuyên nghiệp.4.Loại câu được sử dụng để nhấn mạnh một ý tưởng duy nhất là câu?A.Bị động B.Đơn giảnC.Phức tạpD.Ghép5.Điều nào sau đây không mô tả chính xác về giao tiếp phi ngôn ngữ?A.Nét mặt là phần biểu cảm nhất của cơ thểB.Cử chỉ giúp minh hoạ và củng cố thông điệp bằng lời của bạnC.Ý nghĩa của các cử chỉ là như nhau đối với các nền văn hoáD.Đôi mắt của bạn là biểu đạt phi ngôn ngữ quan trọng nhất trên khuôn mặt của bạn.6.Phát biểu nào dưới đây là không đúng về xung đột nhóm:A.Xung đột nhóm là một công cụ hữu ích để tránh tư duy tập thểB.Xung đột nhóm cần thiết để một nhóm đạt được sự đồng thuậnC.Xung đột nhóm hữu ích khi xung đột về vấn đề chứ không phải xung dột về các tínhD.Nhiều nhà quản trị tránh né xung đột nhóm7.Hành vi thể hiện xúc động cảm động thì.A.Phổ biến trong các doanh nhân châu AB.Không giống như nhau giữa các nền văn hoáC.Không phù hợp vì lí do đạo đứcD.Được mong đợi xảy ra trong phạm vi giao tiếp xã hội (social zone)8.Gao tiếp diễn ra nhưng có thể không cần có thành phần nào sau đây:A.Phản hổiB.Người gửiC.Nhu cầu giao tiếpD.Độc giả9.Khi bạn lắng nghe với tâm trí cởi mở, bạn A.Nghĩ rằng bạn “ thua” nếu bạn đồng ý với quan điểm của người nói B.Xem xét người nói về ngoại hình, âm thanh, và hành vi.C.Tìm cách phân tích lý do tại sao người nói đang nhất định đuổi một quan điểmD.Luôn thấy những gì người nói là tương phản với kinh nghiệm, hiểu biết của bạn.10.Thuyết trình trực tuyến có thể là một thử thách bởi lí do nào dưới đây.A.Độc giả của bạn không thể đặt câu hỏiB.Bạn hoặc người tham gia của bạn có thể gặp phải các trục trặc về công nghệ C.Bạn không thể chia sẻ slide thuyết trìnhD.Chuyện các handouts cho các độc giả khó khăn hơn. ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HỌC: GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH Câu sau nói tin vịt / tin đồn A Hầu hết thôngtin truyền qua tin đồn liên quan đến vấn đề cá nhân B Nó truyền thơng tin tổ chức cách nhanh chống C Thông tin truyền tin đồn thường khơng hồn chỉnh D Nó hoạt động khoảng thời gian công ty không ổn định cắt giảm nhân sát nhập đống cửa chi nhánh Bằng cách sử dụng từ ngắn đơn giản, bạn có thể: A Tập trung người đọc vào nội dung thông điệp bạn, cách truyền đạt B Nhấn mạnh ý nghĩa cảm xúc ý nghĩa logic thơng điệp C Khuyến khích người đọc trả lời thông điệp bạn từ tiếng lóng ngắn D Tránh giai điệu đàm thoại đánh lạc hướng nười độc từ thơng tin số liệu có liên quan Mục đích việc sử dụng từ khố thích hợp nhằm mơ tả đặc tính thơng tin bạn résumé điện tử để : A Nhấn mạnh động từ hành động hiển thị bạn thực B Mơ tả xác trung thực trình làm việc bạn C Résumé bạn lựa chọn hệ thống résumé tự động D Tạo ấn tượng quán chuyên nghiệp Loại câu sử dụng để nhấn mạnh ý tưởng câu? A Bị động B Đơn giản C Phức tạp D Ghép Điều sau khơng mơ tả xác giao tiếp phi ngôn ngữ? A Nét mặt phần biểu cảm thể B Cử giúp minh hoạ củng cố thông điệp lời bạn C Ý nghĩa cử văn hố D Đơi mắt bạn biểu đạt phi ngôn ngữ quan trọng khuôn mặt bạn Phát biểu khơng xung đột nhóm: A Xung đột nhóm cơng cụ hữu ích để tránh tư tập thể B Xung đột nhóm cần thiết để nhóm đạt đồng thuận C Xung đột nhóm hữu ích xung đột vấn đề khơng phải xung dột tính D Nhiều nhà quản trị tránh né xung đột nhóm Hành vi thể xúc động/ cảm động A Phổ biến doanh nhân châu A B Không giống văn hố C Khơng phù hợp lí đạo đức D Được mong đợi xảy phạm vi giao tiếp xã hội (social zone) Gao tiếp diễn khơng cần có thành phần sau đây: A Phản hổi B Người gửi C Nhu cầu giao tiếp D Độc giả Khi bạn lắng nghe với tâm trí cởi mở, bạn A Nghĩ bạn “ thua” bạn đồng ý với quan điểm người nói B Xem xét người nói ngoại hình, âm thanh, hành vi C Tìm cách phân tích lý người nói định đuổi quan điểm D Ln thấy người nói tương phản với kinh nghiệm, hiểu biết bạn 10 Thuyết trình trực tuyến thử thách lí A Độc giả bạn đặt câu hỏi B Bạn người tham gia bạn gặp phải trục trặc cơng nghệ C Bạn khơng thể chia sẻ slide thuyết trình D Chuyện handouts cho độc giả khó khăn 11 Điều sau rào càn giao tiếp lời nói? A Những khác việc giải thích B Sử dụng diển tả khơng phù hợp C Nh A Cho phép bạn thường xuyện dùng lại chốt lát để kiểm tra email bạn B Nói to ý tưởng bạn để làm chúng rõ C Bắt đầu với phần dễ trước D Thử nghiệm bạn thấy nơi mà bạn viết tốt 48 Nếu bạn số lượng lớn khán giả nghe diễn thuyết diễn giả sân khấu coi vùng: A Thân mật B Xã hội C Cá nhân D Công cộng 49 Định hướng thời gian bạn tuỳ thuộc vào gì? A Nền văn hố tình cụ thể B Văn hố, kinh nghiệm, kỹ giao tiếp C Sự quen thuộc với sắc thái phi ngôn ngữ D Người gửi, người nhận, thành viên nhóm 50 Một nhóm thành lập nên dành nhiều thời gian thảo luận để giải câu hỏi sau, ngoại trừ: A Tài liệu cuối nào? B Chúng ta nên làm có cần giúp để hoàn thành nhiệm vụ C Chúng ta nên xử lý xung đột nào? D Chúng ta đưa định quan trọng nào? 51 Phát biểu sau đâu không đánh giá cao đa dạng nhóm: A Bạn chia sẻ công việc với người đến từ văn hố khác B Tìm hiểu văn hố khác giúp bạn tránh hiểu nhầm khác C Sự đa dạng cung cấp môi trường phong phú để giải vấn đề D Dân số Việt Nam đa dạng hết 52 Phát biểu giao tiếp đa văn hố: bạn có thể? A Giúp đối tượng giao tiếp làm theo ý bạn cách giảm thiểu việc sử dụng phương tiện giao tiếp/ truyền thơng B Truyền đạt ý hiệu cách sử dụng ví dụ C Sử dụng hải hước để xoa dịu căng thẳng khuyến khích tham gia D Tạo bầu khơng khí khơng trang trọng cách sử dụng từ lóng địa phương 53 Khi bạn chưa đồng ý với bài/đoạn viết đồng nghiệp, câu phản hồi đồng nghiệp bạn thấy dễ chịu cả: A Tôi chưa hiểu đoạn B Bạn thật cần phải làm rõ phân C Tôi thích phần D Bạn học lớp ngữ pháp viết lại 54 Phát biểu sau khơng phải cách thích hợp để quản lý việc viết theo nhóm? A Bắt đầu cách xác định mục tiêu độc giả B Phân công nhiệm vụ cơng thành viên nhóm C Lập kế hoạch Lịch trình cụ thể cho phần dự án viết theo nhóm D Sử dụng liệu kết xuất (data-dump) để chứa tất thơng tin tìm 55 Tổ chức thông điệp viết, nên thực hiệu quả, giúp ban thực tất điều sau ngoại trừ: A Tìm cách nối tiếp hiệu cho ý tưởng B Hiệu chỉnh thứ tự mà bạn thảo luận chủ đề C Tạo mục đích cụ thể cho thông điệp bạn D Phân biệt điểm điểm phụ 56 Để đảm bảo giao tiếp có đại đức,những người viết kinh doanh nên sử dụng A Những câu phức tạp, mơ hồ B Sự thẳng, cơng phán đốn tốt C Sự thuyết phục từ ngữ gián tiếp, khéo léo D Nhiều điều thông tin nhu cầu người đọc 57 Điều sau phát biểu nghe? A Nghe đơn giản cảm thấy âm B Nghe trình thụ động C Nghe có nghĩa nghe đơn khơng thiết phải hiểu D Nghe giải nghĩa ý nghĩa âm nhiều lắng nghe 58 Điều sau hướng dẫn đắn sử dụng việc hài hước thuyết trình? A Liên kết câu chuỵên hài hước vào phần B Tránh hài hước chủ đề nghiêm trọng C Tránh tạo hài hước nhằm vào làm giảm uy tín bạn diễn giả D Tránh dùng ngôn ngữ xúc phạm phân biệt chủng tộc 59 Điều sau lời khuyên hay cho việc tiếp nhận kết thúc gọi điện thoại nơi làm việc? A Luôn ln nói “Byebye” B Hãy ghi nhớ thơng tin quan trọng C Sử dụng lời chào đón chuẩn cơng ty bạn D Thực theo tiêu chuẩn công ty bạn kết thúc gọi 60 Điều sau khơng với mục đích thơng điệp viết? A Bắt đầu với mục tiêu chung sau xác định mục tiêu cụ thể B Thành cơng thơng điệp nằm việc bạn có đạt mục tiêu truyền thơng hay khơng C Phục vụ cho mục tiêu bạn thước đo để đánh giá thành công thông điệp D Truyền thơng bạn thành cơng bạn không đáp ứng mục tiêu bạn 61 Điều sau luyện tập đảm bảo khả thành công nhiều cho thuyết trình bạn: A Bạn đặt câu hỏi để đánh giá kiến thức độc giả chủ đề thuyết trình trước bạn bắt đầu nói B Bạn trì giao tiếp mắt với thành viên góc phịng luyện tập C Bạn sử dụng biệt ngữ tiếp lóng thích hợp cho tất người nghe D Bạn thực điều chỉnh âm âm lượng micro bắt đầu thuyết trình 62 Xác định câu thuyết trình theo nhóm A Để tránh trục trặc, thành viên tham gia tất khía cạnh trình bày B Người điều phối phải đảm bảo tất thành viên nhóm bình đẳng thời gian trình bày C Nhìn vào trình bày tổng thể trơng giống chuẩn bị cung cấp cá nhân D Một buổi tập đầu đủ không cần thiết, miễn thành viên tự thực hànhcacs phần họ 63 Khi bạn viết biên họp, bạn nên: A Tóm tắt xác thảo luận định đưa B Đề nghị người tham gia xem xét dự thảo trước gửi phiên cuối cho nhà lãnhđạo C Viết ngắn gọn để tiết kiệm không gian tránh nhiều phân nhóm D Chỉ người thực trợ giúp cho phần công việc 64 Phát biểu sau tuyên bố việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội nhằm xây dựng mối quan hệ kinh doanh A Phướng tiện truyền thông xã hội cho phép công ty xây dựng mối quan hệ có ý nghĩa với khách hàng B Các cơng ty sử dụng cơng nghệ để giải thích thực tế kinh doanh làm rõ dịch vụ mà họ cung cấp cách hiệu C Phương tiện truyền thông xã hội cho phép công ty để xây dựng mối quan hệ có ý nghĩa với người lao động qua mơi trường trực tuyến D Các cơng ty có hiệu sử dụng cơng nghệ để xác định khách hàng khó tính vận động họ có hành vi tốt 65 Câu sau độc giả phụ thơng điệp viết khơng A Sự hợp tác độc giả điều cần thiết để đạt mục tiêu thống điệp B Các độc giả phụ không thiết phải nhắc đến tron thông điệp bạn C Khơng phải tất thơng điệp có độc giả độc giả phụ D Bạn cố gắng đáp ứng nhu cầu khán giả thứ cấp sau bạn đáp ứng cầu thính giả 66 Sai lầm nghiêm trọng ứng viên thực chuẩn bị résumé xin việc họ A Nhiều nội dung dài B Nhiều lỗi tả C Nhiều lỗi đánh máy D Không mô tả chức công việc trước họ 67 Khi giao tiếp với người khuyết tật, bạn nên: A Chỉ thực thay đổi cần thiết để đảm bảo yêu cầu pháp lý B Chú ý đến việc giải nhu cầu cá nhân bạn trước nhờ C Tỉnh táo nhạy cảm D Nói chậm bình thường nâng cao giọng để nhấn mạnh 68 Bước khơng phải phần quy trình tổ chức thơng điệp viết kinh doanh? A Nhóm ý tưởng liên quan lại với B Phân biệt ý lớn ý nhỏ C Xác định tiếp nối hiệu ý tưởng D Lập đồ tư 69 Câu có biểu khơng rõ ràng/ khơng sáng sủa A Ơng Carton, thủ quỹ chúng tơi, nói chuyện với nhà quản lý ngân hàng hôm thứ năm B David đọc ghi nhớ Sammy,nhưng anh không thích sách C Michael yêu cầu Heatherp photo báo cáo D Robert bắt đầu phân tích liệu sau anh nói với jose thời hạn 70 Giao tiếp xảy người đồng nghiệp phận/ phòng bạn chia sẻ ý tương, hoạt động hợp tác thương lượng điểm khác biệt gọi là: A Giao tiếp từ lên B Giao tiếp từ xuống C Giao tiếp ngang D Giao tiếp dọc ...0 Giao tiếp xảy người đồng nghiệp phận/ phòng bạn chia sẻ ý tương, hoạt động hợp tác thương lượng điểm khác biệt gọi là: A Giao tiếp từ lên B Giao tiếp từ xuống C Giao tiếp ngang D Giao tiếp d...iểm phụ 56 Để đảm bảo giao tiếp có đại đức,những người viết kinh doanh nên sử dụng A Những câu phức tạp, mơ hồ B Sự thẳng, công phán đoán tốt C Sự thuyết phục từ ngữ gián tiếp, khéo léo D Nhiều đ...oá, kinh nghiệm, kỹ giao tiếp C Sự quen thuộc với sắc thái phi ngôn ngữ D Người gửi, người nhận, thành viên nhóm 50 Một nhóm thành lập nên dành nhiều thời gian thảo luận để giải câu hỏi sau, n
- Xem thêm -

Xem thêm: 70 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH CÓ ĐÁP ÁN, 70 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH CÓ ĐÁP ÁN