0

Bài tập học phần Phân tích thiết kế hệ thống: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý trang thiết bị tại kí túc xá

88 6 0
  • Bài tập học phần Phân tích thiết kế hệ thống: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý trang thiết bị tại kí túc xá

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 10:33

Mục đích nghiên cứu đề tài “Phân tích thiết kế hệ thống quản lý trang thiết bị tại kí túc xá” làm bài tập lớn môn học Phân tích thiết kế hệ thống, với mong muốn hệ thống có thể làm giảm số lượng công việc của nhân viên và tiết kiệm chi phí cũng như thời gian trong công tác quản lý. HỌC VIỆN KỸ THUẬT QN SỰ  KHOA CƠNG NGHỆ THƠNG TIN Trình Đức Khanh Lớp mơn học: AAS7182020.001 BÀI TẬP HỌC PHẦN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ TẠI KÍ TÚC XÁ Giáo viên phụ trách: Nguyễn Hồi Anh HÀ NỘI,08/2020 Lời nói đầu Ngày nay, cơng nghệ thơng tin đã được ứng dụng rộng rãi trên mọi lĩnh vực của  cuộc sống. Với tốc độ  và tính chính xác, máy tính đã giúp con người tận dụng hiệu   quả thời gian, giảm nhân lực và cải thiện chất lượng cơng việc. Việc ứng dụng cơng   nghệ thơng tin vào các đơn vị, trường học giúp nâng cao hiệu quả rõ rệt trong cơng tác   quản lý Với sự phát triển của xã hội, thời buổi cơng nghiệp hóa­ hiện đại hóa thì việc   quản lý các cấp trong một hệ  thống địi hỏi sự  nhanh nhạy, chính xác, tiện dụng và  nâng cao hiệu quả  trong q trình quản lý. Hiện tại, nhiều cơ  quan, tổ  chức, trường   học, hệ thống quản lý vẫn chưa được tin học hóa, dẫn đến mất rất nhiều thời gian và   cơng sức quản lý.  Do đó, em quyết định chọn đề  tài “Phân tích thiết kế  hệ  thống quản lý trang  thiết bị tại kí túc xá” làm bài tập lớn mơn học Phân tích thiết kế hệ thống. Với mong   muốn hệ thống có thể làm giảm số lượng cơng việc của nhân viên và tiết kiệm chi phí  cũng như thời gian trong cơng tác quản lý Với kinh nghiệm từ thực tiễn và kiến thức cịn hạn chế, tuy đã cố gắng nỗ lực   hết mình nhưng đề  tài của em vẫn khơng tránh khỏi những thiếu sót. Em mong nhận  được những đóng góp về thiếu sót của em từ thầy cơ và các bạn để em có thể rút kinh   nghiệm và phát triển hệ thống một cách tốt nhất có thể.  Em xin chân thành cảm ơn! Mục lục CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT HỆ THỐNG Mơ tả hệ thống 1.1 1.1.1 Nhiệm vụ cơ bản ­ Quản lý trang thiết bị các phịng ở của sinh viên tại kí túc xá ­ Theo dõi, đánh giá tình trạng của thiết bị ­ Quản lý thêm mới thiết bị ­ Quản lý sửa chữa thiết bị ­ Báo cáo, thống kê, đánh giá trang thiết bị 1.1.2 Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ ­ Bộ phận quản lý thiết bị: Quản lý số lượng thiết bị tại các phòng  Kiểm tra, đánh giá tình trạng thiết bị định kỳ Yêu cầu sửa chữa thiết bị Yêu cầu bổ sung thiết bị mới nếu cần Thống kê, báo cáo định kỳ ­ Bộ phận sửa chữa thiết bị: Tiếp nhận yêu cầu sửa chữa, lắp đặt từ đội quản lý thiết bị Lập danh sách thiết bị cần sửa chữa Đánh giá thẩm định thiết bị nào sửa chữa được, thiết bị nào cần thay thế  Lập biên bản nghiệm thu Thống kê, báo cáo về việc sửa chữa thiết  bị ­ Bộ phận quản lý kho thiết bị: Tiếp nhận u cầu thêm mới thiết bị từ đội quản lý thiết bị Lập hóa đơn nhập/xuất thiết bị Báo cáo, thống kê định kỳ 1.1.3 Quy trình xử lý ­ u cầu bổ sung thiết bị: Nếu sinh viên tại các phịng có nhu cầu lắp đặt  thêm thiết bị để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày thì sẽ phải viết đơn  xin bổ sung thiết bị mới (1) (MB01) gửi lên bộ phận quản lý thiết bị chờ ký  phê duyệt u cầu (2). Sau khi đã phê duyệt, bộ phận quản lý thiết bị sẽ  chuyển đơn xuống bộ phận quản lý kho. Bộ phận kho thiết bị tiếp nhận sau  đó kiểm kê thiết bị trong kho (3). Lúc này sẽ có 2 trường hợp: TH1: Hiện tại kho đang thiếu trang thiết bị mà bộ phận quản lý thiết bị u  cầu. Bộ phận quản lý kho sẽ lập đơn u cầu nhập bổ sung thiết bị (4)  (MB02) chuyển lên ban quản lý chờ xác nhận. Sau khi xác nhận sẽ tiến  hành nhập mới thiết bị (5) TH2: Thiết bị u cầu đã có sẵn trong kho. Bộ phận quản lý kho lập phiếu  xuất kho (6) (MB03) chuyển các thiết bị được u cầu lại cho nhân viên kỹ  thuật tiến hành lắp đặt và cập nhật lại tình trạng kho (7). Sau khi lắp đặt  xong nhân viên kỹ thuật sẽ lập phiếu bàn giao thiết bị (8) (MB04) và hóa  đơn mua mới thiết bị(MB05) cho sinh viên trưởng phịng ký xác nhận. Sinh  viên sẽ phải mang hóa đơn đến phịng tài vụ đóng tiền mua thiết bị ­ u cầu sửa chữa thiết bị: Nếu trong q trình sử dụng, thiết bị tại phịng bị  hỏng hóc thì sinh viên phịng đó phải lập phiếu đề nghị sửa chữa thiết bị (9)  (MB06) gửi lên bộ phận quản lý thiết bị xin ký xác nhận rồi chuyển đến bộ  phận sửa chữa thiết bị. Sau khi tiếp nhận u cầu bộ phận sửa chữa sẽ lập  danh sách các thiết bị cần phải sửa chữa (10) (MB07) và tiến hành thẩm định  tình trạng thiết bị (11) TH1: Nếu thẩm định thấy thiết bị có khả năng sửa chữa được sẽ tiến hành  sửa chữa thiết bị (12). Khi dã sửa chữa xong đội sửa chữa sẽ lập phiếu  nghiệm thu kết quả sửa chữa (13) (MB08) gửi lại cho bộ phận quản lý thiết  bị để cập nhật tình trạng thiết bị (14) trong danh sách thiết bị của từng  phịng(MB09) TH2: Nếu thẩm định thấy thiết bị khơng cịn khả năng sửa chữa bộ phận  sửa chữa sẽ lập danh sách các thiết bị hỏng khơng thể sửa chữa (15)  (MB10) gửi lại cho bộ phận quản lý thiết bị. Bộ phận quản lý thiết bị sẽ  lập phiếu u cầu thay mới thiết bị (16) (MB11) cho sinh viên kí nhận rồi  chuyển đến bộ phận kho. Bộ phận quản lý kho lập phiếu xuất kho (17)  (MB03) chuyển các thiết bị được u cầu lại cho nhân viên kỹ thuật tiến  hành lắp đặt thiết bị mới (18). Sau khi lắp đặt xong nhân viên kỹ thuật sẽ  lập phiếu bàn giao thiết bị (19) (MB04) ­ Nhập thiết bị vào kho: Khi số thiết bị trong kho khơng đủ đáp ứng các u  cầu bộ phận kho sẽ lập danh sách u cầu nhập bổ sung thiết bị (20) (MB02)  gửi lên bộ phận quản lý thiết bị. Sau khi được phê duyệt bộ phận kho sẽ làm  việc với nhà cung cấp tiến hành nhập hàng (21). Nhà cung sẽ chuyển thiết bị  đã được đặt đến kho cùng với hóa đơn nhập hàng(MB12). Kho sẽ ký xác nhận  và cập nhật tình trạng kho (22) rồi chuyển qua phịng tài vụ thanh tốn.  ­ Kiểm tra đánh giá thiết bị hàng năm: Bộ phận quản lý thiết bị sẽ lấy thơng  tin danh sách thiết bị hiện đang được sử dụng tại các phịng giao cho tổ kỹ  thuật. Tổ kỹ thuật sẽ tiến hành kiểm tra đánh giá thiết bị từng phịng (23). Sau  khi kiểm tra sẽ tổng hợp kết quả gửi cho bộ phận quản lý thiết bị. Bộ phận  quản lý thiết bị sẽ cập nhật lại tình trạng thiết bị (24) rồi lập báo cáo kết quả  kiểm tra thiết bị định kỳ (25) (MB13) gửi lên ban quản lý kí túc xá 1.1.4 Mẫu biểu ­ MB01: Đơn xin bổ sung thiết bị mới CỘNG HỒ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ĐƠN XIN BỔ SUNG THIẾT BỊ Kính gửi: Bộ phận quản lý thiết bị Đơn vị sử dụng thiết bị: …………………… Do nhu cầu cải thiện nâng cao điều kiện sinh hoạt để có mơi trường học tập  làm việc tốt hơn, phòng:……. Xin được bổ sung các thiết bị sau ST T Tên thiết bị Số lượng Loại thiết bị Ghi chú Số  Cột khóa ngồi Tên ­ NhanVien: 2.Tên  bảng:  NhanVien 4.Mơ tả: Lưu trữ thơng tin người dùng 5.Mơ tả chi tiết các cột 1.Số  hiệu:     3 STT idNhanVi en TenDang Nhap MatKhau Mã quản  trị Tên đăng  nhập Mật khẩu C(20) TenHienT hi DiaChi Tên nhân  viên C(50) Địa chỉ C(100) SDT Số điện  thoại Tên chức  vụ Thuộc bộ  phận idPhanQu yen 6.Khóa ngồi Số Tên idPhanQuyen ­ Kiểu dữ  liệu Mơ tả BoPhan 3.Bí danh: NhanVien Tên cột ChucVu Quan hệ với bảng HoaDonNhap: Mã quyền C(10) C(20) N(10) Khuôn  dạng Số  nguyên Chữ cái +  chữ số Chữ cái +  chữ số Chữ cái v v v v Chữ cái +  chữ số Số  nguyên C(50) Chữ cái C(50) Chữ cái N(10) Số  ngun Cột khóa ngồi idPhanQuyen N v Quan hệ với bảng PhanQuyen 2.Tên  1.Số  bảng:  3.Bí danh: HoaDonNhap hiệu:     4 HoaDonN hap 4.Mơ tả: Lưu trữ thơng tin hóa đơn mua hàng 5.Mơ tả chi tiết các cột Kiểu dữ  Khn  STT Tên cột Mơ tả N liệu dạng idHoaDon Mã hóa  Số  C(10) v đơn nguyên idThietBi Mã thiết  Số  C(10) v bị nguyên NgayLap Ngày lập  MM/DD/ D(8) v hóa đơn YYYY idNCC Mã nhà  Số  C(10) v cung cấp nguyên idNhanVi Mã nhân  Số  en viên thủ  C(10) ngun kho 6.Khóa ngồi Số Tên Cột khóa ngồi Quan hệ với bảng idNCC idNCC NCC idThietBi idThietBi ThietBi idNhanVien idNhanVien NhanVien ­ CT_HoaDon: 2.Tên  1.Số  bảng:  3.Bí danh: CT_HoaDon hiệu:     5 CT_HoaD on 4.Mơ tả: Lưu trữ thơng tin chi tiết hóa đơn mua hàng 5.Mơ tả chi tiết các cột Kiểu dữ  Khn  STT Tên cột Mơ tả liệu dạng idHoaDon Mã hóa  Số  C(10) đơn nguyên idThietBi Mã thiết  Số  C(10) bị nguyên N v v idLoaiThi etBi NhaSanX uat TongTien 6.Khóa ngồi Số Tên idLoaiThietBi idThietBi ­ Mã loại  thiết bị Nhà sản  xuất Tổng tiền Tên cột idNCC TenNCC DiaChi SĐT Website 6.Khóa ngồi Số Tên ­ v C(50) Chữ cái v N(20) Số  nguyên Quan hệ với bảng LoaiThietBi ThietBi NCC: 2.Tên  bảng:  NCC 4.Mô tả: Lưu trữ thông tin nhà cung cấp 5.Mô tả chi tiết các cột Số  ngun Cột khóa ngồi idLoaiThietBi idThietBi 1.Số  hiệu:     6 STT C(10) HD_SuaChua: Mô tả Mã nhà  cung cấp Tên nhà  cung cấp Địa chỉ  nhà cung  cấ p Nhà sản  xuất Địa chỉ  website 3.Bí danh: NCC Kiểu dữ  liệu C(10) Khn  dạng Số  nguyên N v C(50) Chữ cái v C(50) Chữ cái v N(10) C(50) Cột khóa ngồi Số  ngun Chữ cái +  Chữ số v Quan hệ với bảng 2.Tên  1.Số  bảng:  3.Bí danh: HD_SuaChua hiệu:     7 HD_SuaC hua 4.Mơ tả: Lưu trữ thơng tin hoạt động sửa chữa 5.Mơ tả chi tiết các cột Kiểu dữ  Khn  STT Tên cột Mô tả N liệu dạng SH_SuaC Số hiệu  Số  C(10) v hua sửa chữa nguyên idThietBi Mã thiết  Số  C(10) v bị nguyên idNhanVi Mã nhân  Số  C(10) v en viên sửa ngun NgaySua MM/DD/ Ngày sửa D(8) v YYYY 6.Khóa ngồi Số Tên Cột khóa ngồi Quan hệ với bảng idThietBi idThietBi ThietBi idNhanVien idNhanVien NhanVien ­ CT_SuaChua: 2.Tên  1.Số  bảng:  3.Bí danh: CT_SuaChua hiệu:     8 CT_SuaC hua 4.Mô tả: Lưu trữ thông tin chi tiết hoạt động sửa chữa 5.Mô tả chi tiết các cột Kiểu dữ  Khuôn  STT Tên cột Mô tả liệu dạng SH_SuaC Số hiệu  Số  C(10) hua sửa chữa nguyên idThietBi Mã thiết  Số  C(10) bị nguyên TinhTran Tình  gHong trạng  C(50) Chữ cái hỏng N v v v NDsuachu a CTthaythe idPhong 6.Khóa ngồi Số Tên idThietBi idPhong ­ Nội dung  sửa chữa Chi tiết  thay thế Mã phòng C(50) Chữ cái C(50) Chữ cái C(10) Số  ngun Cột khóa ngồi idThietBi idPhong v Quan hệ với bảng ThietBi Phong LoaiThietBi: 2.Tên  1.Số  bảng:  3.Bí danh: LoaiThietBi hiệu:     9 LoaiThiet Bi 4.Mơ tả: Lưu trữ thơng tin các loại thiết bị 5.Mơ tả chi tiết các cột Kiểu dữ  Khuôn  STT Tên cột Mô tả N liệu dạng idLoaiThi Mã loại  Số  C(10) v etBi thiết bị nguyên TenLoaiT Tên loại  C(50) Chữ cái v hietBi thiết bị 6.Khóa ngồi Số Tên Cột khóa ngồi Quan hệ với bảng ­ ThietBi: 1.Số  2.Tên  hiệu:  bảng:  10 ThietBi 4.Mô tả: Lưu trữ thông tin thiết bị 5.Mô tả chi tiết các cột STT Tên cột Mơ tả 3.Bí danh: ThietBi Kiểu dữ  liệu Khn  dạng N idThietBi TenThiet Bi idLoaiThi etBi DonGia idPhong TinhTran g 6.Khóa ngồi Số Tên idLoaiThietBi idPhong ­ Mã thiết  bị Tên thiết  bị Mã loại  thiết bị C(10) Số  ngun v C(50) Chữ cái v Đơn giá N(10) Mã phịng C(10) Tình  trạng C(50) C(10) Cột khóa ngồi idLoaiThietBi idPhong Số  ngun Số  ngun Số  nguyên Chữ cái Quan hệ với bảng LoaiThietBi Phong PhieuDanhGia: 2.Tên  bảng:  3.Bí danh: PhieuDanhGia PhieuDan hGia 4.Mô tả: Lưu trữ thông tin phiếu đánh giá 5.Mô tả chi tiết các cột Kiểu dữ  Khuôn  STT Tên cột Mô tả N liệu dạng idPhieu Số  Mã phiếu C(10) v nguyên idThietBi Mã thiết  Số  C(10) v bị nguyên NgayKie Ngày  MM/DD/ D(8) mTra kiểm tra YYYY NguoiKie Người  C(50) Chữ cái mTra kiểm tra idNhanVi Mã nhân  Số  C(10) en viên nguyên 6.Khóa ngồi Số Tên Cột khóa ngồi Quan hệ với bảng 1.Số  hiệu:  11 idThietBi idNhanVien ­ idThietBi idNhanVien ThietBi NhanVien CT_DanhGia: 2.Tên  bảng:  3.Bí danh: CT_DanhGia CT_Danh Gia 4.Mơ tả: Lưu trữ thơng tin chi tiết phiếu đánh giá 5.Mơ tả chi tiết các cột Kiểu dữ  Khn  STT Tên cột Mơ tả N liệu dạng idPhieu Số  Mã phiếu C(10) v nguyên idThietBi Mã thiết  Số  C(10) v bị nguyên TinhTran Tình  gHD trạng  C(50) Chữ cái hoạt  động DanhGia Đánh giá  C(50) Chữ cái CT chi tiết SoLanSua Số lần  Số  N(2) Chua sửa chữa ngun idPhong Số  Mã phịng C(10) ngun 6.Khóa ngồi Số Tên Cột khóa ngồi Quan hệ với bảng idThietBi idThietBi ThietBi idPhong idPhong Phong 1.Số  hiệu:  12 ­ Phong: 1.Số  2.Tên  hiệu:  bảng:  13 Phong 4.Mơ tả: Lưu trữ thơng tin các phịng 3.Bí danh: Phong 5.Mơ tả chi tiết các cột STT Tên cột idPhong TenPhong 6.Khóa ngồi Số Tên Mơ tả Kiểu dữ  liệu Mã phịng C(10) Tên  phịng C(20) Cột khóa ngồi 3.4. Thiết kế giao diện người – máy Khn  dạng Số  ngun Số  ngun +  Chữ cái N v v Quan hệ với bảng 3.4.1. Thiết kế hệ thống đơn chọn 3.4.2. Thiết kế form nhập liệu cho danh mục Tên giao diện: Loại thiết bị Người sử dụng: Quản lý thiết bị và Quản trị hệ thống Nhiệm vụ: thêm, sửa, xóa, xem danh sách loại thiết bị Mẫu thiết kế: Tiền điều kiện: đã đăng nhập bằng tài khoản quản trị hệ thống hoặc quản lý  thiết bị Hậu điều kiện: trở về màn hình chính Biểu đồ hoạt động: Bảng dữ liệu: Thuộc tính sử  dụng Tên bảng LoaiThietBi TenLoaiThietBi Mức độ  Ràng buộc tồn vẹn dữ liệu sử dụng C,R,E,D Nhập chữ cái có dấu Các từ  chỉ  cách nhau 1 dấu  cách Khơng được để trống 3.4.3. Thiết kế form xử lý nghiệp vụ Tên giao diện: Sửa chữa thiết bị Người sử dụng: nhân viên bộ phận sửa chữa thiết bị Nhiệm vụ: lưu trữ thơng tin các thiết bị được sửa chữa và chi tiết nội dung sửa  chữa Mẫu thiết kế: Tiền điều kiện: đã đăng nhập bằng tài khoản nhân viên bộ phận quản lý sửa  chữa Hậu điều kiện: trở về màn hình chính Biểu đồ hoạt động: Bảng dữ liệu: Tên bảng SH_SuaChua Mức  Ràng buộc toàn vẹn dữ  độ   sử  liệu dụng Khơng được chỉnh sửa R idThietBi R Thuộc tính sử dụng HD_SuaChua NguoiSua C, R, E NgaySua C, R, E TinhTrangHong C, R, E NDsuachua C, R, E CTthaythe C, R, E idPhong R CT_SuaChua Khơng được chỉnh sửa Nhập chữ cái có dấu Các   từ     cách     1  dấu cách Khơng được để trống Định dạng ngày  Nhập chữ cái có dấu Các   từ     cách     1  dấu cách Không được để trống Nhập chữ cái có dấu Các   từ     cách     1  dấu cách Khơng được để trống Nhập chữ cái có dấu Các   từ     cách     1  dấu cách Không được để trống Không được chỉnh sửa 3.4.4. Thiết kế báo cáo ­ Tên báo cáo: Phiếu đánh giá thiết bị ­ Người lập: nhân viên bộ phận quản lý thiết bị ­ Nhiệm vụ: thống kê báo cáo kết quả kiểm tra thiết bị định kỳ ­ Mẫu báo cáo: CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        PHIẾU ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG THIẾT BỊ Sơ hiệu: ……… Thực hiện ý kiến chỉ  đạo của ban quản lý kí túc xá về  việc kiểm tra đánh   giá thiết bị định kỳ hàng năm tại các phịng ở sinh viên Bộ  phận quản lý thiết bị  thực hiện kiểm tra đánh giá tình trạng hoạt động  của các thiết bị tại phịng:…….thu được kết quả: Mã  phiế u ST T Mã  thiế t bị Mã  phịn g Tình  trạn g  hoạt  động Đán h   giá  chi  tiết Số  lần  sửa  chữ a Ngườ i  kiểm  tra   Hà Nội, ngày      tháng       năm  Ban quản lý ­                                                                  Ng ười l ập Bảng dữ liệu: Tên bảng idPhieu Mức  Ràng buộc tồn vẹn dữ  độ   sử  liệu dụng Khơng được chỉnh sửa R idThietBi R Thuộc tính sử dụng NgayKiemTra PhieuDanhGia NguoiKiemTra Nguoilap TinhTrangHD CT_DanhGia DanhGiaCT SoLanSuaChua idPhong ­ Kích cỡ: giấy A4 ­ Số lượng phiên bản: 2 bản Khơng được chỉnh sửa C,   R,  Định dạng ngày  E Nhập chữ cái có dấu C,   R,  Các từ  chỉ  cách nhau 1  E dấu cách Khơng được để trống Nhập chữ cái có dấu C,   R,  Các từ  chỉ  cách nhau 1  E dấu cách Khơng được để trống Nhập chữ cái có dấu C,   R,  Các từ  chỉ  cách nhau 1  E dấu cách Khơng được để trống Nhập chữ cái có dấu C,   R,  Các từ  chỉ  cách nhau 1  E dấu cách Không được để trống C,   R,  Nhập chữ số E Không được để trống Không được chỉnh sửa R ĐÁNH GIÁ CƠNG VIỆC VÀ KẾT LUẬN Qua q trình học tập mơn học và phân tích hệ thống quản lý trang thiết bị  tại   kí túc xá, em đã được tìm hiểu và nghiên cứu về cả hai phương diện chức năng và dữ  liệu của hệ  thống. Đề  tài đã phân tích hệ  thống quản lý thơng tin trang thiết bị  của   phịng máy trong một trường học đã tìm hiểu được các u cầu cơ bản về: nghiệp vụ  và các quy trình hoạt động, xây dựng các biểu đồ  phân cấp chức năng, phân tích hệ  thống về dữ liệu và xây dựng mơ hình dữ liệu cho hệ thống, thiết kế giao diện người   dùng. Đề  tài là tiền đề  cho việc phân tích và thiết kế  hệ thống quản lý thơng tin quy  mơ lớn hơn Do việc khảo sát và cách tiếp cận cịn hạn chế  cũng như  chưa có nhiều kinh  nghiệm phân tích và thiết kế. Chính vì thế  việc phân tích khơng tránh khỏi những sai   sót. Một số sai sót mắc phải trong q trình thực hiện đề tài: ­ Phân tích dữ liệu cịn chưa đầy đủ, chặt chẽ ­ Thiết kế hệ thống chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình, Slide Phân tích thiết kế hệ thống (Nguyễn Hồi Anh) Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý trang thiết bị phịng máy (Phạm Thị Mai  Phương – Học viện kỹ thuật qn sự) ... học, ? ?hệ? ?thống? ?quản? ?lý? ?vẫn chưa được tin? ?học? ?hóa, dẫn đến mất rất nhiều thời gian? ?và   cơng sức? ?quản? ?lý.   Do đó, em quyết định chọn đề  tài ? ?Phân? ?tích? ?thiết? ?kế ? ?hệ ? ?thống? ?quản? ?lý? ?trang? ? thiết? ?bị? ?tại? ?kí? ?túc? ?xá? ?? làm? ?bài? ?tập? ?lớn mơn? ?học? ?Phân? ?tích? ?thiết? ?kế? ?hệ? ?thống.  Với mong... Nhiệm vụ cơ bản ­ Quản? ?lý? ?trang? ?thiết? ?bị? ?các phịng ở của sinh viên? ?tại? ?kí? ?túc? ?xá ­ Theo dõi, đánh giá tình trạng của? ?thiết? ?bị ­ Quản? ?lý? ?thêm mới? ?thiết? ?bị ­ Quản? ?lý? ?sửa chữa? ?thiết? ?bị ­ Báo cáo,? ?thống? ?kê, đánh giá? ?trang? ?thiết? ?bị. .. Báo cáo,? ?thống? ?kê, đánh giá? ?trang? ?thiết? ?bị 1.1.2 Cơ cấu tổ chức? ?và? ?nhiệm vụ ­ Bộ phận? ?quản? ?lý? ?thiết? ?bị: Quản? ?lý? ?số lượng? ?thiết? ?bị? ?tại? ?các phòng  Kiểm tra, đánh giá tình trạng? ?thiết? ?bị? ?định kỳ Yêu cầu sửa chữa? ?thiết? ?bị
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập học phần Phân tích thiết kế hệ thống: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý trang thiết bị tại kí túc xá, Bài tập học phần Phân tích thiết kế hệ thống: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý trang thiết bị tại kí túc xá

Từ khóa liên quan