0

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu cửa cuốn Austdoor trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

147 2 0
  • Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu cửa cuốn Austdoor trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 09:58

Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu cửa cuốn Austdoor trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, từ đó đưa ra một số giải pháp cụ thể nâng cao mức độ nhận diện thương hiệu cửa cuốn Austdoor định hướng tới năm 2025. ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT THƯƠNG HIỆU CỬA CUỐN AUSTDOOR TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Sinh viên thực hiện: Giảng viên hướng dẫn: Võ Thị Lan Hương Th.S Cái Vĩnh Chi Mai Lớp: K51E - QTKD MSV: 17K4021105 Niên khóa 2017 - 2021 LỜI CẢM ƠN Trong trình thực tập Công ty TNHH thương mại kỹ thuật MITRUDOOR - Đại lý ủy quyền Tập đoàn Austdoor Đà Nẵng, em nhận nhiều nguồn động viên hướng dẫn tận tình từ nhà trường, thầy cô, bạn bè, anh chị Công ty TNHH thương mại kỹ thuật MITRUDOOR Trước hết, em xin bày tỏ lịng kính trọng biết ơn đến Ban Giám Hiệu nhà trường, khoa QTKD, toàn thể giảng viên chuyên ngành Quản Trị Kinh DoanhTrường Đại học Kinh Tế - Đại học Huế truyền đạt cho em kiến thức bổ ích hỗ trợ cho báo cáo Đặc biệt, em xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cô Cái Vĩnh Chi Mai tận tình giúp đỡ, dành nhiều thời gian công sức việc hướng dẫn, định hướng cho em trình thực tập Em xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Tấn Vũ – trưởng phòng kinh doanh, anh chị làm viêc Công ty TNHH thương mại kỹ thuật MITRUDOOR tạo nhiều điều kiện hỗ trợ nhiệt tình giúp em có nhiều kiến thức bổ ích để hồn thiện báo cáo này, giúp em học hỏi nhiều kinh nghiệm q giá hỗ trợ cho q trình làm việc em sau Và cuối cùng, em xin gửi lời cám ơn chân thành đến gia đình, bạn bè người bên cạnh sẻ chia, động viên, giúp đỡ để em hồn thành tốt tập cách sn sẻ Tuy nhiên, hạn chế kiến thức chuyên môn thời gian, kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều nên trình thực báo cáo khơng tránh khỏi sai sót Kính mong q thầy giáo, người quan tâm đóng góp ý kiến để báo cáo thêm phần hoàn thiện Một lần nữa, em xin chân thành cám ơn! Huế, ngày tháng năm 2021 Sinh viên thực Võ Thị Lan Hương Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Cái Vĩnh Chi Mai MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 2.1.Mục tiêu chung 2.2.Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu Quy trình phương pháp nghiên cứu 4.1 Quy trình nghiên cứu 4.2.Phương pháp nghiên cứu 4.2.2.Nghiên cứu sơ 4.2.2.1.Mơ tả thiết kế nghiên cứu định tính 4.2.2.2.Kết nghiên cứu định tính hiệu chỉnh thang đo cho đề tài 4.2.2.3.Thiết kế bảng hỏi 4.2.3.Nghiên cứu định lượng 4.2.3.1.Phương pháp chọn mẫu điều tra 5.Bố cục đề tài 10 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 12 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 12 1.1.Cơ sở lý luận 12 1.1.1.Lý thuyết thương hiệu 12 SVTH: Võ Thị Lan Hương - K51 QTKD iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Cái Vĩnh Chi Mai 1.1.1.1.Thương hiệu 12 1.1.1.2.Các thành phần thương hiệu 14 1.1.1.3.Cấu tạo thương hiệu 15 1.1.1.4.Đặc điểm thương hiệu 16 1.1.1.5.Chức thương hiệu 17 1.1.1.6.Vai trò thương hiệu 20 1.1.1.7.Phân biệt thương hiệu nhãn hiệu 28 1.1.2.Tài sản thương hiệu 30 1.1.3.Nhận biết thương hiệu 31 1.1.3.1.Khái niệm nhận biết thương hiệu 31 1.1.3.2.Các cấp độ nhận biết thương hiệu 31 1.1.3.3.Giá trị nhận biết thương hiệu 33 1.1.3.4.Hệ thống nhận biết thương hiệu 34 1.1.3.5.Yếu tố nhận biết thương hiệu 36 1.2 Cơ sở thực tiễn 40 1.2.1.Thực trạng ngành xây dựng - vật liệu xây dựng thị trường cửa Việt Nam 40 1.2.2.Thực trạng thị trường cửa Đà Nẵng 42 1.3 Mơ hình nghiên cứu 44 1.3.1.Tổng hợp nghiên cứu liên quan 44 1.3.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 47 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 51 SVTH: Võ Thị Lan Hương - K51 QTKD iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Cái Vĩnh Chi Mai 2.1 Tổng quan công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor Đại lý ủy quyền – Công ty TNHH thương mại kỹ thuật MITRUDOOR Đà Nẵng 51 2.1.1.Giới thiệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor 51 2.1.2.Tổng quan công ty TNHH thương mại kỹ thuật MITRUDOOR 54 2.1.2.1.Giới thiệu chung 54 2.1.2.2.Quá trình thành lập 54 2.1.2.3.Ngành nghề kinh doanh 55 2.1.2.4.Cơ cấu tổ chức 56 2.1.2.5.Các nguồn lực công ty TNHH thương mại kĩ thuật MITRUDOOR 58 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2018-2020 61 2.1.4 Đối thủ MITRUDOOR Đà Nẵng 61 2.2 Một số hoạt động nhận diện thương hiệu áp dụng công ty 63 2.2.1 Hệ thống nhận diện thương hiệu 63 2.2.2 Các yếu tố nhận biết thương hiệu cửa Austdoor Công ty TNHH thương mại kỹ thuật MITRUDOOR địa bàn thành phố Đà Nẵng 64 2.2.2.1 Nhận biết qua triết lí kinh doanh 64 2.2.2.2 Nhận biết qua hoạt động truyền thông thị giác 65 2.3 Đánh giá mức độ nhận biết khách hàng địa bàn thành phố Đà Nẵng thương hiệu cửa Austdoor 67 2.3.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 67 2.3.2 Đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu cửa Austdoor địa bàn thành phố Đà Nẵng 69 2.3.3 Mức độ nhận biết thương hiệu cửa khác khách hàng 70 SVTH: Võ Thị Lan Hương - K51 QTKD v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Cái Vĩnh Chi Mai 2.3.4 Tác động hoạt động quảng bá thương hiệu đến mức độ nhận biết thương hiệu 71 2.3.5 Các yếu tố thương hiệu cửa Austdoor mà khách hàng nhận biết 73 2.3.6 Kiểm tra độ tin cậy thang đo hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 74 2.3.7 Phân tích nhân tố khám phá EFA 77 2.3.8 Mơ hình hồi quy nhân tố ảnh hưởng đến nhận biết thương hiệu 82 2.3.9 Mức độ đánh giá khách hàng nhóm nhân tố mơ hình 85 2.3.9.1 Mức độ đánh giá khách hàng nhóm nhân tố Tên thương hiệu 86 2.3.9.2 Mức độ đánh giá khách hàng nhóm nhân tố Logo 87 2.3.9.3 Mức độ đánh giá khách hàng nhóm nhân tố Slogan 88 2.3.9.4 Mức độ đánh giá khách hàng nhóm nhân tố Quảng cáo thương hiệu 89 2.3.9.5 Mức độ đánh giá khách hàng nhóm nhân tố Bao bì sản phẩm 90 2.3.9.6 Mức độ đánh giá khách hàng nhóm nhân tố Đánh giá chung 91 2.3.10 Nguyên nhân khách hàng chưa nhận biết thương hiệu 92 2.4 Đánh giá chung nhận biết thương hiệu cửa Austdoor 94 2.4.1 Những kết đạt 94 2.4.2 Một số hạn chế gợi ý cho nghiên cứu 94 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT THƯƠNG HIỆU CỬA CUỐN AUSTDOOR 96 SVTH: Võ Thị Lan Hương - K51 QTKD vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Cái Vĩnh Chi Mai 3.1 Định hướng nâng cao mức độ nhận biết thương hiệu cửa Austdoor địa bàn thành phố Đà Nẵng 96 3.2 Một số giải pháp nâng cao mức độ nhận biết thương hiệu khách hàng thương hiệu cửa Austdoor 97 3.2.1 Giải pháp tên thương hiệu cửa Austdoor 97 3.2.2 Giải pháp logo cửa Austdoor 98 3.2.3 Giải pháp slogan cửa Austdoor 99 3.2.4 Giải pháp quảng cáo thương hiệu cửa Austdoor 100 3.2.5 Giải pháp bao bì sản phẩm cửa Austdoor 101 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 102 Kết luận 102 Kiến nghị 103 2.1 Kiến nghị Nhà nước quyền địa phương thành phố Đà Nẵng 103 2.2 Kiến nghị Công ty TNHH thương mại kỹ thuật MITRUDOOR 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO 106 Phụ lục 108 SVTH: Võ Thị Lan Hương - K51 QTKD vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Cái Vĩnh Chi Mai DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT EFA Exploratory Factor Analysis (Phân tích nhân tố khám phá) TNHH Trách nhiệm hữu hạn NNL Nguồn nhân lực CBCNV Cán công nhân viên KH Khách hàng Sig Significance (Mức ý nghĩa) SPSS Statistical Package for the Social Sciences (Phần mềm thống kê khoa học xã hội) SXKD Sản xuất kinh doanh SVTH: Võ Thị Lan Hương - K51 QTKD viii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Cái Vĩnh Chi Mai DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Quy trình nghiên cứu Sơ đồ 1.2: Thành phần thương hiệu 15 Sơ đồ 1.3: Mơ hình tài sản thương hiệu David Aaker 30 Sơ đồ 1.4: Mơ hình nghiên cứu yếu tố thương hiệu ảnh hưởng đến mức độ nhận biết thương hiệu 48 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ ban lãnh đạo Cơng ty cổ phần Tập đồn Austdoor 53 Sơ đồ 2.2: Cơ cấu tổ chức công ty MITRUDOOR 56 SVTH: Võ Thị Lan Hương - K51 QTKD ix Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Cái Vĩnh Chi Mai DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1.1: Tốc độ tăng trưởng ngành xây dựng 40 Biểu đồ 2.1: Quy mô nguồn nhân lực MITRUDOOR giai đoạn 2018-2020 59 Biểu đồ 2.2: Các thương hiệu cửa thị trường thành phố Đà nẵng 71 Biểu đồ 2.3: Kênh thông tin giúp khách hàng biết đến thương hiệu cửa Austdoor 72 Biểu đồ 2.4: Khả khách hàng sử dụng sản phẩm tương lai 92 SVTH: Võ Thị Lan Hương - K51 QTKD x Khóa luận tốt nghiệp 2.05 1.70 GVHD: Th.S Cái Vĩnh Chi Mai 9.803 64.919 2.059 9.803 64.919 2.865 13.644 59.666 8.097 73.016 1.700 8.097 73.016 2.803 13.350 73.016 693 3.299 76.315 591 2.813 79.128 550 2.620 81.748 512 2.440 84.188 10 459 2.186 86.374 11 439 2.091 88.465 12 361 1.717 90.182 13 345 1.643 91.826 14 328 1.564 93.389 15 302 1.438 94.828 16 247 1.178 96.005 17 222 1.057 97.062 18 207 988 98.050 19 169 804 98.854 20 145 691 99.545 21 096 455 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis SVTH: Võ Thị Lan Hương - K51 QTKD 121 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Cái Vĩnh Chi Mai 1B Ma trận xoay biến độc biến Rotated Component Matrixa Component TH3 833 TH1 827 TH2 812 TH5 753 TH4 732 BB4 894 BB2 894 BB1 819 BB3 817 LG3 884 LG4 854 LG2 807 LG1 760 QC1 856 QC3 822 QC2 799 QC4 791 SVTH: Võ Thị Lan Hương - K51 QTKD 122 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Cái Vĩnh Chi Mai SL4 853 SL2 787 SL1 782 SL3 765 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Phân tích nhân tố khám phá EFA biến phụ thuộc đánh giá chung mức độ nhận diện thương hiệu KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .770 Approx Chi-Square 644.019 Bartlett's Test of df Sphericity Sig 15 000 Communalities Initial Extracti on DG1 1.000 643 SVTH: Võ Thị Lan Hương - K51 QTKD 123 Khóa luận tốt nghiệp DG2 1.000 656 DG3 1.000 625 DG4 1.000 675 DG5 1.000 704 DG6 1.000 769 GVHD: Th.S Cái Vĩnh Chi Mai Extraction Method: Principal Component Analysis SVTH: Võ Thị Lan Hương - K51 QTKD 124 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Cái Vĩnh Chi Mai Phụ lục 4: Phân tích hồi quy Phân tích hồi quy tương quan Correlations DG TH LG SL QC BB DG 1.000 561 429 541 466 413 TH 561 1.000 381 439 309 317 Pearson LG 429 381 1.000 274 256 316 Correlation SL 541 439 274 1.000 348 260 QC 466 309 256 348 1.000 135 BB 413 317 316 260 135 1.000 DG 000 000 000 000 000 TH 000 000 000 000 000 LG 000 000 000 001 000 SL 000 000 000 000 001 QC 000 000 001 000 050 BB 000 000 000 001 050 DG 150 150 150 150 150 150 TH 150 150 150 150 150 150 LG 150 150 150 150 150 150 SL 150 150 150 150 150 150 QC 150 150 150 150 150 150 BB 150 150 150 150 150 150 Sig (1-tailed) N SVTH: Võ Thị Lan Hương - K51 QTKD 125 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Cái Vĩnh Chi Mai Variables Entered/Removeda Mode l Variables Variables Entered Removed BB, QC, LG, Method Enter SL, THb a Dependent Variable: DG b All requested variables entered Phân tích hồi quy bội Model Summaryb Mode R R Square Adjusted R Std Error of Durbin- Square the Estimate Watson l 730a 533 516 35210 1.634 a Predictors: (Constant), BB, QC, LG, SL, TH b Dependent Variable: DG Kiểm định độ phù hợp mơ hình ANOVAa Model Sum of df Mean Squares Sig Square Regression 20.351 4.070 Residual 17.852 144 124 Total 38.204 149 SVTH: Võ Thị Lan Hương - K51 QTKD F 32.832 000b 126 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Cái Vĩnh Chi Mai a Dependent Variable: DG b Predictors: (Constant), BB, QC, LG, SL, TH Kết phân tích hồi quy Coefficientsa Model Unstandardized Standar Coefficients t Sig 95.0% Collinearity dized Confidence Statistics Coeffic Interval for B ients B Std Beta Lower Upper Toler VIF Bound Bound 000 432 1.413 000 090 277 699 032 009 191 790 000 095 291 740 000 073 235 834 003 048 233 843 Error (Cons 3.71 923 248 TH 183 047 263 LG 100 046 139 SL 193 050 257 QC 154 041 234 BB 141 047 187 tant) 3.86 2.16 ance 1.43 1.26 SVTH: Võ Thị Lan Hương - K51 QTKD 3.87 3.75 3.01 1.35 1.19 1.18 127 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Cái Vĩnh Chi Mai a Dependent Variable: DG Kiểm định tượng đa cộng tuyến Total Variance Explained Compone Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared nt Loadings Total % of Cumulative Variance % 4.071 67.857 67.857 715 11.913 79.770 513 8.543 88.313 423 7.046 95.359 145 2.415 97.774 134 2.226 100.000 Total 4.071 % of Cumulative Variance % 67.857 67.857 Extraction Method: Principal Component Analysis SVTH: Võ Thị Lan Hương - K51 QTKD 128 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Cái Vĩnh Chi Mai Component Matrixa Compone nt DG6 877 DG5 839 DG4 822 DG2 810 DG1 802 DG3 790 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted SVTH: Võ Thị Lan Hương - K51 QTKD 129 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Cái Vĩnh Chi Mai Phụ lục 5: Kiểm định One Sample T- Test Tên thương hiệu One-Sample Statistics N Mean Std Std Error Deviation Mean TH1 150 3.9933 89365 07297 TH2 150 3.9533 88490 07225 TH3 150 3.9333 87214 07121 TH4 150 4.0267 81056 06618 TH5 150 4.1067 91334 07457 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2- Mean 95% Confidence Interval tailed) Difference of the Difference Lower Upper TH1 -.091 149 927 -.00667 -.1508 1375 TH2 -.646 149 519 -.04667 -.1894 0961 TH3 -.936 149 351 -.06667 -.2074 0740 TH4 403 149 688 02667 -.1041 1574 TH5 1.430 149 155 10667 -.0407 2540 SVTH: Võ Thị Lan Hương - K51 QTKD 130 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Cái Vĩnh Chi Mai 2.Logo One-Sample Statistics N Mean Std Std Error Deviation Mean LG1 150 4.0333 83076 06783 LG2 150 3.9867 86689 07078 LG3 150 4.0067 79001 06450 LG4 150 3.9400 77918 06362 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2- Mean 95% Confidence Interval tailed) Difference of the Difference Lower Upper LG1 491 149 624 03333 -.1007 1674 LG2 -.188 149 851 -.01333 -.1532 1265 LG3 103 149 918 00667 -.1208 1341 LG4 -.943 149 347 -.06000 -.1857 0657 SVTH: Võ Thị Lan Hương - K51 QTKD 131 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Cái Vĩnh Chi Mai 3.Slogan One-Sample Statistics N Mean Std Std Error Deviation Mean SL1 150 4.3333 80824 06599 SL2 150 3.8733 75349 06152 SL3 150 3.5933 86774 07085 SL4 150 4.0200 77260 06308 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2- Mean 95% Confidence Interval tailed) Difference of the Difference Lower Upper SL1 5.051 149 000 33333 2029 4637 SL2 -2.059 149 041 -.12667 -.2482 -.0051 SL3 -5.740 149 000 -.40667 -.5467 -.2667 SL4 317 149 752 02000 -.1047 1447 SVTH: Võ Thị Lan Hương - K51 QTKD 132 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Cái Vĩnh Chi Mai 4.Quảng cáo thương hiệu One-Sample Statistics N Mean Std Std Error Deviation Mean QC1 150 4.0600 92852 07581 QC2 150 3.9267 98374 08032 QC3 150 3.8133 86223 07040 QC4 150 4.0333 88550 07230 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2- Mean 95% Confidence Interval tailed) Difference of the Difference Lower Upper QC1 791 149 430 06000 -.0898 2098 QC2 -.913 149 363 -.07333 -.2321 0854 QC3 -2.651 149 009 -.18667 -.3258 -.0476 QC4 461 149 645 03333 -.1095 1762 SVTH: Võ Thị Lan Hương - K51 QTKD 133 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Cái Vĩnh Chi Mai 5.Bào bì sản phẩm One-Sample Statistics N Mean Std Std Error Deviation Mean BB1 150 4.3933 81838 06682 BB2 150 4.0000 74185 06057 BB3 150 3.6600 79284 06473 BB4 150 3.9867 71406 05830 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2- Mean 95% Confidence Interval tailed) Difference of the Difference Lower Upper BB1 5.886 149 000 39333 2613 5254 BB2 000 149 1.000 00000 -.1197 1197 BB3 -5.252 149 000 -.34000 -.4679 -.2121 BB4 -.229 149 819 -.01333 -.1285 1019 SVTH: Võ Thị Lan Hương - K51 QTKD 134 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Cái Vĩnh Chi Mai 6.Đánh giá chung One-Sample Statistics N Mean Std Std Error Deviation Mean DG1 150 3.9933 63981 05224 DG2 150 3.9867 64493 05266 DG3 150 4.0533 59963 04896 DG4 150 3.9933 58501 04777 DG5 150 3.9533 62752 05124 DG6 150 3.9533 59457 04855 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2- Mean 95% Confidence Interval of tailed) Difference the Difference Lower Upper DG1 -.128 149 899 -.00667 -.1099 0966 DG2 -.253 149 800 -.01333 -.1174 0907 DG3 1.089 149 278 05333 -.0434 1501 DG4 -.140 149 889 -.00667 -.1011 0877 DG5 -.911 149 364 -.04667 -.1479 0546 DG6 -.961 149 338 -.04667 -.1426 0493 SVTH: Võ Thị Lan Hương - K51 QTKD 135 ... mức độ nhận biết thương hiệu tương lai Xuất phát từ vấn đề đó, tơi xin chọn đề tài “ Đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu cửa Austdoor địa bàn thành phố Đà Nẵng? ?? làm đề tài khóa luận tốt nghiệp. .. 2.3.2 Đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu cửa Austdoor địa bàn thành phố Đà Nẵng 69 2.3.3 Mức độ nhận biết thương hiệu cửa khác khách hàng 70 SVTH: Võ Thị Lan Hương - K51 QTKD v Khóa. .. cứu 2.1.Mục tiêu chung Đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu cửa Austdoor địa bàn thành phố Đà Nẵng, từ đưa số giải pháp cụ thể nâng cao mức độ nhận diện thương hiệu cửa Austdoor định hướng tới
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu cửa cuốn Austdoor trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu cửa cuốn Austdoor trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Từ khóa liên quan